VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 223 / 8 October, 2004

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the appropriate link on our web-site in the acquisitions archive. For more information about the articles and papers included in this publication (a.o. full citation and abstract) please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System') at this search interface.

Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form on this page.

Aanvragen voor documentlevering van deze publicaties, of andere titels uit de VLIZ-bibliotheek, kan u ons toesturen via dit formulier.
 

JOURNALS & SERIALS: ISSUES RECEIVED

Eos Magazine: Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij . Gent, Belgium: Cascade. Vol. 10(2004) (holdings, look here)

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')
 

BOOKS & MONOGRAPHS

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')

Asaert, G.; Berger, R.; Delmaire, B.; Depauw, C.; Lesage, C.; Opsommer, R.; Platelle, H.; Thiébaut, J.; Thieri, J.-M.; Van den Bergen-Pantens, C. (1990) Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy. Gemeentekrediet van België: Brussel, Belgium. 333, 90 plates pp., details

Hayes, D. (2001) Historical atlas of the north Pacific Ocean: maps of discovery and scientific exploration 1500-2000. British Museum Press: London, UK. ISBN 0-7141-2560-1. 224 pp., details

Heip, C. (1986) Biological oceanography. [S.n.]: Belgium. ii, 62 pp., details

Hermy, M.; De Blust, G.; Slootmaekers, M. (2004) Natuurbeheer. Davidsfonds: Leuven, Belgium. ISBN 90-5826-266-9. 451 pp., details

Hocquette, M. ([s.a.]) Etude sur la végétation et la flore du littoral de la mer du Nord de Nieuport à Sangatte. Archives de Botanique, 1(4). [S.n.]: Caen, France. 179, photos, map, tables pp., details

Luiten, E. (Ed.) (2004) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67. STT/Beweton: Den Haag, The Netherlands. 372 pp., details

Magurran, A.E. (2004) Measuring biological diversity. Blackwell Publishing: Oxford, UK. ISBN 0-632-05633-9. viii, 256 pp., details

Nienhuis, P.H. (1986) Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. Natuur & Techniek: Maastricht, The Netherlands. ISBN 90-70157-66-7. 177 pp., details

Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004) Marine reserves: a guide to science, design, and use. Island Press: Washington DC, WA (USA). ISBN 1-55963-841-9. xviii, 383 pp., details

Waterschoot, M.A. (1937?) De Vlaamsche kustvlakte: bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche polderland langs zee en honte. [S.n.]: [S.l.]. 135, maps pp., details
 

ARTICLES & PAPERS

Asaert, G.; Berger, R.; Delmaire, B.; Depauw, C.; Lesage, C.; Opsommer, R.; Platelle, H.; Thiébaut, J.; Thieri, J.-M.; Van den Bergen-Pantens, C. (1990) Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy. Gemeentekrediet van België: Brussel, Belgium. 333, 90 plates pp., details

Duvosquel, J.-M. (1990) De albums van hertog Karel van Croÿ, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 9-14, details

Sevrin, R. (1990) De Schelde en de Scarpe, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 15-52, details

Delmaire, B. (1990) De Scarpe tot het begin van de 17de eeuw, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 53-64, details

Sevrin, R. (1990) De Scarpe van de 17de eeuw tot vandaag, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 65-72, details

Lemoine-Isabeau, C (1990) Stadsplannen en bronnen van Adrien de Montigny, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 73-75, details

Irblich, E. (1990) Historisch overzicht en beschrijving van het gepubliceerde album, in: Asaert, G. et al. (1990). Valleien van Schelde en Scarpe. Albums de Cröy, : pp. 77-84, details
 

Eos Magazine: Wetenschap en Technologie voor Mens en Maatschappij [Eos]

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

vol. 10(2004)

Steenhoudt, F. (2004) Het wrak in de Noordzee. Eos 10: 45-49, details
 

Hermy, M.; De Blust, G.; Slootmaekers, M. (2004) Natuurbeheer. Davidsfonds: Leuven, Belgium. ISBN 90-5826-266-9. 451 pp., details

Kuijken, E. (2004) Natuurbehoud: van emotioneel verleden naar duurzame toekomst? in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 19-57, details

Hermy, M. (2004) Natuur: een rekbaar begrip! in: Hermy, M. (1989). Natuurbeheer. pp. 38-39, details

De Blust, G. (2004) Natuurbeheersproblemen: een natuurgebied staat niet alleen! in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 61-87, details

Decleer, K. (2004) Natuurontwikkeling: acties voor meer (ruimte voor) natuur, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 89-123, details

Hermy, M. (2004) Natuur ontwikkelen: van kolonisatie tot co-existentie, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 92-98, details

Decleer, K. (2004) Distels en natuurontwikkeling, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 106-108, details

Decleer, K. (2004) Introductie van soorten, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 117-121, details

Coeck, J.; Van Looy, K.; Vanacker, S.; Verhaert, E. (2004) Beken en rivieren, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 129-151, details

Verhaert, E.; Coeck, J.; Bervoets, L.; Vandelannoote, A. (2004) De Belgische biotische index, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 138-139, details

Van Looy, K. (2004) Levende Grensmaas: toekomst voor een grindrivier, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 148-148, details

Boeye, D.; Gryseels, M.; Anselin, A. (2004) Moerassen en open water, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 153-189, details

Boeye, D. (2004) De hydrologische balans en de hoofdmoerastypen, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 162-163, details

De Becker, P. (2004) Graslanden, ruigten en natuurbeheer, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 191-219, details

Couvreur, M.; Hermy, M. (2004) Mobiele corridors in het landschap: verbreiding van planten via maaimachines, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 211-213, details

De Blust, G. (2004) Heide en heidebeheer, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 221-263, details

Van Dyck, H.; Vanreusel, W.; Maes, D. (2004) Soortbescherming volgens plan: het gentiaanblauwtje als voorbeeld, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 232-234, details

Decleer, K.; Leten, M.; Van Uytvanck, J.; Hermy, M. (2004) Zaadvoorraden in de bodem: het soortenkapitaal bij natuurherstel door plaggen en afgraven, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 246-251, details

Maes, D.; Van Dyck, H. (2004) Pleidooi voor een multisoortenaanpak in het Vlaamse natuurbehoud: de natte heide als testcase, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 258-260, details

Provoost, S.; Hoffmann, M.; Bonte, D.; Leten, M. (2004) Landschap en beheer van de kustduinen, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 265-305, details

Bonte, D.; Dekonink, W. (2004) Mieren: een onmisbare schakel in duingraslanden? in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 272-273, details

De Maeyer, K. (2004) Kleine vertebraten en duinvegetatie, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 285-286, details

Hermy, M.; Vandekerkhove, K. (2004) Bosgebieden, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 307-359, details

Cosyns, E.; Hoffmann, M. (2004) Extensieve begrazing: mogelijkheden en beperkingen, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 363-405, details

Couvreur, M.; Cosyns, E. (2004) Grote grazers als verbreiders van plantenzaden, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 367-369, details

Bonte, D. (2004) Spinnen in grasland- en mosduinfragmenten in de Vlaamse kustduinen: het belang van oppervlakte en interne structuurvariatie, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 373-374, details

Walleyn, R. (2004) De comeback van mestzwammen, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 377-378, details

Van Uytvanck, J.; Becker, P. (2004) Beheersplanning en -evaluatie: een onmisbaar instrument, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 407-433, details

Hermy, M.; De Blust, G. (2004) Epiloog: naar een groene wereld, in: Hermy, M. et al. (2004). Natuurbeheer. pp. 437-438, details
 

Luiten, E. (Ed.) (2004) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67. STT/Beweton: Den Haag, The Netherlands. 372 pp., details

Luiten, E. (2004) Samenvatting en conclusies, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 14-26, details

Luiten, E.; Stel, J.H. (2004) Méér zout, méér zee! in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 28-44, details

de Groot, D. (2004) Ecosysteemdiensten, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 38, details

Luiten, E. (2004) Zeeachtergronden, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 46-47, details

Boon, A.; Luiten, E.; Laban, C.; Stel, J. (2004) De wordingsgeschiedenis van Nederland, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 47-61, details

Bremer, J. (2004) Zout is geld waard! in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 51-52, details

Bremer, J. (2004) Vissers klussen bij, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 52-53, details

Bremer, J. (2004) Vangen wat het jaargetijde brengt, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 53, details

Bremer, J. (2004) De haringvisserij (1), in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 53-54, details

Bremer, J. (2004) De haringvisserij (2), in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 56, details

Bremer, J. (2004) Vroom rijmwerk voor een betere walvisvangst, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 56-57, details

Bremer, J. (2004) De walvisvaart, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 58-59, details

Dekker, J. (2004) Natuurvisies: opvattingen over de zee, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 61-74, details

Dagevos, H.; Luiten, E. (2004) Consumensen: onvoorspelbaar en ongrijpbaar, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 74-87, details

Bremer, J. (2004) Trendy vis, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 76-77, details

Smaal, A.; Prins, K.; van Hanegem, H.; Luiten, E. (2004) Hoe komt vis en ander zeevoedsel op ons bord? in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 83-85, details

Stolte, E. (2004) Wind farms and offshore aquaculture, Germany, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 92-107, details

Lindeboom, H.; Luiten, E.; Stel, J. (2004) De Noordzee, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 108-114, details

Bremer, J. (2004) Historisch meervoudig ruimtegebruik, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 109, details

Lindeboom, H.; Luiten, E. (2004) Naar een 'Nieuwe kaart van de Noordzee', in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 114-119, details

Groenendijk, F.; Clasie, B.; van Well, E.; Oorschot, R. (2004) Delta aan haar trekken, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 120-127, details

Berendsen, E.; Beaufort, G.; Laban, C.; Bannink, B. (2004) Brede flexibele kust, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 128-136, details

Boon, A. (2004) Laat de zee, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 138-146, details

Stel, J.; Kuijper, M. (2004) Geïntegreerd marien informatiesysteem, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 148-158, details

Ketelaars, J.; Doepel, D. (2004) SeaWing, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 160-169, details

de Vries, I.; Dulfer, W.; Absil, C.; den Heijer, W.M. (2004) Visakker, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 170-177, details

Vegter, J.; Absil, C. (2004) Visbanken voor dagverse vis, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 178-185, details

Luiten, E. (2004) Zeecultuurpark: introductie, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 190-191, details

de Vries, M.; Wiersinga, W. (2004) Estuaria, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 191-194, details

van Dokkum, H.; Wiersinga, W.; Smaal, A. (2004) Waarom oogsten uit de natuur? in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 194-197, details

Scholten, M.; Wiersinga, W.; Luiten, E. (2004) Zeecultuurpark:uitgangspunten en ontwerpen, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 197-199, details

Slim, P.; van Zonneveld, G. (2004) Afsluiten van zeearmen in de Delta, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 199-200, details

Smaal, A.; Lanters, R. (2004) Schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 201-202, details

van Zonneveld, G.; Prins, K.; Smaal, A.; Slim, P.; van Dokkum, H.; de Vries, M. (2004) ZEE-nergie, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 204-216, details

van Duijvenbode, J.D.; Slim, P.; Luiten, E. (2004) Brede waterkeringen, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 216-220, details

Bogemans, J.; Lanters, R.; Scholten, M.; Wiersinga, W. (2004) Zilte kop met zilveren munt, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 222-231, details

Bogemans, J.; Luyten, H. (2004) Zilte tuinbouw, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 231-236, details

Hulsbergen, K.; ten Hoopen, A.; van Duijvenbode, J.D. (2004) Lely-lagune, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 238-247, details

Stolte, E. (2004) Integrated aquaculture systems: four project examples, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 250-263, details

Luiten, E.; Wijffels, R. (2004) Zee-op-land: introductie, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 264-265, details

Luiten, E.; Wijffels, R. (2004) Waarom zee naar land brengen? in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 265-267, details

Luiten, E.; Wijffels, R. (2004) Zee-op-land:uitgangspunten en ontwerpen, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 267-295, details

Komen, H.; Kamermans, P. (2004) Broed voor vis en schelpdieren, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 296-299, details

Baard, R.; Reith, H.; Wijffels, R. (2004) Fototrofe micro-algen, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 299-306, details

Komen, H.; Wijffels, R.; Kamermans, P.; Luiten, E. (2004) Vis+PLUS, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 309-317, details

Bogemans, J.; van Dokkum, H.; Kamermans, P.; Rothuis, A.; Verheijen, F.; Luiten, E. (2004) Zuivering, cascades en clustering, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 318-324, details

Grande, H. (2004) Risicodragend kapitaal, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 324-326, details

Wijffels, R.; Komen, H.; Koulman, A.; Laterveer, M.; Luiten, E. (2004) BioTechOceanLab, in: Luiten, E. (Ed.) (2004). Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 328-339, details
 

Nienhuis, P.H. (1986) Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. Natuur & Techniek: Maastricht, The Netherlands. ISBN 90-70157-66-7. 177 pp., details

Nienhuis, P.H. (1986) Het Grevelingenmeer, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 10-29, details

Buth, G.J.C. (1986) Kolonisatie en successie: wisselende plantengroei in een natuurgebied, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 30-45, details

Buth, G.J.C. (1986) Mossen: wegbereiders voor hogere planten, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 46-53, details

Nienhuis, P.H. (1986) Zeegras: mysterieuze opkomst en ondergang van een waterplant, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 54-73, details

Nienhuis, P.H. (1986) Japans bessenwier: aanwinst of plaag? in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 74-81, details

Bakker, C. (1986) Plankton van een zout meer: de start van de voedselketen, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 82-97, details

Lindeboom, H.J. (1986) Opbouw en afbraak in een zoutwatermeer, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 98-113, details

Lambeck, R.H.D. (1986) Leven zonder getij: bodemdieren in het Grevelingenmeer, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 114-129, details

Doornbos, G. (1986) Vissen in de Grevelingen, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 130-145, details

Lambeck, R.H.D.; Beijersbergen, J. (1986) Komen, gaan of blijven, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 146-161, details

de Vries, I.; van de Kamer, J.P.G. (1986) Ecologische modelbouw: rekenen aan een ecosysteem, in: Nienhuis, P.H. (1986). Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 162-177, details
 

Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004) Marine reserves: a guide to science, design, and use. Island Press: Washington DC, WA (USA). ISBN 1-55963-841-9. xviii, 383 pp., details

Nowlis, J.S.; Friedlander, A. (2004) Design and designation of marine reserves, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 128-186, details

Mascia, M.B. (2004) Social dimensions of marine reserves, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 164-186, details

Nowlis, J.S.; Friedlander, A. (2004) Research priorities and techniques, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 187-233, details

Nowlis, J.S. (2004) California's Channel Islands and the U.S. west coast, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 237-267, details

Dahlgren, C.P. (2004) Bahamian marine reserves: past experience and future plans, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 268-286, details

Gibson, J.; McField, M.D.; Heyman, W.; Wells, S.; Carter, J.; Sedberry, G.R. (2004) Belize's evolving system of marine reserves, in: Sobel, J.A.; Dalgren, C.P. (2004). Marine reserves: a guide to science, design, and use. pp. 287-315, details
 

CD-ROMS & VIDEOS

Integrated Management of Coastal and Marine Areas in the Azores (2004) MaréVIVA: documentary [DVD]]. ImagDOP: Spain. 1 dvd pp., details

Servaes, J. ; Deckers, O. ([S.d.]) OverLeven: Vergaan in de Noordzee [VIDEO]. VRT: Brussel, Belgium. 1 video (40 min.) pp., details
 

NEWSLETTERS

Berichten aan zeevarenden. Oostende, Belgium: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust. Hydrografie. No. 20 (30 september 2004)

Bionieuws: medium voor biowetenschappen en –technologie. Utrecht, The Netherlands: NIBI. ISSN 0042-2215. Vol. 14 (15) 2004

Vriendenkring Noordzee-Aquarium Oostende v.z.w. : driemaandelijks tijdschrift.  Oostende, Belgium : VNAO. no. 58(4) 2004
 

REPORTS

Anon. (2003) De afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: voorstelling van de activiteiten in 2002. Afdeling Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout, Belgium. 100, photos pp., details

European Commission (2002) Het maritieme beleid: wetgeving en doelstellingen van de Europese Unie voor het zeevervoer. Europese Bibliotheek: Brussel, Belgium. ISBN 92-894-3403-1. 15 pp., details

Noël, L. (Ed.) ([S.a.]) De Belgica 10 jaar op zee. Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden (DWTC): Brussel, Belgium. 30 pp., details

van Dalfsen, J.A.; Lewis, W.E. (2001) Lange -termijn effecten op de bodemfauna van een tijdelijke zandwin/overslagput in de kustzone ter hoogte van Heemskerk (NH). TNO-report, MEP-R 2001(494). TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie: Apeldoorn, Netherlands. 38, graphs pp., details

Van Damme, P.A.; Ollevier, F.; Maes, J.; Maebe, S.; Mees, J. (1994) Vissen en kreeftachtigen ingezogen in het koelwatersysteem van de kerncentrale van Doel 3-4 (1991-1993): aanzet tot grondige studie. Studierapport in opdracht van Electrabel. 86 pp., details

VMM (2003) Activiteitenverslag 2002: werk maken van zuiver water en schone lucht. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem, Belgium. 50 pp., details
 

REPRINTS MEMBERS

Bolton, J.J.; Coppejans, E.; Anderson, R.J.; De Clerck, O.; Samyn, Y.; Leliaert, F.; Thandar, A.S. (2001) Biodiversity of seaweeds and echinoderms in the western Indian Ocean. S. Afr. J. Sci./S.-Afr. Tydskr. Wet. 97: 453-454, details

De Clerck, G.; Schockaert, E.R. (1995) Two peculiar new genera of Typhloplanoida from the western Indian Ocean. Hydrobiologia 305: 3-9, details

Osore, M.K.W.; Fiers, F.; Daro, M.H. (2003) Copepod composition, abundance and diversity in Makupa Creek, Mombasa, Kenya. Western Indian Ocean J. Mar. Sci. 2(1): 65-73, details

Osore, M.K.W.; Mwaluma, J.M.; Fiers, F.; Daro, M.H. (2004) Zooplankton composition and abundance in Mida Creek, Kenya. Zool. Stud. 43(2): 415-424, details

Thandar, A.S.; Samyn, Y. (2004) Taxonomy of the monotypic genus Koehleria Cherbonnier, 1988 (Echinodermata: Holothuroidea: Cucumariidae). Zootaxa 652: 1-11, details
 

REPRINTS

Bichou, K.; Gray, R. (2004) A logistics and supply chain management approach to port performance measurement. Marit. Policy Manage. 31(1): 47-68, details

Bijnens, B. (1973) De Ijslandvaart in beide Westhoeken: deel 2, in: (1973). Frans-Vlaams Jaarboekje 6. Frans-Vlaams Jaarboekje, 6: pp. 89-96, details

Bouchet, P. (1997) Inventorying the molluscan diversity of the world: what is our rate of progress? The Veliger 40(1): 1-11, details

Brien, P. (1952) Notices biographiques: in memoriam Victor Willem. Président d'Honneur de la Société Zoologique de Belgique 1866-1952. Ann. Soc. Roy. Zool. Bel. 83(2): 377-379, details

Cadée, G.H. (1996) Zijn kapotte schelpen interessanter dan hele? Afzettingen WTKG 17(2): 34-40, details

Carbone, V.; De Martino, M. (2003) The changing role of ports in supply-chain management: an empirical analysis. Marit. Policy Manage. 30(4): 305-320, details

Casse, J. (1900) La cure marine sur le littoral belge. Godtfurneau: Ostende, Belgium. VI, 115 pp., details

Casse, J. (1914) L'héliothérapie marine: rapport présenté au Congrès de l'Association Internationale de Thalassothérapie de Cannes (1914). Éditions de la Gazette des Eaux: Paris, France. 24 pp., details

Casse, J. (1920) La cure marine et le milieu physique. 3e édition. Maison d'édition I. Vanderpoorten: Gent, Belgium. VII, 273 pp., details

Curini-Galletti, M.C.; Martens, P. (1995) Archilina israelitica n. sp. (Platyhelminthes Proseriata) from the eastern Mediterranean. Boll. Zool. 62: 267-271, details

Gilman, S. (2004) Sustainability and national policy in UK port development. Marit. Policy Manage. 30(4): 275-292, details

Hurlbut, T.; Clay, D. (1998) Morphometric and meristic differences between shallow- and deep-water populations of white hake Urophycis tenuis in the southern Gulf of St. Lawrence. Can. J. Fish. Aquat. Sci./J. Can. Sci. Halieut. Aquat. 55(10): 2274-2282, details

Lamotte, G. (1993) Quelques aspects de la pollution sur la côte belge. Les Naturalistes Belges 74(4): 173-205, details

Michel, P.; Averty, B. (1999) Contamination of French coastal waters by organotin compounds: 1997 update. Mar. Pollut. Bull. 38(4): 268-275, details

Ritsema, R.; Laane, R. (1991) Dissolved butyltine in fresh and marine waters of the Netherlands in 1989. Sci. Total Environ. 105: 149-156, details

Van Oye, P. (1915) Bibliographie van de wiskundig-biologische onderzoekingen. Natuurk. Tijdsch. voor Ned.-Indië 75: 44-136, details

Van Oye, P. (1950) Bijdragen der Universiteit Gent tot de geschiedenis der wetenschappen. De Brug 11 (1-2-3): 26-160, details

Vitousek, P.M.; D'Antonio, C.M.; Loope, L.L.; Westbrooks, R. (1996) Biological invasions as global environmental change. Am. Sci. 84(5): 468-478, details

Wintein, W. (1967) De ontwikkeling van Dudzele: historisch-geografische schets van een poldergemeente. Rond de Poldertorens 9(1): II, 36, details
 

THESES

Gheskiere, T. (2000) Structurele diversiteit van nematodengemeenschappen van de Bligh Bank (Zuidelijke bocht van de Noordzee). MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 91 pp., details

Gonzales, R.O.M. (2004) Use of phytoplankton pigment analysis to monitor eutrophication in the Belgian coast of the North Sea. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 77 pp., details

Irwansjah, R. (2004) Evaluation of the efficiency of aeration in inundation areas along Scheldt Estuary. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 55 pp., details

Maebe, S. (1992) De vis- en crustaceagemeenschap van de Westerschelde ter hoogte van de kerncentrale van Doel gedurende het winterhalfjaar 1991-1992. BSc Thesis. Katholieke Universiteit te Leuven. Faculteit Wetenschappen: Leuven, Belgium. 106 pp., details

Neukermans, G. (2004) Remote sensing of mangroves in Gazi Bay (Kenya) with very high resolution QuickBird satellite imagery: automated methods for species and assemblage identification. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (ECOMAMA): Brussel, Belgium. 194 pp., details

Payo, D.A.O. (2004) Molecular systematics and cryptic diversity of the genus Dictyota (Dictyotales: Phaeophyta) with special reference to species occurring in the Philippines. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (ECOMAMA): Brussel, Belgium. 61 pp., details

Rotenberg, S. (2004) Salinity in the Atlantic Ocean: comparison of evaporation and precipitation datasets. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel (ECOMAMA): Brussel, Belgium. 135 pp., details

Sabarini, E.K. (2004) The TRIAD sediment assessment method: application of the biological and ecotoxicological aspects in the brackish environment. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 67, app. pp., details

Terer, T. (2004) DNA polymorphism, allozymes diversity and biomass of Cyperus papyrus L. in Kenya's wetlands. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel/Universiteit Antwerpen: Brussel, Belgium. 131 pp., details

Van Steijn, J.A. (1933) Duinbebossching. PhD Thesis. H. Veenman & Zonen: Wageningen, The Netherlands. 318 pp., details

___________________________________________________________________________________________________________________________
 

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2004
responsible publisher and editor: Jan Mees, Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende (Belgium)

Suggestions regarding this publication are welcomed. Subscribe/unsubscribe at info@vliz.be

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende
Tel. +32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail: jan.haspeslagh@vliz.be; chilekwa.chisala@vliz.be