VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 435 / 24 April, 2009

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form.

Open Marine ArchiveBooksJournal articles, book chaptersNature ToC - Science ToC - ReportsReprintsTheses

 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Meersman, H.; Van De Voorde, E.; Vanelslander, Th.; Verberght, E. (2008). Indicatorenboek duurzaam goederenvervoer Vlaanderen 2007. Universiteit Antwerpen. Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Steunpunt Goederenstromen: Antwerpen, Belgium. 102 pp., details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G. (2008) KRW doelstellingen in de Ijzermonding: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in het Vlaams waterlichaam 'Havengeul Ijzer' vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium, details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008) KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 153 pp., details

Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2009) Comparative toxicity of chlorine and peracetic acid in the biofouling control of Mytilopsis leucophaeata and Dreissena polymorpha embryos (Mollusca, Bivalvia). Int. Biodeterior. Biodegrad. (in Press): 1-6, details

Wildemeersch, K. (2008) Grondwaterstandvariaties in zeedijken ten gevolge van de getijdenwerking. MA Thesis. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Departement IndustriŽle Wetenschappen en Technologie: Oostende, Belgium. 154 pp., details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Anon. (2006) CommerciŽle vissen e.a.: de opvallendste soorten aangevoerd in Belgische havens [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO-Visserij)/Vriendenkring Noordzee-Aquarium oostende (VNOA): Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Anon. (2006) Strandhoofden en havenmuren aan onze kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/EU Netwerk of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Afdeling Kust - MDK: Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Anon. (2008) Slikken en kreken in de Lage Landen: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO)/Agentschap Natuur en Bos (ANB)/Schelde InformatieCentrum (SIC): Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Anon. (2008) De vloedlijn aan de Belgische kust: de opvallendste strandvondsten [Potser]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Coordinatiepunt Duurzaam Kustbeheer (CP-DKB)/Belgische Strandwerkgroep (SWG): Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Anon. (2008) Zandige zeebodem en stranden van de Belgische kust: de opvallendste dieren en planten [Poster]. Fauna en flora van de Belgische kust, de meest voorkomende soorten. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), EU Network of Excellence Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (MarBEF)/Sectie Mariene Biologie/Universiteit Gent (MarBiol): Oostende, Belgium. 1 poster pp., details

Kaiser, M.J.; Attrill, M.J.; Jennings, S.; Thomas, D.N.; Barnes, D.K.A.; Brierley, A.S.; Polunin, N.V.C.; Raffaelli, D.G.; Williams, P.J. le B. (2005) Marine ecology: processes, systems, and impacts. Oxford University Press: Oxford, UK. ISBN 978-0-19-924975-6. xxi, 557 pp., details

Luten, J.B. (Ed.) (2009) Marine functional food. Wageningen Academic Publishers: Wageningen, The Netherlands. ISBN 978-90-8686-078-4. 174 pp., details

Meersman, H.; Van De Voorde, E.; Vanelslander, Th.; Verberght, E. (2008). Indicatorenboek duurzaam goederenvervoer Vlaanderen 2007. Universiteit Antwerpen. Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Steunpunt Goederenstromen: Antwerpen, Belgium. 102 pp., details

Van Laere, S. (2008) De vis: I. Van september tot oktober. Uitgeverij Snoeck: Gent, Belgium. ISBN 978-90-5349-688-6. 61 pp., details

Van Laere, S. (2008) De vis: 2. Van november tot december. Uitgeverij Snoeck: Gent, Belgium. ISBN 978-90-5349-701-2. 64 pp., details

Van Laere, S. (2009) De vis: 3. Van januari tot februari. Uitgeverij Snoeck: Gent, Belgium. ISBN 978-90-5349-702-9. 64 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Luten, J.B. (Ed.) (2009) Marine functional food. Wageningen Academic Publishers: Wageningen, The Netherlands. ISBN 978-90-8686-078-4. 174 pp., details

 • Undeland, I. et al.. Seafood and health: what is the full story? details
 • Jacobsen, C. et al.. Processing of marine lipids and factors affecting their quality when used for functional foods, details
 • Thorkelsson, G. et al.. Fish proteins and peptide products: processing methods, quality and functional properties, details
 • Grzeskowia, L. et al.. Probiotics and seafood, details
 • Honkanen, P. Consumer acceptance of (marine) functional food, details
 • Wiklund, P. Commercialising healthy nutrition: challenges for SMEs, details

De Strandvlo 29(1) 2009

 • Severijns, N. Verslag van de meerdaagse SWG-excursie naar de Oosterschelde (Zeeland, Nederland) op 8 en 9 maart 2008, details
 • Jonckheere, I. Grote stranding na novemberstorm: Deel 1. De Westkust, details
 • Kerckhof, F. Grote stranding na novemberstorm: Deel 2. De Middenkust (Oostende Raversijde en Oostende Oosteroever), details
 • Jonckheere, I. Grote stranding na novemberstorm: Deel 3. Riemwieren en begroeide drijvende voorwerpen op de stranden van de Westkust, details
 • Vanhaelen, M.-Th. Grote stranding na novemberstorm: Deel 4. Eikapsels van de hondshaai Scyliorhinus canicula en strandingen van de braam Brama brama, details
 • Billiau, R. Grote stranding na novemberstorm: Deel 5. Een stranding van de gewone hooiwagenkrab Macropodia rostrata L., details

Sula 21(3) (2008)

 • Camphuysen, C.J. Olieslachtoffers en andere aangespoelde zeevolgels langs de Nederlandse kust in 2007/08: Jaarverslag Nederlands stookolieslachtofferonderzoek, details
 • Courtens, W. et al.. Gemengd broedpaar Dougalls stern met Dougalls X visdief-hybride in Zeebrugge (BelgiŽ), details
 • Franeker, J.A. Bramen op de Nederlandse kust, details
 • Franeker, J.A. Stranding van Noordse stormvogels begin januari 2009, details
 • Franeker, J.A. et al. Zeevissen met zacht plastic kunstaas, details

 

NATURE ToC

Nature (Lond.) 458(7240) 2009

 • Danis, B.; Griffiths, H. Polar science: bid for freely accessible biodiversity archive, details [Correspondence]
 • Blanchon, P. et al.. Rapid sea-level rise and reef back-stepping at the close of the last interglacial highstand, details [Letters]

 

SCIENCE ToC

Science (Wash.) 324(5924) 2009

 • Stokstad, E. (2009) Dťtente in the fisheries war, details [New focus]
 • Turnipseed, M. et al. (2009) Legal bedrock for rebuilding America's ocean ecosystems, details [Policy forum]

Science (Wash.) 324(5923) 2009

 • Trouet, V. et al. (2009) Persistent positive North Atlantic Oscillation mode dominated the medieval climate anomaly, details [Reports]

 

REPORTS

Anon. (2009) ILVO Activiteitenverslag 2008. Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO): Merelbeke, Belgium. 144 pp., details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Braeckel, A.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G. (2008) KRW doelstellingen in de Ijzermonding: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in het Vlaams waterlichaam 'Havengeul Ijzer' vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium, details

Speybroeck, J.; Breine, J.J.; Vandevoorde, B.; Van Wichelen, J.; Van Braeckel, A.; Van Burm, E.; Van den Bergh, E.; Van Thuyne, G.; Vyverman, W. (2008) KRW doelstellingen in Vlaamse getijrivieren: Afleiden en beschrijven van typespecifiek maximaal ecologisch potentieel en goed ecologisch potentieel in een aantal Vlaamse getijrivier-waterlichamen vanuit de - overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water - ontwikkelde relevante beoordelingssystemen voor een aantal biologische kwaliteitselementen. Rapport INBO, R.2008.56. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel, Belgium. 153 pp., details

 

REPRINTS

Carvalho de Carvalho, M.; Hayashizaki, K.-I.; Ogawa, I. (2009) Carbon stable isotope discrimination: a possible growth index for the kelp Undaria pinnatifida. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 71-82, details

Coll, M.; Santojanni, A.; Palomera, I.; Arneri, E. (2009) Food-web changes in the Adriatic Sea over the last three decades. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 17-37, details

Corzo, A.; van Bergeijk, S.A.; Garcia-Robledo, E. (2009) Effects of green macroalgal blooms on intertidal sediments: net metabolism and carbon and nitrogen contents. Mar. Ecol. Progr. Ser. 380: 81-93, details

Maggi, E.; Bertocci, I.; Vaselli, S.; Benedetti-Cecchi, L. (2009) Effects of changes in number, identity and abundance of habitat-forming species on assemblages of rocky seashores. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 39-49, details

Morgan, S.G.; Fisher, J.L.; Mace, A.J.; Akins, L.; Slaughter, A.M.; Bollens, S.M. (2009) Cross-shelf distributions and recruitment of crab postlarvae in a region of strong upwelling. Mar. Ecol. Progr. Ser. 380: 73-185, details

Negri, A.P.; Soo, R.M.; Flores, F.; Webster, N.S. (2009) Bacillus insecticides are not acutely harmful to corals and sponges. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 157-165, details

Robertson, D.R.; Cramer, K.L. (2009) Shore fishes and biogeographic subdivisions of the tropical Eastern Pacific. Mar. Ecol. Progr. Ser. 380: 1-17, details

Stentiford, G.D.; Bignell, J.P.; Lyons, B.P.; Feist, S.W. (2009) Site-specific disease profiles in fish and their use in environmental monitoring. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 1-15, details

Van Deurs, M.; van Hal, R.; Tomczak, M.T.; Jůnasdůttir, S.H.; Dolmer, P. (2009) Recruitment of lesser sandeel Ammodytes marinus in relation to density dependence and zooplankton composition. Mar. Ecol. Progr. Ser. 381: 249-258, details

 

THESES

Tyberghein, L. (2008) Combining phylogenetic, geographic and macro-ecological data to determine niche evolution and biogeography of the marine green algal genus Halimeda. MSc Thesis. Universiteit Gent; MARELAC: Gent, Belgium. 29 pp., details

Wildemeersch, K. (2008) Grondwaterstandvariaties in zeedijken ten gevolge van de getijdenwerking. MA Thesis. Katholieke Hogeschool Brugge-Oostende. Departement IndustriŽle Wetenschappen en Technologie: Oostende, Belgium. 154 pp., details

 

 

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2009
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:


Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
chilekwa.chisala@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be