VLIZ LIBRARY ACQUISITIONS NO. 504 / 6 May, 2011


For the fully formatted version of this electronic publication, please consult the archive on our web-site.
For more information about the articles and papers included in this publication, please consult
the literature screen of IMIS2 ('Integrated Marine Information System')
Requests for articles from this list, or for other publications, can be sent to
library@vliz.be


Open Marine Archive BooksJournal articles, book chaptersNature ToCScience ToC Reports Theses


 

OPEN MARINE ARCHIVE (OMA): the open repository of publications by Flemish/Belgian scientists.

(1955). Arrêté royal apportant des modifications à l'arrêté royal du 13 décembre 1954, relatif aux commissions provinciales piscicoles et au Comité central du Fonds piscicole = Koninklijk besluit waarbij wijzigingen aangebracht worden aan het koninklijk besluit van 13 December 1954, betreffende de provinciale visserijcommissies en het centraal Comité van het Visserijfonds Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique II(546): 2510-2513, details

(1955). Arrêté royal relatif à la fixation, en matière de dommages de guerre aux bâteaux, du coefficient d'indemnisation intégrale applicable à tout le Royaume pour la période du 1er octobre 1955 au 31 décembre 1955 (arrêté n. 23) = Koninklijk besluit betreffende de vaststelling, inzake oorlogsschade aan boten, van de integrale vergoedingscoëfficiënt toepasselijk op heel het Rijk voor de periode van 1 Oktober 1955 tot 31 December 1955 (besluit n. 23) Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(692): 3220-3223, details

(1956). Arrêté royal portant création d'une Commission nationale pour l'étude de la pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures = Koninklijk besluit houdende oprichting van een Nationale Commissie voor de studie van de verontreiniging van de zeewateren door olie Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique I(30): 122-127, details

(1956). Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 août 1938 relatif à la durée du travail dans l'industrie côtière du poisson = Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 Augustus 1938 betreffende de arbeidsduur in het visbedrijf der kuststreek Verzameling der wetten en koninklijke besluiten van België = Recueil des lois et arrêtés royaux de Belgique III(842): 3856-3859, details

Bosire, J.O. et al. (2006). Success rates of recruited tree species and their contribution to the structural development of reforested mangrove stands Mar. Ecol. Prog. Ser. 325: 85-91, details

Braeckman, U. (2011). Macrobenthos structuring the sea floor: importance of its functional biodiversity for the benthic ecosystem = De structurerende rol van macrobenthos in de zeebodem: belang van de functionele biodiversiteit voor het benthische ecosysteem. PhD Thesis. Marine Biology Research Group: Gent. ISBN 9789490695590. 239 pp., details

Braeckman, U. et al. (2011). Temporal variation in macrobenthic diet as inferred from fatty acid biomarkers, in: Braeckman, U. (2011). Macrobenthos structuring the sea floor: importance of its functional biodiversity for the benthic ecosystem = De structurerende rol van macrobenthos in de zeebodem: belang van de functionele biodiversiteit voor het benthische ecosysteem. pp. 103-130, details

Cuvelier, D. (2011). Temporal variations of the Mid-Atlantic hydrothermal vent communities from the Lucky Strike vent field. PhD Thesis. Universidade dos Açores. Departamento de Oceanografia e Pescas: Horta. 199 pp., details

de Brauwere, A. et al. (2011). Modelling Escherichia coli concentrations in the tidal Scheldt river and estuary Wat. Res. 45(9): 2724-2738, details

Vanermen, N. et al. (2011). Monitoring displacement effects of the Thorntonbank wind farm on seabirds. Poster presentation. INBO: Brussel. 1 poster pp., details

Virgilio, M. et al. (2006). Mitochondrial DNA and allozyme patterns of Hediste diversicolor (Polychaeta: Nereididae): the importance of small scale genetic structuring Mar. Ecol. Prog. Ser. 326: 157-165, details

 

BOOKS & MONOGRAPHS

Braune, W. (2011). Seaweeds: A colour guide to common benthic green, brown and red algae of the world's oceans. Translated and revised for the English language edition by Michael D. Guiry. A.R.G. Gantner: Ruggell. ISBN 978-3-906166-90-2. 601 pp., details

Ebben, M.A.; Groenveld, S. (Ed.) (2007). De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800. Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, 6. Shaker Publishing: Maastricht. ISBN 978-90-423-0326-3. 105 pp., details

Pearce, F. (2000). The book of Brixham: Portrait of a harbour town. Halsgrove: Tiverton. ISBN 1-84114-093-7. 128 pp., details

 

ARTICLES & CHAPTERS

De Strandvlo: Driemaandelijks Tijdschrift van De Strandwerkgroep België

Ameye, T. (2011). Portretten van fauna en flora van de Belgische kust: De gewone wenteltrap - Epitonium clathrus (Linnaeus, 1758), details

Verhaeghe, F. (2011). Vondst van de brakwaterpok Balanus (Amphibalanus) improvisus, (Darwin, 1854) op de Ijzer te Woumen, details

Kerckhof, F.; Vanhaelen, M.-Th. (2011). De massale stranding van jonge nonnetjes Macoma balthica (Linnaeus, 1758) in de nazomer van 2010, details

Severijns, N. (Ed.) (2011). Verslag van de meerdaagse SWG-excursie naar Dale (Wales) van 7 tot 13 april 2009 (Deel 1), details

Het Zeepaard

de Ruijter, R. (2011). Cs-verslag, details

Waajen, S.; Faasse, M. (2011). Haliclystus salpinx Clark, 1863, een nieuw steelkwalletje in Nederland, details

Raad, H. (2011). Een grote mantel Pecten maximus op Neeltje Jans, details

Tulp, A.S. (2011). Notities bij een vondst van de meduse Aequorea forskalea Péron & Lesueur, 1810, details

Cadée, G.C. (2011). Boekbespreking: Flessenpost, details

Kerckhof, F. (2011). Een vroege waarneming van verwilderde Japanse oesters Crassostrea gigas in de Oosterschelde, details

Cadée, G.C. (2011). Balanus trigonus Darwin 1854 op de op Texel aangespoelde gascilinder, details

Marine Biology Research

Roleda, M.Y.; Dethleff, D. (2011). Storm-generated sediment deposition on rocky shores: Simulating burial effects on the physiology and morphology of Saccharina latissima sporophytes, details

Eilertsen, M. et al. (2011). Does the amphipod fauna associated with epiphytes on kelp (Laminaria hyperborea) change with depth?, details

Aguilera, V.M. et al. (2011). Reproductive performance of small-sized dominant copepods with a highly variable food resource in the coastal upwelling system off the Chilean Humboldt Current, details

Froufe, E. et al. (2011). Phylogeographical history of the white seabream Diplodus sargus (Sparidae): Implications for insularity, details

Machreki-Ajmi, M. et al. (2011). Variation of metallothionein-like protein and metal concentrations during the reproductive cycle of the cockle Cerastoderma glaucum from an uncontaminated site: A 1-year study in the Gulf of Gabs area (Tunisia), details

Goffredo, S. et al. (2011). Colony and polyp biometry and size structure in the orange coral Astroides calycularis (Scleractinia: Dendrophylliidae), details

Gjøsaeter, J.; Danielssen, D.S. (2011). Age, growth and otolith annulus formation of cod (Gadus morhua) in the Risør area on the Norwegian Skagerrak coast during 1986-1996, details

Filina, E.A. (2011). Spermatogenesis and physiological maturity of male red king crab (Paralithodes camtschaticus Tilesius, 1815) and snow crab (Chionoecetes opilio Fabricius, 1788) in the Barents Sea, details

Davis, M.P.; Chakrabarty, P. (2011). Tripodfish (Aulopiformes: Bathypterois) locomotion and landing behaviour from video observation at bathypelagic depths in the Campos Basin of Brazil, details

Ye, H. et al. (2011). Occurrence of follicle-stimulating hormone-like substance in the Kuruma prawn, Marsupenaeus japonicus, during ovarian maturation, details

Fernö, A. et al. (2011). Variable swimming speeds in individual Atlantic cod (Gadus morhua L.) determined by high-resolution acoustic tracking, details

Bello, G. et al. (2011). Histioteuthis bonnellii (Cephalopoda: Histioteuthidae): A new prey item of the leatherback turtle Dermochelys coriacea (Reptilia: Dermochelidae), details

Ebben, M.A.; Groenveld, S. (Ed.) (2007). De Scheldedelta als verbinding en scheiding tussen Noord en Zuid, 1500-1800. Publicaties van de Vlaams-Nederlandse Vereniging voor Nieuwe Geschiedenis, 6. Shaker Publishing: Maastricht. ISBN 978-90-423-0326-3. 105 pp., details

Ebben, M.A.; Groenveld, S. (2007). Ter inleiding, details

Parmentier, J. (2007). Een maritiem-economische schets van de deltahavens, 1400-1800, details

Enthoven, V. (2007). Een duivels dilemma: Zeeland en de beheersing van de Schelde, 1572-1609, details

Heyning, K. (2007). Kunst van gene zijde, Zeeland en de Schelderegio, details

de Kraker, A.M.J. (2007). Zeeuwse zekerheid verankerd in Zeeuws-Vlaamse bodem. Bedijkingen in Staats-Vlaanderen door Noord-Nederlanders en de inrichting van het landschap tussen 1600 en 1800: enkele hoofdlijnen, details

van Lieburg, F. (2007). Gereformeerd pastoraat inde Zuidelijke Nederlanden en in Noord-Frankrijk ten tijde van de Republiek, details

Zoological Journal of the Linnean Society

Kajihara, H. et al. (2011). Systematics and phylogeny of the hoplonemertean genus Diplomma (Nemertea) based on molecular and morphological evidence, details

Mah, C.; Foltz, D.W. (2011). Molecular phylogeny of the Valvatacea (Asteroidea: Echinodermata), details

Mayr, G. (2011). The phylogeny of charadriiform birds (shorebirds and allies) – reassessing the conflict between morphology and molecules, details

Strong, E.E. et al. (2011). Phylogeny of the gastropod superfamily Cerithioidea using morphology and molecules, details

 

NATURE ToC

Levermann, A. (2011). When glacial giants roll over, details [News & views]

SCIENCE ToC

 

Arnaud-Haond, S. et al. (2011). Marine biodiversity and gene patents, details [Policy Forum]

 

REPORTS

Tunnell Jr., J.W. (2011). An expert opinion of when the Gulf of Mexico will return to pre-spill harvest status following the BP Deepwater Horizon MC 252 oil spill. Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies: Corpus Christi. 52 pp., details

 

REPRINTS

Sicking, L.; Fagel, R. (1999). In het kielzog van Columbus. De heer van Veere en de Nieuwe Wereld, 1517-1527 Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden 114: 313-327, details

Graham, W.M. et al. (2011). Oil carbon entered the coastal planktonic food web during the Deepwater Horizon oil spill Environ. Res. Lett. 5(4): 1-6, details

Toyne, S.M. (1952). The herring and history Hist. Today 2(10): 686-695, details

Raitsos, D.E. et al. (2010). Global climate change amplifies the entry of tropical species into the Eastern Mediterranean Sea Limnol. Oceanogr. 55(4): 1478-1484, details

Kontovas, C.; Psarafitis, H.N. (2009). Formal safety assessment: a critical review Mar. Technol. 46(1): 45-59, details

Yan, H. et al. (2011). South China Sea hydrological changes and Pacific Walker Circulation variations over the last millennium Nature Communications 2(293): 1-5, details

Vinogradov, M.Ye. et al. (1989). A newly acclimated species in the Black Sea: The ctenophore Mnemiopsis leidyi (Ctenophora: Lobata) Oceanology 29(2): 220-224, details

 

THESES

Braeckman, U. (2011). Macrobenthos structuring the sea floor: importance of its functional biodiversity for the benthic ecosystem = De structurerende rol van macrobenthos in de zeebodem: belang van de functionele biodiversiteit voor het benthische ecosysteem. PhD Thesis. Marine Biology Research Group: Gent. ISBN 9789490695590. 239 pp., details

Braeckman, U. (2011). General introduction, details

Braeckman, U. et al. (2011). Role of macrofauna functional traits and density in biogeochemical fluxes and bioturbation, details

Braeckman, U. et al. (2011). Contrasting macrobenthic activities differentially affect nematode density and diversity in a shallow subtidal marine sediment, details

Braeckman, U. et al. (2011). Biological vs. physical mixing effects on benthic food web dynamics, details

Braeckman, U. et al. (2011). Temporal variation in macrobenthic diet as inferred from fatty acid biomarkers, details

Braeckman, U. (2011). General discussion, conclusions and future challenges, details

Corten, A. (2001). Herring and climate: Changes in the distribution of North Sea herring due to climate fluctuations. PhD Thesis. Rijksuniversiteit Groningen: Groningen. 228 pp., details

Cuvelier, D. (2011). Temporal variations of the Mid-Atlantic hydrothermal vent communities from the Lucky Strike vent field. PhD Thesis. Universidade dos Açores. Departamento de Oceanografia e Pescas: Horta. 199 pp., details

Doeksen, A. (2006). Ecological perspectives of the North Sea C. crangon fishery: An inventory of its effects on the marine ecosystem. BSc Thesis. Wageningen University: Wageningen. 133 pp., details

 


VLIZ-LIBRARY ACQUISITIONS / Oostende : Flanders Marine Institute, 2011
responsible publisher and editor: Jan Mees, Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende (Belgium)

For more information and document deliveries please contact:

Jan Haspeslagh, Librarian VLIZ
Chilekwa Chisala, Library Assistant VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Wandelaarkaai 7, B-8400 Oostende
Tel.
+32-(0)59/34 01 85, Fax +32-(0)59/34 21 31,
E-mail:
library@vliz.be

To subscribe to the VLIZ Library Acquisitions mail to libacq-subscribe@vliz.be, to unsubscribe mail to libacq-unsubscribe@vliz.be