VLIZine logo

VLIZINE

jrg. 18, nr. 7 (juli 2017)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers.
Maandelijkse uitgave, naar keuze met wekelijkse/dagelijkse updates [abonnement aanpassen]

V.U.: Jan Mees - Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)
Redactie: Jan Seys, Nancy Fockedey, Karen Rappé


1. Kalender
1.1. Netwerkmoment 'Belgian innovation in wind energy'
1.2. Broeikasgassen: ICOS BE Science Conference
1.3. Internationale conferentie 'Maritime and Ports'
1.4. Save the date: studiedag natuurlijke kustverdediging
1.5. Blue Growth Summer School
1.6. SEAfety First pop-up activiteiten in augustus

2. Publicaties
2.1. VLIZ-jaarboek: 2016 in vogelvlucht
2.2. Strandvondsten: een praktische veldgids
2.3. UNESCO bracht ‘Global Ocean Science Report’ uit

3. Vacatures, beurzen en fondsen
3.1. Mariene Biologie UGent zoekt doctoraatsstudent
3.2. Vacatures @ VLIZ
3.3. Vooraankondiging: joint call rond de impact van de ontginning van nodules uit de diepzee

4. Doctoraten
4.1. Schadelijke algenbloeien in de Noordzee?

1.1. Netwerkmoment 'Belgian innovation in wind energy'
Op 21 september organiseert de Belgian Energy Research Alliance (BERA) samen met IBN Offshore Energy, Tweed en VLIZ een netwerkmoment met als doel het samenbrengen van de wetenschappelijke wereld met de experten uit de offshore windindustrie.
Het evenement vindt plaats van 9u30 tot 13u30 op de InnovOcean site (Wandelaarkaai, Oostende). Meer gedetailleerde informatie over het programma volgt in augustus.
Link: www.vliz.be/nl/event/2017-07-04-bera-conference

[naar boven]

1.2. Broeikasgassen: ICOS BE Science Conference
ICOS is een Europees monitoringsnetwerk opgebouwd uit een groot aantal observatiesystemen om broeikasgassen te meten. De observatiesystemen bestaan uit drie grote componenten: een atmosfeercomponent, een ecosysteemcomponent en een oceaancomponent.
In België nemen het VLIZ en de Universtiteit van Luik (Unit of Biosystem Physics) de oceaancomponent voor hun rekening waarbij het onderzoeksschip Simon Stevin en de Thorntonmeetboei ingezet worden. Het VLIZ stelt daarenboven ook een methaansensor ter beschikking voor vooral internationale meetcampagnes.
Resultaten van deze metingen samen met de bevindingen/activiteiten van de andere Belgische partners zullen voorgesteld worden tijdens de 'ICOS BE Science Conference'. Deze conferentie is ook bedoeld voor wetenschappers, datagebruikers en andere belanghebbenden van buiten het project die op zoek zijn naar een samenwerking rond broeikasgasdata of het gebruik van de ICOS-infrastructuur. De conferentie vindt plaats op vrijdag 20 oktober 2017 aan de Universiteit Luik. Registratiedeadline is 1 september.
Link: http://www.icos-belgium.be/conference.html

[naar boven]

1.3. Internationale conferentie 'Maritime and Ports'
Op 3 en 4 mei 2018 vindt aan de Universiteit Antwerpen een internationale conferentie plaats 'The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges'. Iedereen actief in de martieme en havensfeer, zowel vanuit de academische als uit de zakelijke wereld is er welkom.
Abstracten kunnen ingediend worden (voor 30 oktober) onder een brede waaier van onderwerpen gaande van milieuzaken, maritieme technologie, ketenoptimalisatie, investeringen en financiën, kostenoptimalisatie, human resources, juridische aspecten, maritieme, haven of hinterland economie, etc.
Deelname kost 150 euro. Meer details over de registratie en de conferentie zullen gecommuniceerd worden begin 2018.
Link: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/siga2-2018-conference/

[naar boven]

1.4. Save the date: studiedag natuurlijke kustverdediging
Onder de noemer 'Sant in eigen land, naar een veerkrachtig kustbeheer' slaan VLIZ, Natuurpunt en de West-Vlaamse Milieufederatie de handen in elkaar. Ze organiseren op maandag 23 oktober een studiedag rond natuurlijke kustverdediging en gaan verder in op de vraag 'Hoe kunnen we samenwerken met natuur om onze kust te beschermen?'. Het symposium zal plaatsvinden in het VLIZ (Oostende). Een gedetailleerd programma wordt na de zomer gecommuniceerd.

[naar boven]

1.5. Blue Growth Summer School
Van 11 tot 22 september organiseert de Universiteit Gent in GreenBridge (UGent Campus Oostende) een tweede editie van deze zomercursus met dit jaar 'duurzaam beheer van de oceaan' als thema. Relevante Blauwe Groei onderwerpen komen aan bod, met in de eerste week de focus op de maritieme wereld, en in de tweede week een mariene module.
Voor master- en doctoraatsstudenten met een sterke interesse in de mariene/maritieme wereld. Je kan ervoor kiezen om 1 of 2 weken deel te nemen. De lessen (Engelstalig) worden gegeven door experts die zowel wetenschappelijk onderzoek, als zakelijke inzichten aan bod laten komen. Het programma omvat tevens interactieve sessies, bezoeken en socioculturele activiteiten. Kostprijs: 500 EURO voor twee weken, 300 EURO voor 1 week.
Link: www.bluegrowth.ugent.be/summerschool/

[naar boven]

1.6. SEAfety First pop-up activiteiten in augustus
Met de SEAfety First campagne willen het VLIZ, Provincie West-Vlaanderen en Westtoer strandbezoekers informeren hoe ze (nog) veiliger naar het strand kunnen. In augustus kun je op diverse pop-up evenementen kennismaken met een of meerdere van de 13 mogelijke gevaren die van het strand een uitdagende omgeving maken. In augustus tref je SEAfety First aan op het familie-evenement Zee-VER in De Panne, op de Nocturne Atlantikwall in Raversyde, in de rondreizende Federal Truck en tijdens een interactieve expeditie op het strand van Oostende Oosteroever.
Alle details zijn te vinden op:
Link: www.vliz.be/seafetyfirst/augustus2017

[naar boven]

2.1. VLIZ-jaarboek: 2016 in vogelvlucht
Het VLIZ-jaarboek 2016 geeft een overzicht van de hoogtepunten voor het VLIZ voor dat jaar, alsook een focus op de werking van het instituut ten dienste van derden . Via performantie-indicatoren, heel wat cijfermateriaal, en verschillende oplijstingen tracht het VLIZ zo transparant als mogelijk te zijn over de algehele werking.
De publicatie in boekvorm kan aangevraagd worden, maar is in beperkte oplage beschikbaar. Het jaarboek kan vooral in digitaal formaat (pdf) geraadpleegd worden via de VLIZ-website.
Link: www.vliz.be/nl/jaarboek?year=2017#filter

[naar boven]

2.2. Strandvondsten: een praktische veldgids
Een unieke, onmisbare gids voor de nieuwsgierige strandwandelaar. Het boek vult een leemte in voor wie gefascineerd is door wat je zoal op onze stranden als aanspoelsels kunt treffen.
Nooit eerder verscheen een Nederlandstalige gids met zoveel verschillende vondsten eigen aan onze Noordzeekust op een dergelijk rijk geïllustreerde wijze (336 pagina's, meer dan 1000 foto's). Aan de hand van teksten van zeekenner Hans De Blauwe en foto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer verneem je alles over je vondsten tijdens een wandeling aan het Noordzeestrand. Het boek is een coproductie van Stichting Kunstboek, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), Natuurpunt en de Strandwerkgroep België. Particuliere verkoopprijs: EUR 29,95. Te koop in verschillende boekhandels en via meerdere onlinekanalen.
Link: http://www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=286490

[naar boven]

2.3. UNESCO bracht ‘Global Ocean Science Report’ uit
Het Global Ocean Science Report, uitgebracht door UNESCO, gunt ons voor het eerst een kijk op de actuele stand van zaken en voornaamste trends binnen oceanografisch onderzoek op wereldschaal.
Het rapport kan beschouwd worden als een systematisch samengesteld instrument dat toelaat op een gebruiksvriendelijke manier informatie te verwerven over onderzoeksprojecten, onderzoeksinfrastructuur, instituten, publicaties en mankracht met betrekking tot oceanisch onderzoek. Dit zowel op het lokale als globale niveau. Het maakt het rapport dan ook uitermate geschikt om de belangrijkste elementen van oceanisch onderzoek aan te duiden en gekoppeld hieraan kansen en kennishiaten te identificeren teneinde internationale samenwerking op het vlak van oceanische wetenschap en technologie te bevorderen. Het instrument is in eerste instantie dan ook gericht op beleidsmakers, academici en andere stakeholders die het potentieel van de oceanische wetenschap willen benutten om mondiale uitdagingen aan te pakken. Verder zal het Global Ocean Science Report ook ingezet worden om vorderingen op het gebied van duurzame ontwikkelingsdoelstelling 14, door de Verenigde Naties aangenomen als de sleuteldoelstelling om de rol van de oceaan voor de mensheid nu en in de toekomst te vrijwaren (tevens een prioriteitsdoelstelling binnen de duurzame ontwikkelingsdoelen 2030 van de VN), op te volgen.
Link: http://en.unesco.org/gosr

[naar boven]

3.1. Mariene Biologie UGent zoekt doctoraatsstudent
De Marine Biology Research Group van de Universiteit Gent werft een doctoraatsstudent aan voor het PERSUADE-project (ExPERimental approaches towards Future Sustainable Use of North Sea Artificial HarD SubstratEs, 2017-2022). Onderzoek wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het NIOZ (Yerseke) en het KBIN.
De focus zal liggen op experimenteel onderzoek, statistische verwerking van de data en het modelleren van de biogeochemische respons van het benthosmilieu op de cumulatieve lokale en globale stressoren zoals oceaanverzuring en klimaatverandering.
Ze zoeken een master in de wetenschappen (biologie, biochemie, oceanografie of een equivalent) of een bio-ingenieur. Er wordt initieel een voltijdse betrekking aangeboden voor 2 jaar, met een grote kans op een verlening van 18/24 maanden na een positieve evaluatie.    
Solliciteren kan voor 5 september 2017 door een motiviatiebrief, CV en een kopie van het masterdiploma op te sturen naar Prof. Dr. Tom Moens (tom.moens@ugent.be).
Link: http://www.vliz.be/sites/vliz.be/files/public/vacatures/Vacancy_PhD_student_Marine_Ecology_Persuade.pdf

[naar boven]

3.2. Vacatures @ VLIZ
Twee openstaande vacatures op het VLIZ. Eén voor een 'Informaticus - Software Engineer' voor een contract van onbepaalde duur (solliciteren voor 1 september). En een ander voor een contract van 1 jaar voor een 'Wetenschappelijk medewerker Onderzoek & Communicatie' (solliciteren voor 6 augustus). Voor alle gedetailleerde info: zie de VLIZ-website.
Link: www.vliz.be/nl/vacatures

[naar boven]

3.3. Vooraankondiging: joint call rond de impact van de ontginning van nodules uit de diepzee
Op 1 augustus lanceren de lidstaten van JPI Oceans een gezamenlijke oproep voor voorstellen m.b.t. de studie van de milieu-impacten en -risico's verbonden met diepzeemijnbouw.
Deze oproep gaat gepaard met het gebruik van het onderzoeksschip Sonne dat begin 2019 actief zal zijn in de Clarion-Clipperton Fracture Zone (subequatoriaal oostelijk deel van de Stille Oceaan).  
Onderzoeksvoorstellen kunnen ingediend worden tussen 1 augustus en 1 november 2017.  Elk voorstel moet onderschreven zijn door onderzoekers van op zijn minst 3 financierende partnerlanden.  Op 1 augustus zal de finale lijst van financierende organisaties beschikbaar zijn alsook de onderwerpen die aangekaart moeten worden in de projectvoorstellen. De voorlopige lijsten kunnen nu reeds geraadpleegd worden op de JPI Oceans website. Een voorinschrijving waarbij je interesse toont in potentiële deelname is nu reeds mogelijk.
Link: http://www.jpi-oceans.eu/news-events/news/joint-call-pre-announcement-impacts-deep-sea-nodule-mining

[naar boven]

4.1. Schadelijke algenbloeien in de Noordzee?
Maarten De Rijcke verdedigde op 19 juni succesvol zijn doctoraatsthesis aan de Universiteit Gent. Onder begeleiding van de promotoren Prof. Colin Janssen, Prof. Karel De Schamphelaere en Dr. Michiel Vandegehuchte (allen GhEnToxLab) bestudeerde hij het huidig en toekomstig risico voor schadelijke algenbloeien in de Noordzee.
Deze worden in de hand gewerkt door een verhoogde toevoer van nutriënten (meststoffen) naar de zee, maar ook klimaatverandering speelt hierin een rol. Dergelijke bloei kan zorgen voor een zuurstoftekort in je ecosysteem, voor fysische verstoring van bepaalde organismen, maar kan mogelijks ook giftige stoffen vrijmaken. Nieuwsgierig naar alle gedetailleerde uitleg? Raadpleeg dan de scriptie via de VLIZ-bibliotheek.  

 
Link: www.vliz.be/nl/imis?module=ref&refid=286660

[naar boven]
Copyright © 2017 Vlaams Instituut voor de Zee - www.vliz.be
InnovOcean site · Wandelaarkaai 7 · 8400 Oostende