VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 298 / 14 April, 2006

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the appropriate link on our web-site in the acquisitions archive. For more information about the articles and papers included in this publication (a.o. full citation and abstract) please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System') at this search interface.

Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form on this page.

Aanvragen voor documentlevering van deze publicaties, of andere titels uit de VLIZ-bibliotheek, kan u ons toesturen via dit formulier.

 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA):  the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Anon. (2006) Regeling met betrekking tot bescherming van "Het Zwin" tegen verontreiniging door water- en bodemverontreinigende stoffen. Gewijzigde versie per april 2006. Het Koninkrijk België/Het Koninkrijk der Nederlanden: Belgium. 26 pp., details

Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2004) Voorstel tot afbakening van een vogelrichtlijngebied voor het duurzaam in stand houden van de broedpopulaties van kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.100. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel, Belgium. 51 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2003) Neo-koloniale wetenschappen vanwege de meest geïndustrialiseerde op de minst ontwikkelde landen in wetenschappelijke publicatie. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 1 pp., details

Dahdouh-Guebas, F.; Jayatissa, L.P.; Di Nitto, D.; Bosire, J.O.; Lo Seen, D.; Koedam, N. (2005) How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami? Current Biology 15(12): R443-R447, details

Dahdouh-Guebas, F.; Verheyden, A.; Kairo, J.G.; Jayatissa, L.P.; Koedam, N. (2005) Capacity building in tropical coastal resource monitoring in developing countries: a re-appreciation of the oldest remote sensing method. Int. J. Sustain. Dev. World Ecol. 12: 1-14, details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Nieuwe toepassing helpt om mangrovebomen van mekaar te onderscheiden via satellietbeelden. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 2 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Veranderingen in zoetwaterbeheer op Sri Lanka bedreigen voortbestaan van kustlagunes. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 2 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Essential mangrove forest threatened by cryptic ecological degradation. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 1 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Nut van mangrovewouden als natuurlijke dijk tegen watergeweld aangetoond. Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 2 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Could better mangrove habitats have spared lives in the 2004 tsunami? Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 1 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (2005) Mangrove ecosystem degradation and its effects on the quality of life of coastal subsistence communities in Third World countries (presentation) = Mangrove-ecosysteemdegradatie en het effect op de levenskwaliteit van afhankelijke kustgemeenschappen in Derde Wereldlanden (presentatie). Vrije Universiteit Brussel: Brussel, Belgium. 70 pp., details

Ghekiere, A.; Verslycke, T.; Janssen, C. (in press) Effects of methoprene, nonylphenol, and estrone on the vitellogenesis of the mysid Neomysis integer. Gen. Comp. Endocrinol. (in press): 1-6, details

Hernández Cornejo, R.; Koedam, N.; Ruiz Luna, A.; Troell, M.; Dahdouh-Guebas, F. (2005) Remote sensing and ethnobotanical assessment of the mangrove forest changes in the Navachiste-San Ignacio-Macapule Lagoon Complex, Sinaloa, Mexico. Ecol. Soc. 10(1): 1-19, details

MiNa-Raad (2006) Advies op hoofdlijnen van 2 februari 2006 over de Europese Mariene Strategie. MINA-Raad: Brussel, Belgium. 12 pp., details

Obade, P.T.; Dahdouh-Guebas, F.; Koedam, N.; De Wulf, R.; Tack, J. (2004) GIS-based integration of interdisciplinary ecological data to detect land-cover changes in Creek Mangroves at Gazi Bay, Kenya. Western Indian Ocean J. Mar. Sci. 3(1): 11-27, details

Provoost, S.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Wils, C.; Van Daele, T.; Herrier, J.-L.; Killemaes, I.; Noels, C.; Van Nieuwenhuyse, H. (2005) Kust, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) (2005). Nature Report 2005: status of nature in Flanders: figures for policy purposes. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud, 24: pp. 170-178, details

Reyns, J. (2002) Kartering van de morfodynamiek met behulp van multibeamwaarnemingen voor de Schelde te Rupelmonde. MSc Thesis. Universiteit Gent: Gent, Belgium. 205 pp., details

 

Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005) Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. Coördinatiepunt voor Geïntegreerd Beheer van Kustgebieden: Oostende, Belgium. 78 pp., details

Monballyu, M. (2005) Aandeel openbaar vervoer in dagtoerisme naar de kust, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 12-13, details

Vandenrijt, G. (2005) Toegankelijkheid van logies aan de kust, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 14-15, details

Monballyu, M. (2005) Omvang van het verblijfstoerisme, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 16-17, details

Coudenys, H. (2005) Inkomensspanning, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 22-23, details

Goossens, M. (2005) Inventarisatie en bescherming van bouwkundig erfgoed, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 24-25, details

Bonte, D. (2005) Oppervlakte beschermd gebied, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 30-31, details

Verdievel, M. (2005) Kwaliteit strandwater, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 32-33, details

Vaes, R. (2005) Restafval, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 34-35, details

Price, M. (2005) Olievervuiling op zee, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 36-37, details

Demaré, W.; Redant, F. (2005) Commerciële visstocks binnen veilige referentiewaarden, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 38-39, details

Coudenys, H. (2005) Bevolkingsstructuur, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 44-45, details

Vanneste, D. (2005) Comfort van de woning, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 46-47, details

Goossens, S. (2005) Verkeersintensiteit, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 48-49, details

Provoost, S. (2005) Oppervlakte kusteigen habitat, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 50-51, details

Maelfait, H. (2005) Economische waarde van de zeehavens, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 56-57, details

Vanden Bussche, L. (2005) Economische groei en ondernemerschap, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 58-59, details

Moyaert, N. (2005) Productiviteit, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 60-61, details

Samuelov, I. (2005) Werkgelegenheid in toerisme, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 62-63, details

Moyaert, N. (2005) Werkgelegenheid in de visserij en landbouw, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 64-65, details

Coudenys, H. (2005) Werkloosheidsgraad, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 66-67, details

Belpaeme, K. (2005) Inspanningen geïntegreerd kustzonebeheer, in: Belpaeme, K.; Maelfait, H. (Ed.) (2005). Het kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 72-73, details

 

West-Vlaanderen Werkt

vol. 2006(1)

Landuyt, R. (2006) Noordzee - Noordzeven: 7 krachtlijnen voor meer Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 4-5, details

Vanhulle, A.; Maes, F. (2006) Een zee van ruimte? Naar een ruimtelijk structuurplan voor het duurzaam beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 6-12, details

Maelfait, H.; Belpaeme, K.; Mees, J.; Lescrauwaet, A.-K. (2006) Meten is weten: Duurzaamheidsindicatoren als basis voor een geïntegreerd beheer van de Noordzee. West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 13-18, details

Lammerant, J. (2006) De Noordzee: oneindige mogelijkheden voor windenergie? West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 20-25, details

De Wolf, P.; Mertens, T.; Delecluyse, K. (2006) Meegroeien met de zee: natuurlijke dynamiek herstellen als wapen tegen zeespiegelstijging. West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 26-29, details

Simoens, S. (2006) Eurosense meet precies hoe diep de zee is. West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 30-32, details

Belpaeme, K. (2006) Hoe is het nu gesteld met onze zee? West-Vlaanderen Werkt 2006(1): 36-38, details

 

JOURNALS & SERIALS: ISSUES RECEIVED

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')

Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco. Musée Océanographique: Monaco. ISSN 0304-5722. Vol. 77(1445-1446) 2004 (holdings, look here)

Nature: international weekly journal of science. Nature Publishing Group: London, UK. ISSN 0028-0836. Vol. 440(7084) 2006 (holdings, look here)

West-Vlaanderen Werkt. WES Onderzoek en Advies: Brugge, Belgium. ISSN 1374-6235. Vol. 2006(1) (holdings, look here)

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')

Bentivegna, F.; Ounais, N.; Van den Sande, P. (Ed.) (2004) Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445). Institut océanographique: Monaco. 181 pp., details

Bentivegna, F.; Ounais, N.; Van den Sande, P. (Ed.) (2004) Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446). Institut océanographique: Monaco. 181 pp., details

Paulmier, G. (2004) Les Dinophycées (Pyrrhophyta, Dinoflagellata) de la Guyane, des Antilles françaises et des aires marines adjacentes. Mémoires de l'Institut océanographique, Monaco, 20. Institut océanographique: Monaco. 269 pp., details

Winston, J.E.; Schopf, T.J.M. (2005) Re-description and revision of Smitt's "Floridan Bryozoa" in the collection of the Museum of Comparative Zoology, Harvard University; with an annotated catalogue of specimens collected by L.F. de Pourtalès in Florida and Carolina, housed at the Museum of Comparative Zoology. Virginia Museum of Natural History Memoir, 7. Virginia Museum of Natural History in association with Smithsonian Institution: Martinsville, Va (USA). ISBN 1-884549-22-5. 148 pp., details

 

ARTICLES & PAPERS

Bentivegna, F.; Ounais, N.; Van den Sande, P. (Ed.) (2004) Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445). Institut océanographique: Monaco. 181 pp., details

Auffret, S. (2004) The Océarium: ten years old! in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 17-21, details

Flintegård, H. (2004) A new sea-pool at the North Sea Museum, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 23-27, details

Lange, J. (2004) Renovation and remodelling of the landscape tanks in the Zoo-Aquarium Berlin, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 35-39, details

Wolff, E. (2004) New life in old walls: Aquarium and Reptile House in Schönbrunner Tiergarten Vienna/Austria, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 41-42, details

Areitio, P.; González, J. (2004) An easy captive breeding species: the spiny chromis Acanthochromis polyacanthus (Bleeker 1855), in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 43-54, details

Bulto, P. (2004) Heavy metals pollution in brown sharks (Carcharhinus plumbeus. in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): 55-64, details

Dral, A.J.; Du Bois, A.; Schuurman, M.; Platvoet, D.; Bruins, E. (2004) Captive breeding of Heterodontus francisci and its problems, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 65-71, details

Furrer, S.C.; Honegger, R.E. (2004) Multiple species exhibits with amphibians and reptiles at Zurich Zoo, Switzerland, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 73-77, details

Grigoras, G. (2004) Qualitative modifications of fish fauna from the lower Danube, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 79-87, details

Kaiser, R.; Jermann, T.; Lange, J. (2004) Cultivation of jellyfish: the first worldwide breeding programme for marine invertebrates, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 89-93, details

Sondervan, P.J. (2004) The acute effects of zinc toxicity that possibly occurred during a routine change of seawater at the Artis Aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 95-103, details

Waller, U.; Probst, N. (2004) The growth of kelp (Laminaria saccharina) in aquaria under different light conditions: a comparison of natural light with supplemental artificial light sources, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 105-110, details

Zimmerman, B. (2004) An evaluation of the interpretation at London Zoo Aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 111-119, details

Hiddinga, B. (2004) EAZA and EUAC: a future cooperation? in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco,  77(1445). Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 121-128, details

Hall, H.; Reid, G.M.; FAITAG Group (2004) European Union of Aquarium Curators Fish and Aquatic Invertebrate Taxon Advisory Group: annual report 2001, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 129-161, details

Lange, J. (2004) Increasing the involvement of European independent aquaria in EAZA activities, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 163-166, details

Van den Sande, P. (2004) The European Union of Aquarium Curators: presented at the WAZA meeting 2001 in Perth, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 167-174, details

Warmolts, D.; Hall, H.; Holthus, P. (2004) Update on the Marine Aquarium Council's Certification Program and the role of the public aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 19th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) Rotterdam, October 20th-25th, 2001. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1445): pp. 175-181, details

 

Bentivegna, F.; Ounais, N.; Van den Sande, P. (Ed.) (2004) Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446). Institut océanographique: Monaco. 181 pp., details

Areitio, P.; Aliart, X. (2004) Starting up "L'Oceanogràfic": a huge challenge for a huge aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp :19-32, details

Causer, M. (2004) The Klimarium: an aquarium with a mission, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 33-46, details

Hontalas, J. (2004) New coral reef and touch pool exhibit at Skansen-Akvariet, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 47-55, details

Marcu, A.; Gabriela, G. (2004) The aquarium from Galati: the start of a new exhibition in a new museum building, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 57-58, details

McEwan, T. (2004) The maturation of the Scientific Center of Kuwait as an educational and entertainment facility, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 59-63, details

Michel, Ch.J.; Vreven, V.; Voss, J. (2004) Creating a new local freshwater presentation for the aquarium of the University of Liège: trying to create a new approach for environment reconstitution, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 65-67, details

Wolff, E. (2004) Life behind the panels is only half of an aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 69-70, details

Bruins, E.BA.W.; Moreau, M.A.; Lunn, K.E.; Vagelli, A.; Hall, H. (2004) 10 years after rediscovering the Banggai cardinalfish, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 71-81, details

Cottard, L.; Hignette, M. (2004) Hydrogent®: a new therapy in the aquarium field, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 83-94, details

Flintegård, H. (2004) We proudly present our special guest star - keeping a Mola mola in a 4.500m3 tank at the North Sea Museum, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 95-98, details

Foka, M.C.; Kondilatos, G.; Nengas, I.; Rigos, G.; Stavrakakis, G.; Sioulas, A. (2004) The effects of an earthquake on aquarium fishes, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 99-104, details

Gonzalez, J.; Areitio, P. (2004) Breeding Carcharhinus plumbeus (Nardo, 1827) in Madrid Zoo Aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 105-117, details

Jermann, T.; Aerni, T. (2004) Successful breeding of the double-ended pipefish Syngnathoides biaculeatus at the Base Zoo Vivarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 119-121, details

Koop, J.H. (2004) Reproduction of rays in the Ray Reef of Dolfinarium Harderwijk, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 123-130, details

Michel, Ch.J.; Voss, J. (2004) The aquarium of the University of Liège, from 1962 to 2002: unique experience in scientific research, teaching, and science popularisation, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 131-137, details

Michel, Ch.J.; Voss, J. (2004) Waiting for the solution: some news from gynogenetic; Chyloscyllium plagiosum, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 139-140, details

Paglialonga, A.; Bentivegna, F. (2004) The maintenance of the angular rough shark (Oxynotus centrina) in captivity, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 141-147, details

Van den Sande, P. (2004) The European Union of Aquarium Curators report, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 149-152, details

Hall, H.; Koch, I. (2004) Minutes from the FAITAG meeting 20th October 2002 La Rochelle Aquarium, in: Bentivegna, F. et al. (Ed.) (2004). Proceedings of the 20th meeting of European Union of Aquarium Curators (E.U.A.C.) La Rochelle, October 19th-25th, 2002. Bulletin de l'Institut océanographique, Monaco, 77(1446): pp. 155-181, details

 

Nature: international weekly journal of science [Nature (Lond.)]

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

 vol. 440(7084) 2006

News

Dalton, R. (2006) More whale strandings are linked to sonar. Nature (Lond.) 440(7084): 593, details

 

IOC DEPOSITORY CENTER

Cambers, G.; Ghina, F. (2005) Introduction to Sandwatch: an educational tool for sustainable development. Coastal Region and Small Island Papers, 19. UNESCO: Paris, France. 91 pp., details

UNESCO (2004) Island agenda 2004+: coping with change and sustaining diversities in small islands. UNESCO: Paris, France. 47 pp., details

 

NEWSLETTERS

Berichten aan zeevarenden. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Waterwegen Kust. Hydrografie: Oostende, Belgium. ISSN 0166-932X. Vol. 7 (30 maart 2006)

De Water. Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Amsterdam, The Netherlands. ISSN 0926-3462. Vol. 113(2006)

Hydro International. Geomatics Information & Trading Centre B.V.: Lemmer. ISSN 1385-4569. Vol. 10(2) 2006

Parnassia: Driemaandelijks Tijdschrift van Natuurpunt Westkust. Natuurpunt Westkust: Koksijde, Belgium. ISSN 1379-308X. Vol. 5(2) 2006

 

REPORTS

Ens, B.J.; Borgsteede, F.H.M.; Camphuysen, C.J.; Dorrestein, G.M.; Kats, R.K.H.; Leopold, M.F. (2002) Eidereendensterfte in de winter 2001/2002. Alterra-rapport, 521. Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte: Wageningen, The Netherlands. 114 pp., details

Brasseur, S.; Tulp, I.; Reijnders, P.; Smit, C.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Kotterman, M.; Meesters, E. (2004) Voedselecologie van de gewone en grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. I. Onderzoek naar de voedselecologie van de gewone zeehond, II. Literatuurstudie naar het dieet van de grijze zeehond. Alterra-rapport, 905. Alterra: Wageningen, The Netherlands. 116 pp., details

Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde (ICBS) ([S.d.]) Jaarverslag 2001 van de Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde: = Rapport annuel 2001 de la Commission Internationale pour la Protection de l'Escaut. Internationale Commissie voor de Bescherming van de Schelde: Antwerpen, Belgium. 90 pp., details

Swan, J. (2004) Decision-making in Regional Fishery Bodies or Arrangements: the evolving role of RFBs and international agreement on decision-making processes. FAO Fisheries Circular = FAO, Circulaire sur les pêches, 995. FAO: Rome, Italy. 82 pp., details

 

REPRINTS MEMBERS

Van den Bergh, E.; Buysse, D.; Coeck, J.; Gyselings, R.; Mertens, W.; Van Braeckel, A.; Breine, J.; Vandecasteele; Muylaert, K.; Du Laing, G.; Maes, J.; Soetaert, K.; Van Damme, S. (2005) Zeeschelde, in: Dumortier, M. et al. (Ed.) (2005). Nature Report 2005: status of nature in Flanders: figures for policy purposes. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud, 24: pp. 153-161, details

 

REPRINTS

Anon. (2005) Bioprospecting in the deep sea. Greenpeace Magazine (November 2005): 1-4, details

Anon. (2005) Black holes in deep ocean space: closing the legal voids in high seas biodiversity protection. Greenpeace Magazine (October 2005): 1-8, details

Anker, A.; Murina, G.-V.; Lira, C.; Vera Caripe, J.A.; Palmer, A.R.; Jeng, M.-S. (2005) Macrofauna associated with echiuran burrows: a review with new observations of the innkeeper worm, Ochetostoma erythrogrammon Leuckart and Rüppel, in Venezuela. Zool. Stud. 44(2): 157-190, details

Cho, G.K.; Heath, J.W.; Heath, D.D. (2002) Electroshocking influences chinook salmon egg survival and juvenile physiology and immunology. Trans. Am. Fish. Soc. 131(2): 224-233, details

Dwyer, W.P.; Fredenberg, W.; Erdahl, D.A. (1993) Influence of electroshock and mechanical shock on survival of trout eggs. N. Am. J. Fish. Manage. 13(4): 839-843, details

Fogarty, M.J.; Murawski, S.A. (2004) Do Marine Protected Areas really work? Georges Bank experiment offers new insights on age-old questions about closing areas to fishing. Oceanus 43(2): 1-3, details

Henry, T.B.; Grizzle, J.M. (2003) Electroshocking-induced injuries in newly transformed juvenile fish. J. Aquat. Anim. Health 15(2): 147-157, details

Henry, T.B.; Grizzle, J.M.; Johnston, C.E.; Osborne, J.A. (2004) Susceptibility of ten fish species to electroshock-induced mortality. Trans. Am. Fish. Soc. 131(3): 649-654, details

Kitani, H. (1986) Larval development of the white shrimp Penaeus vannamei Boone reared in the laboratory and the statistical observation of its naupliar stages. Bull. Jpn. Soc. Sci. Fish. 52(7): 1131-1139, details

McGovern, T.M. (2002) Sex-ratio bias and clonal reproduction in the brittle star Ophiactis savignyi. Evolution 56(3): 511-517, details

McGovern, T.M. (2003) Plastic reproductive strategies in a clonal marine invertebrate. Proc. R. Soc. Lond., Ser. B 270(1532): 2517–2522, details

Sharber, N.G.; Carothers, SW.; Sharber, J.P.; De Vos Jr., J.C.; House, D.A. (1994) Reducing electrofishing-induced injury of rainbow trout. N. Am. J. Fish. Manage. 14: 340-346, details

VanderKooi, S.P.; Maule, A.G.; Schreck, C.B. (2001) The effects of electroshock on immune function and disease progression in juvenile spring chinook salmon. Trans. Am. Fish. Soc. 130(3): 397-408, details

 

THESES

Voorbij, H.J. (2005) Van gedrukte naar elektronische tijdschriften: gevolgen voor publicatiemodellen en evaluatiemethoden. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Leiden: Leiden, The Netherlands. ISBN 90-5629-384-2. 347 pp., details

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2006
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7 , B-8400 Oostende (Belgium)

Suggestions regarding this publication are welcomed. Subscribe/unsubscribe at info@vliz.be

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7 , B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
jan.haspeslagh@vliz.be; chilekwa.chisala@vliz.be