VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 17, nr. 3 (maart 2016)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Mariene wetenschap ontmoet maritieme industrie
1.2. ILVO-symposium rond het gebruik van genomics in onderzoek naar landbouw, visserij en voedselproductie
1.3. Inzichten in estuarien herstel op ECSA-symposium in Antwerpen: call for abstracts
1.4. Save the date: kunst en wetenschap op wereldoceaandag 2016 in Oostende
1.5. North Sea Open Science conferentie

2. Publicaties
2.1. Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Seas at Risk zoekt twee beleidsmedewerkers
3.2. Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016

4. Varia
4.1. Finalisten PlaneetZee@Work 2015-2016
4.2. Nieuwe cel Kusterfgoed ondersteunt cultureel erfgoed van de Kust

1.1. Mariene wetenschap ontmoet maritieme industrie
Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) dagen bedrijven en wetenschappers uit om op dinsdag 17 mei 2016 samen oplossingen te bedenken voor een duurzaam, efficiënt en multifunctioneel gebruik van de zee en concrete pistes te verkennen voor gezamenlijke projecten.
Na een inleiding in de globale trends en technologische evoluties in de blauwe economie, wordt in kleinere groepen gebrainstormd rond mogelijke innovatieve oplossingen voor concrete offshore uitdagingen (multifunctionele platformen, schip van de toekomst, groen bouwen op zee en materialen in een offshore omgeving). Voor elke uitdaging wordt een discussie op gang gebracht door een spreker uit respectievelijk de industrie en de wetenschap, en een referent die zijn mening geeft over het thema. Heb jij een innovatief idee dat inspeelt op één van de uitdagingen? Ben je op zoek naar samenwerking met industrie of wetenschap om je idee om te zetten in business? Wil je op de hoogte blijven van de laatste trends? Schrijf je dan in voor deze boeiende dag!
Een gedetailleerd programma en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.
Link: http://www.vliz.be/nl/event/2016-05-17-marine-science-meets-maritime-industry

[naar boven]

1.2. ILVO-symposium rond het gebruik van genomics in onderzoek naar landbouw, visserij en voedselproductie
Op donderdag 21 april 2016 organiseert het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) in de afdeling in Melle het symposium “Genomics in Agriculture, Fisheries and Food”. Een dag waarom het ILVO de actuele toepassingen en onderzoek in genomics presenteert in functie van de ontwikkeling van gezond en lekker voedsel.
Genomics heeft de manier waarop we plantaardige en dierlijke populaties en microbiële gemeenschappen bekijken en bestuderen radicaal veranderd. 4 keynote sprekers gaan dieper in op actuele genomics-toepassingen en de technieken van ‘computational biology’. In dit symposium presenteert het ILVO tevens een overzicht van de huidige toepassingen van het onderzoeksprogramma “Genomics Platform” dat zich richt op landbouw, visserij en de voedingssector. Dat dit onderzoek ook een sterke mariene component kent, bewijzen de bijdragen van Caroline De Tender (bacteriën op plastic in zee), Lisa Devriese (marine metabarcoding) en Christophe Verwimp (populatiestructuur Mnemiopsis).
Alle informatie over het programma, de locatie en hoe in te schrijven is te vinden op de website www.ilvogenomics.be/EN/Symposium/Home. Inschrijven kan tot 4 april.
Link: www.ilvogenomics.be/EN/Symposium/Home

[naar boven]

1.3. Inzichten in estuarien herstel op ECSA-symposium in Antwerpen: call for abstracts
Van 5 tot 9 juli 2016 organiseert de Universiteit Antwerpen in samenwerking met lokale partners een lokaal ECSA-symposium ‘Estuarine Restoration: from theory to practice and back’. Dit symposium wil nationale en internationale expertise samenbrengen rond estuarien herstel, om kennis en inzichten uit te wisselen.
Tijdens de 4 dagen wordt u meegenomen in een reeks presentaties over onderzoek in het Schelde-estuarium en gerelateerd onderzoek in diverse andere estuaria wereldwijd. Op donderdag wordt een excursie gepland naar het gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) / gecontroleerd overstromingsgebied  (GOG) van Kruibeke-Basel-Rupelmonde. Geïnteresseerd om uw expertise te delen op dit symposium? Dien dan een abstract in vóór 1 april via het formulier op de website.
Deze en alle andere informatie over het (voorlopig) programma en venue is te vinden op de symposiumwebsite.
 
Link: www.uantwerpen.be/en/conferences/estuarine-restoration

[naar boven]

1.4. Save the date: kunst en wetenschap op wereldoceaandag 2016 in Oostende
De mens en zijn impact op aarde en zee is almaar zichtbaarder. Archeologen van de toekomst zullen de laatste twee eeuwen mogelijks wel catalogeren als het "antropoceen". Hoe gaan kunstenaars om met dit gegeven? Tijdens de zomer 2016 wordt in het Provinciedomein Raversyde ANNO 1465 de expo MANMADE opgebouwd, een tentoonstelling over de huidige en de toekomstige relatie tussen mens en aarde die de confrontatie aangaat met het oude middeleeuwse vissersdorp. Hedendaagse kunstenaars van over de hele wereld en kunstenaars-in-spe van de Kunstacademie aan Zee Oostende tonen er hun werk gebaseerd op de zee (en de menselijke impact erop). Deze expo zal worden op gang getrokken op vrijdagavond 10 juni 2016 wanneer het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) WereldOceaanDag 2016 viert. Allen welkom in De Grote Post in Oostende voor een avondvullend programma rond deze mariene kunst en de wetenschap erachter. Meer gedetailleerde info volgt later, maar hou deze avond zeker al vrij in je agenda!

[naar boven]

1.5. North Sea Open Science conferentie
Wetenschappers en beleidsmakers actief op de Noordzee kunnen de week van 7-10 november 2016 maar beter vrij houden in hun agenda's. Dan organiseren OD Natuur (KBIN) en het Belgisch Biodiversiteitsplatform in Oostende het North Sea Open Science symposium.
Het congres wil vanuit een wetenschappelijke ecosysteemgerichte basis oplossingen en toekomstbeelden aanrijken voor een optimaal beheer van de Noordzee. Daarbij komt heel wat basiswetenschap en studiewerk aan bod, evenals onderzoek gericht op een duurzaam en socio-economisch verantwoord beheer. Abstracts kunnen ingediend worden tot 1 mei.
Link: www.northseaconference.be

[naar boven]

2.1. Nieuwe editie van de ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’
De ‘Vis- en Zeevruchtengids – voor professionele gebruikers’ wil voor de 70 meest geconsumeerde soorten vis, schaal- en schelpdieren bevattelijke, wetenschappelijk onderbouwde en geüpdatete informatie aanreiken over enkele duurzaamheidsaspecten. Deze informatie moet koks en andere professionele inkopers van vis en zeevruchten helpen om meer bewust aan te kopen en met kennis ter zake te communiceren naar hun klanten. De ‘Vis- en Zeevruchtengids’ en website www.zeevruchtengids.org zijn een initiatief van SeaWeb Europe, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
Link: http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4489

[naar boven]

3.1. Seas at Risk zoekt twee beleidsmedewerkers
Voor indiensttreding begin juni 2016 zoekt de koepel-NGO "Seas at Risk" twee experten, respectievelijk rond aquacultuur en m.b.t. de Marine Strategy Framework Directive en mariene beschermde gebieden.
Seas at Risk is een in Brussel gevestigde NGO die inzet op bescherming van de zee, en dit zowel in als buiten Europa. Ze vertegenwoordigt 30 ledenorganisaties uit 16 EU lidstaten. Wie beschikt over een Masters diploma, minimum drie jaar ervaring heeft met relevante projecten en vloeiend Engels spreekt en schrijft, kan solliciteren voor één van beide jobs. De uiterste datum hiervoor is woensdag 13 april 2016. Meer info op de website.
Link: www.seas-at-risk.org

[naar boven]

3.2. Jobstudenten gezocht voor de zomer van 2016
VLIZ zoekt jobstudenten voor de periode juli-augustus-september 2016. Geïnteresseerden sturen vóór 31 maart een curriculum vitae, motivatiebrief en hun voorkeur voor activiteit of departement.
Meerdere studenten krijgen deze zomer weer de kans om gedurende één maand – tijdens de maand juli, augustus of september – mee te werken aan lopende projecten en nieuwe initiatieven van het Vlaams Instituut voor de Zee.
Het VLIZ biedt kandidaten aangename werkomstandigheden en een passende verloning. Van de geïnteresseerden wordt een open en dynamische ingesteldheid verwacht en grote zin voor kwaliteit. Kennis van de zee en/of van de mariene wetenschappen of van specifieke aspecten van databeheer of communicatie strekken tot de aanbeveling. Studenten van marien-gerelateerde opleidingen genieten een zekere voorkeur.
Sollicitaties mogen verstuurd worden aan Prof. dr. Jan Mees, Algemeen directeur,
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) via de e-mail: jobs@vliz.be.

[naar boven]

4.1. Finalisten PlaneetZee@Work 2015-2016
De drie finalisten van de wedstrijd PlaneetZee@Work zijn gekend. Binnen deze jaarlijks herhaalde activiteit kunnen klassen uit de hogere graad secundair onderwijs een workshop volgen in een laboratorium van een mariene onderzoeksgroep. Allemaal maken ze verslag van hun bezoek en de verwerking van de onderzoeksvraag via een wetenschappelijke poster die door een vakjury wordt beoordeeld.
De jury van PlaneetZee@Work selecteerde de volgende drie klassen om deel te nemen aan de finale: (1) Een klas aan het Vesaliusinstituut uit Oostende onder leiding van de heer Depreitere. Zij volgden de workshop 'Electriciteit uit de zee!' bij de Afdeling Weg- en Waterbouw van de Universiteit Gent. ), (2) het Provinciaal Instituut Lommel onder de begeleiding van mevrouw Dirckx Natalie. Ze maakte verslag van de gevolgde workshop 'Hoe de verspreiding van exotische zeeorganismen via ballastwater tegengaan?' aan de Hogere Zeevaartschool Antwerpen, en (3) de klas van mevrouw Roelof Anja van het LTI Oedelem die met onderzoekers van het Microbial Electricity Research team van de VUB (afdeling Analytische, Milieu- en Geochemie) de workshop 'Waar vinden we de batterijbacterie voor onze kust?' volgden.
De finalisten moeten op 20 april 2016 hun werk life presenteren. Hun kennis ter zake zal door een professionele jury verder op de rooster worden gelegd. De winnende klas vertrekt op een meerdaagse excursie naar de Côte d'Opale. Bekijk de winnende posters op de website van Planeet Zee.
Link: http://www.planeetzee.be/finalisten-posterwedstrijd-2015-2016

[naar boven]

4.2. Nieuwe cel Kusterfgoed ondersteunt cultureel erfgoed van de Kust
De cel Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015 om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties. Ze is gehuisvest in het Streekhuis Kust in Oostende. Voor wie, rond wat en hoe de Erfgoedcel Kust werkt lees je op hun gloednieuwe website: kusterfgoed.be.
De erfgoedcel Kust is een loket voor iedere lokale erfgoedzorger of -liefhebber die kan aankloppen voor advies over diverse thema’s (denk aan archiefwerking, behoud en beheer, digitalisering, educatie, ontsluiting en communicatie). Daarnaast wil deze erfgoedcel verenigingen, instellingen en individuele personen bijstaan en ondersteunen op inhoudelijk, financieel en logistiek vlak. Maar ook moet de Erfgoedcel, door middel van vernieuwende projecten, het lokale culturele erfgoed in de kijker zetten en iedereen de kans geven om het erfgoed te ontdekken en door te geven.
Link: http://kusterfgoed.be

[naar boven]
Copyright © 2016 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende