VLIZINE
jrg. 3, nr. 1 (januari 2002)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

INHOUD

1. Kalender
    1.1. Een niet te missen forum voor jonge mariene wetenschappers op 13 maart: de tweede VLIZ Jongerencontactdag
    1.2. Inhuldiging nieuwe VLIZ gebouwen op zaterdag 27 april!
    1.3. Het Zeeleeuw data acquisitiesysteem MIDAS in de praktijk: open workshop
    1.4. Universiteit Luik organiseert 16de conferentie European Cetacean Society
    1.5. Oceanology International: de grootste beurs voor mariene technologie

2. Publicaties
    2.1. Nieuwe mariene portaalsite gemaakt door twee Belgische onderzoekers
    2.2. Informatie over ‘mariene beschermde gebieden’ (MPAs)
    2.3. Pioniers naar tropische wateren: historische zeevisserij in Belgisch Congo
    2.4. Bibliografie over de impact van klimaatswijzigingen met 3300 referenties
    2.5. Voorstel voor classificatie Nederlandse kustecosystemen nu in rapport
    2.6. Zeemonsters en zeeslangen...

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Postdoc positie rivierbiochemie te Toulouse
    3.2. Universiteit Cambridge zoekt postdoc voor seismisch onderzoek

4. Varia
    4.1. Nieuwe bio-opleiding kust- en zeebeleid in Nederland
    4.2. CD-rom ter voorbereiding van stuurbrevetten en marifoonexamen
    4.3. Plan Zeehond heeft zijn naam niet gestolen...
    4.4. Nog meer zeezoogdieren
    4.5. Domeinconcessie toegekend voor windmolenpark Wenduinebank
    4.6. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 

1.1. EEN NIET TE MISSEN FORUM VOOR JONGE MARIENE WETENSCHAPPERS OP 13 MAART: DE TWEEDE VLIZ JONGERENCONTACTDAG

Na het succes van vorig jaar wil het VLIZ op woensdag 13 maart opnieuw uitpakken met een heuse Jongerencontactdag voor mariene wetenschappers. Het doel is ‘jonge’ (pre-doctoraat) vorsers een jaarlijkse mariene happening aan te bieden om hen toe te laten hun onderzoek voor te stellen enerzijds en anderzijds het onderling contact, alsook de uitwisseling van ideeën en ervaringen met wetenschappers die al wat langer in het circuit meedraaien, te bevorderen.

Het wordt een dag rijkelijk voorzien van voordrachten, demonstraties en een postersessie met bovenal veel ruimte voor uitwisseling van gedachten en ervaringen. Zo start dit evenement – dat opnieuw doorgaat in het Provinciehuis Boeverbos (K. Leopold III-laan 41, B-8200 Brugge) – met het ‘wetenschappelijk levensverhaal’ van een ervaren marien vorser, gevolgd door vier geselecteerde voordrachten van jonge onderzoekers. Wie voor één van deze vier spreekbeurten in aanmerking wil komen of een poster van zijn onderzoek wil voorstellen tijdens de namiddagsessie, gelieve vóór 15 februari 2002 titel, auteur(s) en Engelstalige abstract (max. 500 woorden) van uw presentatie over te maken aan het VLIZ secretariaat (info@vliz.be). Na de gejureerde postersessie en spreekbeurten van de laureaten van de North Sea Award 2001 en de VLIZ Aanmoedigingsprijzen 2001 (+ prijsuitreiking) is er nog tijd om na te kaarten bij een gezellige drink. Deelname aan deze Jongerencontactdag, inclusief broodjeslunch, is volledig gratis. Be there! Inschrijven kan vóór 15 februari via aangehecht inschrijvingsformulier.
 

1.2. INHULDIGING NIEUWE VLIZ GEBOUWEN OP ZATERDAG 27 APRIL!

Het is bijna zover. Nauwelijks enkele weken scheiden ons nog van de verhuis naar onze nieuwe vestiging in de Vismijn van Oostende. Het officiële nieuwe adres wordt vanaf eind februari 2002: VLIZ, Vismijn, Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende. Alle telefoonnummers en digitale connecties blijven behouden. De ruimte en logistieke mogelijkheden worden een veelvoud van wat de huidige vestiging ons te bieden had.

En op zaterdag 27 april volgt dan de opening van de nieuwe site. In de voormiddag is er een officieel programma (academische zitting) voorzien. In de namiddag (13-18u) kan het grote publiek kennis maken met het nieuwe gebouw, de mediatheek, de Zeeleeuw en het personeel van VLIZ. We geven u graag mee dat ook het Coördinatiepunt ‘geïntegreerd kustzonebeheer’, met als coördinatrice Kathy Belpaeme, zijn intrek neemt in de VLIZ gebouwen en hier kan worden gecontacteerd na de verhuis. En indien u dit nog niet zou weten: onze deuren staan steeds wijd open voor éénieder die interesse heeft in onderzoeks- en beleidsaspecten van onze kustzone.
 

1.3. HET ZEELEEUW DATA ACQUISITIESYSTEEM MIDAS IN DE PRAKTIJK: OPEN WORKSHOP

MIDAS, het Marien Informatie en Data Acquisitie Systeem van het Vlaamse oceanografische schip de Zeeleeuw (http://www.vliz.be/vmdcdata/midas/index.php) biedt u in een handomdraai een overzicht van de voorbije en geplande cruises en campagnes, de geregistreerde stations, de activiteiten en de monitoringsdata die werden verzameld aan boord van de Zeeleeuw. Er is ook een formulier beschikbaar om scheepstijd aan te vragen. U kunt dus niet alleen uw campagnes plannen, maar ook de nodige randinformatie (positie, snelheid, diepte, meteorologische condities en waterparameters) op door u uitgevoerde cruises in een handig formaat downloaden vanachter uw eigen pc. Om het u nog wat eenvoudiger te maken, organiseert VLIZ op donderdag 21 februari een mini-workshop aan boord van de Zeeleeuw. Wie interesse heeft om deel te nemen aan deze praktische sessie, gelieve z.s.m. contact op te nemen met André Cattrijsse (andre.cattrijsse@vliz.be).
 

1.4. UNIVERSITEIT LUIK ORGANISEERT 16de CONFERENTIE VAN DE EUROPEAN CETACEAN SOCIETY

De Universiteit Luik heeft niet alleen een historische expertise in oceanografie, ook in deze tijden staan ze op meerdere fronten meer dan hun mannetje. Zo werd het departement Pathologie van de Faculteit Veeartsenij recent uitverkoren voor het organiseren van de 16de jaarlijkse conferentie van de European Cetacean Society. De groep rond professor Freddy Coignoul en dr. Thierry Jauniaux heeft dan ook een internationale reputatie in het dissecteren van zeezoogdieren en het vaststellen van ziekteverschijnselen bij deze laatste.

Het symposium gaat door in Luik van 7 tot 11 april, 2002, met als thema: ‘Marine mammal health: from individuals to populations’. Meer info kunt u verkrijgen via de website: http://web.inter.NL.net/users/J.W.Broekema/ecs/index.htm
 

1.5. OCEANOLOGY INTERNATIONAL: DE GROOTSTE BEURS VOOR MARIENE TECHNOLOGIE

Voor mensen uit de branche is het één van de jaarlijkse hoogtepunten. Een soort autosalon maar dan voor mariene technologen. Men verwacht op 5-8 maart 2002 in het nieuwe Exhibition Centre London (ExCeL) - naast ruim 500 standhouders uit zo’n 25 landen – meer dan 6000 bezoekers. Die kunnen er niet alleen de nieuwste technologische onderwatersnufjes bewonderen, maar ook gratis deelnemen aan de Oceanology International Conference of aan één van de vele geassocieerde meetings die er plaats zullen grijpen. Interesse? Warm u dan alvast op aan de website: http://www.oceanologyinternational.com/
 

2.1.  NIEUWE MARIENE PORTAALSITE GEMAAKT DOOR TWEE BELGISCHE ONDERZOEKERS

Niet zonder enige trots maakten Hans Hillewaert en Frank Redant recent de geboorte bekend van een nieuwe portaalsite (http://www.dvz.be/Portal) voor mariene wetenschappen in het Noord-Atlantische en Mediterrane gebied. De ‘eSeFDee Marine Sciences Portal’ – afgeleid van de naam van de onderzoeksinstelling waar beide onderzoekers werkzaam zijn (Sea Fisheries Department/ Departement Zeevisserij-CLO Oostende) – spruit voort uit de vroegere linkpagina’s van deze instelling en bevat verwijzingen naar:

* websites van meer dan 300 internationale organisaties, beherende instanties, onderzoeksinstellingen en informatie- en datacentra (de websites zijn daarbij gegroepeerd naar de verantwoordelijke instantie of naar het land van oorsprong);
* andere oceanografische portaalsites;
* taxonomische websites en databanken;
* belangrijke documenten over mariene levende organismen en hun omgeving;
* on line marien-wetenschappelijke tijdschriften.

‘eSeFDee’ is nu al een heel overzichtelijke, visueel aantrekkelijke portaalsite met veel waardevolle links. Een nieuwe update is gepland voor half februari, met nog 350 extra links en vijf extra pagina’s rond Aquacultuur, Seafood Technologie en –kwaliteit, Mariene Pollutie, Maritiem Recht en Bescherming van de Zee en Mariene Technologie.
 

2.2.  INFORMATIE OVER MARIENE BESCHERMDE GEBIEDEN (MPAs)

Wereldwijd krijgt het bestaan en de aanduiding van mariene beschermde gebieden (MPA’s) steeds meer aandacht. Hoewel het oudste MPA (het Royal National Park te Australië) reeds dateert van 1879, zijn er tot op vandaag slechts een duizendtal dergelijke beschermde gebieden op deze planeet. Een verwaarloosbaar aantal dus in vergelijking met de inspanning die op land is gepresteerd, en bovendien veelal gerealiseerd ter hoogte van koraalriffen in tropische en subtropische kustgebieden. In Noordwest-Europese wateren moeten we het stellen met slechts een vijftiental MPAs, waarvan het merendeel geen mariene reservaten sensu strictu zijn maar op kaart vastgelegde gebieden met eerder een beperkt aantal beheersmaatregelen.

Wilt u meer vernemen over mariene beschermde gebieden dan is ‘MPA news’ zeker een aanrader. Het wordt maandelijks gepubliceerd door MARE (Marine Affairs Research and Education), een non-profit organisatie geassocieerd met de School of Marine Affairs van de Universiteit van Washington. MPA News kunt u gratis bestellen door te mailen naar mpanews@u.washington.edu, “subscribe” in te tikken op de subject line, en uw naam, e-mail adres en telefoon in de body van het bericht te vermelden.

Ook interessant is de ‘Fishery Exclusion Zones Internet Conference’ die vanwege zijn succes werd verlengd tot na 4 februari 2002 en waaraan men kan deelnemen door de website http://www.valfez.org/internet_conf te bezoeken.
 

2.3. PIONIERS NAAR TROPISCHE WATEREN: HISTORISCHE ZEEVISSERIJ IN BELGISCH CONGO

Een vreemde eend in de bijt, zult u ongetwijfeld denken. En gelijk hebt u. ‘Pioniers naar tropische waters: historische zeevisserij in Belgisch Congo’ is een 170 pagina’s tellend document dat poogt de geschiedenis van de zeevisserij in Congo in kaart te brengen. Het is een relaas geworden, van de hand van Roland Duyck en gesteund op reële feiten, authentieke documenten en getuigenissen van mensen die erbij waren, informatie uit de eerste hand dus. Zeker voor zij die een boontje hebben voor het zwarte continent is dit naslagwerk een aanrader. Het is alvast terug te vinden in de IMIS databank (http://www.vliz.be/vmdcdata/Imis/index.htm) en te raadplegen in de VLIZ mediatheek (via jan.haspeslagh@vliz.be).
 

2.4. BIBLIOGRAFIE OVER DE IMPACT VAN KLIMAATSWIJZIGINGEN MET 3300 REFERENTIES

De bibliografie ‘Environmental Change and its Impact on Species/Ecosystems/Agriculture’ (http://eelink.net/~asilwildlife/bib.shtml) werd samengesteld door William Burns, de vice-voorzitter van de American Society of International Law (Wildlife Interest Group). Ze omvat meer dan 3000 referenties van peer-gereviewde en grijze literatuur, die handelen over klimaatswijzigingen en de impact op flora, fauna en ecosystemen. Op termijn wil de auteur deze bibliografie zowel doorzoekbaar maken op keyword, als op onderwerp, regio of auteur. Momenteel kun je enkel selecteren op de eerste letter van de auteursnaam, of de volledige lijst oproepen als webpagina of in pdf-formaat.
 

2.5. VOORSTEL  VOOR CLASSIFICATIE NEDERLANDSE KUSTECOSYSTEMEN NU IN RAPPORT

Het Nederlandse instituut Alterra maakte recent een rapport op met als veelbelovende titel ‘Ontwerp-ecotopenstelsel Kustwateren’ (Dankers et al., 2001). Dit 71 pagina tellende rapport stelt een indeling voorop van de Nederlandse kustwateren in 28 ecotopen. De digitale nieuwsbrief Coastal Guide News vermeldt als contactadres: postkamer@alterra.wag-ur.nl of faxnummer +31 741 9000 en als prijs: 18 EUR.
 

2.6. ZEEMONSTERS EN ZEESLANGEN...

Je kunt het zo gek niet bedenken. In de zestiger jaren hield de Belgische zoöloog Bernard Heuvelmans zich bezig met het verzamelen en analyseren van alle vermeende waarnemingen van zeemonsters sinds de oudheid. Na het weglaten van alle manifeste verzinsels en vissersfantasieën kwam de man zowaar tot negen categorieën zeemonsters wereldwijd die genoeg consistentie – ook in geografische verspreiding - vertoonden om op enkele hiervan ook nog een naam te kleven! Zo waren alle observaties van ‘super-otters’ afkomstig uit arctische wateren en die van ‘zeeserpenten’ uit de Noordatlantische Oceaan.

Wat er ook van zij, zeeslangen bestaan echt. Zij het niet in onze streken en in veel kleinere afmetingen dan sommigen graag zouden doen geloven. Het is een bonte verzameling van een zeventigtal soorten slangen uit vier families die gelijklopende aanpassingen hebben ondergaan aan het leven in zee. Zo zijn deze veelal kleine reptielen (slechts uitzonderlijk groter dan 1,5 m), gekenmerkt door een zijdelings afgeplatte staart die het zwemmen vergemakkelijkt en zijn ze overwegend levendbarend. Ze kennen hun belangrijkste verspreiding in de tropische en subtropische zeeën van Australië en ZO-Azië en nogal wat soorten zijn gevaarlijk giftig. En als dit een troost mag wezen: ze komen niet voor in Europa. Wilt u toch meer te weten komen over deze bizarre wezens, dan is er het boek ‘Sea Snakes’ van de hand van Harold Heatwole, te consulteren in de VLIZ mediatheek.
 

3.1. POSTDOC POSITIE RIVIERBIOCHEMIE TE TOULOUSE

Het ‘Ecology Center of the Continental Aquatic Systems’ (CESAC – Toulouse, Frankrijk) laat weten dat er een postdoc vacature voor één jaar beschikbaar is die kadert in het Europese project STREAMES (http://www.streames.org). Sollicitanten dienen interesse en ervaring te hebben in biochemie van riviersystemen. Uitgebreide kennis van hydrologie, biologie van macro-invertebraten en de stikstofcyclus strekt tot aanbeveling. Geïnteresseerden dienen per e-mail een brief en curriculum vitae te richten aan sauvage@ecolog.cnrs.fr, met vermelding van telefoonnummer en e-mail adres, en de coördinaten van 2-3 referentiepersonen.
 

3.2. UNIVERSITEIT CAMBRIDGE ZOEKT POSTDOC VOOR SEISMISCH ONDERZOEK

Ook de Universiteit van Cambridge is op zoek naar een postdoc onderzoeker. De kandidaat zal worden ingeschakeld in het project iSIMM (“integrated Seismic Imaging and Modelling of Margins”) dat aan de hand van seismische technieken de randen van de noordwest-Europese continentale plateaus onderzoekt. De kandidaat dient bij voorkeur te beschikken over ervaring met seismische technieken en stapt in een vacante betrekking voor minimum 3 jaar, met onmiddellijke ingang. Meer details verkrijgbaar via professor R.S. White, Bullard Laboratories, Madingley Rd, Cambridge CB3 0EZ (rwhite@esc.cam.ac.uk).
 

4.1. NIEUWE BIO-OPLEIDING KUST- EN ZEEBELEID IN NEDERLAND

Nederland heeft er sinds september 2001 een nieuwe opleiding bij, en niet de eerste de beste! In een vierjarige studie ‘Kust- en Zeestudies’ wordt men uitvoerig onderwezen over alle sectoren met belangen in het kust- en zeegebied: recreatie, visserij, energie- en delfstoffenwinning, civiele werken en transport, met ook ruime aandacht voor beleid, milieu, recht, economie, psychologie en communicatie. Tevens wordt de nadruk gelegd op het overbruggen van belangentegenstellingen in het kader van een integrale benadering van de kustzone. De opleiding vindt plaats aan het Van Hall Instituut te Leeuwarden en is ook toegankelijk voor niet-Nederlandse studenten. Voorwaarde is dat men in het bezit is van een diploma middelbaar onderwijs of gelijkgesteld. De opleiding is overigens sterk internationaal georiënteerd, met buitenlandse excursies en Engelstalige modules. Een volgende sessie gaat van start in september 2002.

Meer info op http://www.vhall.nl/scholieren/opleidingen/KustZee/Index_KustZee.htm, bij Dieuwertje Babonnick (Tel.: +31/58 284 6330; E-mail: D.Babonnick@pers.vhall.nl) of op het VLIZ (jan.seys@vliz.be).
 

4.2. CD-ROM TER VOORBEREIDING VAN STUURBREVETTEN EN MARIFOONEXAMEN

De vzw ‘NautiV’ pakt van 23 februari tot 3 maart op de Belgian Boat Show uit met een cd-rom ter voorbereiding van het Algemeen en Beperkt Stuurbrevet (verplicht op binnenwateren voor motorboten sneller dan 20 km per uur of langer dan 15 meter; mogelijkerwijze binnenkort ook verplicht voor de kustzone) en het Marifoonexamen (beperkt certificaat van radiotelefonist van scheepsstations, verplicht voor wie in bezit is van een VHF-radio). Deze cd-rom in dvd-verpakking is een product van eigen bodem en specifiek bedoeld als voorbereiding op de officiële brevetten die door de bevoegde overheidsinstanties uitgevaardigd worden in ons land. De cd-rom wordt via tal van verkooppunten aangeboden voor 28,95 EUR en zal ongetwijfeld bijdragen tot meer veiligheid op het water. Meer info en demonstratie op de NautiV-stand 2334, hall 2 naast de Windvaan, tijdens de Belgian Boat Show, die van 23 februari tot 3 maart doorgaat in Flanders Expo te Gent (http://www.belgianboatshow.be).
 

4.3. PLAN ZEEHOND HEEFT ZIJN NAAM NIET GESTOLEN...

Op 16 januari jl. organiseerde AMINAL-Natuur een persconferentie aan de IJzermonding te Lombardsijde (Nieuwpoort), dit ter gelegenheid van de start van de derde fase van de grootschalige natuurherstelwerken aldaar. Deze werken zullen ongeveer negen maand in beslag nemen en omvatten de afgraving van 250.000 m3 grondspecies vanop een ruim 15 hectare groot opgehoogd terrein, en de herprofilering van het terrein tot een natuurlijke slikke-schorre-duinenovergang. In vroegere fasen werden reeds een aantal oude militaire gebouwen, wegen en harde structuren (dokken, kaaien) uitgebroken zodat de natuur weer haar  vrije gang kan gaan.  En dat dit niet ongemerkt is voorbijgegaan aan één van de doelsoorten van dit plan ‘Zeehond’ mocht alvast blijken op 16 januari. Een jonge Gewone Zeehond stal zowaar de show voor de ogen van de talrijke, verraste aanwezigen!  Meer info over het natuurherstelplan voor de IJzermonding kan verkregen worden bij AMINAL-Natuur, cel kustzone, Zandstraat 255, B-8200 St-Andries Brugge of rechtstreeks bij natuurwachter Claude Velter (GSM: 0479/890 114).
 

4.4. NOG MEER ZEEZOOGDIEREN

Nogal wat waarnemingen van zeezoogdieren worden ons spontaan gemeld en die willen we u alvast niet onthouden. Op 17 januari spoelden drie Potvissen dood aan in de monding van de Elbe (Duitsland). Twee dagen later was het de beurt aan een Bruinvis die sterk verzwakt aan onze kust strandde en kort na overbrenging naar het Nederlandse Harderwijk overleed. En op 2 februari spoelde een dood wijfje Bruinvis (1,6 m, 50 kg) aan te Calais. Maar ook kerngezonde bruinvissen en zeehonden worden van tijd tot tijd gezien. Zo werd één Bruinvis zwemmend opgemerkt op 30 januari boven de Vlakte van de Raan en vertoefden twee Gewone Zeehonden in de IJzermonding te Nieuwpoort op 18 januari jl.

Met dank aan Thierry Jauniaux, Jeroen Van Waeyenberge en Claude Velter voor het doorgeven van deze meldingen.
 

4.5. DOMEINCONCESSIE TOEGEKEND VOOR WINDMOLENPARK WENDUINEBANK

De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, Olivier Deleuze, heeft op basis van technische, economische en financiële gronden beslist C-Power een domeinconcessie te verlenen voor 20 jaar voor de plaatsing van vijftig windturbines op de Wenduinebank. Dit betekent niet noodzakelijk dat er nu ook daadwerkelijk windmolens komen op 6-15 km uit de kust van Bredene-De Haan. Immers, eerst moet federaal minister voor Leefmilieu Magda Aelvoet nog haar goedkeuring geven op basis van de milieueffectenbeoordeling, een beslissing die zou vallen vóór augustus 2002.

Intussen zijn er wel steeds minder kustbewoners die geloven dat een windmolenpark nog afwendbaar is en dat hun stem écht zal worden gehoord. De achterdocht wordt nog verscherpt door de wel erg korte termijn tussen het toekennen van de domeinconcessie enerzijds en het afronden van de publieke inspraakronde, die in opdracht van dhr. Deleuze werd georganiseerd door Stadsland, anderzijds. Wordt ongetwijfeld vervolgd.
 

4.6. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be.
 

5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.
 


_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be