VLIZINE
jrg. 2, nr. 11/12 (november/december 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

WE WENSEN ALLE LEZERS VAN VLIZINE EEN DEUGDDOEND EINDEJAAR EN EEN BOEIEND EN UITDAGEND 2002!
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Dan toch inspraak bevolking bij plannen Belgische offshore windmolens?
    1.2. DWTC Symposium ‘Duurzaam beheer van de Noordzee’ op 21-22 januari
    1.3. Oceanen hebben vele ‘kleuren’: een internationaal symposium over marien databeheer
    1.4. Mariene biotechnologie in de kijker
    1.5. Twee belangrijke symposia over visecologie in het verschiet
    1.6. Start discussie over integraal kustzonebeleid in Nederland op 7 februari te Scheveningen

2. Publicaties
    2.1. Vooroorlogse Internationale Congressen van de Zee in België
    2.2. Nieuwe cd-rom op de markt ter identificatie van visgehoorbeentjes
    2.3. Een literatuurstudie naar het herstel van estuariene gradiënten in Nederland
    2.4. IFREMER lanceert nieuwe opleidingssite voor molluskenonderzoek
    2.5. EAS Special Publication – Larvi 2001: Fish and Shellfish Larviculture symposium

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Drie wetenschappelijke medewerkers gezocht op het Gentse Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie
    3.2. Postdoc positie vacant voor visgenetisch onderzoek aan de KUL

4. Varia
    4.1. MIDAS: de vriend van elke Zeeleeuwgebruiker nu op het web!
    4.2. Vijfdaagse cursus estuariene ecologie te Yerseke
    4.3. VLIZ wordt Belgische ASFA vertegenwoordiger
    4.4. SPE bouwt 14 windmolens op westelijke strekdam Zeebrugge
    4.5. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. DAN TOCH INSPRAAK BEVOLKING BIJ PLANNEN BELGISCHE OFFSHORE WINDMOLENS?

Het was u ongetwijfeld ook al ter ore gekomen: de ontwikkeling van windmolenparken op zee lijkt niet ver meer af en ook België wil zijn duit in het zakje doen. Tot nu toe was de inspraak van de bevolking – op zijn zachtst gezegd – minimaal, maar daar komt nu verandering in. Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Olivier Deleuze, heeft het bureau Stadsland de opdracht gegeven een reeks info- en inspraakavonden te organiseren rond ‘Windmolens in de Noordzee’. Voor de twee verst gevorderde projectaanvragen (Vlakte van de Raan – Seanergy en Wenduinebank – C-Power) zijn telkens één of twee startbijeenkomsten gepland, gevolgd door telkens twee inspraakavonden respectievelijk rond de thema’s toerisme/visserij en natuurbehoud/recreatie en finaal een slotbijeenkomst waar de resultaten worden samengevat in een rapport van de bevolking aan de Staatssecretaris.

Deelname is gratis. Inschrijven hoeft niet voor de startbijeenkomsten maar wel voor de inspraakavonden. Alle activiteiten lopen van 20 tot 22 uur.

Project C-Power (Wenduinebank – Bredene/Wenduine)
    Startbijeenkomst 1:                           18/12/01     Wielingencentrum Wenduine
    Startbijeenkomst 2:                           19/12/01     Casino Blankenberge
    Inspraakavond ‘toerisme/visserij’:       07/01/02    d’Annexe De Haan
    Inspraakavond ‘natuur/recreatie’:        14/01/02    d’Annexe De Haan
    Slotbijeenkomst                                 21/01/02

Project Seanergy (Vlakte van de Raan – Knokke)
    Startbijeenkomst 1:                             09/01/02     Scharpoord Knokke-Heist
    Inspraakavond ‘toerisme/visserij’:        31/01/02     Scharpoord Knokke-Heist
    Inspraakavond ‘natuur/recreatie’:          07/02/02     Scharpoord Knokke-Heist
    Slotbijeenkomst                                  21/02/02     Scharpoord Knokke-Heist

Meer info verkrijgt u op één van de startbijeenkomsten of bij Karin Laurent of Jan Van Hoof (Tel.: 03/230 02 22; e-mail: stadsland@pandora.be).
 

1.2. DWTC SYMPOSIUM ‘DUURZAAM BEHEER VAN DE NOORDZEE’ OP 21-22 JANUARI

Op maandag en dinsdag 20-21 januari 2002 is het zover. In een notendop krijgt u de belangrijkste onderzoeksresultaten voorgeschoteld van het federale programma ‘Duurzaam beheer van de Noordzee’, dat in 1996 door de Ministerraad werd goedgekeurd als een onderdeel van het eerste Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid inzake duurzame ontwikkeling (PODO I). Op deze wijze werd ongeveer 410 miljoen BEF ter beschikking gesteld van de mariene onderzoekswereld in België gedurende de periode 1997-2001. Op dag één brengen de netwerkverantwoordelijken van de strategische onderzoeksprojecten een relaas van de belangrijkste studieresultaten. Op dag twee zijn tien gerichte wetenschappelijke acties aan de beurt. Het gebeuren vindt plaats in het Paleis voor congressen te Brussel en is gratis. Een evenement dat u gewoon niet kunt missen!  Meer info bij David Cox (Tel.: 02/238 34 03; Fax: 02/230 59 12; e-mail: Coxd@belspo.be; URL: http://www.belspo.be).
 

1.3. OCEANEN HEBBEN VELE ‘KLEUREN’: EEN INTERNATIONAAL SYMPOSIUM OVER MARIEN DATABEHEER

In het wereldje van marien databeheer wordt wel eens gesproken over ‘blauwe’ en ‘groene’ data, waarmee men doelt op de fysisch-oceanografische versus biologische gegevens. Beide gegevenssets hebben hun eigen karakteristieken en dat laat zich gevoelen wanneer men alle informatie wil samenbrengen in allesomvattende datasystemen. Ook zijn er duidelijke verschillen tussen gegevens van ondiepe kustzeeën en grote oceanische systemen. Om tot een uniforme ‘taal’ te komen tussen de spelers binnen elk van die deelgebieden enerzijds, en om mariene datamanagers, beleidslui en wetenschappers te stimuleren meer met elkaar te communiceren anderzijds, organiseren het VLIZ, DWTC, IOC/IODE en OBIS van 25 tot en met 27 november a.s in het Paleis voor congressen samen een internationaal symposium, getiteld: ‘The Colour of Ocean Data’. Meer info over dit symposium (inhoud, praktische schikkingen, registratie, …) is te vinden op http://www.vliz.be/En/Activ/Cod/cod.htm.
 

1.4. MARIENE BIOTECHNOLOGIE IN DE KIJKER

De mariene biotechnologie zit in de lift. Daarvan getuigen alvast de talrijke workshops en meetings die onder de auspiciën van de European Society for Marine Biotechnology (ESMB) rond dit topic worden georganiseerd. Van 25 februari tot en met 1 maart 2002 is er het symposium ‘Marine Biotechnology: Basics and Applications’ (http://www.ftns.wau.nl/prock/conferences.htm). En van 12 tot 14 mei 2002 wordt een Europese meeting georganiseerd te Nantes (Frankrijk), met vier hoofdthema’s: ‘natural substances/bioactive molecules’, ‘biopolymers’, ‘aquaculture’ en ‘human nutrition’. Wilt u meer vernemen over dit symposium dan kan het secretariaat u verder helpen met bijkomende vragen en info (scotland.icms@dial.pipex.com).
 

1.5. TWEE BELANGRIJKE SYMPOSIA OVER VISECOLOGIE IN HET VERSCHIET

Goed nieuws voor visserijbiologen. In het volgende halfjaar zijn er meerdere interessante symposia geagendeerd die betrekking hebben op visecologie. Zo organiseren IECS (Institute of Estuarine & Coastal Studies), HIFI (Hull International Fisheries Institute) en de Universiteit van Hull – onder de auspiciën van de Fisheries Society of the British Isles en ECSA - van 8 tot en met 12 juli 2002 een internationaal symposium rond ‘Estuarine and lagoon fish and fisheries’ (zie ook: http://www.hull.ac.uk/iecs). En van 3 tot en met 7 november 2002 is er het vijfde International Symposium on Flatfish Ecology in het Port Erin Marine Laboratory, Isle of Man (UK). Dit symposium zal de rol belichten die platvissen vervullen in benthische ecosystemen en dit ingedeeld volgens drie thema’s (patronen, processen, beheer). Meer info op: http://www.liv.ac.uk/peml/flatfish
 

1.6. START DISCUSSIE OVER INTEGRAAL KUSTZONEBELEID IN NEDERLAND OP 7 FEBRUARI TE SCHEVENINGEN

Op 7 februari is het Kurhaus te Scheveningen het toneel voor de Nieuw Nederlands Peil Kustconferentie, een initiatief van de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM). Bedoeling is een ontmoetingsmoment te creëren voor toonaangevende bestuurders, deskundigen en andere betrokkenen bij het Nederlands Kustbeleid. Uitwisseling van ervaringen en ideeën staan hierbij centraal, en de organisatoren hopen dat deze meeting alvast kan leiden tot nieuwe plannen en allianties als antwoord op de vele vragen en eisen van een degelijk kustzonebeheer in de 21ste eeuw. Meer info over de Kustconferentie kunt u vinden op de website van de VOM (http://www.overheidsmanagement.org).
 

2.1.  VOOROORLOGSE INTERNATIONALE CONGRESSEN VAN DE ZEE IN BELGIË

In de jaren ’80 en ’90 - en recent nog op 9 november 2001 in het Thermae Palace (Oostende) ter gelegenheid van de VLIZ studiedag ‘Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen’ - werden verschillende studiedagen/congressen georganiseerd waarop Belgische mariene wetenschappers hun resultaten gebundeld konden voorstellen voor een groter publiek. Maar dat er ook in de vooroorlogse jaren reeds dergelijke happenings plaatsvonden is wellicht minder gekend. De VLIZ mediatheek beschikt sinds kort over alle gepubliceerde verslagen van de zes Nationale en Internationale Congressen van de Zee, die van 1936 tot 1951 in België (Oostende, Antwerpen en Luik) gehouden werden. In deze zes boekdelen – te consulteren in de VLIZ mediatheek en uitvoeriger belicht in de VLIZ Library Acquisitions nr. 81 van 7 december 2001 (http://www.vliz.be/docs/libac/ac81.htm) - vindt u alvast een uniek overzicht van wat men in die tijd verstond onder mariene wetenschappen en onderzoek.
 

2.2.  NIEUWE CD-ROM OP DE MARKT TER IDENTIFICATIE VAN VISGEHOORBEENTJES

Dankzij deze nieuwe cd-rom kunt u visresten uit de Noordzee (bv. uit opgebraakt voedsel bij vogels) vrij gemakkelijk op soort brengen. Aan de hand van duidelijke en goed geïllustreerde identificatiesleutels hebben gehoorbeentjes van vissen voor u immers geen geheimen meer. De cd-rom ‘Otoliths of North Sea Fish’ is het resultaat van tien jaar onderzoeksinspanning aan de Nederlandse instituten Alterra en NIOZ, de financiële input van de Europese Commissie en de technische hulp van het ETI-Biodiversity Center. De cd kost 99 EUR (ex. 19% BTW) en kan worden verkregen via ETI (e-mail: info@eti.uva.nl). Maar u kunt uiteraard deze cd-rom ook consulteren in de VLIZ mediatheek.
 

2.3. EEN LITERATUURSTUDIE NAAR HET HERSTEL VAN ESTUARIENE GRADIËNTEN IN NEDERLAND

In een gezamenlijke uitgave van het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), geven de auteurs de Leeuw en Backx een overzicht van de literatuurkennis m.b.t. de algemene ecologische principes van estuariene gradiënten ten behoeve van herstelmaatregelen langs de Nederlandse kust. Immers, na decennia lang alle natuurlijke zoet-zout overgangen te hebben afgesloten lijken onze noorderburen weer oor te hebben voor het herstel van deze merkwaardige estuariene gradiëntsystemen. Het rapport is consulteerbaar in de VLIZ mediatheek.
 

2.4. IFREMER LANCEERT NIEUWE OPLEIDINGSSITE VOOR MOLLUSKENONDERZOEK

Het Franse marien onderzoeksinstituut IFREMER werd in 1984 opgericht en is intussen uitgegroeid tot een mega-instituut met een jaarlijks budget van om en bij de 1 miljard FF, 1700 personeelsleden, 72 labs verdeeld over 24 stations en niet minder dan 7 onderzoeksschepen. Recent lanceerde IFREMER een zogenaamde ‘Marie Curie Training Site’ gewijd aan onderzoek in pathologie, genetica, fysiologie en beheer van schelpdieren. Deze site is genoemd naar de Marie Curie beurzen die in het kader van het vijfde kaderprogramma worden uitgereikt aan pre- of postdoctorale onderzoekers die hun horizonten willen verruimen. In het geval van de Franse site zullen 25 experten in de IFREMER vestigingen Brest en La Tremblade instaan voor de begeleiding van kandidaat-vorsers, die via een beurzensysteem van 3 maand tot 1 jaar doctoraal onderzoek willen verrichten in dit vakgebied. Meer info is beschikbaar op de CORDIS website van de Europese Commissie (htpp://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm). Wie specifiek geïnteresseerd is in het Franse programma kan meer info bekomen via het e-mailadres: pludamor@ifremer.fr
 

2.5. EAS SPECIAL PUBLICATION – LARVI 2001: FISH AND SHELLFISH LARVICULTURE SYMPOSIUM

Van 3 tot en met 6 september 2001 was er het felgesmaakte en intensief bijgewoonde Larvi 2001 – Fish and Shellfish Larviculture symposium te Gent. Het symposium belichtte de enorme vooruitgang die gedurende de afgelopen tien jaar is gemaakt in de verschillende onderzoeksdomeinen van de larvicultuur. De industriële productie van pootvis, larven van garnalen en zaad van schelpdieren, als eerste cruciale stap in de kweek van aquacultuurorganismen, is uitgegroeid tot een volwaardige bio-industrie die jaarlijks reeds meer dan een half miljard euro vertegenwoordigt. Op dit congres werden de diverse aspecten die cruciaal zijn voor een optimale productie in de larvicultuur extra belicht: kwaliteit van pootvis en broed, nutritionele behoeften, genetische en biotechnologische aspecten, zoötechniek, pathologie en profylaxis.

Wilt u nog nagenieten van dit boeiende gebeuren of oordeelt u terecht dat de proceedings van dit symposium in uw kast niet mogen ontbreken, neem dan contact op met de European Aquaculture Society (EAS), via Sofie Vanroose (Tel.: 059/32 38 59; Fax: 059/32 10 05; e-mail: s.vanroose@aquaculture.cc; URL: http://www.easonline.org) voor een exemplaar van EAS Special Publication (nr. 30) rond Larvi 2001, een klepper van meer dan 600 pagina’s met bijgesloten cd-rom. Ook de proceedings van Larvi 91 en Larvi 95 zijn via die weg nog te bestellen.
 

3.1. DRIE WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS GEZOCHT OP HET GENTSE LABORATORIUM VOOR MILIEUTOXICOLOGIE EN AQUATISCHE ECOLOGIE

Professor Colin Janssen is op zoek naar 3 wetenschappelijke medewerkers/doctorandi die geinteresseerd zijn om onderzoek uit te voeren in één van de volgende domeinen:

Kandidaten die houder zijn van een diploma bio-ingenieur of licentiaat wetenschappen en interesse vertonen in experimenteel werk, kunnen zich aanmelden bij professor Janssen (Tel.: 09/264 37 75; e-mail: colin.janssen@rug.ac.be), of bij één van zijn medewerkers (tim.verslycke@rug.ac.be; karel.deschamphelaere@rug.ac.be; koen.lock@rug.ac.be).
 

3.2. POSTDOC POSITIE VACANT VOOR VISGENETISCH ONDERZOEK AAN DE KUL

De onderzoeksgroep visgenetica aan het Leuvense Laboratorium voor Aquatische Ecologie (prof. F.Volckaert) zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een onderzoeker die gedurende minimaal 18 maand postdoctoraal werk wil verrichten op de chromosomale evolutie bij de Zeebaars.  Meer info bij prof. Volckaert (Tel.: 016/32 39 66; Fax: 016/32 45 75; e-mail: filip.volckaert@bio.kuleuven.ac.be; URL: http://www.kuleuven.ac.be/bio/eco).
 

4.1. MIDAS: DE VRIEND VAN ELKE ZEELEEUWGEBRUIKER NU OP HET WEB!

Hoewel voorlopig nog niet bereikbaar via het website menu en nog in volle opbouw, willen we u de primeur van MIDAS toch niet onthouden. MIDAS, het Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem van de Zeeleeuw, is immers reeds consulteerbaar via de webinterface (http://www.vliz.be/vmdcdata/midas/index.php) en biedt u in een handomdraai een overzicht van de voorbije en geplande cruises en campagnes, de geregistreerde stations, de activiteiten en de monitoringdata die werden verzameld aan boord van de Zeeleeuw. De planning is realtime beschikbaar, de andere gegevens na wekelijkse transfer van de data vanop de Zeeleeuw. Er is ook een formulier beschikbaar om scheepstijd aan te vragen. U kunt dus niet alleen uw campagnes plannen, maar ook de nodige randinformatie (positie, snelheid, diepte, meteorologische condities en waterparameters) op door u uitgevoerde cruises in een handig formaat downloaden vanachter uw eigen pc. Kan het nog gemakkelijker? En via dezelfde ingang vindt u alle inlichtingen over de Zeeleeuw die u kunnen aanbelangen.
 

4.2. VIJFDAAGSE CURSUS ESTUARIENE ECOLOGIE TE YERSEKE

Het NIOO-CEMO (Yerseke) organiseert in de week van 27-31 mei 2002 een graduate course in ‘Estuariene ecologie’. Bedoeling is op vijf dagen een overzicht te geven van de structuur en het ecologisch functioneren van een estuarium. Recente ontwikkelingen in estuarien onderzoek zullen er worden toegelicht door Nederlandse en Vlaamse experten, met bijzondere aandacht voor de menselijke impact en exploitatie van dit ecosysteem. Ook wordt voldoende tijd ingelast voor praktische oefeningen met geavanceerde apparatuur, computersimulaties en veldbezoeken. Meer info bij dr. J.C.Kromkamp (Tel.: +31/113 577 481; Fax: +31/113 573 616; e-mail: kromkamp@cemo.nioo.knaw.nl).
 

4.3. VLIZ WORDT BELGISCHE ASFA VERTEGENWOORDIGER

Sinds december 2001 mag de VLIZ mediatheek een lijntje toevoegen aan haar adreskaartje. Wij werden namelijk door de internationale ASFA Board verkozen tot officiële nationale ASFA-partner én ASFA-inputcenter voor België. Dat hiermee zowat de belangrijkste prioriteit uit het Beleidsplan van de VLIZ mediatheek van mei 2000 verwezenlijkt wordt is aardig meegenomen.

Als onderafdeling van de FAO organiseert de Fisheries Information, Data and Statistics Unit (FIDI) het Aquatic Sciences and Fisheries Information Programme, waar de Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts-database (ASFA) het voornaamste product van is. Deze databank, uitgegeven door de commerciële partner Cambridge Scientific Abstracts (http://www.csa.com), wordt bevolkt door de verschillende nationale inputcentra. Die zorgen ervoor dat zowel lokale referenties uit de internationale en  grijze literatuur; als titels over de regionale marien-wetenschappelijke situatie in dit bestand terechtkomen. Het spreekt voor zich dat het voor Vlaanderen een enorme stap vooruit betekent dat wij onze lokale publicaties systematisch via deze databank kenbaar en bereikbaar kunnen maken. ASFA is dé belangrijkste informatiebron voor zowat alle disciplines van mariene wetenschappen, en we mogen dan ook trots zijn dat de Vlaamse marien-wetenschappelijke wereld hier nu ook deel in heeft.

Bovendien krijgt het VLIZ in ruil voor al het werk (invoeren van gegevens, kwaliteitscontrole, opzetten en onderhouden van compatibele databanksoftware) toegang tot de volledige ASFA-databankset (kort opgesomd: ASFA-1, Biological Sciences and Living Resources ; ASFA-2, Ocean Technology, Policy and Non-Living Resources ; ASFA-3, Aquatic Pollution and Environmental Quality ; ASFA Aquaculture Abstracts ; ASFA Marine Biotechnology Abstracts). Mogen we er u in dit verband aan herinneren dat alle leden van VLIZ deze databank via de VLIZ mediatheek kunnen raadplegen. Een mail naar jan.haspeslagh@vliz.be volstaat. Wie uitgebreide informatie wenst over de opzet en werking van het ASFA-project, kan surfen naar http://www.fao.org/fi/struct/fidi.asp waar ook een lijst te vinden is van alle nationale inputcentra.
 

4.4. SPE BOUWT 14 WINDMOLENS OP WESTELIJKE STREKDAM ZEEBRUGGE

Zeebrugge was één van de allereerste Europese kustplaatsen waar windmolens werden gebouwd. Deze 23 turbines werden toendertijd door de Limburgse intercommunale Interelektra ontwikkeld op de oostelijke strekdam en recent vervangen door grotere, rustiger draaiende eenheden. Recent verkreeg de elektriciteitsproducent SPE de concessie om ook op en net buiten de westelijke strekdam 14 molens van elk 2 MW te plaatsen, samen goed voor een energievoorziening voor zowat 25.000 gezinnen. Als alles verder naar wens verloopt en alle vergunningen kunnen bijtijds worden bekomen, hoopt men bij SPE binnen twee jaar de eerste stroomleveringen te kunnen garanderen. Meer info onder ‘Nieuwsberichten’ bij http://www.spe.be/nl/index.html
 

4.5. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be
 

 • Ann Dewicke verdedigde op 20 december met glans haar doctoraal proefschrift, getiteld: ‘Hyperbenthische gemeenschappen van de Noordzee’. Als promotor van dit werk fungeerde prof. Magda Vincx (Universiteit Gent, Vakgroep Biologie), copromotor was dr. Jan Mees. Een hele dikke proficiat Ann!

 •  

  5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

  Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.

  _________

  DISCLAIMER
  VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
  Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

  COPYRIGHT
  Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

  LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
  Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
   

  VLIZ
  Vlaams Instituut voor de Zee vzw
  Flanders Marine Institute
  Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
  Tel. +32/(0)59 34 21 30
  Fax +32/(0)59 34 21 31
  http://www.vliz.be