VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS NO. 48 / 20 April, 2001

 

 

JOURNALS & SERIALS : NEW HOLDINGS

 

(for details on articles in these issues: see paragraph ‘Articles & papers’)

 

SPIRULA NEWSLETTER = SPIRULA MEDEDELINGENBLAD. – The Hague, The Netherlands : Vita Marina, 2000-  . – Received : vol. 40(suppl.) 2000

 

VITA MARINA : international magazine on sea and shells. – The Hague, The Netherlands : Vita Marina, 1991-  . – ISSN 0165-8980. – Received : vol. 41(1) 1991

 

 

JOURNALS & SERIALS : ISSUES RECEIVED

 

(for details on articles in these issues: see paragraph ‘Articles & papers’)

 

DE LEVENDE NATUUR : tijdschrift voor natuurbehoud en natuurbeheer. – Utrecht, The Netherlands : De Levende Natuur, 1990-  . – ISSN 0024-1520. – Received : vol. 102(2) (March 2001)

 

NATURE : INTERNATIONAL WEEKLY JOURNAL OF SCIENCE. – London, UK : Nature Publishing

Group, 2000-  . – ISSN 0028-0836. – Received : vol. 410( 6830) (12 April 2001)

 

SCIENCE. – Washington DC, USA : American Association for the Advancement of Science, 2000-  . – ISSN 0036-8075. – Received : vol. 291(5514) 2001

 

NEW SCIENTIST. – London, UK : New Science Publications, 1999-  . – ISSN 0262-4079. – Received :  vol. 170(2285) 2001

 

 

BOOKS & MONOGRAPHS

 

ANON, . (1989). Referentiesystemen en transformatieformules in gebruik in België. Nationaal Geografisch Instituut: Brussel, Belgium. 48 pp.

 

MORTON, B. (ed.) (1990). The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong. 355 pp.

(Contributions in this monograph are listed under the heading Articles & papers)

 

PRILS, H. (1989). Geodetische referentiesystemen, datums en kaartvoorstellingen. Nationaal Geografisch Instituut: Brussel, Belgium. 78 pp.

 

 

ARTICLES & PAPERS

 

De Levende Natuur

 

De Schelde: een rivier met vele gezichten

 

vol. 102(2) 2001

 

VAN DAMME, S.; DE WINDER, B.; YSEBAERT, T.; MEIRE, P. (2001). Het 'bijzondere' van de Schelde: de abiotiek van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 37-39.

 

SANTBERGEN, L. (2001). Gebruik en misbruik van de Schelde.  De Levende Natuur 102(2): 40-42.

 

ANTROP, M.; VAN DER REEST, P. (2001). Het landschap van de Schelde.  De Levende Natuur 102(2): 43-48.

 

VAN DAMME, S.; MEIRE, P. (2001). Het Schelde-estuarium als filter: een bioreactor van stofstromen.  De Levende Natuur 102(2): 48-51.

 

MOENS, T.; HERMAN, P.; YSEBAERT, T. (2001). Eten en gegeten worden in het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 52-55.

 

YSEBAERT, T.; MEININGER, P.; HOSTENS, K.; MAES, J.; MEIRE, P. (2001). Verspreidingspatronen van benthos, vissen en vogels in het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 56-61.

 

VAN DEN BERGH, E.; HUISKES, A.; CRIEL, B.; MEIRE, P. (2001). Biodiversiteit op de Scheldeschorren.  De Levende Natuur 102(2): 62-66.

 

HOFFMANN, M. (2001). Spindotters in het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 67.

 

HENDRICKX, F.; DESENDER, K.; MAELFAIT, J.-P. (2001). Verspreidingspatronen en bedreigingen van de arthropodenfauna van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 68-69.

 

BRUYNDONCX, L.; JORDAENS, K.; MEIRE, P. (2001). De weekdieren van de schorren van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 70.

 

BRUYNDONCX, L.; JORDAENS, K. (2001). De oeverloofslak in het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 71.

 

CASTELIJNS, H. (2001). Grauwe ganzen in de oostelijke Westerschelde.  De Levende Natuur 102(2): 72-73.

 

YSEBAERT, T.; HERMAN, P. (2001). Bodemdieren langsheen estuariene gradiënten.  De Levende Natuur 102(2): 74-78.

 

SABBE, K.; KROMKAMP, J. (2001). De verborgen plantentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 78-79.

 

HAMELS, I.; VYVERMAN, W. (2001). … en de verborgen dierentuin op de slikken en platen van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 80.

 

VINCX, M. (2001). Meiobenthos: indicatoren voor vervuiling! De Levende Natuur 102(2): 81.

 

WITTE, R. (2001). De betekenis van de Westerschelde voor de gewone zeehond.  De Levende Natuur 102(2): 82-83.

 

MUYLAERT, K.; TACKX, M.; SOETAERT, K. (2001). Leven in troebel water: het planktonische leven in het estuariene water.  De Levende Natuur 102(2): 84-86.

 

MUYLAERT, K.; SABBE, K. (2001). Cyclotella scaldensis, een nieuwe diatomeeënsoort uit het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 86.

 

MAES, J. (2001). Stijgende aantallen finten in de Zeeschelde.  De Levende Natuur 102(2): 87.

 

De Haan, W.; Van den Bergh, E.; Jacobusse, C. (2001). Bescherming en beheer van het Schelde-estuarium.  De Levende Natuur 102(2): 88-92.

 

JAMINÉ, D.; SANTBERGEN, L.; MEIRE, P. (2001). Het life-project MARS.  De Levende Natuur 102(2): 92-93.

 

WIELAND, A. (2001). Broedvogels in een nieuw ontstaan schor.  De Levende Natuur 102(2): 94-95.

 

MAES, J. (2001). Vissen weren uit koelwater van de kerncentrale van Doel.  De Levende Natuur 102(2): 96.

 

SLAGER, J.W. (2001). Een kleidijk in Saeftinghe… natuurlijk veilig.  De Levende Natuur 102(2): 97-98.

 

BEIJERSBERGEN, R. (2001). Grote sterns op de Hooge Platen.  De Levende Natuur 102(2): 98-99.

 

BEIJERSBERGEN, J.; KOOLE, R. (2001). Nieuwe start voor Rammekensduinen.  De Levende Natuur 102(2): 100.

 

COOSEN, J.; VAN DEN BERGH, E.; YSEBAERT, T.; MEIRE, P. (2001). He Schelde-estuarium: toekomstvisie.  De Levende Natuur 102(2): 101-104.

 

DE DECKERE, E.; YSEBAERT, T.; MEIRE, P. (2001). Het Schelde-estuarium: ecologische kwaliteitsdoelstellingen.  De Levende Natuur 102(2): 105-106.

 

 

MORTON, B. (ed.) (1990). The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong. 355 pp.

 

MORTON, B. (1990). Corals and their bivalve borers : the evolution of a symbiosis. Pp 11-46 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

WALLER, T.R. (1990). The evolution of ligament systems in the Bivalvia. Pp 49-71 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

PURCHON, R.D. (1990). Stomach structure, classification and evolution of the Bivalvia. Pp 73-82 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

PREZANT, R.S. (1990). Form, function and phylogeny of bivalve mucins. Pp 83-95 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

SEED, R. (1990). Taxonomic and evolution relationships within the genus Mytilus. Pp 97-110 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

KLEEMANN, K. (1990). Evolution of chemically-boring Mytilidae (Bivalvia). Pp 111-124 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

REID, R.G.B. (1990). Evolution implications of sulphide-oxidizing symbioses in bivalves. Pp 127-140 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

WILSON, J.G. (1990). Gill and palp morphology of Tellina tenuis and T. fabula in relation to feeding. Pp 141-150 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

SHUMWAY, S.E.; NEWELL, R.C.; CRISP, D.J.; CUCCI, T.L. (1990). Particle selection in filter-feeding bivalve molluscs: a new technique on an old theme. Pp 151-165 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

PAL, S.G.; GHOSH, B.; MODAK, S. (1990). Fine structure of the digestive tubules of Meretrix. Pp 167-175 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

LUCAS A. (1990). Feeding and digestion in bivalve larvae. Pp 177-193 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

FANKBONER, P.V.; REID, R.G.B. (1990). Nutrition in giant clams (Tridacnidae). Pp 195-209 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

SALAS-CASANOVA, C.; HERGUETA, E. (1990). The functional morphology of the alimentary canal of Donax venustus Poli and D. semistriatus Poli. Pp 213-222 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

MORSE, M.P.; MEYHÖFER, E. (1990). Ultrastructural studies on the heart-kidney complex of three species of protobranch bivalve molluscs. Pp 223-235 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

KHAN, H.R.; SALEUDDIN, A.S.M. (1990). Osmotic effects on the fine structure of the kidneys and hearts of some bivalves: the site of urine formation. Pp 237-248 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

GILMOUR, T.H.J. (1990). The adaptive significance of foot reversal in the Limoida. Pp 249-263 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

CARRIKER, M.R. (1990). Functional significance of the pediveliger in bivalve development. Pp 267-282 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

VON COSEL, R. (1990). An introduction to the razor shells (Bivalvia: Solenacea). Pp 283-311 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

BROMLEY, R.G.; ASGAARD, U. (1990). Solecurtus strigilatus: a jet-propelled burrowing bivalve. Pp 313-320 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

GRIFFITHS, C.L. (1990). Spatial gradients in predation pressure and their influence on the dynamics of two littoral bivalve populations. Pp 321-332 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

ARNAUD, P.M.; THOMASSIN, B.A. (1990). Habits and morphological adaptations of mytilids (Mollusca: Bivalvia) from coastal and reefal environments in southwest Malagasia (Indian Ocean). Pp 333-344 in Morton, B. (ed.): The Bivalvia : Proceedings of a Memorial Symposium in honour of Sir Charles Maurice Yonge (1899-1986) at the 9th International Malacological Congress, 1986, Edinburgh, Scotland, UK. Hong Kong University Press: Hong Kong.

 

 

Nature

 

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 

vol. 410(6830) 2001

 

Brief communications

 

High-speed swimming : enhanced power in yellowfin tuna / Katz S.L.; Syme D.A; Shadwick R.E. - (Nature, vol. 410(6830), p. 770-771)

 

Letters to Nature

 

Chemical speciation drives hydrothermal vent ecology / Luther G.W. et al. - (Nature, vol. 410(6830), p. 813-816)

 

 

Science

 

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 

vol. 291(5514) 2001

 

Reports

 

Tropical origins for recent North Atlantic climate change /  Hoerling M.P.; Hurrell J.W.; Xu T. -  (Science, 291(5514), p. 90-92)

 

 

Spirula Newsletter = Spirula Mededelingenblad

 

vol. 47 (suppl.) 2000

 

DEKKER, H.; ORLIN, Z. (2000). Check-list of Red Sea Mollusca. [Soortenlijst van Rode Zee Mollusca.] Spirula Newsletter = Spirula Mededelingenblad 47(suppl.): 3-46.

 

 

Vita Marina

 

vol. 41(1) 1991

 

WAGNER, H.P. (1991). Review of the European Pectinidae (Mollusca: Bivalvia). [Overzicht van de Europese Pectinidae (Mollusca: Bivalvia).] Vita Marina 41(1): 3-48.

 

 

NEWSLETTERS

 

EURASLIC Newsletter / European Association of Aquatic Sciences Libraries and Information Centres. – Lyon, France : EURASLIC, 2000-  . – ISSN 1560-5299. – Received : no. 23 (April 2001)

 

Ocean News & Technology :  news for the ocean industry. – Stuart, FL (USA) : Technology Systems Corporation, 1999-  . – Received : vol. 7(2) 2001

 

 

REPORTS

 

ANON, . (1999). Terra coastal zone management : geïntegreerd kustzonebeheer projectplan voor algemene communicatie. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust & Provincie West-Vlaanderen: Oostende, Belgium. 57 pp.

 

 

REPRINTS

 

ANKEL, W.E. (1937). Der feinere Bau des Kokons der Purpurschnecke Nucella lapillus (L.) und seine Bedeutung für das Laichleben. Verh. Deutsch. Zool. Ges. : 77-86.

 

ANKEL, W.E. (1959). Beobachtungen an Pyramidelliden des Gullmar-Fjördes. Zool. Anz. 162(1-2): 1-21.

 

COOMANS, H.E. (1996). The Martin collection and the Zoological Museum at Amsterdam. [De Martin collectie en het Zoölogisch Museum te Amsterdam.] Vita Marina 43(3-4): 17-22.

 

DALL, W.H. (1926). A new Margarites from Greenland. Proc. Biol. Soc. Wash. 39: 59-60

 

HARRISON, M.K.; CRESPI, B.J. (1999). Phylogenetics of Cancer crabs (Crustacea: Decapoda: Brachyura). Molecular Phylogenetics and Evolution 12(2): 186-199.

 

HERSCHBERG, J.B. (1992). A malacological encounter with northern Norway. [Een malacologische kennismaking met Noord Noorwegen.] Vita Marina 41(3): 85-100.

 

IREDALE, T. (1915). Notes of the names of some British marine Mollusca. Proceedings of the Malacological Society 11(6): 229-342.

 

KABAT, A.R. (1990). Predatory ecology of naticid gastropods with a review of shell boring predation. Malacologia 32(1): 155-193.

 

MORASSI, M. (1998). A new species of Spirotropis (Gastropoda:Turridae) from the Gulf of Aden. [Een nieuwe soort van Spirotropis (Gastropoda: Turridae) uit de Golf van Aden.] Vita Marina 45(3-4): 7-10.

 

WARÉN, A. (1989). Taxonomic comments on some protobranch bivalves from the northeastern Atlantic. Sarsia 74: 223-259.

 

WARÉN, A.; BOUCHET, P. (1990). Laevipilina rolani, a new monoplacophoran from off southwestern Europe. J. Moll. Stud. 56: 449-453.

 

 

______________________________________________________________

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2001

responsible publisher and editor: Jan Mees, Victorialaan 3, B-8400 Oostende (Belgium)

 

Suggestions regarding this publication are welcomed. Subscribe/unsubscribe at info@vliz.be

For more information and document deliveries please contact:

 

Jan Haspeslagh, Bibliothecaris VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee vzw

Victorialaan 3, B-8400 Oostende

Tel. +32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31, E-mail: janh@vliz.be