VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 478 / 20 August, 2010


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to us by using
the request form.


Open Marine ArchiveVLIZ-publicationsBooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToCCD-Roms & VideosReportsReprintsTheses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

Braarup Cuykens, A.; Verstraete, H.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Vanden Eede, S.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M. (2010) Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 5: Eindrapport. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.36. Universiteit Gent/INBO: Brussel. 64 pp., details

De Pooter, D. (2007) On colony behaviour of Sea Lions (Otaria flavescens): mother-pup recognition. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 114 pp., details

De Pooter, D. (2010) Comparative study of the diet of common guillemots Uria aalge and razorbills Alca torda, collected during beached bird surveys along the Belgian coast between 2002 and 2010. MSc Thesis. Universiteit Gent/INBO: Gent. 19 pp., details

Demerre, I. (2009) Cooperation with non-archaeological scientific institutes, organisations and individuals. MACHU Report 2: 30-31, details

Hebbelinck, L. (2010) Monitoring van exotische macro-invertebraten in de Vlaamse havens. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. 87 pp., details

Heip, C.; Soetaert, K.; Moodley, L.; van Oevelen, D. (2010) Meiobenthic research: trends and challenges in the perspective of global marine ecological research, details

Ingels, J.; Van Den Driessche, P.; De Mesel, I.G.; Vanhove, S.; Moens, T.; Vanreusel, A. (2010) Preferred use of bacteria over phytoplankton by deep-sea nematodes in polar regions. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 121-133, details

Mercier, C.; Delhez, E.J.M. (2010) Consistent computation of the age of water parcels using CART. Ocean Modelling 35(1-2): 67-76, details

Merckx, B.; Van Meirvenne, M.; Steyaert, M.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Vanaverbeke, J. (2010) Mapping nematode diversity in the Southern Bight of the North Sea. Mar. Ecol. Prog. Ser. 406: 135-145, details

Morren, Ch.F.A. (1829) Over de Balaenoptera rostrata van Fabricius en beoordeeling der werken, welke over een dier dezer soort, den 4den november 1827, ten oosten van de haven van Ostende gestrand, uitgegeven zijn. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 4: 52-84, details

Morren, Ch.F.A. (1829-30) Réponse aux observations que M. le Dr. Pierre Vanderlinden a faites sur mon mémoire intitulé: Over de Balaenoptera rostrata van Fabricius en beoordeeling der werken, welke over een dier dezer soort, den 4den november 1827, ten oosten van de haven van Ostende gestrand, uitgegeven zijn. (Bydragen tot de natuurkundige wetenschappen verzameld door H.C. van Hall, W. Vrolik en G.J. Mulder, vierde deel, 1829, bl. 52). Messager des Sciences et des Arts, Recueil 6: 218-232, details

Orban de Xivry, J. (1898) Etude sur la grande pêche maritime belge. Imprimerie Ch. Lemaire: Liège. XII, 273 pp., details

Riou, V.; Colaço, A.; Bouillon, S.; Khripounoff, A.; Dando, P.R.; Mangion, P.; Chevalier, E.; Korntheuer, M.; Serrão Santos, R.; Dehairs, F.A. (2010) Mixotrophy in the deep sea: a dual endosymbiotic hydrothermal mytilid assimilates dissolved and particulate organic matter. Mar. Ecol. Prog. Ser. 405: 187-201, details

Troupin, C.; Machin, F.; Ouberdous, M.; Sirjacobs, D.; Barth, A.; Beckers, J.-M. (2010) High-resolution climatology of the northeast Atlantic using Data-Interpolating Variational Analysis (Diva). J. Geophys. Res. C 115: C08005, details

Van Breda, M. (1827) Eenige bijzonderheden omtrent den Walvisch, die den 5den November 1827 bij Oostende gestrand is. Algemeene Konst- en Letter-Bode, voor het jaar 1827, no. 48 (Vrijdag den 30sten November): 341-349, details

van der Linden, P.L. (1828) Notice sur un squelette de Baleinoptère, exposé à Bruxelles en Juin et Juillet 1828. Imprimerie de P.-J. Voglet: Bruxelles. 15 pp., details

Van Neer, W.; Ervynck, A. (2010) Defining 'natural' fish communities for fishery management purposes: biological, historical, and archaeological approaches, in: Bruce, S.G. (Ed.) (2010). Ecologies and economies in Medieval and Early Modern Europe. Studies in environmental history for Richard C. Hoffmann. Brill's Series in the History of the Environment, 1: pp. 193-223 details

Verween, A.; Vincx, M.; Degraer, S. (2010) Mytilopsis leucophaeata: The brackish water equivalent of Dreissena polymorpha? A review, in: van der Velde, G.; Rajagopal, S. et al. (Ed.) (2010). The Zebra mussel in Europe. pp. 29-43, details

VLIZ Alien Species Consortium (2010) Glanzende bolzakpijp - Aplidium glabrum. Niet-inheemse soorten van het Belgisch deel van de Noordzee en aanpalende estuaria. VLIZ Information Sheets, 36. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. 4 pp., details

 

VLIZ PUBLICATIONS

De Grote Rede

Anon. (2010) De Grote Rede 27. De Grote Rede: Nieuws over onze Kust en Zee, 27

 • Claessens, M.; Rappé, K.; Roose, P.; Janssen, C.R. (2010) Hoe vervuild is onze Noordzee nu eigenlijk? details
 • De Baere, K.; Potters, G.; Verstraelen, H. (2010) Het schip gaat zolang te water tot het doorroest. details
 • Renders, M. (2010) De Kusttram, 125 jaar erfgoed!. details
 • Kerckhof, F. (2010) Cis de Strandjutter: is dit een spons?... nee,... een "ratelduts". details
 • Fockedey, N. (2010) Vruchten van de Zee: Eitjes van garnaal: nu eens zwart, dan weer oranje... details
 • De Baere, K.; Verstraelen, H. (2010) Stel je Zeevraag: Hoeveel schepen varen onder Belgische vlag? details
 • Maelfait, H. (2010) De Kustbarometer: Treft de economische crisis ook de kust? details
 • Desnerck, R.; Devos, M.; Fockedey, N.; Lanszweert, W.; Seys, J.; Termote, J.; Termote, T.; Van Cauwenberghe, C.; Parmentier, J.; Zwaenepoel, A. (2010) 'Zeewoorden' verklaard: Oostdyck/Dyck en Tros. details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Anon. (1936) Le littoral belge. Brochure-Programme Série française, 9. Editions de l'I.N.R.: Bruxelles. 51 pp., details

Anon. (1952) Oostende herbouwt. Stad Oostende: Oostende. 40 pp., details

Anon. (1960) Expédition antarctique belge Antarctic. A imager de photos couleurs. Cote d'Or: Bruxelles. 88, 164 photos pp., details

Anon. (1964) Catalogue de l'exposition "Ostende 1000". Archives Générales du Royaume: Bruxelles. 77 pp., details

Administration de la Marine et de la Navigation Intérieure; Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart (1960) L'enseignement maritime = Het zeevaartonderwijs. Moniteur belge - Belgisch Staatsblad: Bruxelles. 445 pp., details

Andersen, J.H.; Conley, D.J. (Ed.) (2009) Eutrophication in Coastal Ecosystems: Towards better understanding and management strategies. Selected Papers from the Second International Symposium on Research and Management of Eutrophication in Coastal Ecosystems, 20–23 June 2006, Nyborg, Denmark. Developments in Hydrobiology, 207. Springer Science+Business Media [S.l.]. ISBN 978-90-481-3384-0. 269 pp., details

Arnoys, R.; Ghyselbrecht, G. (2009) Maritieme radio. De Belgische kuststations: historisch overzicht. Unibook: [S.l.]. 131 pp., details

Beirens, A.J. (2010) Vlucht naar Penzance: verhalen van Vlaamse vissersfamilies in de Tweede Wereldoorlog. Kleureneditie. Unibook: Zeebrugge. 449 pp., details

Beisel, J.-N.; Lévêque, C. (2010) Introductions d'espèces dans les milieux aquatiques: Faut-il avoir peur des invasions biologiques? Synthèses. Editions Quae: Versailles. ISBN 978-2-7592-0844-9. 232 pp., details

Blom, P.; Henderikx, P.; De Klerk, A.; Sijnke, P.; Tramper, A. (2009) Historische atlas van Walcheren. Vantilt: Nijmegen. ISBN 978-94-6004-0337. 79 pp., details

Boterberge, R. (2010) Geschiedenis van het Blankenbergse visserijbedrijf. Stadsbestuur Blankenberge: Blankenberge. ISBN 9789081515801. 397 pp., details

Boyle, P. (2009) Life in the Mid Atlantic: An exploration of marine life and environment in the middle of the North Atlantic Ocean from the sea surface to the sea bed. Bergens Museum: Bergen. ISBN 82-7887-038-1. 240 pp., details

Breman, J. (Ed.) (2010) Ocean globe. ESRI Press: Redlands. ISBN 978-1-58948-219-7. 274 pp., details

Bruce, S.G. (Ed.) (2010) Ecologies and economies in Medieval and Early Modern Europe. Studies in environmental history for Richard C. Hoffmann. Brill's Series in the History of the Environment, 1. Brill Academic Publishers: Leiden. ISBN 978-90-04-18007-9, details

Buyanovsky, A.I. (1994) Morskie dvustvorchatye mollyuski Kamchatki i perspektivy ikh ispol'zovaniya = Sea bivalve molluscs of Kamchatka and the prospects of their use. VNIRO: Moskva. ISBN 5-85382-127-X. 99 pp., details

Chambers, S.; Garwood, P. (1992) Polychaetes from Scottish waters, a guide to identification: 3. Family Nereidae. National Museums of Scotland: Edinburgh. ISBN 0-948636-29-7. 64 pp., details

Conrad, L.J. (1999) Bibliography of Antarctic exploration: Expedition accounts from 1768 to 1960. L.J. Conrad: Washougal. ISBN 0-9669627-0-2. xv, 424 pp., details

De Doncker, A.; Loos, J. (2009) Kust- & Zeegids 2009. Natuurpunt: Mechelen. 46 pp., details

de Donder, V. (1992) De lokroep van de zeemeermin. Standaard Ontdekkingen. Standaard Uitgeverij: Antwerpen. ISBN 90-269-6350-5. 128 pp., details

Desnerck, R.; Vandenbussche, F. (1987) Ostende à coeur ouvert. Editions Jempie Herrebout: Brugge. ISBN 90-6920-021-X. 168 pp., details

Eales, N.B.; Kemp, S. (1939) The littoral fauna of Great Britain: a handbook for collectors. At the University Press: Cambridge. 301 pp., details

Eisler, R. (2010) Compendium of trace metals and marine biota: 2. Vertebrates. Elsevier: Amsterdam. ISBN 978-0-444-53437-8. 500 pp., details

Eisler, R. (2010) Compendium of trace metals and marine biota: 1. Plants and invertebrates. Elsevier: Amsterdam. ISBN 978-0-444-53439-2. 610 pp., details

Enthoven, V. (Ed.) (2009) Een haven te ver: de Britse expeditie naar de Schelde van 1809. Vantilt: Nijmegen. ISBN 978-94-6004-034-4. 365 pp., details

European Commission (2010) Facts and figures on the Common Fisheries Policy: basic statistical data. 2010 edition. Facts and figures on the CFP. Publications Office of the European Union: Luxembourg. ISBN 978-92-79-14127-0. 45 pp., details

Farasyn, D. (2001) Historiek van de eerste gebouwen langs de Oostendse zeedijk 1830-1878. Tweede uitgave. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 88 pp., details

Giese, A.C.; Pearse, J.S. (Ed.) (1977) Reproduction of marine invertebrates: 4. Molluscs: Gastropods and Cephalopods. Academic Press: New York. ISBN 0-12-282504-7. xii, 369 pp., details

Giese, A.C.; Pearse, J.S. (Ed.) (1979) Reproduction of marine invertebrates: 5. Molluscs: Pelecypods and lesser classes. Academic Press: New York. ISBN 0-12-282505-5. xvi, 369 pp., details

Greenberg, P. (2010) Four fish: the future of the last wild food. The Penguin Press: New York. ISBN 978-1-59420-256-8. 284 pp., details

Hansen, H.J. (1922) Crustacés décapodes (Sergestides) provenant des Campagnes des yachts Hirondelle et Princesse-Alice (1885-1915). Résultats des Campagnes Scientifiques Accomplies sur son Yacht par Albert Ier Prince Souverain de Monaco[S.n.]: Monaco. 227, plates I-XI pp., details

Henningsen, H. (1961) Crossing the equator: Sailors' baptism and other initiation rites. Munksgaard: Copenhagen. 324 pp., details

Holthuis, L.B.; Pietsch, T.W. (2006) Les planches inédites de poissons et autres animaux marins de l'Indo-Ouest Pacifique d'Isaac Johannes Lamotius = Isaac Johannes Lamotius (1646 - c. 1718) and his paintings of Indo-West Pacific fishes and other marine animals. Des Planches et des Mots. Publications Scientifiques du Muséum: Paris. ISBN 978-2-85653-592-9. 290 pp., details

Houwen, R.; Van Hyfte, Y.; Dehem, P. (1989) God blijft glimlachen: honderdjarige geschiedenis van de Koninklijke Sint-Jozefsparochie te Oostende 1889-1989. Secretariaat van de Sint-Jozefsparochie: Oostende. ISBN 90-9002982-6. 139 pp., details

Huys, C. (Ed.) (2010) De kusttram: een veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Belgische kust. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8852-9. 207 pp., details

Klausing, J. (2002) Ach gij rijke lieden met al uw geld! Vlaamse vissersliederen met sociale inslag: 1830-1930 honderd jaar ellende en verdriet van de Vlaamse vissers en hun gezin. Prijs voor Volkskunde 1994. Door de auteur opnieuw bewerkt. Gemeentebestuur van Koksijde/Vrienden van het Nationaal Visserijmuseum van Oostduinkerke: Koksijde. 127 pp., details

La Barre, J. (1954) Travaux du laboratoire de recherches hydrologiques, biologiques et cliniques de l'Institut Thermal d'Ostende 1936-1954. Ville d'Ostende: Ostende. 128 pp., details

Lewis, C.L. (1943) Books of the sea: An introduction to nautical literature. United States Naval Institute: Annapolis. 318 pp., details

Major, W. (1993) Het vliegveld te Stene-Oostende (1920-1945): een geschiedenis in documenten. Published by the author(s)[S.l.]. 174 pp., details

Major, W.; Vanthomme, N. (2009) Vleugels boven Oostende: via de Belle Epoque tot na de Grote Oorlog 1909-1919. Een geschiedenis in documenten. Flying Pencil: Erembodegem. ISBN 9789078878094. 206 pp., details

Marsh, L.M.; Slack-Smith, S.M.; Gurry, D.L. (2010) Field guide to sea stingers and other venomous and poisonous marine invertebrates of Western Australia. 2nd edition. Western Australian Museum: Welshpool. ISBN 9781920843953. 245 pp., details

Merckelbagh, A. (2009) Et si le littoral allait jusqu'à la mer! La politique du littoral sous la Ve République. Editions Quae: Versailles. ISBN 978-2-7592-029-3. 351 pp., details

Naylor, E. (2010) Chronobiology of marine organisms. Cambridge University Press: Cambridge (UK). ISBN 978-0-521-76053-9. 242 pp., details

Oerlemans, F.; Arens, K. (1984) Met een vrachtwagen over de oceaan: verslag van een avontuurlijke expeditie over 4000 zeemijl van New York naar Amsterdam. De Boer Maritiem: Weesp. ISBN 90-228-1888-8. 143 pp., details

Oosterbaan, A. (1985) Hydroidpoliepen (Hydroïda). Tabellenserie van de Strandwerkgemeenschap (SWG), 27. JNM/KNNV/NJN: Leiden. 22 pp., details

Orban de Xivry, J. (1898) Etude sur la grande pêche maritime belge. Imprimerie Ch. Lemaire: Liège. XII, 273 pp., details

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (1968) Multilingual dictionary of fish and fish products = Dictionnaire multilingue des poissons et produits de la pêche. OECD Publications Office: Paris. 431 pp., details

Poppe, G.T. (2008) Philippine marine mollusks: I. (Gastropoda - Part I). ConchBooks: Hackenheim. ISBN 978-3-939767-08-5. 759 pp., details

Poppe, G.T. (2010) Philippine marine mollusks: III. (Gastropoda Part 3 & Bivalvia Part 1). ConchBooks: Hackenheim. ISBN 978-3-939767-18-3. 665 pp., details

Pugh, L.G. (2010) Achieving the impossible. Simon & Schuster: London. ISBN 978-1-84737-248-2. 343 pp., details

Redeker, H. (1953) De ramp. Nationale uitgave met een voorwoord van H.M. de Koningin. Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels: Amsterdam. [96] pp., details

Rex, M.A.; Etter, R.J. (2010) Deep-sea biodiversity: pattern and scale. Harvard University Press: Cambridge, MA (USA). ISBN 978-0-674-03607-9. 354 pp., details

Rigaux, A.; Edebau, F.; Vilain, O. (1964) Le millenaire d'Ostende, histoire millenaire de la communauté ostendaise. Ministerie van Nationale Opvoeding en Cultuur: Brussel. 28 pp., details

Riser, J. (2010) Les espaces du vent. Synthèses. Editions Quae: Versailles. ISBN 978-2-7592-0624-7. 255 pp., details

Salman, A.; Van der brugge, F. (2007) Kust & Zeegids 2007-2008. Natuurpunt/Kustvereniging: Leiden. 67 pp., details

Schultz, H. (2009) Sea urchins II: Worldwide irregular deep water species. Heinke & Peter Schultz Partner Scientific Publications: Hemdingen. ISBN 3-9809868-3-7. X, 501-849 pp., details

Seys, R. (2000) Marginalia bij het Beleg van Oostende 1601-1604 en bij Piet Heyn door deze stad gewonnen 1629. Rumberger Cahiers. Stadsbestuur Oostende/De Rumberg[S.l.]. 24 pp., details

Simoen, O. (2009) Van de Coo gesproken: over mamzels, stongs en percenten. Een geschiedenis van S.E.O. 1892-1981. Oostendse Historische Publicaties, 18. Stadsarchief Oostende: Oostende. 276 pp., details

Société royale belge de Géographie (1900) Expédition antarctique belge sous le Commandement de Adrien de Gerlache 1897-1899: Conférences faites par Mm. G. Lecointe, H. Arctowski et E. Racovitza, Membres de l'Expédition. Bulletin de la Société royale belge de Géographie, 1. Sécrétariat de la Société royale belge de Géographie: Bruxelles. 233, 3 maps, 59 figures pp., details

Sokal, R.R.; Rohlf, F.J. (1995) Biometry: The principles and practice of statistics in biological research. Third edition. W.H. Freeman and Company: New York. ISBN 978-0-7167-2411-7. xix, 887 pp., details

Spalding, M.; Kainuma, M.; Collins, L. (2010) World atlas of mangroves. Earthscan: London. ISBN 978-1-84407-657-4. 319 pp., details

Stuyck, D.; Constandt, M. (2009) Kusthistories: vakantie aan zee. Lannoo/Gemeentebestuur van Middelkerke: Tielt. ISBN 978-90-209-7976-3. 119 pp., details

Tebble, N.; Chambers, S. (1982) Polychaetes from Scottish waters, a guide to identification: 1. Family Polynoidae. Royal Scottish Museum Studies. Royal Scottish Museum: Edinburgh. ISBN 0-900733-2-6. 73 pp., details

Tunnell Jr., J.W.; Andrews, J.; Barrera, N.C.; Moretzsohn, F. (2010) Encyclopedia of Texas seashells: identification, ecology, distribution, and history. Texas A&M University Press: Corpus Christi. ISBN 978-1-60344-141-4. xi, 512 pp., details

van der Linden, P.L. (1828) Notice sur un squelette de Baleinoptère, exposé à Bruxelles en Juin et Juillet 1828. Imprimerie de P.-J. Voglet: Bruxelles. 15 pp., details

van der Velde, G.; Rajagopal, S.; bij de Vaate, A. (Ed.) (2010) The Zebra mussel in Europe. Backhuys Publishers: Leiden. ISBN 978-3-8236-1594-1. xviii, 490 pp., details

van Koningsbruggen, H. (1998) Haringtrekken en andere visserij in en om (Den) Helder/Huisduinen en Texel omstreeks 1900-1932. Uitgeverij Ceharo: Den Helder. ISBN 90-803710-3-3. 94 pp., details

Vantorre, J. (1973) De Kavijaks. Standaard Uitgeverij: Antwerpen. ISBN 90-02-12624-7. 293 pp., details

Verhoest, J. (1962) Een veiligheidsinrichting voor de bokkenvisserij. Publicatie. Rijksstation voor Boerderijbouwkunde, 5a. Ministerie van Landbouw. Werkgroep voor Techniek in de Visserij: Lemberge. 12 pp., details

Verlinden, J. (1993) Poolnacht: Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie. Lannoo: Tielt. ISBN 90-209-2298-X. 276 pp., details

Vriends, J. (1938) Langs de vloedlijn. Schijnwerpers, 17. Het Spectrum: Utrecht. 84 pp., details

Wilkinson, C. (Ed.) (1998) Status of coral reefs of the World: 1998. Status of coral reefs of the World. Australian Institute of Marine Science: Townsville. ISBN 0-642-32218-X. 184 pp., details

Wilkinson, C. (Ed.) (2002) Status of coral reefs of the World: 2002. Status of coral reefs of the World. Australian Institute of Marine Science: Townsville. 378 pp., details

Wilkinson, C. (Ed.) (2004) Status of coral reefs of the World: 2004. Volume 2. Status of coral reefs of the World. Australian Institute of Marine Science: Townsville. 303-557 pp., details

Wilkinson, C. (Ed.) (2008) Status of coral reefs of the World: 2008. Status of coral reefs of the World. Reef and Rainforest research Centre/Global Coral Reef Monitoring Network: Townsville. 296 pp., details

Wilkinson, C.; Souter, David; Goldberg, J. (Ed.) (2006) Status of coral reefs in tsunami affected countries: 2005. Status of coral reefs of the World. Australian Institute of Marine Science: Townsville. 154 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Anon. (1936). Le littoral belge. Brochure-Programme Série française, 9. Editions de l'I.N.R.: Bruxelles

 • Gers, J. (1936) Le littoral, ses paysages et ses types, details
 • Duchaîne, P. (1936) Le littoral touristique, details
 • Wyseur, M. (1936) Le littoral belge à travers l'histoire, details
 • Fleischman, T. (1936) L'atelier du peintre James Ensor, details
 • Anon. (1936) Particularités des stations balnéaires du littoral belge, details

Belgian Journal of Zoology, 140(1) 2010

·         Zintzen, V.; Massin, C. (2010) Artificial hard substrata from the Belgian part of the North Sea and their influence on the distributional range of species. details

·         Morren, Ch.F.A. (1829) Over de Balaenoptera rostrata van Fabricius en beoordeeling der werken, welke over een dier dezer soort, den 4den november 1827, ten oosten van de haven van Ostende gestrand, uitgegeven zijn. Bijdragen tot de Natuurkundige Wetenschappen 4: 52-84, details

·         Zydelis, R.; Bellebaum, J.; Österblom, H.; Vetemaa, M.; Schirmeister, B.; Stipniece, A.; Dagys, M.; Van Eerden, M.; Garthe, S. (2009) Bycatch in gillnet fisheries – An overlooked threat to waterbird populations. Biol. conserv. 142(7): 1269-1281, details

Biological Journal of the Linnean Society, 100(3) 2010

 • Vermeij, G.J. (2010) Sound reasons for silence: why do molluscs not communicate acoustically? Biol. J. Linn. Soc. 100(3): 485-493, details
 • Je Lee, H.; Boulding, E.G. (2010) Latitudinal clines in body size, but not in thermal tolerance or heat-shock cognate 70 (HSC70), in the highly-dispersing intertidal gastropod Littorina keenae (Gastropoda: Littorinidae). Biol. J. Linn. Soc. 100(3): 494-505, details

Biological Journal of the Linnean Society, 100(4) 2010

 • Maltagliati, F.; Di Giuseppe, G.; Barbieri, M.; Castelli, A.; Dini, F. (2010) Phylogeography and genetic structure of the edible sea urchin Paracentrotus lividus (Echinodermata: Echinoidea) inferred from the mitochondrial cytochrome b gene. Biol. J. Linn. Soc. 100(4): 910-923, details

Société royale belge de Géographie (1900). Expédition antarctique belge sous le Commandement de Adrien de Gerlache 1897-1899: Conférences faites par Mm. G. Lecointe, H. Arctowski et E. Racovitza, Membres de l'Expédition. Bulletin de la Société royale belge de Géographie, 1. Sécrétariat de la Société royale belge de Géographie: Bruxelles.

 • Anon. (1900) L'expédition antarctique belge (Août 1897 à Novembre 1899), details
 • Lecointe, G. (1900) Aperçu des travaux scientifiques de l'expédition antarctique belge: Conférence donnée à la Société royale belge de Géographie, le 18 Novembre 1899, details
 • Lecointe, G. (1900) L'hydrographie dans le détroit de la Belgica et les observations astronomiques et magnétiques dans la zone australe: Conférence donnée à la Société royale belge de Géographie, le 6 Décembre 1899, details
 • Arctowski, H. (1900) Géographie physique de la région antarctique visitée par l'expédition de la Belgica: Conférence donnée à la Société royale belge de Géographie, le 20 Décembre 1899, details
 • Racovitza, E.G. (1900) La vie des animaux et des plantes dans l'Antarctique: Conférence donnée à la Société royale belge de Géographie, le 22 Décembre 1899, details

Ostendiana I. Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring "De Plate": Oostende. 205 pp.

 • Warlop, E. (1972) Het stadswapen van Oostende, details
 • Debrock, W. (1972) Drie documenten in verband met Oostende, details
 • Mertens-De Langhe, Y. (1972) Het inrichten van vermakelijkheden te Oostende op het einde van de 18e eeuw, details
 • Mertens, J. (1972) Archief van en over Oostende, details
 • Sebrechts, M. (1972) Louis Bernaert (1685-1741), "commissionaris" van de Oostendse Compagnie, zijn bloed- en aanverwanten, details
 • Danhieux, L. (1972) De grote brand van Blankenberge in 1719, details
 • Vandewalle, P. (1972) Wetsovertreding en misdadigheid te Oostende 1477-1495, details
 • Maervoet, W. (1972) De politieke evolutie in het arrondissement Oostende (1830-1914), details
 • Vilain, O. (1972) Plaatsaanduidingen te Oostende in de volksmond, details
 • Maes, M. (1972) De vuurtorens van Oostende, details
 • Maes, M. (1972) Oostendse iconografie, details
 • Van Haverbeke, E.A. (1972) De kwartierstaten K. De Puydt, F. Edebau, J. Piers en K. Seys, details
 • Coopman, J. (1972) Het personeel van de admiraliteit te Oostende en Duinkerke (1634-1692), details
 • Laurent, R. (1972) De zegels van Blankenberge, details

Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 364(1526) 2010

 • Barnes, D.K.A.; Galgani, F.; Thompson, R.C.; Barlaz, M. (2009) Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. Phil. Trans. R. Soc. Lond. (B Biol. Sci.) 364(1526): 1985-1998, details
 • Oehlmann, J.; Schulte-Oehlmann, U.; Kloas, W.; Jagnytsch, O.; Lutz, I.; Kusk, K.O.; Wollenberger, L.; Santos, E.M.; Paull, G.C.; Van Look, K.J.W.; Tyler, C.R. (2009) A critical analysis of the biological impacts of plasticizers on wildlife. Phil. Trans. R. Soc. Lond. (B Biol. Sci.) 364(1526): 2047-2062, details
 • Thompson, R.C.; Moore, C.J.; vom Saal, F.S.; Swan, S.H. (2009) Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends. Phil. Trans. R. Soc. Lond. (B Biol. Sci.) 364(1526): 2153-2166, details
 • Jonsson, S.; Björn, A.; Rowland, S.J.; Thompson, R.C.; Galloway, T.S.; Yamashita, R.; Ochi, D.; Watanuki, Y.; Moore, C.; Viet, P.H.; Tana, T.S.; Prudente, M.S.; Boonyatumanond, R.; Zakaria, M.P.; Akkhavong, K.; Ogata, Y.; Hirai, H.; Iwasa, S.; Mizukawa, K.; Hagino, Y.; Imamura, A.; Takada, H. (2009) Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. Phil. Trans. R. Soc. Lond. (B Biol. Sci.) 364(1526): 2027-2045, details

Zoological Journal of the Linnean Society, 159(3) 2010

 • Corgosinho, P.H.C.; Martinez Arbizu, P.; Dos Santos-Silva, E. (2010) Revision of Brasilibathynellocaris Jakobi, 1972 (Copepoda: Harpacticoida: Parastenocarididae) with redefinition of the genus. Zool. J. Linn. Soc. 159(3): 527-566, details
 • Brandão, S.N. (2010) Macrocyprididae (Ostracoda) from the Southern Ocean: taxonomic revision, macroecological patterns, and biogeographical implications. Zool. J. Linn. Soc. 159(3): 567-672, details

 

NATURE ToC

Nature (Lond.) 466(7304). 2010

 • Anon. (2010) Out in the cold: The parlous state of the US icebreaker fleet could soon put a freeze on the country’s polar research. Nature (Lond.) 466(7304): 295-296 [Editorials], details
 • Schrope, M. (2010) The lost legacy of the last great oil spill. Nature (Lond.) 466(7304): 304-305 [News], details

Nature (Lond.) 466(7305). 2010

 • Székely, T.; Sutherland, W.J. (2010) Hunting the cause of a population crash. Nature (Lond.) 466(7305): 448 [News & Views], details

Nature (Lond.) 466(7306). 2010

 • Mascarelli, M. (2010) Freedom of spill research threatened. Nature (Lond.) 466(7306): 538 [News], details
 • Siegel, D.A.; Franz, B.A. (2010) Century of phytoplankton change. Nature (Lond.) 466(7306): 569-570 [News & Views], details
 • Boyce, D.G.; Lewis, M.R.; Worm, B. (2010) Global phytoplankton decline over the past century. Nature (Lond.) 466(7306): 591-596 [Articles], details

Nature (Lond.) 466(7307). 2010

 • Mann, A. (2010) Sponge genome goes deep. Nature (Lond.) 466(7307): 673 [News], details
 • Schrope, M. (2010) Deepwater Horizon: A scientist at the centre of the spill. Nature (Lond.) 466(7307): 680-684 [News features], details
 • Marris, E. (2010) Researchers on a mission. Nature (Lond.) 466(7307): 784-786 [NatureJobs], details
 • Srivastava, M.; Simakov, O.; Chapman, J.; Fahey, B.; Gauthier, M.E.A.; Mitros, T.; Richards, G.S.; Conaco, C.; Dacre, M.; Hellsten, U.; Larroux, C.; Putnam, N.H.; Stanke, M.; Adamska, M.; Darling, A.; Degnan, S.M.; Oakley, T.H.; Plachetzki, D.C.; Zhai, Y.; Adamski, M.; Calcino, A.; Cummins, S.F.; Goodstein, D.M.; Harris, C.; Jackson, D.J.; Leys, S.P.; Shu, S.; Woodcroft, B.J.; Vervoort, M.; Kosik, K.; Manning, G.; Degnan, B.M.; Rokhsar, D.S. (2010) The Amphimedon queenslandica genome and the evolution of animal complexity. Nature (Lond.) 466(7307): 720-726 [Articles], details

Nature (Lond.) 466(7308). 2010

 • Schrope, M. (2010) Upbeat oil report questioned. Nature (Lond.) 466(7308): 802 [News], details
 • Gewin, V. (2010) Dead in the water. Nature (Lond.) 466(7308): 812-814 [News features], details

 

SCIENCE ToC

Science (Wash.) 328(5986). 2010

 • Stokstad, E. (2010) Looking beyond the spill, Obama highlights long-term restoration. Science (Wash.) 328(5986): 1618-1619 [News of the Week], details
 • Abramson, D.B. (2010) Time for a sea change in Chinese collaboration. Science (Wash.) 328(5986): 1633 [Letters], details
 • Bock, M.; Schmitt, J.; Möller, L.; Spahni, R.; Blunier, T.; Fischer, H. (2010) Hydrogen isotopes preclude marine hydrate CH4 emissions at the onset of Dansgaard-Oeschger events. Science (Wash.) 328(5986): 1686-1689 [Reports], details

Science (Wash.) 329(5987). 2010

 • Stokstad, E. (2010) Hunting for plumes, learning to live in a media spotlight. Science (Wash.) 329(5987): 22-23 [News of the Week], details
 • Kerr, R.A. (2010) How to kill a well so that it's really most sincerely dead. Science (Wash.) 329(5987): 23 [News of the Week], details

Science (Wash.) 329(5988). 2010

 • Mervis, J. (2010) Broken-down icebreakers hamstring U.S. science. Science (Wash.) 329(5988): 128 [News of the Week], details
 • Okazaki, Y.; Timmermann, A.; Menviel, L.; Harada, N.; Abe-Ouchi, A.; Chikamoto, M.O.; Mouchet, A.; Asahi, H. (2010) Deepwater formation in the North Pacific during the last glacial termination. Science (Wash.) 329(5988): 200-204 [Reports], details

Science (Wash.) 329(5989). 2010

 • Pennisi, E. (2010) How a little fish keeps overfished ecosystem productive. Science (Wash.) 329(5989): 268 [News of the Week], details
 • Alperin, M.; Hoehler, T. (2010) The ongoing mystery of sea-floor methane. Science (Wash.) 329(5989): 288-289 [Perspectives], details
 • Kiefer, T. (2010) When still waters ran deep. Science (Wash.) 329(5989): 290-291 [Perspectives], details
 • Masuda, S.; Awaji, T.; Sugiura, N.; Matthews, J.P.; Toyoda, T.; Kawai, Y.; Doi, T.; Kouketsu, S.; Igarashi, H.; Katsumata, K.; Uchida, H.; Kawano, T.; Fukasawa, M. (2010) Simulated rapid warming of abyssal North Pacific waters. Science (Wash.) 329(5989): 319-322 [Reports], details
 • Cantin, N.E.; Cohen, A.L.; Karnauskas, K.B.; Tarrant, A.M.; McCorkle, D.C. (2010) Ocean warming slows coral growth in the central Red Sea. Science (Wash.) 329(5989): 322-325 [Reports], details
 • Utne-Palm, A.C.; Salvanes, A.G.V.; Currie, B.; Kaartvedt, S.; Nilsson, G.E.; Braithwaite, V.A.; Stecyk, J.A.W.; Hundt, M.; van der Bank, M.; Flynn, B.; Sandvik, G.K.; Klevjer, T.A.; Sweetman, A.K.; Brüchert, V.; Pittman, K.; Peard, K.R.; Lunde, I.G.; Strandabø, R.A.U.; Gibbons, M.J. (2010) Trophic structure and community stability in an overfished ecosystem. Science (Wash.) 329(5989): 333-336 [Reports], details
 • Seymour, J.R.; Simó, R.; Ahmed, T.; Stocker, R. (2010) Chemoattraction to dimethylsulfoniopropionate throughout the marine microbial food web. Science (Wash.) 329(5989): 342-345 [Reports], details

Science (Wash.) 329(5990). 2010

 • Stone, R. (2010) Last stand on the Yangtze. Science (Wash.) 329(5990): 378 [News of the Week], details
 • Silverstein, R.N. (2010) Bracing for oil. Science (Wash.) 329(5990): 388 [Letters], details
 • Erba, E.; Bottini, C.; Weissert, H.J.; Keller, C.E. (2010) Calcareous nannoplankton response to surface-water acidification around oceanic anoxic event 1a. Science (Wash.) 329(5990): 428-432 [Reports], details

 

CD-ROMS & VIDEOS

Anon. (2010) Prof. Dr. Carlo H.R. Heip: 40 years of contributions to marine sciences [CD-ROM]. Ghent University, Marine Biology Research group: Gent. 1 cd-rom pp., details

 

REPORTS

Anon. (2010) NIOZ Annual Report 2009. NIOZ: Texel. 120 pp., details

Beck, M.W.; Brumbaugh, R.D.; Airoldi, L.; Carranza, A.; Coen, L.; Crawford, C.; Defeo, O.; Edgar, G.J.; Hancock, B.; Kay, M.; Lenihan, H.; Luckenbach, M.W.; Toropova, C.L.; Zhang, G. (2009) Shellfish reefs at risk: A global analysis of problems and solutions. The nature conservancy: Arlington VA. 52 pp., details

Braarup Cuykens, A.; Verstraete, H.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Vanden Eede, S.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M. (2010) Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 5: Eindrapport. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.36. Universiteit Gent/INBO: Brussel. 64 pp., details

 

REPRINTS

Anon. (1901) The land work of the Belgian Antarctic Expedition. Nature (Lond.) 63: 516-519, details

Anon. (1906) Some results of the Belgica Expedition. Nature (Lond.) 74: 298-299, details

Baptist, M.J.; Leopold, M.F. (2009) The effects of shoreface nourishments on Spisula and scoters in The Netherlands. Mar. Environ. Res. 68(1): 1-11, details

Behrenfeld, M.J. (2010) Abandoning Sverdrup's Critical Depth Hypothesis on phytoplankton blooms. Ecology 91(4): 977-989, details

Buizer, B. (1989) De zakpijp Aplidium glabrum en de sponzen Haliclona rosea, Prosuberites epiphytum en Hymeniacidon perlevis succesvol in de Oosterschelde. Het Zeepaard 49(6): 156-159, details

Daehne, B.; Zabel, A.; Meemken, M.; Watermann, B.T. (2009) Mortality of the Pacific Oyster (Crassostrea gigas, Thunberg, 1793) in 2006 at the East Frisian coast, Germany, North Sea. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 29(4): 118-122, details

Darbyson, E.A.; Hanson, J.M.; Locke, A.; Willison, M. (2009) Survival of European green crab (Carcinus maenus L.) exposed to simulated overland and boating-vector transport conditions. J. Shellfish Res. 28(2): 377-382, details

Dittel, A.I.; Epifanio, Ch. (2009) Invasion biology of the Chinese mitten crab Eriochier sinensis: A brief review. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 374(2): 79-92, details

Duplisea, D.E. (2000) Benthic organism biomass size-spectra in the Baltic Sea in relation to the sediment environment. Limnol. Oceanogr. 45(3): 558-568, details

Eschmeyer, W.N.; Fricke, R.; Fong, J.D.; Polack, D.A. (2010) Marine fish diversity: history of knowledge and discovery (Pisces). Zootaxa 2525: 19-50, details

Fromentin, J.-M. (2009) Lessons from the past: investigating historical data from bluefin tuna fisheries. Fish & Fisheries 10(2): 197-216, details

Gergis, J.L.; Fowler, A.M. (2009) A history of ENSO events since A.D. 1525: implications for future climate change. Climatic change 92(3-4): 343-387, details

Gittenberger, A. (2009) Invasive tunicates on Zeeland and Prince Edward Island mussels, and management practices in The Netherlands. Aquatic Invasions 4(1): 279-281, details

Graham, C.T.; Harrod, C. (2009) Implications of climate change for the fishes of the British Isles. J. Fish Biol. 74(6): 1143-1205, details

Gregg, M.; Rigby, G.; Hallegraeff, G. (2009) Review of two decades of progress in the development of management options for reducing or eradicating phytoplankton, zooplankton and bacteria in ship's ballast water. Aquatic invasions 4(3): 521-565, details

Hegglin, M.I.; Shepherd, T.G. (2009) Large climate-induced changes in ultraviolet index and stratosphere-to-troposphere ozone flux. Nature Geoscience 2(10): 687-691, details

Jamieson, A.J.; Fujii, T.; Mayor, D.J.; Solan, M.; Priede, I.G. (2010) Hadal trenches: the ecology of the deepest places on Earth. Trends Ecol. Evol. 25(3): 190-197, details

Javidpour, J.; Molinero, J-C.; Lehmann, A.; Hansen, T.; Sommer, Ulrich (2009) Annual assessment of the predation of Mnemiopsis leidyi in a new invaded environment, the Kiel Fjord (Western Baltic Sea): a matter of concern? J. Plankton Res. 31(7): 729-738, details

Kemp, S. (1910) The Decapoda Natantia of the coasts of Ireland. Fisheries, Ireland, Sci. Invest. 1908(I): 1-190, plates I-XXIII, details

Langhamer, O.; Wilhelmsson, D. (2009) Colonisation of fish and crabs of wave energy foundations and the effects of manufactured holes - A field experiment. Mar. Environ. Res. 68(4): 151-157, details

Locke, A. (2009) A screening procedure for potential tunicate invaders of Atlantic Canada. Aquatic Invasions 4(1): 71-79, details

Mascarelli, A.L. (2009) A sleeping giant? Nature reports climate change 3(4): 46-49, details

Masden, E.; Haydon, D.T.; Fox, A.D.; Furness, R.W.; Bullman, R.; Desholm, M. (2009) Barriers to movement: impacts of wind farms on migrating birds. ICES J. Mar. Sci. 66(4): 746-753, details

McAloose, D.; Newton, A.L. (2009) Wildlife cancer: a conservation perspective. Nature reviews cancer 9(7): 517-526, details

Mercier, C.; Delhez, E.J.M. (2010) Consistent computation of the age of water parcels using CART. Ocean Modelling 35(1-2): 67-76, details

Mill, H.R. (1898) Antarctic research. Nature (Lond.) 57: 413-416, details

Mills, C.E.; Carlton, J.T. (1998) Rationale for a system of international reserves for the open ocean. Conserv. Biol. 12(1): 244-247, details

Morren, Ch.F.A. (1829-30) Réponse aux observations que M. le Dr. Pierre Vanderlinden a faites sur mon mémoire intitulé: Over de Balaenoptera rostrata van Fabricius en beoordeeling der werken, welke over een dier dezer soort, den 4den november 1827, ten oosten van de haven van Ostende gestrand, uitgegeven zijn. (Bydragen tot de natuurkundige wetenschappen verzameld door H.C. van Hall, W. Vrolik en G.J. Mulder, vierde deel, 1829, bl. 52). Messager des Sciences et des Arts, Recueil 6: 218-232, details

Mörzer Bruijns, M.F. (1963) Bird mortality in the Netherlands in the spring of 1960, due to the use of pesticides in agriculture (summary of a report in Dutch). Bull. Int. Counc. Bird Preserv. IX: 70-75, details

Mrosovsky, N.; Ryan, G.D.; James, M.C. (2009) Leatherback turtles: The menace of plastic. Mar. Pollut. Bull. 58(2): 287-289, details

Naylor, R.L.; Burke, M. (2005) Aquaculture and ocean resources: Raising tigers of the sea, details

Paulmier, A.; Ruiz-Pino, D. (2009) Oxygen minimum zones (OMZs) in the modern ocean. Prog. Oceanogr. 80(3-4): 113-128, details

Sanamyan, K.E. (2000) Three related Aplidium species from the Southern Kurile Islands (Ascidiacea: Polyclinidae). Zoosyst. Ross. 8(2): 211-216, details

Sherman, K.; Belkin, I.M.; Friedman, K.; O'Reilly, J.; Hyde, K. (2009) Accelerated warming and emergent trends in fisheries biomass yields of the world's large marine ecosystems. Ambio 38(4): 215-224, details

Stehfest, E.; Bouwman, L.; Van Vuuren, D.P.; Den Elzen, MG.J.; Eickhout, B.; Kabat, P. (2009) Climate benefits of changing diet. Climatic change 95(1-2): 83-102, details

Symes, D. (2009) Reform of the European Union's Common Fisheries Policy: Making fisheries management work. Fish. Res. 100(2): 99-102, details

Tacon, A.G.J.; Metian, M. (2009) Fishing for aquaculture: non-food use of small pelagic forage fish - a global perspective. Rev. Fish. Sci. 17(3): 305-317, details

Troupin, C.; Machin, F.; Ouberdous, M.; Sirjacobs, D.; Barth, A.; Beckers, J.-M. (2010) High-resolution climatology of the northeast Atlantic using Data-Interpolating Variational Analysis (Diva). J. Geophys. Res. C 115: C08005, details

Van Breda, M. (1827) Eenige bijzonderheden omtrent den Walvisch, die den 5den November 1827 bij Oostende gestrand is. Algemeene Konst- en Letter-Bode, voor het jaar 1827, no. 48 (Vrijdag den 30sten November): 341-349, details

Van Damme, C.J.G.; Couperus, B. (2008) Mass occurrence of snake pipefish in the Northeast Atlantic: result of a change in climate? J. Sea Res. 60(1-2): 117-125, details

Voultsiadou, E.; Tatolas, A. (2005) The fauna of Greece and adjacent areas in the Age of Homer: evidence from the first written documents of Greek literature. J. Biogeogr. 32(11): 1875-1882, details

Yool, A.; Shepherd, J.G.; Bryden, H.L.; Oschlies, A. (2009) Low efficiency of nutrient translocation for enhancing oceanic uptake of carbon dioxide. Journal of Geophysical Research 114: C08009, details

 

THESES

Bauwens, M. (2009) Mixed grazing by a grazer (pony) and an intermediate feeder (goat): what is their forage strategy in a shrub dominated environment? MA Thesis. Ghent University. Faculty of Sciences. Department of Biology. Terrestrial Ecology Unit: Gent. 80 pp., details

Dahdouh-Guebas, F. (1994) Kenyaanse mangrovekrabben: voedingsecologie en gedragsecologie van enkele geselecteerde soorten. BSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 80 + ann. pp., details

De Pooter, D. (2007) On colony behaviour of Sea Lions (Otaria flavescens): mother-pup recognition. MSc Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 114 pp., details

De Pooter, D. (2010) Comparative study of the diet of common guillemots Uria aalge and razorbills Alca torda, collected during beached bird surveys along the Belgian coast between 2002 and 2010. MSc Thesis. Universiteit Gent/INBO: Gent. 19 pp., details

Haydar, D. (2010) What is natural? The scale and consequences of marine bioinvasions in the North Atlantic Ocean. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. ISBN 978-90-367-4395-2. 184 pp., details

Hebbelinck, L. (2010) Monitoring van exotische macro-invertebraten in de Vlaamse havens. MA Thesis. Universiteit Gent. Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen: Gent. 87 pp., details

Ruiz Xomchuk, V. (2002) Estudio preliminar de la variación anual del hiperbentos intermareal de una playa arenosa de la provincia del Guayas (Cenaim-San Pedro). MSc Thesis. Escuela Superior Politecnica del Litoral: Guayaquil. 216 pp., details


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2010
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 21 37, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
chilekwa.chisala@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be