VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 17, nr. 7 (juli 2016)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Estuarien onderzoek in de kijker

2. Varia
2.1. Het Eurofleets2-programma heeft twee plaatsen voor studenten op de RV L'Atalante
2.2. VLIZ-leden: bedankt!
2.3. Het VLIZ is voortaan te volgen via Facebook!

1.1. Estuarien onderzoek in de kijker
De Estuarine Coastal Sciences Association (ECSA) plant in de volgende maanden twee belangrijke conferenties rond de menselijke invloed op riviermondingen en hoe die natuurlijke systemen kunnen worden hersteld.
Van 5 tot 9 juli 2016 vindt in Antwerpen de ECSA Local Meeting plaats rond het thema "Estuarien Herstel". De focus zal daarbij liggen op het Schelde-estuarium, maar ook andere Europese riviermondingen passeren de revue.

Van 4 tot 7 september 2016 is het de beurt aan ECSA 56, dat in Bremen inzoomt op "Kustecosystemen in overgang". De programma's van beide symposia zijn beschikbaar via de website (onder 'Conferences & events').
Link: www.ecsa-news.org/

[naar boven]

2.1. Het Eurofleets2-programma heeft twee plaatsen voor studenten op de RV L'Atalante
Het Eurofleets2-programma biedt studenten (vanaf master) in de mariene wetenschatten de kans om mee te varen met de GRACO expeditie van 22 september tot 1 oktober 2016.
Het GRACO onderzoeksproject richt zich op de Golf van Cadiz. 
Solliciteren kan nog tot 5 augustus 2016. Meer info vind je op de website van Eurofleets.
Link: http://www.eurofleets.eu/np4/504.html

[naar boven]

2.2. VLIZ-leden: bedankt!
Om onze trouwe leden te bedanken voor hun jarenlange steun en om nieuwe leden beter te leren kennen, nodigde het VLIZ op vrijdagavond 24 juni 2016 alle VLIZ-leden uit voor een midzomeravondwandeling op de Oostendse oosteroever. Enthousiaste vrijwilligers van SeaWatch-B, het vorig jaar opgestarte filantropische project dat o.m. gesponsord wordt met VLIZ-ledenbijdragen, demonstreerde er hun kunnen. Verder werd kennis gemaakt met de natuur, het (militair) erfgoed, de visserij en andere maritieme activiteiten in dit stukje havengebied, waar zich ook een boeiende geschiedenis van het Vlaamse zeewetenschappelijk onderzoek schuilhoudt. Na de wandeling werd de avond onder een stralend zonnetje afgesloten met een glaasje en een gezellige babbel.
Heb je ook interesse om tot de VLIZ-ledengemeenschap toe te treden en op deze manier de kennis over kust en zee een duwtje in de rug te geven? Lees er alles over op onze website.

Meer over de ledendag 2016 via
Link: http://www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4616

[naar boven]

2.3. Het VLIZ is voortaan te volgen via Facebook!
Communicatie gaat steeds meer over het inzetten op meerdere communicatiekanalen. Sociale media kunnen daarbij niet ontbreken. Het VLIZ bericht daarom nu ook via Facebook over zijn werking.
Op de facebookpagina www.facebook.com/VLIZnieuws zal je informatie vinden over de projecten, evenementen, activiteiten, onderzoekstopics, doctoraten, etc. waarbij VLIZ op de één of andere manier betrokken is. Het zal een  overzicht geven van de brede waaier aan activiteiten uitgevoerd door of in samenwerking met het insituut.
Naast het VLIZnieuws, blijft de facebookpagina van de RV Simon Stevin bestaan: www.facebook.com/RVSimonStevin . Via deze weg blijf je op de hoogte van de onderzoekstopics die plaatsvinden aan boord van het schip.
Dankzij de Twitter-account van Jan Mees www.twitter.com/jmeesvliz  krijg je een beeld van de  fascinerende mariene wetenschappen die wereldwijd uitgevoerd worden.
 
 
Link: http://www.facebook.com/VLIZnieuws

[naar boven]
Copyright © 2016 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende