VLIZINE
jrg. 3, nr. 2 (februari 2002)

Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.

V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: “unsubscribe VLIZINE”. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: “subscribe VLIZINE”. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

INHOUD

1. Kalender
    1.1. VLIZ is verhuisd!!
    1.2. Weekend van de wetenschappelijke film op 2 en 3 maart
    1.3. Interessante voordrachten over kust en zee in activiteitenkalender ‘Dodonaea’ 2002
    1.4. Zesde editie Week van de Zee van 26 april tot 12 mei

2. Publicaties
    2.1. Stuur uw persoonlijke mariene publicaties vandaag nog naar VLIZ!
    2.2. Vernieuwde OceanPortal site van IOC/IODE omvat meer dan 3000 websites
    2.3. CD-rom met verslag Special Topic Conference over Offshore Wind Energie
    2.4. De Scheldekrant toont een rivier met vele gezichten
    2.5. Eerherstel voor zoet-zoutovergangen

3. Vacatures/beurzen/fondsen
    3.1. Ecolas zoekt projectmedewerker ‘Mariene- en havenstudies’ met brede interesse voor milieu
    3.2. BMM heeft werkaanbieding voor drie mariene onderzoekers ‘optische teledetectie’ en ‘modellering van het ecosysteem’
    3.3. INVE Technologies reikt de hand naar afgestudeerde studenten bio-ingenieur of bioloog om praktijkervaring op te doen in Europese viskwekerij
    3.4. Twee Zuid-Franse studentes Ocean Engineering op zoek naar een stageplaats in kust- of oceanografisch onderzoek
    3.5. Twee beurzen voor pathologisch onderzoek van schelpdieren aan het IFREMER station van La Tremblade in Frankrijk
    3.6. Interesse om flora en fauna rond diepliggende scheepswrakken in de westelijke Middellandse Zee te bemonsteren?

4. Varia
    4.1. KB ter bescherming van bedreigde fauna en flora in Belgisch deel van de Noordzee verschenen in Belgisch Staatsblad
    4.2. In memoriam: Elisabeth Mann, vooraanstaand activiste en pleitbezorger voor oceaanbescherming
    4.3. Opnieuw heel wat gestrande zeezoogdieren
    4.4. Doctoraatsverdedigingen

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’
 
 

1.1. VLIZ IS VERHUISD!!

Het is eindelijk zover. Vorige week verlieten we definitief de gebouwen aan de Victorialaan om onze intrek te nemen in vernieuwde gebouwen op  nauwelijks 1km in vogelvlucht. In de acht opgesmukte pakhuizen van de Oostendse Vismijn, die de stad Oostende voor ons liet opknappen, hebben we naast een prachtig zicht op de haven ook een zee van ruimte. En als straks het volledige gamma aan boeken, tijdschriften, rapporten etc. van onze mediatheek is uitgepakt, zal u er zich ook in alle rust kunnen laten onderdompelen in een zee aan informatie over het kustgebied. Het nieuwe adres luidt: VLIZ – Vismijn Pakhuizen 45-52, B-8400 Oostende. Alle andere coördinaten (telefoon, fax, e-mail, URL) zijn dezelfde gebleven.

Om dit alles nog eens extra in de bloemetjes te zetten organiseren we op zaterdag 27 april een officiële inhuldiging en opendeurdag. In de voormiddag is er een academische zitting voorzien. Vanaf 13u (tot 18u) staan zowel de Zeeleeuw als de nieuwe VLIZ gebouwen open voor het geïnteresseerde publiek. En vermits de zesde editie van de ‘Week van de Zee’ van start gaat op vrijdagavond 26 april bijten we met onze opening zowat de spits af van dit intussen felgesmaakte evenement.
 

1.2. WEEKEND VAN DE WETENSCHAPPELIJKE FILM OP 2 EN 3 MAART

Reeds voor de tweede maal vindt op 2 en 3 maart een weekend van de wetenschappelijke film plaats in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN, Vautierstraat 29, te B-1000 Brussel). Je kan er wetenschappelijke films ontdekken tijdens thematische voorstellingen. Er is een ‘stand voor veelweters’ waar men over wetenschap en film kan discussiëren met onderzoekers. En in de videoruimte kan men naar keuze tal van natuurwetenschappelijke films bekijken. Er is tevens kinderanimatie voorzien. Gratis toegang van 10 tot 18 uur. Meer info op tel.: 02/627 42 27 of op de website: http://www.natuurwetenschappen.be/museum/actus/Sc_et_cam/
 

1.3. INTERESSANTE VOORDRACHTEN OVER KUST EN ZEE IN ACTIVITEITENKALENDER ‘DODONAEA’ 2002

Het Koninklijk Natuurwetenschappelijk Genootschap ‘Dodonaea’ van de Universiteit Gent (http://inf4serv.rug.ac.be/~bdefre/) is een inmiddels reeds meer dan 100-jarige, maar nog altijd zeer dynamische vereniging. Het Genootschap werd opgericht als Kruidkundig Genootschap Dodonaea op 1 december 1887 door Julius MacLeod. Het kreeg de naam mee van de grote Vlaamse botanicus Rembert Dodoens (1517-1585). Het Genootschap vormt een band tussen velen in Vlaanderen, die zich beroepshalve of als liefhebber bezighouden met één of andere tak van de natuurwetenschappen. De nadruk ligt hierbij op de biologische wetenschappen.

Het Genootschap organiseert een aantal wetenschappelijke activiteiten en excursies. De activiteiten situeren zich voornamelijk tijdens het academiejaar, om studenten de kans te geven gebruik te maken van de aangeboden informatie om hun horizon te verbreden. Alle activiteiten zijn evenwel ook toegankelijk voor niet-leden, mits het betalen van een kleine tegemoetkoming (2,00 EUR per voordracht; student niet-leden 1,00 EUR). De jaarlijks goed gevulde activiteitenkalender omvat ook in 2002 weer heel wat lezingen/excursies m.b.t. kust- en zeeonderzoek:
 


1.4. ZESDE EDITIE WEEK VAN DE ZEE VAN 26 APRIL TOT 12 MEI

De Week van de Zee wil de aandacht van kinderen, jongeren en éénieder die interesse heeft voor de kuststreek richten op de biotopen van zee, strand en duinen. De editie 2002 – de zesde reeds in Vlaanderen in een hopelijk eindeloze reeks – staat voor een steeds groeiende samenwerking tussen verschillende partners: de Provincie West-Vlaanderen, de tien kustgemeenten, Horizon Educatief vzw, Natuurpunt vzw, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Bond van Grote en Jonge Gezinnen (sinds kort ‘Gezinsbond’), Oostende voor Anker en het onderwijs. En voor het eerst organiseert ook Nederland een Week van de Zee, en dit van 16 tot 26 mei (http://www.weekvandezee.nl/index2.html).

In Vlaanderen wordt voor het basisonderwijs voor het eerst gewerkt met een thema (‘klanken’) en dit onder het motto ‘Wat zegt je de Zee?’. Tal van initiatieven zijn gepland, waaronder een namiddag vol educatieve activiteiten voor het gezin aan zee (‘(Ge)zin in zee’) op zondag 28 april en dit i.s.m. de BGJG. We vermeldden al dat ook het VLIZ zijn deuren openstelt voor het grote publiek op zaterdag 27 april van 13-18 uur. Ook wordt de Zeeleeuw gechartered om gedurende één week een aantal klassen te laten proeven van zeewetenschappelijk onderzoek.

Meer info over de Week van de Zee kunt u verkrijgen bij de milieudiensten van de kustgemeenten en bij het provinciebestuur – Geert Verbeure – dienst natuur- en milieueducatie (tel.: 050/40 32 82; e-mail: geert.verbeure@west-vlaanderen.be).
 

2.1.  DRINGENDE OPROEP:  STUUR UW PERSOONLIJKE MARIENE PUBLICATIES VANDAAG NOG NAAR VLIZ!

Nu de VLIZ mediatheek sinds 1 januari 2002 officieel ASFA-inputcentrum geworden is krijgen wij de kans om elk jaar 200 referenties van Vlaamse mariene wetenschappers en Vlaams marien onderzoek in de ASFA-database (http://www.fao.org/fi/asfa/asfa.asp) aan te leveren. Interessant is dat we ook retrospectief kunnen invoeren, én dat de ASFA-Board heel sterk de nadruk legt op het leveren van grijze literatuur (doctoraten, rapporten, …). ASFA wordt voor de Vlaamse mariene wereld dus een prachtig forum om maximaal publiciteit te geven aan ons onderzoek en werk. Daarom één goede raad, grijp deze kans en controleer even in IMIS (http://www.vliz.be/vmdcdata/Imis/bibsrch.htm) of uw literatuurlijst reeds volledig in ons bestand zit. Zoniet, wees er dan als de kippen bij om uw ontbrekende referenties (en bij voorkeur tevens een reprint of goede kopie van de publicatie) zo snel mogelijk door te spelen aan Jan Haspeslagh (jan.haspeslagh@vliz.be). Wij doen er dan alles aan om deze gegevens én in IMIS én in ASFA op te nemen.
 

2.2.  VERNIEUWDE OCEANPORTAL SITE VAN IOC/IODE OMVAT MEER DAN 3000 WEBSITES

De vernieuwde portaalsite voor mariene data en informatie mag gezien zijn! OceanPortal, ontwikkeld door de Intergovernmental Oceanographic Commission van Unesco (IOC), is in zijn nieuw kleedje nog uitgebreider en krachtiger geworden. Neem zelf een kijkje op http://www.oceanportal.org en vergewis u van de snelle zoekfunctie en de omvang aan informatie. Reeds een kleine 3200 websites m.b.t. mariene data en informatie zijn op een overzichtelijke wijze voor u voorgekauwd. Of wat dacht u van 17 sites die allerlei evenementen weergeven, 22 sites m.b.t. onderzoeksschepen, 1108 sites met projecten, agentschappen en instituten, enz...
 

2.3. CD-ROM MET VERSLAG SPECIAL TOPIC CONFERENCE OVER OFFSHORE WIND ENERGIE

De Special Topic Conference over Offshore Wind Energie, die van 10 tot en met 12 december plaatsvond in Brussel en georganiseerd werd door de European Wind Energy Association (EWEA) en het studiebureau 3E, kende een groot succes. Niet minder dan 500 aanwezigen uit een dertigtal landen woonden er een boeiend en veelzijdig programma bij m.b.t. diverse aspecten van de mogelijkheden en problemen van offshore windenergiewinning. Nu zijn ook de diverse bijdragen van de sprekers beschikbaar op cd-rom, te bestellen via ewea@ewea.org tegen de prijs van 50 EUR. De CD-rom is tevens raadpleegbaar in de VLIZ mediatheek (jan.haspeslagh@vliz.be).
 

2.4. DE SCHELDEKRANT TOONT EEN RIVIER MET VELE GEZICHTEN

Het Schelde InformatieCentrum (SIC) is een vraagbaak voor belanghebbenden en belangstellenden, voor bestuurders en burgers, voor leerlingen en liefhebbers, kortom voor iedereen die meer wil weten over de ontwikkelingen in en rond de Schelde. Het SIC is in Middelburg (Nederland) gevestigd en bezit een schat aan informatiemateriaal over de Schelde (http://www.scheldenet.nl). Samen met Vlaanderen geeft het reeds jarenlang de Schelde Nieuwsbrief uit, een gratis kwartaalblad. Als extra-editie van de Schelde Nieuwsbrief verscheen in januari 2002, in een oplage van 185.000 exemplaren, de (Wester)Scheldekrant. In deze acht pagina’s tellende krant wordt op een vlotte en inspirerende wijze ingezoomd op de vele gezichten die de Schelde heeft. En wat meer is, u kunt één of meerdere exemplaren van deze krant bekomen door contact op te nemen met het SIC (e-mail: info@scheldenet.nl; tel.: +31/118 672 293). We verklappen alvast dat ook heel wat leuke links zijn opgenomen naar veel sites over het getij (http://www.getij.nl), de brakwaterschorren aan de Schelde (http://www.scheldeschorren.be), excursies in het Scheldegebied (http://www.scheldegids.org), de toekomstige Westerscheldetunnel (http://www.westerscheldetunnel.nl) en nog veel meer!
 

2.5. EERHERSTEL VOOR ZOET-ZOUT OVERGANGEN

In de laatste zes eeuwen is het areaal aan zout- en zoetwatergetijdengebieden – de natuurlijke zoet-zout overgangen – in Nederland geslonken van 29 naar 11%. Dichtst bij huis betekende de uitvoering van de Deltawerken de teloorgang van vele voor Zeeland kenmerkende brakke natuur. Om deze karakteristieke rijkdom het nodige eerherstel te gunnen lopen in Nederland momenteel 167 projecten, waarvan nog maar één derde is uitgevoerd.

Als verslag van de themadag ‘Herstel zoet-zoutovergangen’ gehouden op 13 december 2001 in de Visafslag te Scheveningen, verscheen zopas het nulnummer van de Zoet-Zout Courant. Deze uitgave van het Platform Herstel zoet-zoutovergangen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Rijksinstituten voor Kust en Zee (RIKZ) en Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). Het wil bekendheid geven aan kennisontwikkeling, beleid en uitvoering m.b.t. het herstel van zoet-zoutovergangen.

Indien u ook wenst deel te nemen aan de activiteiten van het Platform Herstel zoet-zoutovergangen of simpelweg op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van het platform (h.a.larooy@rikz.rws.minvenw.nl).
 

3.1. ECOLAS ZOEKT PROJECTMEDEWERKER ‘MARIENE- EN HAVENSTUDIES’ MET BREDE INTERESSE VOOR MILIEU

In het kader van zijn expansie zoekt het milieubedrijf Ecolas een nieuwe projectmedewerker ‘Mariene- en havenstudies met brede interesse voor milieu’. De geselecteerde medewerker zal instaan voor de uitvoering van algemene en meer specifieke milieubeleidsstudies in het kader van regionale, federale en internationale opdrachten m.b.t. integraal kustzonebeheer, het mariene milieu en de havens. Ook interesse voor uitvoering van projecten in het buitenland wordt verwacht. Verder dienen kandidaten te beschikken over een universitair diploma en bij voorkeur minimum twee jaar mariene onderzoekservaring. Geïnteresseerden sturen hun CV en een begeleidend schrijven met motivatie naar Ecolas nv, t.a.v. mevr. Anne Baert, Lange Nieuwstraat 43, 2000 Antwerpen, of per e-mail naar anne.baert@ecolas.be. Voor bijkomende informatie kan men terecht op tel.: 03/233 07 03.
 

3.2. BMM HEEFT WERKAANBIEDING VOOR DRIE MARIENE ONDERZOEKERS ‘OPTISCHE TELEDETECTIE’ EN ‘MODELLERING VAN HET ECOSYSTEEM’

De Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM: http://www.mumm.ac.be), een departement van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, werft drie mariene onderzoekers aan. Twee jobs hebben betrekking op onderzoek naar optische teledetectie van kustwateren. Eén positie kadert in de mathematische modellering van het mariene ecosysteem. Het onderzoek heeft een beginduur van drie jaar. Geïnteresseerden dienen een universitair diploma te bezitten en talent voor wiskunde/informatica. Ervaring in mariene wetenschappen, teledetectie of mathematische modellering strekt tot aanbeveling. Kandidaturen, vergezeld van een CV, dienen te worden geadresseerd aan dr. G. Pichot, BMM, Gulledelle 100, B-1200 Brussel en dit vóór 15 maart. Meer info kan worden verkregen bij Kevin Ruddick (e-mail: jobs@mumm.ac.be; tel.: 02/773 21 31).
 

3.3. INVE TECHNOLOGIES REIKT DE HAND NAAR AFGESTUDEERDE STUDENTEN BIO-INGENIEUR OF BIOLOOG OM PRAKTIJKERVARING OP TE DOEN IN EUROPESE VISKWEKERIJ

De aquacultuursectie van INVE Technologies nv, een multinationaal veevoederbedrijf (http://www.inve.com), zoekt afgestudeerde studenten om praktijkervaring op te doen in een Europese viskwekerij met een Leonardo-beurs. Het betreft vooral manueel werk in de kweek van algen, rotiferen, Artemia, vislarven (onderzoek of productie) met mogelijke locaties in Italië (2), Griekenland (2), Noorwegen (3) of Spanje (2). De duur van de stages bedraagt 3, 6 of 9 maand, ergens tussen januari 2002 en januari 2003. Meer info bij Karen Curé: k.curé@inve.be, tel.: 052/33 13 20
 

3.4. TWEE ZUID-FRANSE STUDENTES OCEAN ENGINEERING OP ZOEK NAAR EEN STAGEPLAATS IN KUST- OF OCEANOGRAFISCH ONDERZOEK

Wie kan Marie Romani en Camille Lequette, twee Zuid-Franse studentes ‘Ocean Engineering’ helpen in hun zoektocht naar een stageplaats? Beide studentes studeren aan het ISITV, een school voor mariene ingenieurswetenschappen verbonden aan de universiteit van Toulon, en zouden graag gedurende de maanden juni en juli 2002 gedurende acht weken een stageopleiding volgen in het kader van een interessant kustgebonden of marien wetenschappelijk project. Hun cv’s zijn te bekomen via het VLIZ (info@vliz.be).
 

3.5. TWEE BEURZEN VOOR PATHOLOGISCH ONDERZOEK VAN SCHELPDIEREN AAN HET IFREMER STATION VAN LA TREMBLADE IN FRANKRIJK

In het kader van de EU Marie Curie Training Sites (http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm) zijn twee beurzen beschikbaar voor doctorandi met interesse voor pathologisch onderzoek bij tweekleppigen:

Deze posities hebben als vestigingsplaats het IFREMER station van La Tremblade in de Charente Maritime (Frankrijk). Meer info over deze site en over de invulling van de beurzen is te vinden op: http://www.ifremer.fr/latremblade/en/mariecurie/positions.htm
 

3.6. INTERESSE OM FLORA EN FAUNA ROND DIEPLIGGENDE SCHEEPSWRAKKEN IN DE WESTELIJKE MIDDELLANDSE ZEE TE BEMONSTEREN?

Dan is de vraag, de wereld ingestuurd door Odyssey Marine Exploration misschien wel iets voor u. Deze Amerikaanse onderneming plant in de zomer van 2002 een diepwaterexpeditie in het westelijk deel van de Middellandse Zee, op zoek naar scheepswrakken op een diepte van 700-850 meter. Er zouden nog enkele plaatsen aan boord van hun schip zijn voor onderzoekers, geïnteresseerd in bemonstering van flora en fauna. Meer info bij gs@shipwreck.net of op de website http://www.shipwreck.net.
 

4.1. KB TER BESCHERMING VAN BEDREIGDE FAUNA EN FLORA IN BELGISCH DEEL VAN DE NOORDZEE VERSCHENEN IN BELGISCH STAATSBLAD

Op 14 februari jl. verscheen in het Belgisch Staatsblad een Koninklijk Besluit ter bescherming van fauna en flora van het Belgisch deel van de Noordzee. Het KB is een uitvloeisel van de Belgische wet van 1999 ter bescherming van het mariene milieu en is in grote lijnen de logische toepassing van internationale conventies en Europese richtlijnen terzake. Het KB verbiedt het vangen, verstoren, vasthouden en verkopen van wilde soorten zeehonden, walvisachtigen, schildpadden en zeevogels in deze wateren, alsook van enkele vissoorten (prikken, Fint, Steur, Elft, Houting). Onopzettelijke vangst van deze dieren, bijvoorbeeld in visnetten, dient steeds gesignaleerd te worden bij de autoriteiten. Het KB beschrijft verder een reeks maatregelen voor de opvang en verzorging van dieren in nood, het vermijden van gevaarlijke praktijken zoals het gebruiken van explosieven en vergif, en het bestrijden van risico’s verbonden aan het introduceren van exotische soorten in de Belgische Noordzee. Inbreuken worden bestraft met boetes die kunnen oplopen van 495 tot 495.000 EUR. De volledige tekst van het KB kan worden teruggevonden op: Website van het staatsblad
 

4.2. IN MEMORIAM: ELISABETH MANN, VOORAANSTAAND ACTIVISTE EN PLEITBEZORGER VOOR OCEAANBESCHERMING

Ze is niet meer. Elisabeth Mann Borgese, de dochter van essayist en Nobelprijswinnaar Thomas Mann, stierf op 8 februari 2002 ten gevolge van een longontsteking. Als ecologe vocht ze jarenlang voor de bescherming van de wereldzeeën en stond ze mee aan de wieg van de Club van Rome, een groep wetenschappers die, in de jaren 70, de milieuverloedering en uitputting van de natuurlijke hulpbronnen onder de aandacht brachten. Ze had ook een belangrijke inbreng bij het tot stand komen van het VN-Verdrag uit 1982 inzake de ‘Law of the Sea’. Daarnaast was ze professor aan de universiteit van Halifax (Canada) en stichter van het International Ocean Institute te Malta. Met Elisabeth Mann verdwijnt ongetwijfeld één van de grote ambassadrices van de oceanen.
 

4.3. OPNIEUW HEEL WAT GESTRANDE ZEEZOOGDIEREN

Het wordt een klassieker. Zeker tijdens het winterhalfjaar spoelen aan onze kust regelmatig dode of sterk verzwakte zeezoogdieren aan, met vooraan op de lijst de Bruinvis. Deze relatief kleine en donkere dolfijnachtige is lang weg geweest aan onze kusten, maar lijkt zich te herstellen en kan nu ook regelmatig zwemmend worden waargenomen. Het mannelijk exemplaar (1,3 meter, 30 kg) dat op 9 februari levend aanspoelde te Oostende had minder geluk en stierf kort na de stranding, waarschijnlijk ten gevolge van een algemene verzwakking. Wie overigens meer wil weten over de Bruinvis, kunnen we het wetenschappelijke boek ‘The biology of the harbour porpoise’ (ed. A.J. Read, P.R. Wiepkema & P.E. Nachtigall, 1997, ISBN: 90-72743-07-5) alvast aanraden.

Op 18 februari, zij het veel verder van huis, spoelden een zestigtal Gewone Dolfijnen (Delphinus delphis) aan op de Bretoense kusten. Een twintigtal dieren konden nog terug in het water worden gezet, de andere veertig stierven ter plaatse. En tussen 20 en 30 januari 2002 waren reeds een 300-tal voornamelijk Gewone Dolfijnen aangespoeld langs de Franse Atlantische kusten (http://crmm.univ-lr.fr). Dat hier iets aan de hand is moge blijken uit het feit dat deze aantallen zowat dertig keer hoger liggen dan de ‘in normale omstandigheden’ aanspoelende aantallen! Het merendeel van de dolfijnen bleek te zijn verdronken in vissersnetten.

Om aan deze onnodige verliezen iets te verhelpen bestaat alvast de nodige technologie, zo lijkt het. Kleine apparaatjes (‘pingers’) worden op regelmatige afstanden aan de netten bevestigd en produceren bij onderdompeling ad random een reeks ultrasone geluiden ter afschrikking van dolfijnen (http://www.aquatec.demon.co.uk/latest/AQUAmark.htm).
 

4.4. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of postuum het resultaat van de verdediging willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan jan.seys@vliz.be
 


5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz.  De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys.  We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.


_________

DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ.  Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2001 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website (http://www.vliz.be)
 

VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Victorialaan 3 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel. +32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be