VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 18, nr. 6 (juni 2017)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. SEAfety First pop-up activiteiten in juli

2. Publicaties
2.1. Infografiek 'Plastic in de Oceaan' wil aanzetten tot gedragswijzigingen rond omgaan met plastics
2.2. Nieuwe Zeekrant 2017 verschenen

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. VLIZ werft aan: informaticus – software engineer
3.2. Secretariaat European Marine Board in Oostende zoekt nieuwe directeur

4. Doctoraten
4.1. PhD Samuel Bosch (UGent): Hoe de potentiele verspreiding van soorten in Europa voorspellen

5. Varia
5.1. A science-art connection: studenten exploreren de algenwereld
5.2. Planeet Zee mini-boot doet mee aan Atlantic Miniboat Regatta
5.3. Marine Science meets Maritime Industry 2017 - terugblik

6. Vraagbaak
6.1. Natura 2000 Openbare raadpleging – uw mening telt

1.1. SEAfety First pop-up activiteiten in juli
Op WereldOceaanDag werd de campagne van SEAfety First op gang getrokken onder het motto: Nog veiliger naar het strand door goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke gevaren. Ook tijdens de zomermaanden kun je kennismaken met een of meerdere van de 13 mogelijke gevaren die van het strand een uitdagende omgeving maken. In juli popt SEAfety First op op het familie-evenement Zee-VER in De Panne, in de rondreizende Federal Truck, op het Middelleeuws Weekend in Raversyde en tijdens een interactieve expeditie op de strand van Oostende Oosteroever.
Alle details zijn te vinden op de website van SEAfety First.
Link: www.vliz.be/seafetyfirst/juli2017

[naar boven]

2.1. Infografiek 'Plastic in de Oceaan' wil aanzetten tot gedragswijzigingen rond omgaan met plastics
Wil je in de klas, jeugdbeweging, watersportvereniging of elders aan de slag om mensen bewust te maken van de hoeveelheid plastic in de oceaan, waar het vandaan komt en wat je kan doen om het te vermijden of verminderen? De infografiek 'Plastic in de Oceaan' is het ideale instrument om een zee van verandering teweeg te brengen.
De infografiek 'Plastic in de Oceaan' werd ontwikkeld in het kader van het project Sea Change, dat ernaar  streeft om de Europese burgers meer bewust te maken van de sterke link tussen mens en oceaan. Dankzij het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) werd deze handige afbeelding ook in het Nederlands beschikbaar gemaakt. Alle andere taalversies (Engels, Frans, Spaans en Italiaans), alsook de gebruikte wetenschappelijke bronnen, zijn hier te bekijken.
Link: http://seachangeproject.eu/images/SEACHANGE/OurOceanOurHealth/SeaChange_Infographic_PlasticPollution_Dutch-Final.pdf

[naar boven]

2.2. Nieuwe Zeekrant 2017 verschenen
Al voor de tiende keer op rij serveren het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en de Provincie West-Vlaanderen je bij de start van het zomerseizoen een nieuwe Zeekrant. Met deze jaarlijkse publicatie willen we de kustbewoner en kustbezoeker informeren over actuele zeethema’s.
In dit jubileumnummer vind je o.a. een bijdrage over de “rode redders aan zee” (of zij die zorgen voor een veilige Vlaamse kust), een overzicht van de windmolenparken in de Belgische Noordzee, tips hoe je met enkele simpele acties zwerfvuil aan de kust kan helpen verminderen, krijg je het nieuwe natuurontwikkelingsproject in het ZWIN uit de doeken gedaan, lees je wat er tegenwoordig op een etiket van vis en zeevruchten moet staan, ontdek je oude kaarten van onze kust en Noordzee in het online platform HisGisKust.

Elk jaar wordt de Zeekrant gelanceerd naar aanleiding van WereldOceaanDag op 8 juni. Ze wordt gedrukt op 80.000 exemplaren. De informatieve zomerkrant is gratis te verkrijgen in het VLIZ en via tal van verdeelpunten (bv. bezoekerscentra en diensten toerisme) aan de Belgische kust. Ze kan ook worden geraadpleegd via de VLIZ-website waar de pdf van de krant te downloaden is. Wil je zelf ook exemplaren verdelen in je zaak, school of vereniging? Neem dan contact op met info@vliz.be of +32-(0)59-34 21 30.
Link: www.vliz.be/nl/zeekrant

[naar boven]

3.1. VLIZ werft aan: informaticus – software engineer
Als informaticus – software engineer wordt u tewerkgesteld binnen het Vlaams marien datacentrum, gehuisvest in het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ). Doel van de functie is het analyseren, ontwikkelen en beheren van databanken en informatiesystemen die bijdragen tot het realiseren van de doelstellingen van het datacentrum en VLIZ projecten. Solliciteren vóór 16 juli.
Lees alles over de jobomschrijving en hoe solliciteren op de VLIZ-website:
Link: www.vliz.be/nl/vacature/2017-06-19-vliz-werft-aan-informaticus-software-engineer

[naar boven]

3.2. Secretariaat European Marine Board in Oostende zoekt nieuwe directeur
De European Marine Board in Oostende is op zoek naar een nieuwe leider voor zijn secretariaat in Oostende. De succesvolle kandidaat moet toezicht houden op het EMB-werkprogramma en nieuwe ideeën lanceren om het succes en de impact van EMB te optimaliseren als toonaangevende leverancier van hoogwaardig advies op het gebied van marien wetenschapsbeleid aan de Europese instellingen, nationale overheden en financieringsagentschappen.
Op de website van de EMB kan u de vacature voor de functie van directeur terugvinden, alsook de volledige aankondiging en een competentieformulier die door aanvragers moet worden ingevuld. Solliciteren kan tot vrijdag 23 juni 2017. Op 10 juli 2017 worden de sollicitatiegesprekken ingepland.
Link: www.marineboard.eu/vacancies

[naar boven]

4.1. PhD Samuel Bosch (UGent): Hoe de potentiele verspreiding van soorten in Europa voorspellen
Op 19 juni 2017 verdedigde Samuel Bosch zijn doctoraat "Marine species distributions: from data to predictive models" (promoter Prof. Dr. Olivier Declerck, UGent). Delen van deze thesis werden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het VLIZ-datacentrum en ondersteund door LifeWatch.
De studie draagt bij aan de kennis over hoe soorten, en in het bijzonder wieren, zich in Europa verder verspreiden na hun initiële introductie, welke vectoren ze gebruiken om zich te verspreiden en welke omgevingsvariabelen een voorspellende waarde hebben bij het modelleren van de potentiële verspreiding.  Op basis van heel wat bestaande, maar nauw geselecteerde data (MarineSPEED-dataset) werd het model gefinetuned en werd de theorie getest aan de realiteit voor een aantal casestudies.
Lees meer op de website van LifeWatch. Het volledige werk wordt ter beschikking gesteld via het Open Marien Archief van het VLIZ:
Link: www.vliz.be/nl/catalogus?module=ref&refid=286353

[naar boven]

5.1. A science-art connection: studenten exploreren de algenwereld
Wat is een alg? En waarom is die überhaupt interessant voor de man in de straat? Het waren vragen waar de studenten Multimedia Technology van de Karel de Grote Hogeschool (KdG) en het kunsthumaniora Sint-Lucas in Gent zich dit academiejaar over bogen. Na een algemene inleiding in de ‘algologie’ gingen beide groepen aan de slag om informatieve animatiefilmpjes, textiel- en juweelcreaties of 3D-prints te maken. De beste 25 animatiefilmpjes werden vertoond in de UGC cinema in Antwerpen. Een jury van wetenschappers en multimediaprofessionals bekroonde het filmpje van Shana Martens als beste creatie. Op de eindejaarsexpo in Sint-Lucas Gent werden alle ontwerpen tentoongesteld aan het brede publiek.
Lees er meer over en bekijk de prachtige ontwerpen via:
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=5009

[naar boven]

5.2. Planeet Zee mini-boot doet mee aan Atlantic Miniboat Regatta
Planeet Zee - het educatieve project van het VLIZ - schreef zich in voor de Atlantic Miniboat Regatta van Educational Passages, een educatief initiatief waar schoolklassen GPS-gestuurde mini-bootjes op de Atlantische Oceaan uitzetten. Online volgen de scholieren het bootje op haar trip onder invloed van stroming en wind. Op 14 juni 2017 werd ‘Boot' vanop de Canarische eilanden gelanceerd. Een wekelijks blog op Planeet Zee houd je op de hoogte.
Het Belgische mini-bootje werd gepersonaliseerd en van de naam 'Boot' voorzien door de leerlingen aan het Sint-Franciscus te Evergem binnen hun Science@Sea-project. Ze werden daarbij bijgestaan door hun leerkrachte Maaike Steyaert en Evy Copejans van het VLIZ. Dr. Tim Deprez en Tim dKindt (EMBC+ Master Programma aan de Gentse Universiteit) voorzagen het bootje van verschillende sensoren, zodat het onderweg ook oceanografische data kan verzamelen.
De mini-boot vertrok op 14 juni 2017 op haar maiden trip ten zuiden van Gran Canaria. Studenten van de IES-Amurga high school in San Fernando de Maspalomas lanceerden onze mini-boot en die van hen, de 'Canarias IV', ten zuiden van het eiland Gran Canaria met de hulp van het Canary Island Oceanic Platform (PLOCAN). Het doel is om westwaarts te varen en de Atlantische Oceaan over te steken. 
Ga hier naar de blog van de mini-boot en volg haar reis van week tot week. Via het online platform van Educational Passages kun je alle actieve bootjes volgen of inzoomen op onze 'Boot'.
Link: www.planeetzee.be/blog

[naar boven]

5.3. Marine Science meets Maritime Industry 2017 - terugblik
De 3de editie van ‘Marine Science meets Maritime Industry’ op 30 mei 2017 - een organisatie van Flanders’ Maritime Cluster (FMC) en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) - stond in het teken van de uitdagingen die naar voor geschoven worden door De Blauwe Cluster. Ruim 100 vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheden en bedrijfsleven kwamen bijeen om ideeën met elkaar uit te wisselen.
In de recent afgesloten beheersovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en het VLIZ (2017-2021) werd de industrie toegevoegd bij de te bedienen doelgroepen. Tevens heeft het VLIZ de opdracht gekregen om als vertegenwoordiger van de wetenschap op te treden in initiatieven ter ondersteuning van de blauwe economie.
Concreet zal het VLIZ jaarlijks een meeting (co)organiseren waarin wetenschap en industrie kennis en ideeën met elkaar kunnen uitwisselen. Tevens wordt er een wetenschappelijke adviesraad opgericht die coördineert in het kader van 'De Blauwe Cluster'.
De mede-organisatie van het netwerk- en brainstormmoment 'Marine Science Meets Maritime Industry' past dus helemaal in dit plaatje. Via onderstaande link lees je een terugblik (met links naar presentaties, foto's en deelnemerslijst). 
Link: www.vliz.be/nl/news?p=show&id=4999

[naar boven]

6.1. Natura 2000 Openbare raadpleging – uw mening telt
Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).
Het ontwerp werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden. Met deze beheerplannen worden de instandhoudingsdoelstellingen voor beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee (ministerieel besluit van 2 februari 2017) nagestreefd. Het ontwerp beschrijft de verschillende maatregelen die aangenomen zijn en acties die in de nabije toekomst uitgevoerd dienen te worden. Ook wordt de situatie in het Belgische deel van de Noordzee en de interactie tussen de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere wetgevende kaders, waaronder de Mariene Strategie en het Marien Ruimtelijk Plan, beschreven. Waar mogelijk wordt er gestreefd naar een geïntegreerd beleid. De voorbije jaren zijn reeds maatregelen aangenomen in het kader van het Marien Ruimtelijk Plan en van de Mariene Strategie die ook belangrijk zijn voor Natura 2000.  In de ontwerpbeheerplannen wordt bijgevolg verwezen naar de verdere uitvoering van reeds bestaande maatregelen, zoals de visserijmaatregelen en het herstel van grindbedden.

Met deze openbare raadpleging wensen de organiserende partijen alle betrokkenen de mogelijkheid bieden om opmerkingen en aanvullingen voor het plan in te dienen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2017-2022)’ en alle praktische informatie betreffende de openbare raadpleging kan u terugvinden via deze link.
Link: https://www.health.belgium.be/nl/openbare-raadpleging-over-het-ontwerp-beheerplannen-voor-natura-2000-het-belgische-deel-van-de

[naar boven]
Copyright © 2017 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende