VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 325 / 20 October, 2006

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the appropriate link on our web-site in the acquisitions archive. For more information about the articles and papers included in this publication (a.o. full citation and abstract) please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System') at this search interface.

Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form on this page.

Aanvragen voor documentlevering van deze publicaties, of andere titels uit de VLIZ-bibliotheek, kan u ons toesturen via dit formulier.

 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA):  the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Buijs, J.; Craeymeersch, J.A.; Brand, R.; van der Meer, J.; Pouwer, A.; Smaal, A. (1989) Macrobenthosgemeenschappen in de Voordelta: een analyse van de dichtheden en biomassa's van de najaarsbemonsteringen 1985-1986. DIHO rapporten en verslagen, 1989-6. Delta Instituut voor Hydrobiologisch Onderzoek: Yerseke, The Netherlands. 63 pp., details

Chu, S.; Covaci, A.; Van de Vijver, K. (2003) Enantiomeric signatures of chiral polychlorinated biphenyl atropisomers in livers of harbour porpoises (Phocoena phocoena) from the southern North Sea. J. Environ. Monit. 5(3): 521–526, details

Covaci, A.; Gheorghe, A.; Voorspoels, S.; Maervoet, J.; Steen Redecker, E.; Blust, R.; Schepens, P. (2005) Polybrominated diphenyl ethers, polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in sediment cores from Scheldt river, Belgium: analytical aspects and depth profiles. Environ. Int. 31: 367– 375, details

Craeymeersch, J.A.; Hamerlynck, O.; Hostens, K.; Vanreusel, A.; Vincx, M. (1990) De ekologische ontwikkeling van de Voordelta, deelrapport 4. Voorstellen voor monitoring en verder onderzoek. DIHO/Rijksuniversiteit Gent: Yerseke, The Netherlands. 13 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Schreurs, W.; Wessel, E.G.J. (1995) De bodemsamenstelling van de Westerschelde, de Oosterschelde, het Veerse Meer en het Grevelingenmeer. NIOO Rapporten en Verslagen, 1995-1. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 44 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Dimmers, W.; Markusse, R.; Schout, P.; Kater, B.J. (1995) Effekten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de Voordelta: Fase-rapport over de onderdelen 'natuurlijke ontwikkeling' en 'effekten schelpdiervisserij'. NIOO Rapporten en Verslagen, 1995-7. NIOO: Yerseke, The Netherlands. 22 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.B.M.; Dimmers, W.; Engelberts, A.; Markusse, M.M.; Schout, P.; Verschuure, J.M. (1996) Effekten van de schelpdiervisserij op het bodemleven in de Voordelta: Fase-rapport over de onderdelen 'natuurlijke ontwikkeling' en 'effekten schelpdiervisserij. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 48 pp., details

Craeymeersch, J.A. (1999) Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van bodemdieren in het Deltagebied: een verkennende studie. RIVO Rapport, C056/99. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 75 pp., details

Craeymeersch, J.A. (1999) Inventarisatie metagegevens bodemdieren. RIVO Rapport, C057/99. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 61 pp., details

Craeymeersch, J.A. (1999) Uitwerking graadmeter 'stapelvoedsel': Spisula subtruncata in de Nederlandse kustzone (1993-1997). RIVO Rapport, C061/99. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 9 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Leopold, M.F. (2000) Jaarlijkse schelpkalkproductie door Spisula subtruncata. RIVO Rapport, C047/00. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 18 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Leopold, M.F.; van Wijk, M.O. (2001) Halfgeknotte strandschelp en Amerikaanse zwaardschede: een overzicht van bestaande kennis over visserij, economische betekenis, regelgeving, ecologie van de beviste soorten en effecten op het ecosysteem. RIVO Rapport, C033/01. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 34 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Hummel, H. (2004) Effectonderzoek kokkelvisserij Voordelta. RIVO Rapport, C012/04. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 67 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Piet, G.J.; Rijnsdorp, A.D. (2004) Community structure and production of the macrobenthic infauna in relation to the micro-distribution of trawling effort. RIVO Rapport, C019/04. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 10 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Perdon, J. (2004) De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, inde Nederlandse kustwateren in 2004. RIVO Rapport, C073/04. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 27 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Wijsman, J.W.M. (2006) Ruimtelijke verschillen en temporele fluctuaties in het voorkomen van een aantal schelpdieren in de Voordelta. Wageningen IMARES Report, C013/06. Wageningen IMARES: IJmuiden, The Netherlands. 29 pp., details

Craeymeersch, J.A.; Perdon, J. (2006) De halfgeknotte strandschelp, Spisula subtruncata, in de Nederlandse kustwateren in 2005. RIVO Rapport, C036/06. RIVO: Yerseke, The Netherlands. 22 pp., details

Heip, C.; Herman, R.; Craeymeersch, J. (1986) Diversiteit, densiteit en biomassa van het macrobenthos in de Westerschelde: 1978-1985. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent, Belgium. 93 pp., details

Jacobs, M.N.; Covaci, A.; Schepens, P. (2002) Investigation of selected persistent organic pollutants in farmed Atlantic salmon (Salmo salar), salmon aquaculture feed, and fish oil components of the feed. Environ. Sci. Technol. 36(13): 2797-2805, details

Jacobs, M.N.; Covaci, A.; Gheorghe, A.; Schepens, P. (2004) Time trend investigation of PCBs, PBDEs, and organochlorine pesticides in selected n-3 polyunsaturated fatty acid rich dietary fish oil and vegetable oil supplements; nutritional relevance for human essential n-3 fatty acid requirements. J. Agric. Food Chem. 52(6): 1780-1788, details

Janák, K.; Covaci, A.; Voorspoels, S.; Becher, G. (2005) Hexabromocyclododecane in marine species from the western Scheldt Estuary: diastereoisomer- and enantiomer-specific accumulation. Environ. Sci. Technol. 39(7): 1987-1994, details

Legrand, S.; Deleersnijder, E.; Hanert, E.; Legat, V.; Wolanski, E. (2006) High-resolution, unstructured meshes for hydrodynamic models of the Great Barrier Reef. Est., coast. and shelf sci. 68(1-2): 36-46, details

Malta, E.-J.; Stikvoort, E.; Craeymeersch, J.A. (1998) Herstel van estuariene gradiënten in de Oosterschelde: een verkenning naar effecten op de bodemdieren van het zachte substraat. NIOO Rapport, 1998-01. NIOO-CEMO: Yerseke, The Netherlands. 69 pp., details

Toorman, E.A. (1997) Modelling the thixotropic behaviour of dense cohesive sediment suspensions. Rheol. Acta 36(1): 56-65, details

Toorman, E.A. (2003) Validation of macroscopic modelling of particle-laden turbulent flows, in: (2003). Proceedings of 6th Belgian National Congress on Theoretical and Applied Mechanics (Gent, 26-27 May 2003). pp. [1-7], details

Wevers, M.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P.; Belpaire, C.; Goemans, G.; de Boer, J.; D'Havé, H.; De Coen, W.; Van Hooste, H. (2005) Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2005: verspreiding van gebromeerde vlamvertragers. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Erembodegem, Belgium. 29 pp., details

Wijsman, J.W.M.; Kesteloo, J.J.; Craeymeersch, J.A. (2006) Ecologie, visserij en monitoring van mesheften in de Voordelta. Wageningen IMARES Report, C009/06. Wageningen IMARES: IJmuiden, The Netherlands. 41 pp., details

White, L.; Beckers, J.-M.; Deleersnijder, E.; Legat, V. (2006) Comparison of free-surface and rigid-lid finite element models of barotropic instabilities. Ocean Dynamics 56(2): 86–103, details

White, L.; Legat, V.; Deleersnijder, E.; Le Roux, D. (2006) A one-dimensional benchmark for the propagation of Poincaré waves. Ocean Modelling 15(1-2): 101-123, details

 

Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. iii, 135 pp., details

Mees, J. (2006) Inleiding tot de studiedag, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 1, details

Dumon, G.; Balcaen, N.; Huygens, M.; Hyde, Ph.; Haerens, P. (2006) Hydrodynamica ter hoogte van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 2-15, details

Du Four, I.; Schelfaut, K.; Vanheteren, S.; Van Dijk, T.; Van Lancker, V. (2006) Geologie en sedimentologie van het Westerscheldemondingsgebied, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. pp. 16-29, details

Peters, J.J. (2006) Belang van de Vlakte van de Raan voor de morfologische evoluties van het Schelde-estuarium, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 30-42, details

Termote, J. (2006) De Vlakte van de Raan in historisch-geografisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 43-51, details

Zeebroek, I.; Demerre, I.; Lenaerts, T.; Pieters, M. (2006) De Vlakte van de Raan in archeologisch perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 52-58, details

Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N. (2006) Zeevogels en zeezoogdieren van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 59-72, details

Sabbe, K.; Muylaert, K.; Kromkamp, J.; Vyverman, W. (2006) Primaire productie op het kruispunt van estuarium en kustzone, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 73-84, details

Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.; Wijnhoven, S.; Kater, B. (2006) De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, details

Degraer, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2006) Het macrobenthos van het Belgisch deel van de Vlakte van de Raan in een ruimer perspectief, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 106-115, details

Hostens, K.; Moulaert, I. (2006) De macro-, epi- en visfauna op de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) (2006). Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 116-135, details

 

JOURNALS & SERIALS: ISSUES RECEIVED

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')

Nature: international weekly journal of science. London, UK: Nature Publishing Group. ISSN 0028-0836. Vol. 443(7111-7112) 2006 (holdings, look here)

Science. American Association for the Advancement of Science: Washington DC, USA. ISSN 0036-8075. Vol. 313-314(5795-5796) 2006 (holdings, look here

Het Zeepaard. Strandwerkgemeenschap van KNNV/NJN/JNM: Leiden, The Netherlands. ISSN 0926-3497. Vol. 66(5) 2006 (holdings, look here

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(for details on articles in these issues: see paragraph 'Articles & papers')

Coosen, J.; Mees, J.; Seys, J.; Fockedey, N. (Ed.) (2006) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. iii, 135 pp., details

Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979) Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. Blackwell Scientific Publications: Oxford, UK. ISBN 0-632-00472-X. xvii, 684 pp., details

Littlepage, J. L.; McGinley, M.N. (1965) A bibliography of the genus Artemia (Artemia salina) 1812-1962. San Francisco Aquarium Society, Special Publication, 1. San Francisco Aquarium Society: San Francisco, CA (USA). 73 pp., details

 

ARTICLES & PAPERS

Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979) Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. Blackwell Scientific Publications: Oxford, UK. ISBN 0-632-00472-X. xvii, 684 pp., details

Westhoff, V.; Schouten, M.G.C. (1979) The diversity of European coastal ecosystems, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 3-21, details

Coles, S.M. (1979) Benthic microalgal populations on intertidal sediments and their role as precursors to salt marsh development, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 25-42, details

Gray, A.J.; Parsell, R.J.; Scott, R. (1979) The genetic structure of plant populations in relation to the development of salt marshes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 43-64, details

Corré, J.J. (1979) L'équilibre des biocénoses végétales salées en basse Camargue, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 65-76, details

Beeftink, W.G. (1979) The structure of salt marsh communities in relation to environmental disturbances, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 77-93, details

Watkinson, A.R.; Huiskes, A.H.L.; Noble, J.C. (1979) The demography of sand dune species with contrasting life cycles, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 95-112, details

Hope-Simpson, J.F.; Yemm, E.W. (1979) Braunton Burrows: developing vegetation in dune slacks, 1948-77, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 113-127, details

Anderson, C.; Taylor, K. (1979) Some factors affecting the growth of two populations of Festuca rubra var. arenaria on the dunes of Blakeney Point, Norfolk, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 129-143, details

Heydemann, B. (1979) Responses of animals to spatial and temporal environmental heterogeneity within salt marshes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 145-163, details

Treherne, J.E.; Foster, W.A. (1979) Adaptive strategies of air-breathing arthropods from marine salt marshes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 165-175, details

Barnes, R.S.K.; Williams, A.; Little, C.; Dorey, A.E. (1979) An ecological study of the Swanpool, Falmouth: 4. Population fluctuations of some dominant macrofauna, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 177-197, details

Dainty, J. (1979) The ionic and water relations of plants which adjust to a fluctuating saline environment, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 201-209, details

Stewart, G.R.; Larher, F.; Ahmad, I.; Lee, J.A. (1979) Nitrogen metabolism and salt-tolerance in higher plant halophytes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 211-227, details

Rozema, J. (1979) Population dynamics and ecophysiological adaptations of some coastal members of the Juncaceae and Gramineae, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 229-241, details

Jefferies, R.L.; Davy, A.J.; Rudmik, T. (1979) The growth strategies of coastal halophytes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 243-268, details

Lockwood, A.P.M.; Inman, C.B.E. (1979) Ecophysiological responses of Gammarus duebeni to salinity fluctuations, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 269-284, details

Champeau, A. (1979) Les résponses des Copépodes (Crustacés) aux changements des conditions physico-chimiques dans les eaux temporaires Camarguaises, Provençales et Corses, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 285-293, details

Winter, K. (1979) Photosynthetic and water relationships of higher plants in a saline environment, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 297-320, details

Willert, D.J.v.; Brinckmann, E.; Schulze, E.-D. (1979) Ecophysiological investigations of plants in the coastal desert of southern Africa: ion content and crassulacean acid metabolism, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 321-331, details

Long, S.P.; Woolhouse, H.W. (1979) Primary production in Spartina marshes, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 333-352, details

Deshmukh, I.K. (1979) Fixation, accumulation and release of energy by Ammophila arenaria in a sand dune succession, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 353-362, details

Mann, K.H. (1979) Nitrogen limitations on the productivity of Spartina marshes, Laminaria kelp beds and higher trophic levels, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 363-370, details

Henriksen, K.; Jensen, A. (1979) Nitrogen mineralization in a salt marsh ecosystem dominated by Halimione portulacoides, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 373-384, details

Aziz, S.A.A.; Nedwell, D.B. (1979) Microbial nitrogen transformations in the salt marsh environment, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 385-398, details

Valiela, I.; Teal, J.M. (1979) Inputs, outputs and interconversions of nitrogen in a salt marsh ecosystem, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 399-414, details

Pugh, G.J.F. (1979) The distribution of fungi in coastal regions, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 415-427, details

Warwick, R.M.; Joint, I.R.; Radford, P.J. (1979) Secondary production of the benthos in an estuarine environment, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 429-450, details

Charman, K. (1979) Feeding ecology and energetics of the dark-bellied brent goose (Branta bernicla bernicla) in Essex and Kent, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 451-465, details

Wiegert, R.G. (1979) Ecological processes characteristic of coastal Spartina marshes of the south-eastern U.S.A., in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 467-490, details

Woodwell, G.M.; Houghton, R.A.; Hall, C.A.S.; Whitney, D.E.; Moll, R.A.; Juers, D.W. (1979) The Flax Pond ecosystem study: the annual metabolism and nutrient budgets of a salt marsh, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 491-511, details

Ranwell, D.S. (1979) Strategies for the management of coastal systems, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 515-527, details

Baker, J.M. (1979) Responses of salt marsh vegetation to oil spills and refinery effluents, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 529-542, details

van der Maarel, E. (1979) Environmental management of coastal dunes in the Netherlands, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 543-570, details

Sacchi, C.F. (1979) The coastal lagoons of Italy, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 593-601, details

Brehm, K. (1979) Factors affecting the vegetation of fresh water reservoirs on the German coast, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 603-615 + 1 map, details

Joenje, W. (1979) Plant succession and nature conservation of newly embanked tidal flats in the Lauwerszeepolder, in: Jefferies, R.L.; Davy, A.J. (Ed.) (1979). Ecological processes in coastal environments: The 1st European Ecological Symposium and 19th Symposium of the British Ecological Society, Norwich, 12-16 September 1977. pp. 617-634, details

 

Nature: international weekly journal of science [Nature (Lond.)]

(marine science related articles in issues received, selection by editor)

vol. 443(7112) 2006

Research highlights

Anon. (2006) The naked sea floor. Nature (Lond.) 443(7112): 608, details

News features

Schrope, M. (2006) The real sea change. Nature (Lond.) 443(7112): 622-624, details

 

Science (Washington) [Science (Wash.)]

(marine science related articles in issues received, selection by editor

vol. 313(5795) 2006

Perspectives

Johnson, K.S. (2006) Manganese redox chemistry revisited. Science (Wash.) 313(5795): 1896-1897, details

Reports

Trouwborst, R.E.; Clement, B.G.; Tebo, B.M.; Glazer, B.T.; Luther III, G.W. (2006) Soluble Mn(III) in suboxic zones. Science (Wash.) 313(5795): 1955-1957, details

 

vol. 313(5796) 2006

Perspectives

Marshall, C.R. (2006) Fossil record reveals tropics as cradle and museum. Science (Wash.) 314(5796): 66-67, details

Research articles

Jablonski, D.; Roy, K.; Valentine, J.W. (2006) Out of the tropics: evolutionary dynamics of the latitudinal diversity gradient. Science (Wash.) 314(5796): 102-106, details

Reports

Kumar, K.K.; Rajagopalan, B.; Hoerling, M.; Bates, G.; Cane, M. (2006) Unraveling the mystery of Indian monsoon failure during El Niño. Science (Wash.) 314(5796): 115-119, details

 

Het Zeepaard

vol. 66(5) 2006

Simons, E.; Simons, G. (2006) Gevlochten fuikhoren (Nassarius reticulatus), nu ook recent in de Westerschelde. Het Zeepaard 66(5): 134, details

Stegenga, H. (2006) Recente veranderingen in algengroei in het Veerse Meer. Het Zeepaard 66(5): 135-138, details

Cadée, G.C.; Smit, P. (2006) De eerste sternoot (Astrocaryum) sp. van de Nederlandse kust. Het Zeepaard 66(5): 139-141, details

Kuijper, W.; van Leeuwen, S. (2006) De tweede slenk op Schiermonnikoog. Het Zeepaard 66(5): 142-155, details

Heerebout, G. (2006) Het vroegste muiltje (Crepidula fornicata Linnaeus 1758). Het Zeepaard 66(5): 155, details

Ates, R. (2006) Het raadsel van de jonge zeekreeft (Homarus gammarus). Het Zeepaard 66(5): 156-158, details

Cadée, G.C. (2006) Boekbespreking: 'Strandvondsten'. Het Zeepaard 66(5): 159-160, details

 

REPORTS

Meijer, A.J.M.; Waardenburg, H.W.; van Beek, G.C.W.; van Moorsel, G.W.N.M. (1990) Macrofyten en macrofauna in het buitenhavengebied van Ijmuiden, inventarisatie april 1990. Rapport Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, ANW(90,20). Bureau Waardenburg: Culemborg, Netherlands. 38, pp., details

 

REPRINTS MEMBERS

Lescrauwaet, A.-K.; Gibbons, J.; Guzman, L.; Schiavini, A. (2000) Abundance estimation of Commerson’s dolphin in the eastern area of the Strait of Magallan-Chile. Rev. Chil. Hist. Nat. 73(3): 473-478, details

Nguyen, T.N.T.; Nguyen, N.P.; Dierckens, K.; Sorgeloos, P.; Bossier, P. (2006) Gnotobiotically grown rotiferBrachionus plicatilis sensu strictu as a tool for evaluation of microbial functions and nutritional value of different food types. Aquaculture 253(1-4): 421-432, details

Papakostas, S.; Dooms, S.; Triantafyllidis, A.; Deloof, D.; Kappas, I.; Dierckens, K.; De Wolf, T.; Bossier, P.; Vadstein, O.; Kui, S.; Sorgeloos, P.; Abatzopoulos, T.J. (2006) Evaluation of DNA methodologies in identifying Brachionus species used in European hatcheries. Aquaculture 255(1-4): 557-564, details

 

REPRINTS

Wevers, M.; De Fré, R.; Voorspoels, S.; Covaci, A.; Schepens, P.; Matheeussen, C.; Van Hooste, H. (2004) Verspreiding van persistente organische polluenten (POP's), in: Van Steertegem, M. (2004). MIRA-T 2004: environmental and nature report Flanders: themes. pp. 159-171, details

Assmy P.; Henjes, J.; Smetacek, V.; Montresor, M. (2006) Auxospore formation by the silica-sinking, oceanic diatom Fragilariopsis kerguelensis (Bacillariophyceae). J. Phycol. 42: 1002-1006, details

 

THESES

Willems, W. (2005) Fylogenie van de 'Typhloplanoida' (Platyhelminthes) op basis van 18S ribosomale DNA sequenties. PhD Thesis. Limburgs Universitair Centrum: Diepenbeek, Belgium. 66, appendices pp., details

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2006
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7 , B-8400 Oostende (Belgium)

Suggestions regarding this publication are welcomed. Subscribe/unsubscribe at info@vliz.be

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7 , B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
jan.haspeslagh@vliz.be; chilekwa.chisala@vliz.be