VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 16, nr. 6 (juni 2015)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Internationaal seminarie voor geÔntegreerde aquacultuur & zeewierkweek
1.2. De Vlaamse grijze garnaal: ontwikkelingen en innovaties
1.3. Save the date: Vissen in het Verleden 2015
1.4. EMODnet Open Conferentie: Consolidating the Foundations, Building the Future

2. Publicaties
2.1. De nieuwe Zeekrant 2015 is er!

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Heriot Watt University financiert drie mariene PhD studenten

4. Nieuwe projecten zee- en kustonderzoek
4.1. AtlantOS: trans-Atlantische integratie van oceaanobservatiesystemen
4.2. SeaWatch-B: Burgerwetenschappers meten toestand Belgische Noordzee in uniek, nieuw project

5. Zeewaarnemingen
5.1. Maak kennis met Joana, de 100ste gezenderde LifeWatch-vogel!

6. Varia
6.1. Publieke raadpleging Mariene Strategie

1.1. Internationaal seminarie voor geÔntegreerde aquacultuur & zeewierkweek
Flandersí Maritime Cluster organiseert op donderdag 2 juli 2015 een Enalgae-seminarie over de state-of-the-art van zeewier en geÔntegreerde aquacultuur en de business opportuniteiten die dit biedt voor Vlaamse bedrijven uit de (agro)voedingssector en de maritieme sector. Het seminarie gaat door vanaf 12:00 in zaal Oesterput aan De Spuikom in Oostende.
Programma en inschrijven via:
Link: http://www.flanders-maritime-cluster.be/sites/default/files/nieuwsbrief/uitnodigingen/uitnodiging-IMTA.html

[naar boven]

1.2. De Vlaamse grijze garnaal: ontwikkelingen en innovaties
Er zit beweging in de Vlaamse garnalenvisserij en in het wetenschappelijke onderzoek dat hiermee in verband wordt uitgevoerd: zowel rond de vistechnieken, het kookproces op zee en aan land, de bewaring (zonder bewaarmiddelen), het pellen als de vermarkting. Het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) wil deze interessante evoluties tijdens een studiedag in beeld brengen en bespreken met alle belanghebbenden. De studiedag gaat door op woensdag 1 juli 2015 in de gebouwen van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) aan de Wandelaarkaai 7 in Oostende.
Link: http://www.vliz.be/nl/2015-07-01-Vlaamse-grijze-garnaal-ontwikkelingen-en-innovaties

[naar boven]

1.3. Save the date: Vissen in het Verleden 2015
Iedereen met een hart voor het rijke verleden van onze zeevisserij is van harte uitgenodigd op de derde uitgave van de studiedag "Vissen in het verleden". Noteer alvast vrijdag 30 oktober 2015 in de agenda!
Het historisch aspect en een multidisciplinaire kijk op de geschiedenis van de Belgische visserij op zee en in het Schelde-estuarium – in zijn breedste betekenis: vloot en visserijtechnieken, consumptie en bewaringstechnieken, economie en sociale ontwikkeling, visserijbeheer en het wetgevend kader, ecologie en duurzaamheid... – vormen dť sleutelwoorden van deze tweejaarlijkse contact- en studiedag. Geschiedkundigen, archeologen, ecologen, erfgoeddeskundigen, sociologen, visserijbiologen, heemkundigen... en andere geÔnteresseerden (professionelen of (ervarings)deskundigen) zijn allen welkom.
Dit jaar is het programma uitgebouwd rond het thema "Visverwerking en -productie aan land" en multidisciplinaire verhalen waar het trio haring, paling en kabeljauw in de kijker staan.††
Kandidaten voor een korte interventie† in de speelse namiddagsessie "De Cierck" kunnen zich nog tot 31 augustus aanmelden. Er is plaats voor 10 kandidaten die in maximum(!) 5 minuten een korte interventie willen doen aan de hand van een voorwerp, beelden of citaat, een boeiend en in de vergetelheid geraakt verhaal uit de geschiedenis van de visserij. Vooraf inschrijven als spreker is wel noodzakelijk. Stuur hiervoor je naam, titel en een korte omschrijving naar nancy.fockedey@vliz.be.
Vanaf 1 september komt het finale programma online en gaat de registratie open. Maar neem nu al een kijkje op de website van de studiedag.
Het agentschap Onroerend Erfgoed (aOE), het Nationaal Visserijmuseum Oostduinkerke (NAVIGO), het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heten u alvast van harte welkom.
Link: www.vliz.be/events/zeevisserij

[naar boven]

1.4. EMODnet Open Conferentie: Consolidating the Foundations, Building the Future
Met het datanetwerk EMODnet wil Europa alle beschikbare mariene observaties en data ontsluiten voor de meest diverse mariene en maritieme gebruikers. Op 20 oktober 2015 worden alle betrokkenen (onderzoekers, beleidmakers, privť-sector) van harte uitgenodigd in CC De Grote Post in Oostende om deel uit maken van de eerste ďEMODnet Open Conferentie : Consolidating the Foundations, Building the FutureĒ. Kom kennismaken met de rijkdom en mogelijkheden van EMODnet en bepaal mee welke instrumenten en diensten nuttig zijn om ontwikkeld te worden!
Deelname aan de conferentie is gratis, maar registratie is wel verplicht voor 1 juli 2015.
De EMODnet Open Conferentie op 20 oktober 2015 gaat vooraf aan de tweedaagse EMODnet Jamboree†(enkel voor projectpartners).
Link: http://www.emodnet.eu/conference

[naar boven]

2.1. De nieuwe Zeekrant 2015 is er!
De Zeekrant 2015 is verkrijgbaar via tal van verdeelpunten aan de Belgische kust. Ze kan ook worden geraadpleegd via de website van het VLIZ.
De Zeekrant is een jaarlijkse publicatie uitgegeven door het VLIZ en de Provincie West-Vlaanderen. Ze brengt, op een oplage van 70.000 ex, wetenschappelijke nieuwsjes over onze zee en kust naar een breed publiek toe. Dit jaar komen o.a. aan bod: waarom de zee ons iets doet, wat malaria met onze kust vandoen heeft, hoe het gesteld is met de cruisevaart, diepzeemijnbouw en de ruimtelijke planning op zee, en nog veel meer. Je krijgt tevens een antwoord op de vraag of ook zeevissen zeeziek kunnen worden en waarom het zicht op zee sowieso beperkt is. Finaal leer je†zelf strandbloemen†maken met†gekleurd papier.†
De krant is vanaf 8 juni (Wereldoceaandag) gratis te verkrijgen in vele bezoekerscentra, bibliotheken en toeristenbureaus aan de kust, of door afhaling tijdens de kantooruren in het VLIZ. De krant is ook online doorbladerbaar of als pdf te downloaden van op de VLIZ website.
Wil je ook exemplaren verdelen in je zaak, school of vereniging (al dan niet in de provincie West-Vlaanderen)? Neem dan contact op met info@vliz.be of +32-(0)59-34 21 30.
Link: http://www.vliz.be/nl/zeekrant

[naar boven]

3.1. Heriot Watt University financiert drie mariene PhD studenten
Men zoekt er drie kandidaten met sterke interesses in respectievelijk: (1) het ontwikkelen van een 3D-voorspellingsmodel bij olieverontreiniging, (2) de studie van mariene ruimtelijke planning in het kader van de Blue Growth en (3) de tidale dynamiek in functie van getijenergiewinning in Orkney.
Link: http://www.hw.ac.uk/schools/life-sciences/research/icit/research/icit-phd-opportunities.htm

[naar boven]

4.1. AtlantOS: trans-Atlantische integratie van oceaanobservatiesystemen
Het grootschalige EU-project AtlantOS wil oceaanobservaties in de Atlantische Oceaan meer integreren en meer efficiŽnt en duurzamer te maken. Het VLIZ werkt mee in het werkpakket rond de harmonisatie van de datastromen en werkt mee aan het opzetten van een Atlantisch zendernetwerk voor vissen.
Link: http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4207

[naar boven]

4.2. SeaWatch-B: Burgerwetenschappers meten toestand Belgische Noordzee in uniek, nieuw project
Oostende (2015.6.18) - Op 22 juni 2015 neemt het strandobservatienetwerk SeaWatch-B een vliegende start. Een vast team burgerwetenschappers zal demonstreren hoe het op regelmatige basis de toestand van de Noordzee wil opvolgen. Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) zorgt voor de nodige opleiding en wil met dit ĎCitizen Scienceí initiatief de veranderingen in onze zee op lange termijn adequaat in kaart kunnen brengen.
Link: http://www.vliz.be/nl/2015-06-18-Lancering-strandobservatienetwerk-SeaWatchB-burgerwetenschap-opvolgen-toestand-Noordzee

[naar boven]

5.1. Maak kennis met Joana, de 100ste gezenderde LifeWatch-vogel!
Sinds de installatie van het LifeWatch.be GPS vogelzendernetwerk in juni 2013, werden meer dan 100 zilvermeeuwen, kleine mantelmeeuwen en bruine kiekendieven voorzien van een lichtgewicht GPS-zender op zonne-energie. Wetenschappers van het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) verzamelen op deze manier gegevens die de kennis over de individuele variatie van het gedrag van deze dieren moet verbeteren.
Ongeveer 2 jaar na de start van het project kreeg Joana, een vrouwelijke zilvermeeuw, de eer om de 100ste gezenderde vogel te worden. Alle gezenderde vogels kunnen hier in real-time gevolgd worden. De analyse van de GPS-data die door de vogels aangeleverd wordt sinds juni 2013, brengt een paar interessante gedrags- en migratiepatronen aan het licht. Lees er meer over op de website van LifeWatch.be.
Link: http://www.lifewatch.be/nl/historische-vogel-data

[naar boven]

6.1. Publieke raadpleging Mariene Strategie
Van 13 mei tot en met 15 juli 2015 organiseert de Dienst Marien Milieu (FOD VVVL) een open elektronische publieksbevraging over ontwerp van maatregelenprogramma in het kader van de Europese richtlijn Mariene Strategie.
Dit ontwerprapport kadert in de uitvoering van de Kaderrichtlijn Mariene Strategie, die de EU-lidstaten verplicht om strategieŽn uit te werken en te implementeren waarmee uiterlijk in 2020 een goede milieutoestand voor alle Europese zeeŽn kan worden bereikt of behouden. De richtlijn heeft als doel te zorgen voor de bescherming en instandhouding van het marien milieu, het voorkomen van verslechtering en zo mogelijk een herstel van de verstoorde ecosystemen.
Bij het tot stand komen van dit ontwerpprogramma werden stakeholders, experten en beleidsmakers reeds intensief betrokken door middel van interactieve brainstorms en overlegvergaderingen. Tijdens deze elektronische raadpleging wenst de Dienst Marien Milieu nogmaals alle geÔnteresseerden de mogelijkheid te bieden om het ontwerpprogramma te evalueren.

Link: http://www.health.belgium.be/eportal/Environment/Environmentalrigh/Environmentalrights/PublicConsultations/MMmesures/index.htm#.VXBCX9LtlHw

[naar boven]
Copyright © 2015 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende