VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO.182 / 28 November, 2003

 

For more information about the articles and papers included in this publication (a.o. full citation and abstract) please consult the literature screen of IMIS (‘Integrated Marine Information System’) at http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis/index.htm.

 

Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form on this page.

 

Aanvragen voor documentlevering van deze publicaties, of andere titels uit de VLIZ-bibliotheek, kan u ons toesturen via dit formulier.

 

 

journals & serials: new holdings

 

Monumenten en Landschappen. Brussel, Belgium: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen. Vol. 20(3) (mei-juni 2001)

 

 

JOURNALS & SERIALS: ISSUES RECEIVED

 

(for details on articles in these issues: see paragraph ‘Articles & papers’)

 

Archeologie in Vlaanderen. Brussel, Belgium: Instituut voor het Archeologisch Patrimonium. ISSN 0778-2837. Vol. 3-6(1993-1998)

 

Eos Magazine: Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij. Gent, Belgium: Cascade. Vol. 10 (oktober 2003)

 

Journal of Sea Research. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier Science. ISSN 1385-1101. Vol. 50(4) 2003

 

Nature: international weekly journal of science. London, UK : Nature Publishing  Group. ISSN 0028-0836. Vol. 426(6963) 2003, Vol. 423(6935) 2003

 

Neptunea. De Haan, Belgium: Belgische Vereniging voor Conchyliologie, Afdeling Kust. Vol. 2(2) 2003

 

 

BOOKS & MONOGRAPHS

 

(for details on articles in these issues: see paragraph ‘Articles & papers’)

 

Caluwé, D.; Cleeren, N.; de Clercq, W.; Gevaert, G.; Hendrikse, H.; Hillewaert, B.; Jansseune, G.; Kottman, J.; Mortier, S.; Pieters, M.; Schalm, O.; Vandevelde, J.; van Dierendonck, R.; Wouters, H.; Zeebroek, I. (2003). Glas van vissers, kooplui, monniken en heren: middeleeuws en later glas uit het bodemarchief van kust-Vlaanderen en Zeeland. Provincie West-Vlaanderen: Brugge, Belgium. 128, ill. pp.

 

Deseyne, A. (1993). Raversijde: geschiedenis van het Koninklijk Domein. Provincie West-Vlaanderen: Brugge, Belgium. 42 pp.

 

Halleux, R.; Opsomer, C.; Vandersmissen, J. (1998). Geschiedenis van de wetenschappen in België van de oudheid tot 1815. Gemeentekrediet Bank: Brussel, Belgium. 463 pp.

 

Halleux, R.; Vandersmissen, J.; Despy-Meyer, A.; Vanpaemel, G. (2001). Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 (Deel 1). Dexia Bank: Brussel, Belgium. 344 pp.

 

Halleux, R.; Vandersmissen, J.; Despy-Meyer, A.; Vanpaemel, G. (2001). Geschiedenis van de wetenschappen in België 1815-2000 (Deel 2). Dexia Bank: Brussel, Belgium. 312 pp.

 

Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. vi, 55 pp.

 

Mertens, J. (1987). Oudenburg: Romeinse legerbasis aan de Noordzeekust. Archaeologicum Belgii Speculum, 4. Nationale Dienst voor Opgravingen: Brussel, Belgium. 47 pp.

 

Vandercruysse, T. (1985). Zeebrugge: een nieuwe haven voor Europa. Jempie Herrebout: Brugge, Belgium. 159 pp.

 

Zeebroek, I.; Tys, D.; Pieters, M.; Baeteman, C. (2002). Van schorre tot slagveld: een verkenning van het landschap van Testerep, Leffinge en Oostende van de vroege Middeleeuwen tot het beleg van Oostende (1601-1604). Provincie West-Vlaanderen/Instituut voor het Archeologisch Patrimonium: Brugge, Belgium. 72 + 1 map pp.

 

 

ARTICLES & PAPERS

 

Archeologie in Vlaanderen

 

vol. 3 (1993)

 

Demiddele, H.; Ervynck, A.; Cooremans, B. (1993). Diatomeeën als ecologische indicatoren in de Vlaamse archeologie: Romeins en middeleeuws Oundernburg (prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 3: 217-231.

 

Pieters, M.; de Buyser, F. (1993). Laat-middeleeuwse landelijke bewoning achter de Gravejandijk te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen): interimverslag 1993. Archeologie in Vlaanderen : 281-298.

 

vol. 4 (1994)

 

Pieters, M.; Dewilde, M.; Impens, Y.; Tratsaert, B. (1994). Zes eeuwen bewoningsgeschiedenis op het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 4: 187-203.

 

Baeteman, C. (1994). The late Holocene sedimentary environment of the archaeological site 'Het Mijnplein', Oostende (prov. of West-Flanders). Archeologie in Vlaanderen 4: 199-201.

 

Kerckhof, F. (1994). De mollusken uit de zandige ondergrond van het Mijnplein te Oostende (prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 4: 202-203.

 

Pieters, M. (1994). Een 15de-eeuwse sector van het verdwenen vissersdorp te Raversijde (stad Oostende, prov. West-Vlaanderen): Interimverslag 1994. Archeologie in Vlaanderen 4: 219-236.

 

van Strydonck, M. (1994). C14-datering van Platte Slijkgapers (Scrobicularia plana) in levenspositie aangetroffen in een boven opgevulde Romeinse veenwinningsputten afgezet pakket klei. Archeologie in Vlaanderen 4: 232-233.

 

Bouchet, F. (1994). Maladies parasitaires identifiées dans le remplissage d'une latrine à tonneau au village déserté de Walraversijde (ville d'Ostende, prov. de Flandre Occidentale). Archeologie in Vlaanderen 4: 234-236.

 

De Paepe, P.; Pieters, M. (1994). Petrology and provenance of unworked stone from the medieval fishing-village at Raversijde (mun. of Oostende, prov. of West Flanders). Archeologie in Vlaanderen 4: 237-251.

 

Pieters, M.; Ervynck, A.; van Neer, W.; Verhaeghe, F.; Cooremans, B. (1994). Raversijde: een 15de-eeuwse kuil, een lens met platvisresten, en de betekenis voor de studie van de site en haar bewoners. Archeologie in Vlaanderen 4: 253-277.

 

Ervynck, A.; Cooremans, B.; van Neer, W. (1994). De voedselvoorziening in de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen): 3. Een latrine bij de abtswoning (12de-begin 13de eeuw). Archeologie in Vlaanderen 4: 311-322.

 

vol. 5 (1995/1996)

 

Pieters, M.; Bouchet, F.; Cooremans, B.; Desender, K.; Ervynck, A.; van Neer, W. (1995/1996). Granaatappels, een zeeëngel en rugstreeppadden: een greep uit de inhoud van een bakstenen beerput uit het 15de-eeuwse Raversijde (Oostende, prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 5: 193-224.

 

Houbrechts, D.; Pieters, M. (1995/1996). Tonnen uit Raversijde (Oostende, prov. West-Vlaanderen): een goed gedateerd verhaal over water- en andere putten = Les tonneaux de Raversijde (Ostende, prov. De Flandre Occidental): une histoire de puits datés avec précision. Archeologie in Vlaanderen 5: 225-261.

 

vol. 6 (1997/1998)

 

Patrouille, E. (1997/1998). Laatmiddeleeuwse baksteenindustrie te Zeebrugge (prov. West-Vlaanderen). Archeologie in Vlaanderen 6: 243-260.

 

 

Eos Magazine: Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij [Eos]

 

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 

vol. 10 (2003)

 

Pauly, D.; Watson, R.; Rigolle, C. (2003). De laatste vis wordt geteld. Eos 10: 10-15.

 

van Roekel, A. (2003). Van spons tot pil. Eos 10: 64-73.

 

Scheers, R. (2003). De redding is nabij: zeepaardjes zijn eerste commercieel interessante vissoort waarvan de handel aan banden wordt gelegd. Eos 10: 80-11.

 

 

Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (2003). Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. vi, 55 pp.

 

Heip, C.H.R.; van Avesaath, P.H. (2003). General introduction to the MARBENA project. Pp 2-6 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Hawkins, S.; Hiscock, K. (2003). Welcome and introduction. Pp 9 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Backeljau, T. (2003). Introduction to topic one “Measuring, managing and conserving genetic resources in natural marine systems” (2). Pp 13-17 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Law, R. (2003). Introduction to topic two “Measuring, managing and conserving genetic diversity in aquaculture and fisheries. Fisheries” (1). Pp 18-20 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

McAndrew, B. (2003). Introduction to topic two “Measuring, managing and conserving genetic diversity in aquaculture and fisheries. Aquaculture” (2). Pp 21-25 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Viard, F. (2003). Introduction to topic three “ Effects of human activities in altering genetic characteristics and gene flow in the marine environment” (1). Pp 26-30 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Abbiati, M. (2003). Introduction to topic three “ Effects of human activities in altering genetic characteristics and gene flow in the marine environment” (2). Pp 31-34 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

McAndrew, B. (2003). Summary of discussions on topic 2: Measuring, managing and conserving genetic diversity in aquaculture and fisheries. Aquaculture. Pp 46-48 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Viard, F.; Abbiati, M. (2003). Summary of discussions on topic 3 : Effects of human activities in altering genetic characteristics and gene flow in the marine environment. Pp 49-50 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Hiscock, K. (2003). Final comments. Pp 51 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

Vanden Berghe, E. (2003). Organisation and statistics. Pp 53-54 in Hiscock, K.; Vanden Berghe, E.; Appeltans, W.; van Avesaath, P.H.; Hummel, H.; Heip, C.H.R.; Mees, J. (Ed.): Electronic conference on ‘Genetic biodiversity in marine ecosystems - measurement, understanding and management’: summary of discussions, 6 to 17 October, 2003. MARBENA Electronic Conference Proceedings. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium.

 

 

Journal of Sea Research [J. Sea. Res.]

 

vol. 50(4) 2003

 

Hamm, C.E.; Rousseau, V. (2003). Composition, assimilation and degradation of Phaeocystis globosa-derived fatty acids in the North Sea. J. Sea Res.  50(4): 271-283.

 

Suárez, I.; Marañón, E. (2003). Photosynthate allocation in a temperate sea over an annual cycle: the relationship between protein synthesis and phytoplankton physiological state. J. Sea Res. 50(4): 285-299.

 

Goecker, M.E.; Kåll, S.E. (2003). Grazing preferences of marine isopods and amphipods on three prominent algal species of the Baltic Sea. J. Sea Res.  50(4): 309-314.

 

Lucas, C.H. (2003). Observations of resuspended diatoms in the turbid tidal edge. J. Sea Res. 50(4): 301-308.

 

Hiddink, J.G. (2003). Effects of suction-dredging for cockles on non-target fauna in the Wadden Sea. J. Sea Res.  50(4): 315-323.

 

 

Monumenten en Landschappen

 

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 

vol. 20(3) 2001

 

Vanden Bosch, M. (2001). Het zeilopleidingsschip de Mercator. Monumenten en Landschappen 20(3): 6-24.

 

 

Neptunea

 

vol. 2(2) 2003

 

Verstraeten, J.; Nolf, F. (2003). Solecurtus afroccidentalis von Cosel, 1989: een minder gekende Solecurtus-soort van West-Afrika. Neptunea 2(2): 1-12.

 

Nolf, F.; Verstraeten, J. (2003). Aanvullingen bij 'De familie Solecurtidae d'Orbigny, 1846 in Europese wateren'. Neptunea 2(2): 13-20.

 

 

Science [Science (Wash.)]

 

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 

vol. 302(5648) 2003

 

News of the week

 

Malakoff, D. (2003). A plan to go where few have gone before. Science (Wash.) 302(5648): 1135.

 

Malakoff, D. (2003). Report says U.S. needs bigger deep-sea fleet. Science (Wash.) 302(5648): 1135.

 

Perspectives

 

Wolff, E.W. (2003). Whither Antarctic sea ice? Science (Wash.) 302(5648): 1164.

 

Review

 

Mazel, C.H.; Cronin, T.W.; Caldwell, R.L.; Marshall, N.J. (2003). Fluorescent enhancement of signaling in a mantis shrimp. Science (Wash.) 302(5648): 1/10.1126/science.1089803.

 

Reports

 

Curran, M.A.; van Ommen, T.D.; Morgan, V.I.; Phillips, K.L.; Palmer, A.S. (2003). Ice core evidence for Antarctic sea ice decline since the 1950s. Science (Wash.) 302(5648): 1203-1206.

 

 

NEWSLETTERS

 

Grenzeloze Schelde Nieuws.  Brussels, Belgium : Administratie Waterwegen en Zeewezen (Vl.) de Région Wallonne, DGRNE (W). No. 24 (augustus-september-oktober 2003)

 

LUC Nieuws. Diepenbeek, Belgium: Limburgs Universitair Centrum. Vol. 23(1) 2003

 

Natuur en milieu info. Brugge, Belgium: Province West-Vlaanderen. Vol. (september 2003)

 

Nieuwsbrief van Euregio Scheldemond. Gent, Belgium: Euregio Scheldemond. No. 20 (november 2003)

 

The Linnean: Newsletter and Proceedings of the Linnean Society of London. London, UK : The Linnean Society of London. Vol. 19(4 2003

 

Unesco Info. Koksijde, Belgium : Unesco Platform. No. 51 (oktober 2003)

 

Waterspiegel. Brussel, Belgium: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Vol. 4(2) 2003

 

 

REPORTS

 

van Bochove, J.; Westra, C. (2003). Windenergie op zee. Stichting We@Sea: Petten, The Netherlands. 26 pp.

 

Van Hulle, F. (2003). Optimal offshore wind development in Belgium: first intermediary scientific report. Belgian Public Planning Service Science Policy: Brussels, Belgium. 42 pp.

 

 

REPRINTS MEMBERS

 

Hamm, C.E.; Rousseau, V. (2003). Composition, assimilation and degradation of Phaeocystis globosa-derived fatty acids in the North Sea. J. Sea Res.  50(4): 271-283.

 

 

REPRINTS

 

Bouillon, J. (1974). Sur la structure de Paracoryne huvei Picard 1957 (Coelenterata, Hydrozoa, Athecata). Mém. De l'Acad. Roy. De Belg. (Classe des Sciences). In 4°. (2ième série) 18: 1-48, 4 pl.

 

Brien, P. (1971). Régénération d'un ascidizoïde de Clavelina lepadiformis Müller par un fragment de stolon et par un thorax isolé. Mém. De l'Acad. Roy. De Belg. (Classe des Sciences). In 8°. (2ième série) 39: 1-92, 50 fig.

 

Janse, I.; van Rijssel, M.; Ottema, A.; Gottschal, J.C. (1999). Microbial breakdown of Phaeocystis mucopolysaccharides. Limnol. Oceanogr. 44(6): 1447-1457.

 

Malta, E.; Rijstenbil, J.W.; Brouwer, P.E.M.; Kromkamp, J.C. (2003). Vertical heterogeneity in physiological characteristics of Ulva spp. mats. Mar. Biol. 143: 1029-1038.

 

Massart, J. (1924). L'évolution est-elle irréversible? Mém. De l'Acad. Roy. De Belg. (Classe des Sciences). In 8°. (2ième série) 7: 1-12, 4 pl., 5 fig.

 

Muus, B. (1974). Ecophysiological problems of the brackish water. Hydrobiol. Bull. 8: 76-89.

 

Pautsch, F.; Lawinski, L.; Turoboyski, K. (1969). Zur Ökologie der Krabbe Rhithropanopeus harrisi (Gould) (Xanthidae). Limnologica 7(1): 63-68.

 

Poll, M. (1971). Revision systématique des Daurades du genre Dentex de la côte africaine tropicale occidentale et de la Méditerranée. Mém. De l'Acad. Roy. De Belg. (Classe des Sciences). In 8°. (2ième série) 40: 1-52, 14 fig.

 

Renard, A. (1883). La nature du fond des grandes mers: discours prononcé à la scéance publique de la classe des sciences de l'Academie Royale de Belgique le 15 décembre 1883 par A. Renard. Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles 6: 932-953.

 

Renard, A.-F. (1890). Notice sur les cristaux de Phillipsite des sédiments du centre de l'océan Pacifique. Bulletin de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles 19(3,2-3): 88-101, 182-197.

 

Staal, M.; te Lintel Hekkert, S.; Harren, F.J.M.; Stal, L.J. (2003). Effects of O2 on N2 fixation in heterocystous cyanobacteria from the Baltic Sea. Aquat. Microb. Ecol. 33(3): 261-270.

 

Van Bergeijk, S.A.; Van der Zee, C.; Stal, L.J. (2003). Uptake and excretion of dimethylsulphoniopropionate is driven by salinity changes in the marine benthic diatom Cylindrotheca closterium. Eur. J. Phycol. 38(4): 341-349.

 

 

THESES

 

Temmerman, S. (2003). Sedimentation on tidal marshes in the Scheldt estuary: a field and numerical modelling study. Ph.D thesis, Katholieke Universiteit Leuven. 222 pp.

 

 

_______________________________________________________________

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2003

responsible publisher and editor: Jan Mees, Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende (Belgium)

 

 

Suggestions regarding this publication are welcomed. Subscribe/unsubscribe at info@vliz.be

 

For more information and document deliveries please contact:

 

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ

Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ

Vlaams Instituut voor de Zee vzw

Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende

Tel. +32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,

E-mail: jan.haspeslagh@vliz.be ; chilekwa.chisala@vliz.be