VLIZINE
jrg. 2, nr. 9 (september 2001)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.
 

INHOUD

1. Kalender
    1.1. M@RBLE: hét open discussieforum over mariene biodiversiteit
    1.2. Programma ‘Duurzaam beheer van de Noordzee 1997-2001’ doorgelicht op 21 en 22 januari
    1.3. De oceanen krijgen meer kleur: het COD-symposium
    1.4. Kustzonebeheer vanuit geo-ecologische en economische invalshoek
    1.5. Windmolens offshore en de EWEA Special Topic Conference
    1.6. Veertig jaar Belgische Vereniging voor Conchyliologie
    1.7. De Duurzame Ontwikkeling van kustgebieden tien jaar na Rio
    1.8. Oostende weer zeewaardig

2. Publicaties
    2.1. De VLIZ website: poort naar een groeiende bron informatie over kust en zee
    2.2. De North Sea Benthos Survey op het web
    2.3. Ocean Portal: meer dan 3000 URLs met mariene data en informatie
    2.4. Nieuwe of vernieuwde websites van onderzoeksgroepen
    2.5. Een kijk op tropische koraalriffen

3. Vacatures/beurzen/fondsen
     3.1. MARS stimuleert onderzoek naar mariene biodiversiteit
     3.2. Postdoc Mariene microbiologie/ecofysiologie van koralen te Monaco
     3.3. Mariene geoloog gezocht aan de Florida State University
    3.4. De International Council for Science (ICSU) zoekt science officer

4. Varia
    4.1. MARELAC: MSc-cursus in mariene en lacustriene wetenschappen gestart
    4.2. Zeldzame Spitssnuitdolfijn gestrand te Duinkerke
    4.3. Schrik voor reusachtige, genetisch gemanipuleerde Zalm
    4.4. Sea Life Blankenberge heeft grootse uitbreidingsplannen
    4.5. Voor gevaarlijk werk op verraderlijke slikken: de slijkstappers
    4.6. Doctoraatsverdedigingen e.a.

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. M@RBLE: HET OPEN DISCUSSIEFORUM OVER MARIENE BIODIVERSITEIT

Sinds 8 oktober zijn de knikkers aan het rollen. ‘M@RBLE’ of de elektronische conferentie over MARiene Biodiversiteit in Europa draait op volle toeren. Het is een organisatie van Carlo Heip en Pim van Avesaath (NIOO-CEMO), technisch mogelijk gemaakt door het Vlaams Marien Data- en Informatiecentrum van het VLIZ. Met deze e-conference wil M@RBLE de opinie van de Europese experts in mariene biodiversiteit inventariseren, synthetiseren en rapporteren en dit rond drie belangrijke thema’s: (1) welke kennis is vereist om patronen in mariene biodiversiteit in Europa te kunnen begrijpen en voorspellen?  (2) hoe moet het onderzoek in de toekomst worden gestructureerd om hieraan te voldoen?  (3) wat is er nodig om deze kennis ook daadwerkelijk in het beleid en beheer van mariene ecosystemen te kunnen aanwenden? Toch al een beetje nieuwsgierig geworden? Aarzel dan niet, surf naar http://www.vliz.be/marble/index.htm en volg de discussies via de publiek toegankelijke samenvattingen of registreer en neem actief deel aan het debat. Drie chairpersons (Carlos Duarte, Mark Costello, Ricardo Santos) leiden het debat in goede banen, drie provocateurs (Richard Warwick, John Gray, Magda Vincx) strooien met knikkers. De eindresultaten zullen o.a. gerapporteerd worden op de bijeenkomst van het European Platform for Biodiversity Research Strategy in Brussel (2-4 december 2001).
 

1.2. PROGRAMMA ‘DUURZAAM BEHEER VAN DE NOORDZEE 1997-2001’ DOORGELICHT OP 21 EN 22 JANUARI

Op 21 en 22 januari organiseren de federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele aangelegenheden (DWTC) een tweedaags symposium, waarop ieder zichzelf respecterend marien onderzoeker zou moeten aanwezig zijn. Er zal immers een overzicht worden geschetst van de belangrijkste resultaten voortvloeiend uit de zeven strategische netwerken (vijf jaar onderzoek door netwerken van 3-5 partners) en de gerichte acties (twee jaar onderzoek door 1-3 onderzoeksgroepen) binnen het federale programma ‘Duurzaam beheer van de Noordzee 1997-2001’. Het gebeuren vindt plaats in het Paleis voor Congressen te Brussel, meer informatie volgt binnenkort via de DWTC website (http://www.belspo.be/).
 

1.3. DE OCEANEN KRIJGEN MEER KLEUR: HET COD-SYMPOSIUM

Fysische of ‘blauwe’ oceanografen bepalen van oudsher het landschap van het marien databeheer. Steeds meer wordt echter de nood gevoeld ook de toenemende hoeveelheid biologische, geologische en chemische data te integreren in de internationale gegevensbestanden en programma’s. Ook wordt meer en meer het accent verlegd van de diepe oceanen naar de ondiepere randzeeën, en ook deze evolutie stelt databeheerders voor heel wat nieuwe uitdagingen. Om in deze materie tot een wezenlijke dialoog te komen tussen de datafreaks, de onderzoekers die de info verzamelen en de beheerders/beleidslui die ze dienen te gebruiken organiseren het VLIZ, DWTC en het Intergovernmental Oceanographic Commission van UNESCO (IOC) een internationaal symposium getiteld ‘The Colour of Ocean Data’. Binnenkort wordt een eerste aankondiging de ether ingestuurd. Noteer alvast de datum (25-27 november 2002) en de plaats van het gebeuren (Paleis voor Congressen) in je agenda.
 

1.4. KUSTZONEBEHEER VANUIT GEO-ECOLOGISCHE EN ECONOMISCHE INVALSHOEK

Zo luidt de titel van het tweedaagse symposium dat op 16-17 mei 2002 zal plaatsgrijpen in het Feest- en Cultuurpaleis te Oostende en georganiseerd wordt door het Genootschap van Geologen van de Universiteit Gent (GGG: http://allserv.rug.ac.be/~dvrooij/GGG.html) en het Vlaams Instituut voor de Zee. Een vijfentwintigtal sprekers zullen hun best doen om u wegwijs te maken in de socio-economische waarde van onze kust en aan te geven hoe die kan verzekerd worden binnen het kader van een geïntegreerd en duurzaam kustzonebeheer. Een greep uit de topics: strategische MERs voor de kust, modellering, risico-analyse en databeheer, kusterosie en verzanding, zeewering, waterwinning in de duinen, milieu-aspecten van baggerwerkzaamheden en aggregaatextractie, wrakkenruiming, windmolenparken,…  Meer info volgt binnenkort.
 

1.5. WINDMOLENS OFFSHORE EN DE EWEA SPECIAL TOPIC CONFERENCE

In de wandelgangen wordt veel gesproken over vermeende en feitelijke plannen voor windmolenparken op zee. De waarheid is dat momenteel op Europese schaal hard wordt gewerkt om windenergie een ernstige kans te bieden, met name op zee waar men minder tegenkanting verwacht. In België worden plannen gesmeed voor een drietal initiatieven, waarvan het Seanergy project het verst gevorderd lijkt. Seanergy is een samenwerkingsverband tussen Electrabel (http://www.electrabel.com), de publieke electriciteitsproducent SPE (http://www.spe.be) en de baggerfirma Jan De Nul (http://www.jandenul.com). Het aanvraagdossier tot de vergunning en machtiging voor de constructie en exploitatie van een windmolenpark van 50 windmolens op de Vlakte van de Raan (op zo’n 15 km uit de kust van Knokke) lag tot 8 oktober ll. ter publieke consultatie (http://www.mumm.ac.be/varia/eol_n.htm). Op basis van deze inspraakronde en een evaluatie door de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) zal de Minister van Leefmilieu vervolgens haar besluit nemen.

Wilt u meer vernemen over windenergiewinning op zee, dan mag u zeker niet afwezig blijven op de Offshore Wind Energy Conference (http://www.ewea.org/src/offshore.htm), die zal doorgaan op 10-12 december 2001 in de AB te Brussel. Het gebeuren wordt georganiseerd door de European Wind Energy Association (EWEA)(http://www.ewea.org) en het studiebureau 3E (http://www.3e.be). Internationale experten zullen er bijdragen verzorgen over de technische, juridische en economische kanten van de zaak, maar ook over het omgaan met conflicten t.o.v. andere zeegebonden activiteiten.
 

1.6. VEERTIG JAAR BELGISCHE VERENIGING VOOR CONCHYLIOLOGIE

In oktober 2001 bestaat de BVC (http://www.conchology.uunethost.be/GENERAL/Gloriamaris/Gloriamaris.html) veertig jaar. Zolang is het intussen geleden dat een paar enthousiaste schelpenverzamelaars in café Den Engel op de Antwerpse Grote Markt deze vereniging hebben gesticht, toen nog onder de naam Gloria Maris. Om dit te vieren organiseerde BVC op zondag 14 oktober een symposium waarvoor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) te Brussel als gastheer optrad. Naast meerdere gesmaakte voordrachten door doorwinterde schelpenkenners werd nog een bezoek gebracht aan de beruchte Dautzenberg-collectie, die meer dan 4 miljoen specimens bevat.
 

1.7. DE DUURZAME ONTWIKKELING VAN KUSTGEBIEDEN TIEN JAAR NA RIO

Sinds de wereldtop te Rio de Janeiro in 1992 is er veel geïnvesteerd in het beheer van kustgebieden en ook het aantal deelnemende landen is aanzienlijk toegenomen. Om de geboekte vooruitgang tijdens die voorbije tien jaar te kunnen evalueren en bij te sturen naar de toekomst toe, organiseert de Intergovernmental Oceanographic Commission van UNESCO (IOC) en het Centre for the Study of Marine Policy (Universiteit Delaware) een conferentie. Deze ‘Conference on Oceans and Coasts at Rio+10’ vindt plaats te Parijs van 3 tot 7 december 2001 en zal de deelnemers o.a. de mogelijkheid bieden via werkgroepen hun aanbevelingen te geven naar de 2002 wereldtop over Duurzame Ontwikkeling (Johannesburg, Zuid-Afrika: 2-11 september 2002). De website geeft u meer details over de Parijs-meeting: http://www.udel.edu/CMS/csmp/rio+10
 

1.8. OOSTENDE WEER ZEEWAARDIG

Op de tentoonstelling onder dit motto gehouden in het Thermae Palace Hotel te Oostende van 4 tot 9 oktober, kregen de bezoekers een kijk op de geplande zeeweringswerken in Oostende. Sprekende beelden toonden er de grootse plannen van de administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), afdeling Waterwegen Kust om de stad niet alleen te beschermen tegen de zwaarste stormen, maar ook het imago van een moderne haven mee te geven (http://www.lin.vlaanderen.be/awz/html/frame.html). Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 

2.1.  DE VLIZ WEBSITE: POORT NAAR EEN GROEIENDE BRON INFORMATIE OVER KUST EN ZEE

De ganse website in enkele lijntjes toelichten zou ons te ver leiden. Toch raden we u aan een kijkje te nemen en u te vergewissen van enkele recente aanvullingen. Een kleine greep uit het vernieuwde aanbod:

* De hoofdartikels van de VLIZ Nieuwsbrief en van het infoblad over kust en zee, de ‘Grote Rede’ zijn nu ook downloadbaar in pdf-formaat. U kunt dus naar hartelust rondneuzen in de bijdragen over ‘Sternen: ambassadeurs van de Zeebrugse voorhaven’, ‘Het Renard Centre of Marine Geology’, ‘Wrakken voor onze kust: niet al goud wat blinkt’, ‘Het Laboratorium Hydraulica (KUL)’, ‘Duizenden specialisten bogen zich over de gezondheidstoestand van de Noordzee: het Quality Status Report 2000’ en nog veel meer via: http://www.vliz.be/Nl/Activ/Publicat/publicat.htm

* De geïntegreerde databank met info over mariene wetenschappen in Vlaanderen (en erbuiten), kortweg IMIS, is spectaculair gegroeid! Vergewis u van het gemak waarmee je vlot kunt doorklikken vanuit een ‘persoon’, ‘instituut’, ‘publicatie’, enz… naar in totaal reeds een 15.000 tal publicaties, 425 instituten, 1000 personen en nu ook reeds 130 projecten. Dit is het adres: http://www.vliz.be/vmdcdata/Imis/index.htm. Aan u om van deze dienst maximaal gebruik te maken, wij doen het alvast dagelijks!
 

2.2.  DE NORTH SEA BENTHOS SURVEY OP HET WEB

Dankzij de hulp van dr. Johan Craeymeersch zijn nu ook de resultaten van de befaamde North Sea benthos survey uit 1986 vrij consulteerbaar via deze link: http://www.vliz.be/vmdcdata/nsbs/index.htm. Tijdens deze survey werden niet minder dan 235 stations over de ganse Noordzee bemonsterd op ongewervelde bodemdieren, en dit in de schoot van de Benthos Ecology Working Group van ICES. Tien laboratoria werkten mee aan deze eerste gezamenlijke Noordzee oefening. Voor elk van de meer dan 1000 waargenomen soorten kunt u nu de juiste taxonomische plaats terugvinden, de gemiddelde dichtheid voor de Noordzee berekenen en verspreidingskaartjes oproepen. Daarbovenop kan iets analoogs ook voor de sedimenteigenschappen die op elk van de stations werden bepaald. Nog niet overtuigd?
 

2.3. OCEAN PORTAL: MEER DAN 3000 URLS MET MARIENE DATA EN INFORMATIE

Het is niet niks. De vernieuwde portaalsite http://oceanportal.org van IOC-UNESCO, ontwikkeld door Greg Reed en Murray Brown binnen het IODE project, omvat nu reeds meer dan 3000 links naar websites die handelen over mariene data en informatie. De sites zijn overzichtelijk geordend in een vijftiental categorieën (vb: instellingen, expertise, kalenders, onderzoeksschepen, e.a.) en nieuwe of door de uitgevers speciaal naar voor geschoven sites kunnen apart worden opgeroepen. Ook u kunt URLs toevoegen, die dan uiteraard eerst intern kwaliteitsgecontroleerd worden. En ook hier geldt het devies: neem een kijkje op Ocean Portal en oordeel zelf.
 

2.4. NIEUWE OF VERNIEUWDE WEBSITES VAN ONDERZOEKSGROEPEN

Meer en meer nemen onderzoeksgroepen hun toevlucht tot het internet om zichzelf aan het publiek en aan collega-onderzoekers voor te stellen. De voordelen zijn niet gering. Heel veel informatie, inclusief video’s, foto’s, databestanden, e.d. worden voor iedereen beschikbaar gemaakt en een voortdurende update behoort tot de mogelijkheden. Reden genoeg om in onze VLIZINE de nodige aandacht te besteden aan goede websites. Als eerste in de reeks stellen we de Onderzoeksgroep Milieutoxicologie voor, één van de twee groepen binnen het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie van de Universiteit Gent. Op hun website vind je allerlei nuttige informatie m.b.t. bereikbaarheid, medewerkers, publicaties, gedoceerde cursussen, thesisonderwerpen, onderzoeksprojecten waaraan wordt meegewerkt en nog veel meer: http://allserv.rug.ac.be/~tvrslyck/index.html
 

2.5. EEN KIJK OP TROPISCHE KORAALRIFFEN

Sinds 12 september jl. kunt u op BBC1 wekelijks wegdromen bij één van de acht programma’s uit de reeks ‘The Blue Planet’. Schitterende opnames en de vertrouwde stem van David Attenborough loodsen u nu reeds voor de vijfde week op rij doorheen de blauwe wildernissen van onze planeet. Na afleveringen over de diepzee, de open oceanen, de ijszeeën en de oceanen ter hoogte van gematigde streken, komen woensdag gedurende 50 minuten de tropische koraalriffen aan bod. Wilt u meegenieten bij de aanblik van deze tropische onderwaterregenwouden of vernemen hoe bedrieglijk de schijn van peis en vree er wel is, vergeet dan niet af te stemmen op BBC1 op woensdag vanaf 21u. De volledige programmatie van de Blue Planet is consulteerbaar op: http://www.bbc.co.uk/nature/programmes/tv/blueplanet/programmes.shtml
 

3.1. MARS STIMULEERT ONDERZOEK NAAR MARIENE BIODIVERSITEIT

Het netwerk van Europese mariene onderzoeksstations MARS (http://www.marsnet.nl), waarvan prof. Carlo Heip (NIOO-CEMO) voorzitter is, wil een bindmiddel zijn tussen onderzoeksinstellingen in Europa. In dit kader worden ook beurzen en prijzen uitgereikt aan verdienstelijke mariene wetenschappers, die gelieerd zijn met de instituutleden van MARS (waarvan VLIZ er één is). Het betreft: (1) twee reisbeurzen (elk 2000 EUR) voor jonge wetenschappers, die moeten toelaten een onderzoekstopic i.v.m. mariene biodiversiteit uit te werken aan een ander MARS-instituut,  (2) een studiebeurs van 500 EUR voor het beste ingestuurde doctoraat m.b.t. mariene wetenschappen, (3) een erebeurs om de uitzonderlijke verdiensten en carrière van een marien wetenschapper te onderstrepen. Voor elk van deze beurzen/prijzen dienen de aanvragen binnen te zijn vóór 30 november 2001. Vermits inzendingen dienen te gebeuren vanuit een instelling die lid is van MARS, worden geïnteresseerden verzocht contact op te nemen met Jan Mees (jan.mees@vliz.be) voor bijkomende inlichtingen.
 

3.2. POSTDOC MARIENE MICROBIOLOGIE/ ECOFYSIOLOGIE VAN KORALEN TE MONACO

Het Observatoire Océanologique Européen te Monaco zou graag een postdoc aantrekken voor één jaar ter ondersteuning van zijn onderzoeksteam ‘Ecofysiologie van koralen’. De groep is met name geïnteresseerd in de interacties tussen koralen en bacteriën, en wil bijvoorbeeld nagaan hoe groot de biodiversiteit aan bacteria is die leeft in associatie met koralen. Kandidaten moeten praktische ervaring hebben met technieken relevant voor dit onderzoek en kennis van de DGGE techniek strekt tot aanbeveling. De verantwoordelijke van de onderzoeksgroep, dr. Christine Ferrier-Pagès, kan u verder inlichten m.b.t. de invulling van de taak en de praktische modaliteiten (ferrier@unice.fr).
 

3.3. MARIENE GEOLOOG GEZOCHT AAN DE FLORIDA STATE UNIVERSITY

Het departement Geologie van de Florida State University heeft een openstaande betrekking voor een marien geoloog (niveau ‘assistant professor’), met ingang vanaf augustus 2002. De geselecteerde onderzoeker kan binnen de vakgebieden geofysica, ‘geofluids’ en sedimentologie zijn/haar specifiek onderzoeksveld zelf afbakenen, in overleg met de verantwoordelijken en rekeninghoudend met de klemtonen die gelegd worden op de studie van dynamische processen. Bijkomende inlichtingen kunnen worden bekomen via dr. Vincent Salters (salters@magnet.fsu.edu).
 

3.4. DE INTERNATIONAL COUNCIL FOR SCIENCE (ICSU) ZOEKT SCIENCE OFFICER

De International Council for Science (ICSU) is een niet-gouvernementele organisatie die de promotie van internationaal en interdisciplinair wetenschappelijke activiteiten behartigt, en zijn kantoor heeft te Parijs (http://www.icsu.org). Momenteel zoekt men er een ‘Science Officer for Environment and Sustainable Development’, ter invulling van een door promotie vrijgekomen plaats. De betreffende persoon zal in tal van programma’s en activiteiten worden ingeschakeld  en een sleutelrol spelen in de ICSU programma’s rond milieu en duurzame ontwikkeling. Kandidaten moeten beschikken over een hoger diploma (bij voorkeur doctoraat) en getuigen van ervaring met de ontwikkeling en coördinatie van internationale, interdisciplinaire wetenschapsprojecten. Een zeer goede kennis van het Engels (minimaal) en ervaring met computers/internet toepassingen en met fundraising zijn vereist. Meer informatie kan worden verkregen via dr. Larry R. Kohler, executive director ICSU (larry@icsu.org). Heel snel zijn is wel de boodschap!
 

4.1. MARELAC: MSC-CURSUS IN MARIENE EN LACUSTRIENE WETENSCHAPPEN GESTART

Aan de Universiteit Gent is zopas de gevorderde opleiding in MARiene en LACustriene wetenschappen (MARELAC) van start gegaan [lacustrien betekent ‘verband houdend met/levend in/gevormd door/afgezet in meren’]. Een twintigtal studenten schreven zich alvast in voor dit multidisciplinaire MSc-programma, dat voortvloeit uit een samenwerking tussen onderzoeksgroepen biologie, geologie, toegepaste biologische wetenschappen, burgerlijke bouwkunde en rechten van de universiteit Gent en experts uit andere gerenommeerde instellingen. De cursus duurt één jaar en wordt in het Engels gedoceerd. Gedurende het eerste semester kan uit vier modules zelf een lessenpakket worden samengesteld, het tweede semester is voorbehouden voor het maken van een dissertatie. Meer informatie kunt u vinden op: http://allserv.rug.ac.be/~avreusel/MScMarelac. Concrete vragen kunnen gericht worden aan ann.vanreusel@rug.ac.be
 

4.2. ZELDZAME SPITSSNUITDOLFIJN GESTRAND TE DUINKERKE

Het is niet de eerste melding van gestrande zeezoogdieren die we maken in de VLIZINE. Toch verdient de stranding van een Spitssnuitdolfijn (Mesoplodon bidens) op 19 september te Duinkerke speciale vermelding. De Spitssnuitdolfijn is immers een schuw dier uit de diepere Noord-Atlantische wateren. Slechts uitzonderlijk wordt hij ook aangetroffen in de zuidelijke Noordzee (http://www.waddenzee.nl/dutch/ecomare/NED0979.HTM). Zijn naam heeft hij te danken aan de lange, spitse snuit (geschikt om zijn lievelingsvoedsel, pijlinktvis, te verschalken) die bovendien nog uitgerust is met twee opvallende grote tanden halfweg de kaak. Deze grijze dieren die tot 5,5 m lang kunnen worden, leven veelal solitair of in kleine groepjes. Autopsie door de faculteit Veeartsenij van de Universiteit Luik (Thierry Jauniaux) leert dat het dood aangetroffen exemplaar sterk vermagerd was en een ernstige open breuk vertoonde ter hoogte van een rib. Een aanvaring met?
 

4.3. SCHRIK VOOR REUSACHTIGE, GENETISCH GEMANIPULEERDE ZALM

De schrik zit erin. Het Europees Patentenbureau (EPO) verleende voor het eerst een patent voor een ‘genetisch gemanipuleerde vis’. En niet zomaar een vis. Door een transgeen eiwit bij de Zalm te introduceren zouden die tot acht keer zo groot kunnen worden. Dat vooraanstaande mariene wetenschappers en visserij-organisaties hun hart vasthouden voor de gevolgen van het in omloop brengen van eieren van deze goliaths, hoeft niemand te verwonderen. Wat immers als zou blijken dat deze monsters onherstelbare schade toebrengen aan wilde visstocks of andere mariene fauna-elementen? (bericht uit Coastal Guide News, de tweewekelijkse elektronische nieuwsbrief van EUCC, http://www.coastalguide.org/news). Zie verder ook: http://www.greenpeace.org/ en http://www.mun.ca/seabright/af_protn.html)
 

4.4. SEA LIFE BLANKENBERGE HEEFT GROOTSE UITBREIDINGSPLANNEN

Sea Life Blankenberge heeft ambitieuze uitbreidingsplannen. Als alles naar wens verloopt starten de verbouwingen nog deze winter en is alles afgewerkt rond Pasen 2003. De nieuwe attractie kreeg de naam ‘Van Rivier naar Zee’ en zou 120 miljoen BEF kosten. De bezoeker zal een educatieve tocht kunnen meemaken van bron tot monding en onderweg kennismaken met tal van bedreigde diersoorten. Wilt u nu al meer vernemen over dit project, neem dan contact op met de heer Maes, directeur Sea Life Blankenberge (Tel.: 050/42 43 00).
 

4.5. VOOR GEVAARLIJK WERK OP VERRADERLIJKE SLIKKEN: DE SLIJKSTAPPERS

Deze ‘schoenen’ zien eruit als een soort kunststof beschermhoezen die over de laarzen kunnen worden geschoven en vastgemaakt worden met een eenvoudig kliksysteem.
De ontwerpers lieten zich inspireren door de poten van een reiger: bij het neerzetten expandeert het schoeisel en biedt zodoende een veilig draagvlak om gevaarlijke slikvlaktes of sneeuwhellingen te bewandelen. Bij het optillen versmallen ze dan weer, zodat ze niet als een blok aan het been worden aangevoeld. Goedkoop zijn ze niet (109 GBP) en ook niet echt door de week te dragen (http://www.benmeadows.com/cgi-bin/SoftCart.exe/scstore/p-252574.html?L+scstore+qjrd1).
 

4.6. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be

Om alvast de trend te zetten, wil ik graag aankondigen dat:


5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.


DISCLAIMER

VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.

Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.
 

COPYRIGHT

Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN

Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be/Docs/Vliz/rioexcer.htm)

WEBSITE

http://www.vliz.be