VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 14, nr. 4 (april 2013)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey

Reacties naar: jan.seys@vliz.be

Volg VLIZ nu ook op Twitter:  Twitter follow button @jmeesvliz

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om uw abonnement op deze nieuwsbrief te beheren, ga naar deze link. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

NIEUW! Vanaf heden kun je de berichten uit de VLIZINE ook dagelijks of wekelijks ontvangen. Ga naar deze link

1. Kalender
1.1. De Noordzee … in vraag en antwoord
1.2. Symposium zeewetenschappen KULeuven-Frankrijk
1.3. Week van de Zee al aan 17de editie toe!
1.4. Niet-inheemse dieren en planten in NO-Atlantische Oceaan in de spotlights

2. Publicaties
2.1. Visserijrapport VIRA brengt duurzaamheid Vlaamse visserij in kaart
2.2. Zeevisserij aan de Vlaamse kust: boekvoorstelling

3. Doctoraten
3.1. Micro-polluenten in estuariene sedimenten van het Mtoni estuarium (Tanzania)
3.2. Hoe een kweek van microalgen het best geoogst kan worden
3.3. Vorderingen in het onderzoek naar White Spot Syndrome Virus bij tropische garnalen
3.4. Rol van zooplankton in het voedselweb van het Belgisch deel van de Noordzee
3.5. Dynamiek van sediment in de zijrivieren van de Schelde (Nete en Demer)
3.6. Hoe de bouw van zeepaardjes ingenieurs kunnen inspireren
3.7. Zoutwaterindringing in de kustzone van Tanzania
3.8. Impact van klimaat en klimaatswijziging op het voorkomen van mangroves.

1.1. De Noordzee … in vraag en antwoord
Deze nieuwe tijdelijke tentoonstelling in De Nachtegaal (van 5 mei t.e.m. 3 november) draait rond een selectie van 35 vragen uit het boekje ‘100 kindervragen over de zee’, uitgegeven bij Stichting Kunstboek. De vragen werden heel creatief en beeldrijk uitgewerkt, zodat het voor zowel kinderen als volwassenen zeker een bezoekje waard is. De tentoonstelling wordt geopend op de jaarlijkse ‘Zeehappening’ op zondag 5 mei 2013.
In dit Vlaams Bezoekers- en Natuureducatiecentrum (De Panne) kun je trouwens ook nog altijd de tentoonstelling "Bevroren zee" bezoeken. De expositie met spectaculaire foto’s van de winter van 1962-1963 - de strengste winter in België sinds het begin van de meteorologische waarnemingen - is wegens groot succes verlengd tot 31 augustus 2013. Voor wie op warme zomerdagen wat afkoeling zoekt...
Link: http://www.vbncdenachtegaal.be/nachtegaal.cgi?s_id=124

[top]

1.2. Symposium zeewetenschappen KULeuven-Frankrijk
Op dinsdag 28 mei 2013 kun je aan de Leuvense universiteit een boeiend zeewetenschappelijk namiddagprogramma met Engelstalige lezingen bijwonen, met aandacht voor onderzoek vanuit de KULeuven en vanuit Franse onderzoeksgroepen waarmee wordt samengewerkt.
De KULeuven heeft 2013 uitgeroepen tot "Frankrijkjaar". In het kader hiervan organiseren de VLIZ-leden van de KULeuven een multidisciplinair symposium over "Mariene Wetenschappen in Frankrijk en aan de KU Leuven". Verschillende Franse zeewetenschappers waar de KULeuven mee samenwerkt of netwerkt zullen er een overzicht geven van onderzoekstopics die van gemeenschappelijke interesse of belang zijn voor zowel Frankrijk als België. Ook het zeeonderzoek aan de KULeuven zal worden voorgesteld. Thema's die aan bod komen zijn mariene biologie, biogeochemie, biotechnologie en hydro- en morfodynamica. Het symposium gaat door van 14 tot 18u in het auditorium J. Van der Eecken (lokaal HOGC 02.28), Hogenheuvelcollege (Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, Naamsestraat 69, 3000 Leuven). Gelieve je aanwezigheid uiterlijk op 21 mei te willen bevestigen via erik.toorman@bwk.kuleuven.be.
Link: http://www.kuleuven.be/frankrijkjaar/frankrijkjaar-2013

[top]

1.3. Week van de Zee al aan 17de editie toe!
Van 26 april tot 12 mei 2013 vindt al voor de 17de keer de 'Week van de Zee' plaats. Dit gezamenlijk project van de provincie West-Vlaanderen, de tien kustgemeenten, bezoekerscentra, verenigingen en vele vrijwilligers wil opnieuw zoveel mogelijk mensen de natuur aan zee doen beleven en ontdekken.
De 'Week van de Zee' werd op vrijdag 26 april officieel op gang getrokken met een openingsprogramma in Zaal Witte Burg te Oostduinkerke. O.a. bioloog-journalist Dirk Draulans komt er spreken over 'Biodiversiteit op land en in zee'. Voor een overzicht van alle activiteiten voor klassen en gezinnen verwijzen we graag naar de site van de Week van de Zee:
Link: www.weekvandezee.be

[top]

1.4. Niet-inheemse dieren en planten in NO-Atlantische Oceaan in de spotlights
De introductie van niet-inheemse soorten dieren en planten is een hot topic voor beleidsmakers. Opzettelijk of onopzettelijk ingevoerde vreemde organismen kunnen immers een grote impact hebben op ecosystemen en op het functioneren ervan. Rond dit thema en met een focus op de NO-Atlantische Oceaan organiseren ILVO, VLIZ, BMM en de UGent op 20-22 november 2013 te Oostende een niet te missen conferentie.
De introductie van niet-inheemse mariene soorten is een aandachtspunt binnen verschillende richtlijnen en beleidsinstrumenten (OSPAR verdrag, ICES, de Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie, de IMO Ballastwater Conventie). Vragen als "waarom gedijen deze soorten hier zo goed?", "hoe komen ze hier terecht?", "wat is hun impact en hoe gaan we hier het best mee om?" staan hierbij centraal.

Geïnteresseerden kunnen dit evenement best nu al in hun agenda prikken. Wie zelf een poster of mondelinge presentatie wil verzorgen, wordt uitgenodigd om een abstract in te dienen rond één van volgende thema’s: succes van niet-inheemse soorten en hun vectoren, structurele en functionele biodiversiteit, bedreigingen en risico’s, positieve aspecten van hun succes en controle en “early warning” systemen.
Link: http://www.ilvo.vlaanderen.be/nisconference2013

[top]

2.1. Visserijrapport VIRA brengt duurzaamheid Vlaamse visserij in kaart
Dit eerste Visserijrapport (VIRA) geeft aan de hand van zeer uitgebreid en gedetailleerd cijfermateriaal een accurate beschrijving van de Vlaamse visserijsector in al haar dimensies. De rode draad in het rapport is duurzaamheid.
Het rapport schetst de context waarin de sector zich beweegt, het brengt de duurzaamheid van de Vlaamse visserij in kaart (zowel op economisch, ecologisch en sociaal vlak) en het duidt de recentste innovaties in de sector. Het rapport werd samengesteld door de Afdeling Monitoring en Studie van het Department Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid, met de medewerking van het Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek (ILVO) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Het Visserijrapport (VIRA) verschijnt als spin-off van het tweejaarlijkse Landbouwrapport (LARA). Het rapport is integraal te te downloaden via het Open Marien Archief van het VLIZ. Het rapport kan ook gratis besteld worden via de officiële site van de Vlaamse overheid.[top]

2.2. Zeevisserij aan de Vlaamse kust: boekvoorstelling
Gewezen conservator van het Nationaal Visserijmuseum, Willem Lanszweert, heeft een nieuwe publicatie klaar. Het boek 'Zeevisserij aan de Vlaamse kust' wordt op 21 april ter gelegenheid van Erfgoeddag in het NAVIGO-museum officieel voorgesteld.
De publicatie bevat bijdragen van Cecile Baeteman, Ann-Sofie Beun, Rudy De Clerck, Nathalie Gyselinck, Fien Leerman, Ineke Steevens en Maja Wolny en schetst het wel en wee van de Vlaamse zeevisserij in een historisch perspectief.

[top]

3.1. Micro-polluenten in estuariene sedimenten van het Mtoni estuarium (Tanzania)
Op 28 maart 2013 was het de beurt aan Matobola Mihale, PhD-student vij het laboratorium Analytische en Milieuchemie van de VUB, om zijn doctoraatsthesis publiek te verdedigen: 'Biogeochemistry of Micro-pollutants in Sediments of Mtoni estuary, Tanzania'.

Link: http://www.vub.ac.be/phd/verdedigingen2013/Mihale_abstract.pdf

[top]

3.2. Hoe een kweek van microalgen het best geoogst kan worden
Op maandag 27 mei 2013 verdedigt Dries Vandamme van de Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven zijn onderzoek 'Flocculation based harvesting processes for microalgae biomass production'; onderzoek in het veld van de innovatieve wereld van de blauwe biotechnologie.
Promotoren van het doctoraat zijn Prof. dr. ir. Imogen Foubert (Microbiële en Moleculaire Systemen) en Prof. dr. Koenraad Muylaert (Biologie); beiden van de KU Leuven - KULAK.
Link: http://www.kuleuven.be/doctoraatsverdediging/cm/3E09/3E090827.htm

[top]

3.3. Vorderingen in het onderzoek naar White Spot Syndrome Virus bij tropische garnalen
De Portugees Joao José Pereira Dantas de Rocha Lima, student bij Prof. Dr. H. Nauwynck (Diergeneeskunde, UGent) en Prof. Dr. Patrick Sorgeloos (aquacultuur, UGent), behaalde op 9 april 2013 de doctorstitel met het werk 'Development of techniques to culture shrimp haemocytes and purify white spot syndrome virus (WSSV) in order to study WSSV-haemocyte interactions'
Link: http://www.ugent.be/nl/actueel/doctoraten/20130409-DI04

[top]

3.4. Rol van zooplankton in het voedselweb van het Belgisch deel van de Noordzee
Karl Van Ginderdeuren (ILVO en UGent) zal op 31 mei zijn doctoraat 'Zooplankton and its role in North Sea food webs: community structure and selective feeding by pelagic fish in Belgian marine waters' publiek verdedigen.

Promotoren van het werk zijn Prof. dr. Magda Vincx (UGent) en Dr. Kris Hostens (ILVO).
Link: http://www.ugent.be/nl/actueel/doctoraten/20130531-WE11

[top]

3.5. Dynamiek van sediment in de zijrivieren van de Schelde (Nete en Demer)
Met het proefschrift 'Sediment concentrations, fluxes and source apportionment: methodology assessment and application in Nete and Demer tributary basins (river Scheldt basin, Belgium)' zal geologe Elin Vanlierde op 28 mei de academische graad 'Doctor in de wetenschappen: geologie' verdedigen.
Promotoren Prof. dr. Patric Jacobs (UGent) en Prof. dr. Frank Mostaert (UGent en waterbouwkundig Laboratorium) hebben de studente begeleid.
Link: http://www.ugent.be/nl/actueel/doctoraten/20130528-WE13

[top]

3.6. Hoe de bouw van zeepaardjes ingenieurs kunnen inspireren
Opvallend in dit doctoraatsonderzoek van Tomas Praet is de toch wel zeer opmerkelijke samenwerking van ingenieurs met dierkundige morfologen. De verdediging van het werk 'The Biomechanical Structure of the Seahorse Tail as a Source of Inspiration for Industrial Design' op 28 mei aan de Universiteit Gent moet leiden tot het behalen van een doctoraat in de biomedische ingenieurstechnieken.
Promotoren zijn prof. Benedict Verhegghe van de vakgroepCiviele Techniek en prof. Dominique Adriaens van de vakgroep Biologie.
Link: http://www.ugent.be/nl/actueel/doctoraten/20130528-TW15

[top]

3.7. Zoutwaterindringing in de kustzone van Tanzania
Op vrijdag 26 april 2013 verdedigde geoloog Yohana Enock Mtoni het doctoraatsonderzoek 'Saltwater intrusion in the coastal strip of Dar es Salaam, Quaternary aquifer, Tanzania' aan de Universiteit Gent. Promotor van het werk was Prof. dr. Kristine Walraevens.

[top]

3.8. Impact van klimaat en klimaatswijziging op het voorkomen van mangroves.
Onder de titel 'Mangroves meet their limits. Where and how climate sets the latidunal limits of mangroves in the context of global warming', verdedigde Katrien Quisthoudt haar doctoraat op 14 februari 2013.
De verdediging vond plaats aan de Vrije Universiteit Brussel, onder promotorschap van professoren Nico Koedam en Farid Dahdouh-Guebas en dr. Christophe Randin.

[top]


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt. Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2013 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
www.vliz.be


Vlaams Instituut voor de Zee
Flanders Marine Institute
VLIZ – InnovOcean site
Wandelaarkaai 7
8400 Oostende
Tel. +32-(0)59-34 21 30
Fax +32-(0)59-34 21 31
http://www.vliz.be