VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 501 / 1 April, 2011


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine Archive BooksJournal articles, book chapters Science ToCCD-Roms & VideosReports Theses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(1868). Arrêté royal réglant l'exemption des droits sur le sel destiné à la salaison du poisson provenant de la pêche nationale = Koninklijk besluit de vrijstelling regelende van de rechten op het zout bestemd voor de inzouting van den visch voortkomende van de nationale visscherij Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique XXXI(87): 635-639, details

(1868). Loi qui approuve la déclaration echangée, le 24 décembre 1867, entre la Belgique et la France pour la fixation de l'indemnité accordée aux sauveteurs des filets et engins de pêche appartenant aux chaloupes des deux pays = Wet, welke de verklaring goedkeurt, den 24e december 1867, tusschen België en Frankrijk uitgewisseld ter vaststelling van de schadevergoeding aan de redders van vischnetten en -toestellen toebehoorende aan de sloepen der beide landen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique XXV(69): 463-469, details

(1870). Loi portant abolition des droits sur le sel et le poisson, abaissement de la taxe des lettres simples à dix centimes et augmentation des droits sur les eaux-de-vie = Wet houdende afschaffing der rechten op het zout en den visch, verlaging van den vrachtprijs der eenvoudige brieven op tien centiemen en verhooging van de rechten op de brandewijnen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique VI(44): 274-283, details

(1882). Arrêté royal établissant un service spécial de remorque pour les bateaux de pêche au port d'Ostende = Koninklijk besluit een bijzonderen sleepdienst voor de visschersschuiten in de haven van Oostende instellende Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique XI(106): 796-798, details

(1882). Loi contenant des dispositions pénales contre la fabrication, la vente, l'embarquement et l'emploi d'engins servant à couper ou détruire, en mer, les filets de pêche = Wet vervattende strafbepalingen tegen de vervaardiging, den verkoop, de inscheping en het gebruik van werktuigen dienende om de vischnetten, in zee, door of af te snijden of te vernielen Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(28): 157-161, details

De Raedemaecker, F. (2004). A GIS-approach to compare intertidal diversity and contaminated loading in the marine receiving environment of two pulp mills in British Columbia, Canada. MSc Thesis. Universiteit Gent; MARELAC: Gent. 24 pp., details

Lock, K. et al. (2011). Did global warming and alien invasions affect surf zone hyperbenthic communities on sandy beaches in Belgium? Hydrobiologia 664: 173-181, + suppl. mat., details

Mees, J. (2010). Metaforum Symposium Biodiversiteit: Visie van het Vlaams Instituut voor de Zee. Presentation Metaforum Symposium Biodiversiteit 4 november 2010[S.n.]: Leuven. 35 slides pp., details

Van Rooij, D. et al. (2011). Cold-water coral mounds on the Pen Duick Escarpment, Gulf of Cadiz: The MiCROSYSTEMS project approach Mar. Geol. 282: 102-117, details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

(2008). The Environmental Justice Foundation consumer guide to prawns. Environmental Justice Foundation: London. 8 pp., details

Blonk, D.; Blonk-van der Wijst, J. (2010). Zelandia Comitatus: Geschiedenis en cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860. Onderzoeksprogramma Explokart, Utrechtse Historisch-Cartografische Studies = Research programme Explokart, Utrecht Studies in the History of Cartography, 11. Hes & De Graaf: Houten. ISBN 978-90-6194-240-5. 513 pp., details

Carey, P.G. (1992). Marine interstitial ciliates: An illustrated key. Chapman & Hall Identification Guides. Chapman & Hall: London. ISBN 0-412-40610-1. 351 pp., details

de Schipper, P. (2008). De slag om de Oosterschelde. Een reconstructie van de strijd om de open Oosterschelde. Atlas: Amsterdam. ISBN 978-90-450-00480. 496 pp., details

Debrabandere, F. (2007). Zeeuws etymologisch woordenboek: De herkomst van de Zeeuwse woorden. Atlas: Amsterdam. ISBN 978-90-450-0080-0. 399 pp., details

Harrison, T.D. (2005). Ichthyofauna of South African estuaries in relation to the zoogeography of the region. Smithiana Publications in Aquatic Biodiversity, 6. South African Institute of Aquatic Biodiversity (SAIAB): Grahamstown. 27 pp., details

Heeren, J. (2009). Tabula Scaldis: Tafereel van de Schelde = Images de l' Escaut. Studio Mobile/Pieters: Nieuwvliet. ISBN 978-90-814136-1-9. 79 pp., details

Herman, S.; Lange, Q. (2009). Puur Zeeland: de Zeeuwse keuken. Terra: Arnhem. ISBN 978-90-8989-060-3. 192 pp., details

Holleman, W. (2005). A review of the triplefin fish genus Enneapterygius (Blennioidei: Tripterygiidae) in the western Indian Ocean, with descriptions of four new species. Smithiana Publications in Aquatic Biodiversity, 5. South African Institute of Aquatic Biodiversity (SAIAB): Grahamstown. 25, 2 plates pp., details

Hynes, M. (2010). Zeeën & oceanen. [Vertaling uit het Engels: Guy Brugmans: red.: Koen Diddens & Kathleen Van Steenwinkel]. Baeckens Books: Mechelen. ISBN 978-90-5461-629-0. 48 pp., details

Leblanc, J.; Claus, M. (2011). Laveren om de Schelde: Kroniek van de Belgisch-Nederlandse Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart vanaf 1839. Lannoo: Tielt. ISBN 978-90-209-8168-1. 159 pp., details

Mbande, S. et al. (2005). The ichthyofaunal composition of the Mngazi and Mngazana estuaries: a comparative study. Smithiana Publications in Aquatic Biodiversity, 4. South African Institute of Aquatic Biodiversity (SAIAB): Grahamstown. 20 pp., details

Nys, J. (2011). Met Jommeke naar zee. Ballon Media: Antwerpen. ISBN 978-90-6334834-2. 93 pp., details

Rooijendijk, C. (2009). Waterwolven: Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers. Atlas: Amsterdam. ISBN 978-90-450-0481-5. 408 pp., details

Sars, G.O. (1883). Preliminary notices on the Schizopoda of H.M.S. Challenger Expedition. Christiana Videnskabs-Selskabs Forhandlinger, 7[S.n.]: Christiana. 43 pp., details

Sars, G.O. (1885). Report on the Schizopoda collected by H.M.S. Challenger during the years 1873-76. Report on the scientific results of the voyage of H.M.S. Challenger during the years 1873-76 under the command of Captain Georges S. Nares and the late Captain Frank Tourle Thomson, XXXVII. H.M. Governement: London. xiii, 228, XXXVIII plates pp., details

Sars, G.O. (1885). On some Australian Cladocera raised from dried mud. Christiana Videnskabs-Selskabs Forhandlinger, 8. Commission hos Jacob Dybwad: Christiana. 46, 8 plates pp., details

Sars, G.O. (1895). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: I. Amphipoda. Alb. Cammermeyers Forlag: Christiana and Copenhagen. 711 pp., details

Sars, G.O. (1899). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: II. Isopoda. Bergens Museum: Bergen. 270, plates 1-100 & I-IV pp., details

Sars, G.O. (1899). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: III. Cumacea. Bergens Museum: Bergen. 115, Plates I-LXXII pp., details

Sars, G.O. (1903). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: IV. Copepoda Calanoida. Bergens Museum: Bergen. 171, Plates I-CII & suppl. I-VI pp., details

Sars, G.O. (1911). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: V. Copepoda Harpacticoida. Bergens Museum: Bergen. 449, Plates I-CCXXX & suppl. 1-54 pp., details

Sars, G.O. (1918). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VI. Copepoda Cyclopoida. Bergens Museum: Bergen. 225, Plates I-CXVIII pp., details

Sars, G.O. (1921). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VII. Copepoda supplement. Bergens Museum: Bergen. 121, Plates I-LXXVI pp., details

Sars, G.O. (1921). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: VIII. Copepoda Monstrilloida & Notodelphyoida. Bergens Museum: Bergen. 90, Plates I-XXXVII pp., details

Sars, G.O. (1928). An account of the Crustacea of Norway, with short descriptions and figures of all the species: IX. Ostracoda. Bergens Museum: Bergen. 277, Plates I-CXIX pp., details

Slager, K. (2010). Watersnood. de Buitenspelers: Kats. ISBN 978-90-71359-13-2. 672 pp., details

Timmers, L. (2007). Diepzee dokter Diederik. Clavis: Hasselt. ISBN 978-90-448-0710-3. 33 pp., details

van Lynden, P. (2007). A resistible force: when man meets the sea. Stichting Visual Legacy: Doorn. ISBN 978-90-811850-4-2. 106 + illustrations pp., details

Vancraeynest, R. (1985). De tram maakte de kust: Geschiedenis van de Kusttramlijnen 1885-1985. Raymond Vancraeynest: Oostende. 231 pp., details

Vancraeynest, R. et al. (1998). De tram terug in Adinkerke: Een geschiedkundig overzicht van de uitbating van het tramnet tussen De Panne en Adinkerke in de periode 1901-1956. Het openbaar vervoer aan de Belgische kust, III. TTO Noordzee: Brugge, details

Vancraeynest, R. et al. (1997). De Oostendse stadstram: Een geschiedkundig overzicht van de uitbating van het stadstramnet te Oostende in de periode 1897-1958. Het openbaar vervoer aan de Belgische kust, II. TTO Noordzee: Brugge. 168 pp., details

Vancraeynest, R. et al. [s.d.]. De tram in De Haan = Le tram à Coq-sur-Mer = Die Strassenbahn in De Haan = The tramway in de Haan. Het openbaar vervoer aan de Belgische kust, IV. TTO Noordzee: Brugge. 96 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

Hydrobiologia

Lock, K. et al. (2011). Did global warming and alien invasions affect surf zone hyperbenthic communities on sandy beaches in Belgium?, details

Vandepitte, L. et al. (2011). Analysing the content of the European Ocean Biogeographic Information System (EurOBIS): available data, limitations, prospects and a look at the future, details

Smithiana Publications in Aquatic Biodiversity

Tweddle, D.; Anderson, M.E. (2008). A collection of marine fishes from Angola, with notes on new distribution records, details

Schwartz, F.J. (2008). A survey of tail spine characteristics of stingrays frequenting African, Arabian to Chagos-Maldive Archipelago waters, details

Randall, J.E. et al. (2008). The Indo-Pacific tetraodontid fish Canthigaster coronata, a complex of three species, details

Randall, J.E.; Schultz, J.K. (2008). Cirrhitops mascarenensis, a new species of hawkfish from the Mascarene Islands, southwestern Indian Ocean, details

Randall, J.E.; Heemstra, P.C. (2008). Ammodytoides xanthops, a new species of sandlance (Perciformes: Ammodytidae) from Mozambique, details

Heemstra, P.C.; Randall, J.E. (2009). A review of the anthiine fish genus Plectranthias (Perciformes: Serranidae) of the Western Indian Ocean, with description of a new species, and a key to the species, details

Randall, J.E.; Lourie, S.A. (2009). Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles, details

Jaafar, Z.; Randall, J.E. (2009). A pictorial review and key to the shrimp gobies of the genus Amblyeleotris of the Red Sea, with description of a new species, details

Randall, J.E.; King, D.R. (2009). Parupeneus fraserorum, a new species of goatfish (Perciformes: Mullidae) from South Africa and Madagascar, details

Randall, R.; Heemstra, E. (2009). Three new goatfishes of the genus Parupeneus from the Western Indian Ocean, with resurrection of P. seychellensis, details

Randall, J.E.; King, D.R. (2010). Halichoeres zulu, a new labrid fish from South Africa, details

Human, B. (2010). Range extension and a further female specimen of the grinning izak (Holohalaelurus grennian Human 2006; Scyliorhinidae; Chondrichthyes), details

Uiblein, F.; Heemstra, P.C. (2010). A taxonomic review of the Western Indian Ocean goatfishes of the genus Upeneus (Family Mullidae), with descriptions of four new species, details

McCosker, J.E. (2007). Luthulenchelys heemstraorum, a new genus and species of snake eel (Anguilliformes: Ophichthidae) from KwaZulu-Natal, with comments on Ophichthus rutidoderma (Bleeker, 1853) and its synonyms, details

Randall, J.E. (2007). Iniistius griffithsi, a new razorfish (Perciformes: Labridae) from Mauritius, details

Compagno, L.J.V.; Heemstra, P.C. (2007). Electrolux addisoni, a new genus and species of electric ray from the east coast of South Africa (Rajiformes: Torpedinoidei: Narkidae), with a review of torpedinoid taxonomy, details

Holleman, W. (2007). Fishes of the genus Helcogramma (Blennioidei: Tripterygiidae) in the Western Indian Ocean, including Sri Lanka, with descriptions of four new species, details

 

SCIENCE ToC

Reardon, S. (2011). Ten months after Deepwater Horizon, picking up the remnants of health data , details [News & analysis]

Coe, H. (2011). Aerosol chemistry and the Deepwater Horizon spill , details [Perspectives]

de Gouw, J.A. et al. (2011). Organic aerosol formation downwind from the Deepwater Horizon oil spill , details [Reports]

 

DVDs, CD-ROMS & VIDEOS

(2009). Kusttram = Tram de la Côte: De Panne - Knokke [DVD]. Collection video = Souvenirs video, 3. Multimedia Action & Rail Memories Video: Herlange. 1 DVD [28 min.] + boekje pp., details

(2010). 125 jaar kusttram = Le tram du littoral à 125 ans: Westende - Oostende [DVD]. Collection video = Souvenirs video, 5. Multimedia Action & Rail Memories Video: Harlange. 1 DVD [26 min.] + 5 photos pp., details

 

REPORTS

EJF (2003). Risky business: Vietnamese shrimp aquaculture: impacts and improvements. Environmental Justice Foundation: London. 41 pp., details

EJF (2004). Desert in the delta: A report on the environmental, human rights and social impacts of shrimp production in Bangladesh. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-04-8. 53 pp., details

EJF (2004). Farming the sea, costing the earth: Why we must green the blue revolution. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-05-6. 77 pp., details

EJF (2005). Party to the plunder: Illegal fishing in Guinea and its links to the EU. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-09-9. 25 pp., details

EJF (2007). Illegal driftnetting in the Mediterranean. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-11-0. 21 pp., details

EJF (2007). Pirate fish on your plate: Tracking illegally-caught fish from West Africa into the European market. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-12-9. 24 pp., details

EJF (2009). Lowering the flag: Ending the use of flags of convenience by pirate fishing vessels. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-19-6. 35 pp., details

EJF (2009). Dirty fish: How EU hygiene standards facilitate illegal fishing in West Africa. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-17-X. 26 pp., details

EJF (2010). All at sea: The abuse of human rights aboard illegal fishing vessels. Environmental Justice Foundation: London. ISBN 1-904523-22-6. 23 pp., details

Niesten, E.; Gjertsen, H. (2010). Economic incentives for marine conservation. Science and Knowledge Division. Conservation International: Arlington. 35 pp., details

 

REPRINTS

van Haaren, T.; Soors, J. (2009). Sinelobus stanfordi (Richardson, 1901): A new crustacean invader in Europe Aquat. Invasions 4(4): 703-711, details

Bacescu, M. (1938). Primele Tanaide gasite in apele marine romanesti Bul. Soc. Natur. Rom. 12: 24-29, details

Eliassen, J-E.; Vahl, O. (1982). Seasonal variations in the gonad size and the protein and water content of cod, Gadus morhua (L.), muscle from northern Norway J. Fish Biol. 20(5): 527-533, details

Takahashi, K.; Murano, M. (1986). Establishment of a new genus Nipponomysis (Crustacea, Mysidacea) with special reference to its relationship to the genus Proneomysis, with descriptions of its two new species J. Tokyo Univ. Fish. 73(2): 115-144, details

Kochzius, M. et al. (2010). Identifying fishes through DNA barcodes and microarrays PLoS One 5(9): e12620, details

Bamber, R.N.; Henderson, P.A. (1990). A new freshwater mysid from the Amazon, with a reassessment of Surinamysis Bowman (Crustacea: Mysidacea) Zool. J. Linn. Soc. 100: 393-401, details

Harmelin, J.-G. et al. (2011). Bryodiversity in the tropics: taxonomy of Microporella species (Bryozoa, Cheilostomata) with personate maternal zooids from Indian Ocean, Red Sea and southeast Mediterranean Zootaxa 2798: 1-30, details

 

THESES

Ainley, L. (2010). Defining the impact of physical disturbances on macrobenthic community structure and ecosystem functioning for the conservation and management of estuarine environments. MSc Thesis. Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC)/University of St. Andrews: Scotland. 76 pp., details

Albet, A.P. (2010). Spatial assessment and impact of artisanal fisheries activity in Cap de Creus. MSc Thesis. Universidade do Algarve/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Faro. 42 + annexes pp., details

Arango, A.O. (2010). Genetic characterization of the marine turtle populations Chelonia mydas and Caretta caretta from the islands of Cabo Verde and São Tomé e Príncipe (Atlantic Ocean, Western Africa). MSc Thesis. Universidade do Algarve/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Algarve. 24 pp., details

Berkovic, B. (2010). Effect of habitat fragmentation on bivalve larvae recruitment: Study of Pinna nobilis and Pectinidae species larvae. MSc Thesis. Universidade do Algarve/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Faro. 66 pp., details

De Raedemaecker, F. (2004). A GIS-approach to compare intertidal diversity and contaminated loading in the marine receiving environment of two pulp mills in British Columbia, Canada. MSc Thesis. Universiteit Gent; MARELAC: Gent. 24 pp., details

Garnier, N. (2010). Attempt to reconstitute last interglacial stage sea surface temperatures from the study of giant clam of New Caledonia and derived issues. MSc Thesis. Université Pierre et Marie Curie/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC)/Institut de recherche pour le développement: Paris. 94 + appendixes pp., details

Hoarau, L. (2010). Shifts in reef coral competitive dominance under physical climate change. MSc Thesis. University of Gent: Faculty of Sciences/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Gent. 32 pp., details

Mayanna, S. (2010). Diversity of culturable attached-living bacteria from North Sea sediment. MSc Thesis. Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC)/Max Planck Institute for Marine Microbiology: Bremen. 58 pp., details

Roje, R. (2010). PSP toxins profile along the Croatian Adriatic coast. MSc Thesis. Institute of Oceanography and Fisheries/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Split. 50 pp., details

Vogel, C. (2010). Geostatistical exploration of integrated VMS data from the Aran Ground Nephrops fishery with associated survey estimates: Establishing the relationship between fishing, biotic and abiotic variables. MSc Thesis. Universidade do Algarve/Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation (EMBC): Faro. 28 + Appendices pp., details

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2011
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be