VLIZINE
jrg. 2, nr. 7-8 (juli-augustus 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Snel inschrijven voor de VLIZ studiedag van 9 november!
    1.2. Oostendse visserijfeesten op 8 september: een dag vol boeiende activiteiten
    1.3. Noordzeedagen op 4 en 5 oktober te Vlissingen
    1.4. Het NIOZ viert zijn 125ste verjaardag
    1.5. Ecologisch ‘sandy beach’ symposium te Florence (Italië)
    1.6. Internationale aquacultuurspecialisten te gast aan RUG op ‘Larvi 2001’
    1.7. Workshop i.v.m. schelpen en andere mariene organismen te Gent

2. Publicaties
    2.1. CD ‘Het Blauwe Goud’ vorige week voorgesteld aan de pers
    2.2. Splinternieuwe encyclopedie over mariene wetenschappen zopas verschenen
    2.3. De biodiversiteit van Belgische kustwateren: een DWTC-RUG-IN-KUL rapport
    2.4. Een spookjeswoud vol krabben
    2.5. Fluitende, tandenknarsende en klikkende vissen nu op CD
    2.6. Prognose van zandontwikkeling in Westerscheldemonding gerapporteerd door RIKZ

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Tweeduizend euro te verdienen uit prijzenpot mariene wetenschappen
    3.2. Postdoc gezocht voor populatie-ecologische studie van het muitje, een zoutwaterslak
    3.3. NAVO stimuleert onderzoekssamenwerking met voormalige Oostbloklanden en Sovjetrepublieken
    3.4. Oproep gelanceerd voor projecten ‘Collectief onderzoek’ en ‘Technologische dienstverlening’ van het IWT-Vlaanderen

4. Varia
    4.1. Officiële inhuldiging vernieuwd Oceanografisch Meteorologisch Station Zeebrugge
    4.2. Vlaamse hydrografie vervoegt PRIMAR, het Europese coördinatiecentrum voor elektronische zeekaarten
    4.3. Nieuw Marien Onderzoeks- en Biotechnologiecentrum gepland in Oban (Schotland)
    4.4. Milieueducatieve initiatieven aan de kust in de lift
    4.5. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. SNEL INSCHRIJVEN VOOR DE VLIZ STUDIEDAG VAN 9 NOVEMBER!

Wilt u er op 9 november in het Thermae Palace te Oostende bij zijn, ter gelegenheid van de studiedag ‘Beheer van kust en zee: beleidsondersteunend onderzoek in Vlaanderen’ en bent u nog niet ingeschreven, dan is snel zijn de boodschap! De zaal biedt plaats aan 250 personen en de stroom inschrijvingen doet vermoeden dat die drempel wel eens zou kunnen worden overschreden. En dus wordt het ‘first booked, first served’… Inschrijven kan nog tot 1 oktober o.a. via deze link: http://www.vliz.be/Nl/activ/studiedag/studiedag.htm
 

1.2. OOSTENDSE VISSERIJFEESTEN OP 8 SEPTEMBER: EEN DAG VOL BOEIENDE ACTIVITEITEN

Op zaterdag 8 september wordt de Oostendse vismijn en omgeving het toneel voor een veelheid aan activiteiten en animaties, die verband houden met de zeevisserij. Op deze ‘Oostendse Visserijfeesten’ krijgt u vanaf 10 uur de kans om een scheepswerf te bezoeken, de elektronische visveiling te bezichtigen, een rondvaart te maken met het garnaalschip de Crangon, een demonstratie garnaalkruien bij te wonen of één van de vele stands te bezichtigen in het Vismijngebouw. Op het Visserijdok is er een vlootshow met o.a. De Scute, Zeeleeuw, Valcke, Albatros, Broodwinner, Vlaanderen XXI, vissersvaartuigen en oude zeilsloepen. Daarnaast is er heel wat animatie voorzien, evenals een maritieme antiek- en curiosamarkt, maritiem café met vishapjes, en nog veel meer.
 

1.3. NOORDZEEDAGEN OP 4 EN 5 OKTOBER TE VLISSINGEN

Elk jaar organiseren de Nederlandse instituten die actief zijn in het Noordzeeonderzoek, een meeting rond een bepaald thema. Het doel is zoveel mogelijk mensen bijeen te krijgen en de gelegenheid te bieden om met elkaar in discussie te gaan. Dit jaar vinden deze Noordzeedagen plaats net over de grens te Vlissingen en worden ze georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek, Centrum voor Estuariene and Mariene Oecologie (NIOO-CEMO). Vermits er na eeuwen van verdrukking, nu toch weer ruimte wordt gecreëerd voor brak water in het Nederlandse landschap, zijn alle schijnwerpers op 4 en 5 oktober gericht op zoet-zout overgangen. Biologische, chemische en fysische aspecten worden behandeld en een aantal casestudies (Westerschelde, Haringvliet, Voordelta, Ijsselmeer-Waddenzee) worden voorgesteld. Het gebeuren vindt plaats in het ARION Grand Hotel te Vlissingen vanaf donderdag 15 uur. Het inhoudelijke programma start pas op vrijdag 5 oktober om 9 uur. Inschrijven vóór 17 september is verplicht. Voor meer informatie kunt u terecht op: Tel.: +31/(0)113 577441 of E-mail: bruijn@cemo.nioo.knaw.nl
 

1.4. HET NIOZ VIERT ZIJN 125ste VERJAARDAG

In juli jl. vierde het Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee (NIOZ) zijn 125ste verjaardag. Deze onderzoeksinstelling werd in juli 1876 boven de doopvont gehouden, toen nog onder de naam ‘Marien Zoologisch Station’, en is momenteel één van de grootste en meest gerenommeerde Europese oceanografische instituten. Als onderdeel van deze viering vindt op 29 en 30 november een symposium plaats met als titel: ‘Food for thought: structuring factors of shallow marine coastal communities’. Tijdens dit symposium zullen tevens twee oudgedienden, J. Beukema en G. Cadée, in de bloemetjes worden gezet vanwege hun baanbrekende werk over fytoplankton en bodemdieren. Het gebeuren gaat door op het waddeneiland Texel, waar het NIOZ sinds de zestiger jaren gevestigd is.
Meer info via http://www.nioz.nl/jsr2001/welcome.html
 

1.5. ECOLOGISCH ‘SANDY BEACH’ SYMPOSIUM TE FLORENCE (ITALIË)

Wie dacht dat zandstranden enkel het speelterrein zijn van jeugdige toeristen, heeft het mis. Van 18 tot en met 23 oktober komt een uitgebreide schare ecologen bijeen in het Italiaanse Florence om er de resultaten van hun wereldwijde strandonderzoek aan een publiek van collega’s voor te leggen. Het goed gevulde programma omvat ook bijdragen van Vlaamse wetenschappers, met o.a. de voorstelling van onderzoeksresultaten verkregen uit strandstudies in België en Italië. Het volledige programma kunt u consulteren op http://www.meco.unifi.it/dissemination_new.htm
 

1.6. INTERNATIONALE AQUACULTUURSPECIALISTEN TE GAST AAN RUG OP ‘LARVI 2001’

Deze week vindt aan de Gentse universiteit het internationaal symposium ‘Larvi 2001’ plaats. Het symposium wordt voorgezeten door prof. Patrick Sorgeloos van het Gentse Laboratorium voor Aquacultuur en het Artemia Reference Center. Medeorganisatoren zijn prof. Frans Ollevier (Laboratorium voor Aquatische Ecologie, KULeuven) en de Noorse professor Yngvar Olsen. Meer dan 400 deelnemers uit 55 verschillende landen buigen zich een week lang (3-6 september) over onderzoeksaspecten betrekking hebbend op de industriële productie van pootvis, larven van garnalen en zaad van schelpdieren. Deze larvicultuur is het laatste decennium uitgegroeid tot een volwaardige bio-industrie die jaarlijks reeds meer dan een half miljard EUR vertegenwoordigt. Op de symposium-website (http://www.rug.ac.be/larvi) vindt u verdere details over dit evenement.
 

1.7. WORKSHOP I.V.M. SCHELPEN EN ANDERE MARIENE ORGANISMEN TE GENT

Ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag organiseert het Schoolmuseum te Gent op zondag 16 september van 10 tot 17uur een workshop over schelpen en andere zee-organismen.  Tijdens deze activiteit kan men leren hoe deze dieren en planten van een naam te voorzien en te behandelen voor bewaring. Bovendien mag men zelf schelpen of zeevondsten meebrengen ter determinatie. Ter plaatse staan determinatiewerken te uwer beschikking en helpen specialisten bij het speurwerk. Er zullen ook standen aanwezig zijn van de Belgische Conchyologische Vereniging en van de Strandwerkgroep, zodat u ook deze verenigingen beter kunt leren kennen. Het Schoolmuseum vindt u op het Gentse St-Pietersplein.
 

2.1. CD ‘HET BLAUWE GOUD’ VORIGE WEEK VOORGESTELD AAN DE PERS

Op een persconferentie vorige week te Oostduinkerke werd de cd-rom ‘Het Blauwe Goud’ voorgesteld, een elektronisch naslagwerk over water. Deze nieuwe cd-rom geeft iedereen de kans om op een ontspannen en interactieve manier heel wat op te steken over alle facetten van water, de belangrijkste hulpbron op onze planeet. Dit samenwerkingsproject van uitgeverij Lannoo, Unesco@Vlaanderen, de gemeente Koksijde, het Nationaal Visserijmuseum (Oostduinkerke), de Vlaamse overheid en het Vlaams Integraal Wateroverlegcomité (VIWC) is opgevat als een expeditie met een ruimteschip naar ‘De Blauwe Planeet’ en bevat zes belangrijke onderdelen, waaronder een deel ‘zeeën en oceanen’. Met zijn 600 interactieve schermen, 2 uur gesproken tekst, 22 videofragmenten, 8 diavertoningen, 600 foto’s en een extra dossier van 40 pagina’s met Vlaamse feiten i.v.m. water, is dit product zijn kostprijs (1329 BEF, 32.95 EUR) meer dan waard. De cd is verkrijgbaar via Unesco@Vlaanderen of in verschillende boek- of multimediahandels, en uiteraard consulteerbaar in de VLIZ mediatheek.
 

2.2. SPLINTERNIEUWE ENCYCLOPEDIE OVER MARIENE WETENSCHAPPEN ZOPAS VERSCHENEN

Bijna zestig jaar na het gezaghebbende werk ‘The Oceans’ van Sverdrup, Johnson en Fleming (1942) is er een nieuwe allesomvattende encyclopedie over mariene wetenschappen. De editors John H. Steele (Woods Hole Oceanographic Institution, USA), Steve A. Thorpe (Southampton Oceanography Centre, U.K.) en Karl K. Turekian (Yale University, USA) zetten meer dan 400 wetenschappers aan het werk en brachten meer dan 500 ruime trefwoorden bijeen in zes lijvige volumes. Uniek is ook dat bij aankoop een beperkte periode on line access wordt verzekerd tot dit standaardwerk. Niet verwonderlijk dus dat deze encyclopedie te consulteren is in de VLIZ mediatheek. Meer informatie kunt u verkrijgen via onze bibliothecaris jan.haspeslagh@vliz.be.
 

2.3. DE BIODIVERSITEIT VAN BELGISCHE KUSTWATEREN: EEN DWTC-RUG-IN-KUL RAPPORT

Het rapport ‘Biodiversity of the benthos and the avifauna of the Belgian coastal waters’ bundelt de bestaande informatie (sinds 1970) omtrent de biologische soortenrijkdom van bodemdieren en vogels van de Belgische mariene wateren. Het is een samenwerkingsproject van de sectie Mariene Biologie van de Universiteit Gent (prof. Magda Vincx), het Instituut voor Natuurbehoud (prof. Eckhart Kuijken) en de Katholieke Universiteit Leuven (prof. Filip Volckaert) en spruit voort uit het federale onderzoeksprogramma Duurzaam Beheer Noordzee. Binnen een netwerk onderzochten de drie groepen hoe groot de functionele en structurele biodiversiteit van het Belgisch deel van de Noordzee is en of er bepaalde gradiënten bestaan in soortenrijkdom. Het rapport kan gratis worden aangevraagd via de website van de financierders van het project, de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC): http://www.belspo.be
 

2.4. EEN SPOOKJESWOUD VOL KRABBEN

Zo is het artikel getiteld van de hand van de VUB-onderzoekers Farid Dahdouh-Guebas, Steven Bouillon, Jürgen Tack en Nico Koedam. Het verhaal verscheen in het mei-volume van ‘Natuur&Techniek wetenschapsmagazine’ en leidt u op een intrigerende wijze binnen in de wereld van de tropische krabben. Ze zijn er in alle kleuren, vormen en groottes en nemen de meest uiteenlopende niches in. Wilt u meegenieten van dit spraakmakende verhaal over de dagelijkse klim van hordes klimkrabben, de rituelen van pronkende vioolkrabben of de gesynchroniseerde verplaatsingen van de spookkrabben op tropische stranden, geef dan een seintje aan jan.haspeslagh@vliz.be of consulteer http://www.vub.ac.be/mangrove/
 

2.5. FLUITENDE, TANDENKNARSENDE EN KLIKKENDE VISSEN NU OP CD

Het moet je maar overkomen: Marie Fish (!) heten en je twintig jaar lang (mogen) verdiepen in de geluiden die vissen maken. Samen met William Mowbray schreef ze een boek getiteld ‘Sounds of Western North Atlantic Fishes: a Reference File of Biological Underwater Sounds’ (ISBN 8018-1130-9), waarin geluiden van 153 vissoorten van de Atlantische US kust en de Caraïben zijn opgenomen. Vissen die ‘zingen’ als het loeien van de misthoorn van een schip, of tandenknarsen en tongklikken dat het een lieve lust is. Dit en veel meer nu dus te verkrijgen op een dubbele cd-rom.
Via de link (http://www.fishecology.org/soniferous/sound_demo.htm) kun je alvast een voorsmaakje krijgen.
 

2.6. PROGNOSE VAN ZANDONTWIKKELING IN WESTERSCHELDEMONDING GERAPPORTEERD DOOR RIKZ

Een recent door het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) gepubliceerd rapport beschrijft de morfologische ontwikkeling van de Westerscheldemonding (1970-nu) en maakt een prognose van de zandhuishouding in dit gebied tot 2020. Deze toekomstvoorspelling is afhankelijk gemaakt van mogelijke beïnvloeding door menselijk handelen en verandering in het klimaat, en kan aldus van nut zijn zowel voor kustbeheerders als voor onderzoekers. Immers, het gedrag van geulen, zandgolven en de erodeerbaarheid van het gebied bepaalt mede de zandsuppletiebehoefte langs de Zeeuwse en Belgische kusten, de baggerbehoefte in de vaargeulen en de stortmogelijkheden. Het rapport kan geconsulteerd worden in de VLIZ mediatheek.
 

3.1. TWEEDUIZEND EURO TE VERDIENEN UIT PRIJZENPOT MARIENE WETENSCHAPPEN

Graag nog even uw aandacht en actieve deelname aan het volgende initiatief.
Vorig jaar werden aan de wetenschappelijke prijzenpot ‘dr. Edouard Delcroix’ twee nieuwe acties toegevoegd om verdienstelijke mariene onderzoekers een duwtje in de rug te geven. Onderzoekers of onderzoeksteams werkend en verblijvend in een oeverstaat van de Noordzee konden toen voor het eerst meedingen naar de ‘Annual VLIZ North Sea Award 2001’. Deze prijs van 1000 EUR, aangeboden door de Rederscentrale, bekroont een wetenschappelijk werk dat bijdraagt tot innoverend fundamenteel en toegepast onderzoek met betrekking tot de structuur, de werking en het duurzaam beheer van het Noordzee ecosysteem. Nadruk ligt hierbij op de kustgebieden en estuaria van de Zuidelijke Bocht en het Kanaal. De bijdragen dienen van postuniversitair of postdoctoraal niveau te zijn. Daarnaast zijn er de ‘VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen 2001’, die worden uitgereikt aan twee kwaliteitsvolle afstudeerwerken (universitaire cyclus of HOBU). De bekroning van telkens 500 EUR gaat naar de meest verdienstelijke thesissen uit het brede domein van de mariene wetenschappen. Voorwaarde is wel dat men ten hoogste twee jaar is afgestudeerd aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

De North Sea Award en de VLIZ Aanmoedigingsprijzen Mariene Wetenschappen zullen opnieuw uitgereikt worden in februari 2002 aan de meest verdienstelijke vorsers. We rekenen dan ook op een massale deelname en verwachten de gevraagde documenten vóór 15 oktober 2001. Meer info over deze prijzen vindt u op http://www.vliz.be/Nl/Activ/prizes.htm.
 

3.2. POSTDOC GEZOCHT VOOR POPULATIE-ECOLOGISCHE STUDIE VAN HET MUILTJE, EEN ZOUTWATERSLAK

Het Centrum voor Oceanografie en Mariene Biologie te Roscoff (Frankrijk) zoekt een postdoc om vanaf januari 2002 onderzoek te verrichten op de populatiebiologie van het Muiltje (Crepidula fornicata). Deze van oorsprong Amerikaanse soort werd voor het eerst in Europa aangetroffen in 1872 en verspreidde zich sindsdien razendsnel. Vermoedelijk werd de soort binnengebracht met geïmporteerde oesters, om vervolgens voor diezelfde oesterkwekers hier een ware ‘pest’ te worden. Wie een doctoraat heeft rond een evolutionair-biologisch thema kan solliciteren voor deze betrekking. Meer info kan worden opgevraagd via viard@sb-roscoff.fr
 

3.3. NAVO STIMULEERT ONDERZOEKSSAMENWERKING MET VOORMALIGE OOSTBLOKLANDEN EN SOVJETREPUBLIEKEN

In het kader van zijn Science Programme verleent de NAVO steun aan initiatieven die de samenwerking tussen onderzoekers uit NAVO-landen en zogenaamde partnerlanden (vroegere Oostbloklanden of Sovjetrepublieken) bevordert. De input kan zich vertalen in o.a. het uitreiken van beurzen, steun aan het uitbouwen van onderzoeksinfrastructuur of het bevorderen van kennisoverdracht tussen onderzoekers d.m.v. cursussen, meetings of uitwisselingen. Onder de noemer ‘Cooperative Science and Technology’ initiatieven, kan geappliceerd worden in vier domeinen: (1) Physical & Engineering Science and Technology, (2) Life Science and Technology, (3) Environmental and Earth Science & Technology, (4) Security-Related Civil Science and Technology.  Voor elk van deze invalshoeken kan een aanvraag worden ingediend tot driemaal per jaar. Meer gedetailleerde informatie is terug te vinden op de website: http://www.nato.int/science
 

3.4. OPROEP GELANCEERD VOOR PROJECTEN ‘COLLECTIEF ONDERZOEK’ EN ‘TECHNOLOGISCHE DIENSTVERLENING’ VAN HET IWT-VLAANDEREN

Projecten van het type ‘Technologische Dienstverlening’ of ‘Collectief onderzoek’ kunnen ter ondersteuning sinds 1 augustus en nog tot 1 november, resp. 1 december, worden ingediend bij IWT-Vlaanderen. Deze projecten kaderen in het beleid ter aanmoediging van technologische innovatie in het bedrijfsleven in opdracht van minister Dirk Van Mechelen, Vlaams minister bevoegd voor Wetenschaps- en Technologisch Innovatiebeleid. Met de ondersteuning van deze Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden (VIS) is het de bedoeling projecten te selecteren en financieel te ondersteunen, die hiertoe in belangrijke mate kunnen bijdragen. Wilt u de handleiding hieromtrent ontvangen of meer informatie verkrijgen, dan kunt u contact opnemen met Bernard De Potter, wetenschappelijk adviseur belast met de coördinatie van dit instrument, of de website consulteren (http://www.iwt.be).
 

4.1.  OFFICIELE INHULDIGING VERNIEUWD OCEANOGRAFISCH METEOROLOGISCH STATION ZEEBRUGGE

Op 31 juli jl. vond in aanwezigheid van minister Stevaert en directeur-generaal Jan Strubbe de officiële inhuldiging plaats van het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) van AWZ te Zeebrugge. Voor dit station, dat gevestigd is in het Pierre Vandammehuis, wordt beroep gedaan op het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI). De dagelijkse leiding berust bij David Dehenauw, die als manager een team van vier mariene meteorologen en drie adjunct-meteorologen begeleidt in het voorspellen en evalueren van het kustspecifieke weersklimaat. Wilt u zich zelf overtuigen van de waarde van dit initiatief, klik dan op http://www.lin.vlaanderen.be/awz/weerberichtkust/interoms.html
 

4.2. VLAAMSE HYDROGRAFIE VERVOEGT PRIMAR, HET EUROPESE COORDINATIECENTRUM VOOR ELEKTRONISCHE ZEEKAARTEN

Op 3 juli jl. sloten de Vlaamse hydrografische meetdiensten van AWZ een samenwerkingsovereenkomst af met PRIMAR (http://www.primar.org). PRIMAR is het officiële Europese coördinatiecentrum voor elektronische navigatiekaarten. Het centrum werd opgericht in 1999 door de Engelse en Noorse hydrografische diensten en is gevestigd in Stavanger. De doelstelling van PRIMAR is een veiliger navigatie te promoten, hierdoor het mariene milieu beter te beschermen en de efficiëntie van maritieme operaties te verhogen door een consistente en uniforme officiële ENC (electronic navigational chart) dienstverlening.
Met Vlaanderen erbij ondersteunen nu reeds 13 hydrografische centra deze ENC-werking en is nu kwasi de ganse zuidelijke Noordzee gecovered.
 

4.3. NIEUW MARIEN ONDERZOEKS- EN BIOTECHNOLOGIECENTRUM GEPLAND IN OBAN (SCHOTLAND)

Met de bijkomende steun van het European Regional Development Fund (ERDF) kan de Scottish Association for Marine Sciences (SAMS) nu concreet zijn plannen voor een nieuw marien onderzoeks- en biotechnologiecentrum te Oban gaan uitwerken. Een nagelnieuw centrum (5100 m2) zal het grootste deel van de bestaande en verouderde infrastructuur van het Dunstaffnage Marine Laboratory vervangen en o.a. het European Centre for Marine Biotechnology herbergen. In deze biotechnologievleugel zullen binnen de vijf jaar na afwerking (gepland begin 2003) minstens 45 nieuwe hoogkwalitatieve jobs worden gecreëerd. Meer op: http://www.sams.ac.uk
 

4.4. MILIEUEDUCATIEVE INITIATIEVEN AAN DE KUST IN DE LIFT

Er zit beweging in het milieueducatieve gebeuren aan de kust. Terwijl AMINAL volop bezig is met de afwerking van zijn bezoekerscentrum ‘De Nachtegaal’ te De Panne en ook het Zwin luidop denkt aan een vernieuwing van zijn milieueducatief aanbod, gaat op 29 september het Zeehuis open te Oostende. Met dit project nemen de stad Oostende en Horizon Educatief (Tel.: 059/32 21 83) het voortouw om samen op een actuele en levendige wijze de wereld van de zee en de visserij naar een breed doelpubliek te brengen. Deze interactieve permanente tentoonstelling is gevestigd in de gebouwen van het openluchtcentrum Duin en Zee op de oosteroever te Oostende en zal een onderdeel vormen van een rijk aanbod aan belevings- en ontdekkingsprojecten over de visserij, de zee en het zeeleven. Vanaf 27 september start hier de nieuwe cursus ‘Zeeanimator’, een opleiding georganiseerd door de Provinciedienst natuur- en milieueducatie (Tel.: 050/40 32 82). Van 11 september tot 27 oktober is Duin en Zee dan weer het knooppunt van een cursus ‘Natuur-in-zicht middenkust’ (Tel.: 050/33 35 10), een samenwerking tussen het Centrum Voor Natuur- en milieueducatie (CVN), Natuurreservaten vzw afdelingen Middenkust en De Haan en Horizon Educatief vzw.
 

4.6. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN

Kennelijk is het wat betreft doctoraatsverdedigingen momenteel nog komkommertijd. We zouden het overigens erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be
 

5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.


DISCLAIMER

VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

COPYRIGHT

Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.
 

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN

Meer info vindt u op onze website.
 

WEBSITE

http://www.vliz.be
 
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be