VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 443 / 19 June, 2009

For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using the request form.

Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToC - Science ToC - ReportsReprintsTheses

 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Chatterjee, T.; Pesic, V.; De Troch, M. (2009) A new species of the genus Atelopsalis (Acari: Halacaridae) from Zanzibar, Tanzania. Cah. Biol. Mar. 50(2): 193-197, details

De Koninck, L. (1838) Description des coquilles fossiles de l'argile de Basele, Boom, Schelle, etc. Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles XI: 1-37, 4 plates, details

De Koninck, L. (1841) Mémoire sur les crustacés fossiles de Belgique. Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles XIV: 1-20, 1 plate, details

Laruelle, G.; Regnier, P.; Ragueneau, O.; Kempa, M.; Moriceau, B.; Longphuirt, S.N.; Leynaert, A.; Thouzeau, G.; Chauvaud, L. (2009) Benthic-pelagic coupling and the seasonal silica cycle in the Bay of Brest (France): new insights from a coupled physical-biological model. Mar. Ecol. Prog. Ser. 385: 15-32, details

Leod, M. (1842) Observations sur la floraison des plantes, faites en 1842, à Ostende, dans les remparts, dans les dunes et à la campagne, jusqu' à la distance d'environs trois kilomètres. Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et des Belles-Lettres de Bruxelles XV: 85-88, details

Lescrauwaet, A.-K.; Debergh, H. (2009) Een kilootje oude visserijstatistieken, a.u.b.! [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 29 slides pp., details

Seys, J.; Copejans, E. (2009) Zeekrant: Hapklare weetjes over zee en kust [PPT Presentatie]. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. 17 slides pp., details

 

VLIZ PUBLICATIONS

Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009) VLIZ Jaarboek 2008: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. ISBN 978-90-812900-4-3. 128 pp., details

Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009) VLIZ Jaarboek 2008: supporting marine and coastal research in Flanders. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. ISBN 978-90-812900-5-0. 128 pp., details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Bloch, M.E. (1959) Poissons. Éditions du Chène: Paris, France. XV pp., details

Greefs, H.; Van Damme, I. (Ed.) (2009). In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. Lannoo: Tielt, Belgium. ISBN 978-90-209-8347-0. 512 pp., details

Knorr, Gisela (Ed.) (1974) Gadus morhua Linnaeus, 1758 = Kabeljau, Dorsch Cod. Atlas zur Anatomie und Morphologie der Nutzfische für den praktischen Gebrauch in Wissenschaft und Wirtschaft, 1. Verlag Paul Parey: Hamburg, Germany. ISBN 3-490-03218-7. 12 pp., details

Knorr, Gisela (Ed.) (1975) Pleuronectes platessa Linnaeus, 1758 = Scholle, Plaice. Atlas zur Anatomie und Morphologie der Nutzfische für den praktischen Gebrauch in Wissenschaft und Wirtschaft, 2. Verlag Paul Parey: Hamburg, Germany. ISBN 3-490-03418-X. 15 pp., details

Kostyunin, Y.N.; Nikonorov, I.V. (1971) Trawling and new methods of continuous fishing. Translated from Russian. Israel Program for Scientific Translations: Jerusalem, Israel. [Diff. Pag.] pp., details

Kuwert-Coppen, H.G.C.; Bly-Pastur, G. (1920) Viertalig zeemanswoordenboek (schepen - scheepsmachines - scheepvaart): volgens een nieuwe methode en naar de beste bronnen bewerkt. De Nederlandsche Boekhandel: Antwerpen , Belgium. 138 pp., details

Soens, T. (2009) De spade in de dijk? Waterbeheer en rurale samenleving in de Vlaamse kustvlakte (1280-1580). Historische Economie en Ecologie. Academia Press: Gent, Belgium. ISBN 978-90-38-1352-1. xix, 359 pp., details

Vervaele, K. (2009) Vissersvrouwen: 26 levens, één verhaal. Lannoo: Tielt, Belgium. ISBN 978-90-209-8454-5. 144 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Greefs, H.; Van Damme, I. (Ed.) (2009) In behouden haven: reflecties over maritieme regio's: Liber amicorum Greta Devos. Lannoo: Tielt, Belgium. ISBN 978-90-209-8347-0. 512 pp., details

 • Greefs, H.; Van Damme, I. Een Liber amicorum voor Greta Devos: plaatsing, context en themata, details
 • Koninckx, C. Definities van havens: van terminologie tot nomenclatuur, details
 • Meersman, H. et al.. Haveneconomie: wetenschap met een rijke geschiedenis... en toekomst, details
 • Van Hooydonk, E. Geschiedenis en erfgoed als instrumenten van een toekomstgericht haven(stads)beleid, details
 • van de Laar, P. Rotterdam durft niet genoeg. Een alternatief economisch scenario voor een multiculturele stad, details
 • Soens, T. Het dossier Doel: landschapshistorische reflecties rond het spanningsveld tussen polder en havenstad, details
 • Sluyterman, K. Boskalis in het kielzog van de olie-industrie, 1950-1980, details
 • Bisschops, T. Bouwen op de fundamenten van het arsenaal: het ontstaan van een Antwerpse havenbuurt geduid aan de hand van kadastrale informatie (1875-1908), details
 • Bertels, I. Het Internationaal Zeemanshuis te Antwerpen: van concept tot afbrak? details
 • Asaert, G. Fransen werkzaam in de scheepsbouw te Antwerpen omstreeks 1800, details
 • Vermoesen, R. Van transporteur naar handelaar? Aalsterse binnenschippers in een tijdperk van veranderingen (1650-1800), details
 • Buelens, F.; De Smedt, H. De geschiedenis van de Compagnie Maritime Belge (bijkomend) belicht aan de hand van beursdocumenten, de totale return en de koersevolutie van het CMB-aandeel, details
 • Buyst, E.; Loyen, R. 'Von keinem anderen Hafen übertroffen...'. De lijnvaart in de haven van Antwerpen in het pré-containertijdperk, details
 • Davids, K.; Go, S. Buitenlandse agenten in Rotterdam. De opkomst van buitenlandse maatschappijen op de Rotterdamse zeeverzekeringsmarkt, circa 1815-1880, details
 • van Driel, H. Over de blauwe steen en andere (vermeende) verschillen tussen Antwerpse en Rotterdamse havenpraktijken, details
 • Eeckelaert, J. Over duvelsklauwen, snarsblokken en ander getuig: een kennismaking met de werktuigen van de Antwerpse havenarbeider tussen circa 1870 en 1966, details
 • Vanfraechem, S. Internationale solidariteit onder dokwerkers: geen evidente oefening, details
 • de Smaele, H. De haven als natte droom: matrozen en havenbuurten in de homo-erotische beleving, details
 • Baetens, R. De Antwerpse haven en de kunstenaar: het voorbeeld van Eugeen Van Mieghem (1875-1930), details
 • De Goey, F. De opening van de Japanse havens (omstreeks 1858-1868), details

Sci. Mar. (Barc.) 73(2) 2009

 • Pauly, D. Beyond duplicity and ignorance in global fisheries, details
 • Dolbeth, M. et al.. Feeding guild composition of a macrobenthic subtidal community along a depth gradient, details
 • Bilgin, S. et al.. Sexual seasonal growth variation and reproduction biology of the rock pool prawn, Palaemon elegans (Decapoda: Palaemonidae) in the southern Black Sea, details
 • Saïdi, B. et al.. Reproductive biology and diet of Mustelus punctulatus (Risso, 1826) (Chondrichthyes: Triakidae) from the Gulf of Gabès, central Mediterranean Sea, details
 • Cabral-Oliveira, J. et al.. The effect of sewage discharge on Melarhaphe neritoides (Gastropoda: Littorinidae) population dynamics, details
 • Moreira, J. et al.. Leptostracans (Crustacea: Phyllocarida) from the Ría de Ferrol (Galicia, NW Iberian Peninsula), with description of a new species of Nebalia Leach, 1814, details
 • Leorri, E.; Cearreta, A. Recent sea-level changes in the southern Bay of Biscay: transfer function reconstructions from salt-marshes compared with instrumental data, details
 • Spivak, E.D.; Cuesto, J.A. The effect of salinity on larval development of Uca tangeri (Eydoux, 1835) (Brachyura: Ocypodidae) and new findings of the zoeal morphology, details
 • França, S. et al.. Spatial and temporal patterns of benthic invertebrates in the Tagus estuary, Portugal: comparison between subtidal and an intertidal mudflat, details
 • Bustos, R. et al.. Age estimation and growth pattern of the island grouper, Mycteroperca fusca (Serranidae) in an island population on the northwest coast of Africa, details
 • Molenaar, H. et al.. Alterations of the structure of Posidonia oceanica beds due to the introduced alga Caulerpa taxifolia, details
 • Lampadariou, N. et al.. Deep-sea meiofaunal and foraminiferal communities along a gradient of primary productivity in the eastern Mediterranean Sea, details
 • Brugnano, C. et al.. Morphological variation and a remarkable new sexual dimorphism in the Pseudocyclops xiphophorus population of Lake Faro in northeastern Sicily, details
 • San Vicente, C. et al.. Suprabenthic fauna from the Bellingshausen Sea and western Antarctic Peninsula: spatial distribution and community structure, details
 • Esposito, V. et al.. Diet of Atlantic lizardfish, Synodus saurus (Linnaeus, 1758) (Pisces: Synodontidae) in the central Mediterranean Sea, details
 • Manjón-Cabeza, M.E. et al.. Structure and absolute growth of a population of Hippolyte inermis Leach 1815 (Decapoda: Caridea) from Zostera marina (L.) meadows (Malaga, southern Spain), details
 • Turon, X. et al.. Chemical bioactivity of sponges along an environmental gradient in a Mediterranean cave, details
 • Quiroga, E.; Sellanes, J. Two new polychaete species living in the mantle cavity of Calyptogena gallardoi (Bivalvia: Vesicomyidae) at a methane seep site off central Chile (~36°S), details

 

NATURE ToC

Nature (Lond.) 459(7248) 2009

 • Schiermeier, Q. Last weather ship faces closure, details [News]
 • Mascarelli, M.L. Subterranean bacteria: Low life, details [News features]

 

SCIENCE ToC

Science (Wash.) 324(5933) 2009

 • Parfitt, T. Russia's polar hero, details [News focus]
 • Parfitt, T. Diving into the sacred sea, details [News focus]

 

REPORTS

Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009) VLIZ Jaarboek 2008: voor al wie gefascineerd is door de zee en de kust. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende, Belgium. ISBN 978-90-812900-4-3. 128 pp., details

Mees, J.; Fockedey, N.; Seys, J. (Ed.) (2009) VLIZ Jaarboek 2008: supporting marine and coastal research in Flanders. Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. ISBN 978-90-812900-5-0. 128 pp., details

 

REPRINTS

Brewin, P.E.; Stocks, K.I.; Haidvogel, D.B.; Condit, C.; Gupta, A. (2009) Effects of oceanographic retention on decapod and gastropod community diversity on seamounts. Mar. Ecol. Prog. Ser. 383: 225-237, details

de Boer, J.; Wester, P.G. (1993) Determination of toxaphene in human milk from Nicaragua and in fish and marine mammals from the northeastern Atlantic and the North Sea. Chemosphere 27(10): 1879-1890, details

De Leeuw, J.; Van den Dool, A.; De Munck, W.; Nieuwenhuize, J.; Beeftink, W.G. (1991) Factors influencing the soil salinity regime along an intertidal gradient. Est., coast. and shelf sci. 32(1): 87-97, details

Faasse, M. (1996) Diadumene luciae (Verrill, 1869) en Balanus amphitrite Darwin, 1854 bij de koelwateruitlaat te Borssele. Het Zeepaard 56: 73-75, details

Friedman, M.A.; Fleming, L.E; Fernandez, M.; Bienfang, P.; Schrank, K.; Dickey, R.; Bottein, M.-Y.D.; Backer, L.C.; Ayyar, R.; Weisman, R.; Watkins, S.M.; Granade, R.; Reich, A. (2008) Ciguatera fish poisoning: treatment, prevention and management. Mar. Drugs 6(3): 456-479, details

Hydes, D.; Edmunds, H. (1992) Nutrients in the North Sea, September 1988 to October 1989: use of nutrient ratios and nutrient/salinity relationships to identify sources and sinks of nutrients. Sci. Total Environ. (Suppl.): 1149-1157, details

Ross, O.N.; Geider, R.J. (2009) New cell-based model of photosynthesis and photo-acclimation: accumulation and mobilisation of energy reserves in phytoplankton. Mar. Ecol. Prog. Ser. 383: 53-71, details

Sathyendranath, S.; Stuart, V.; Nair, A.; Oka, K.; Nakane, T.; Bouman, H.; Forget, M.-H.; Maass, H.; Platt, T. (2009) Carbon-to-chlorophyll ratio and growth rate of phytoplankton in the sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 383: 73-84, details

Shinen, J.S.; Morgan, S.G. (2009) Mechanisms of invasion resistance: competition among intertidal mussels invasive species and displacement of native species. Mar. Ecol. Prog. Ser. 383: 187-197, details

Watkins, S.M.; Reich, A.; Fleming, L.E; Hammond, R.D. (2008) Neurotoxic shellfish poisoning. Mar. Drugs 6(3): 431-455, details

 

THESES

Smis, A. (2009) Effect of land use on silica transport. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent, Belgium. 179 pp., details

 

 

VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2009
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
chilekwa.chisala@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be