VLIZINE
jrg. 6, nr. 5-6 (mei-juni 2005)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be


Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: ‘unsubscribe VLIZINE’. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: ‘subscribe VLIZINE’. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.


INHOUD

1. Kalender
1.1.  ‘Dunes & Estuaries 2005’ in laatste rechte lijn: nu inschrijven!

1.2.    Zandwinning in Belgisch stukje Noordzee als thema van studiedag

1.3.    Zevende editie ‘Noordzeedagen’ op Texel

1.4.  U bent wat u uitstraalt: een cursus spectroscopie

1.5.  Kustwandelingen met aandacht voor geschiedenis, natuur en ruimtelijke planning

1.6.  Zeevoedsel en andere mariene producten in de kijker

1.7.  Vorming zeeanimatoren doorgrondt mysteries van de Noordzee

1.8.  Kreeftachtigen leren herkennen: een taxonomische workshop in Zuid-Engeland

 

2. Publicaties

2.1.  De Noordzee, onze elfde provincie

2.2.    Publicatie over beschermende functie van mangroves tegen tsunami’s en ander zeegeweld

2.3.    Zee-website voor kinderen

2.4.  Nieuwe fietskaarten over Zeeuwse Delta

2.5.  Aandacht voor schelpen

 

3. Vacatures/beurzen/fondsen

3.1.  VLIZ en ‘IOC Project Office for IODE’ werven zes mensen aan voor jobs onbepaalde duur

3.2.    Provincie West-Vlaanderen zoekt versterking voor bezoekerscentra

3.3.    Drie vacatures voor visdeskundigen of ecohydrologen

3.4.  Projectleider schelpdiercultuur voor RIVO Yerseke

 

4. Varia

4.1.  Aanvraag 30 nieuwe windmolens voor Thorntonbank ontvankelijk verklaard

4.2.  Mooie prijs voor origineel onderzoek ‘mariene milieu en gezondheid’

4.3.  Rare vondsten op Vlaamse en Nederlandse kusten

4.4.    Doctoraatsverdedigingen e.a.

 

5. Vraagbaak de ‘Zeeloods’

 

 

1.1. ‘DUNES & ESTUARIES 2005’ IN LAATSTE RECHTE LIJN: NU INSCHRIJVEN!

Het internationaal symposium ‘Dunes & Estuaries 2005’ staat voor de deur. Van 19 tot en met 23 september 2005 zullen onderzoekers, terreinbeheerders, beleidsvoerders en andere geïnteresseerden uit gans Europa zich gedurende vier dagen buigen over de te volgen strategieën en werkwijzen bij het ontwikkelen en herstellen van natuur in Atlantische kustgebieden zoals duinen, stranden en estuaria. De organisatoren (AMINAL-Natuur, VLIZ, EUCC en de gemeente Koksijde) hebben er alvast alles aan gedaan om er een praktisch georiënteerd forum van te maken, met veel ruimte voor discussie (drie blokken van telkens drie parallelle workshops) en veldpraktijk (2 halve dagen excursies zijn voorzien binnen het programma). Naast een aantal inleidende voordrachten over de rol van het Europese LIFE-programma en het Natura-2000 netwerk in Europese kustgebieden, volgen sessies die achtereenvolgens ingaan op de aankoop, het technisch beheer, het wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van kustnatuurherstel en de hydrologie. Vervolgens wordt het gegeven ook in een ruimere context geplaatst van ‘shoreline management’ en wordt specifiek ingezoomed op de mogelijkheden om natuur met toerisme en havenuitbouw te verzoenen. Meer dan 100 deelnemers uit 13 landen zijn reeds geregistreerd. Wie zich nog wil inschrijven wordt vriendelijk uitgenodigd dit snel te doen! Alle info op: http://wwww.vliz.be/de2005

 


1.2. ZANDWINNING in belgisch stukje noordZEE ALS THEMA VAN STUDIEDAG

Voor wie een mooi overzicht wil krijgen van wat aan zand en grind wordt ontgonnen in het Belgisch deel van de Noordzee, en meer wil vernemen over het onderzoek dat dient te waken over het duurzame karakter van die exploitatie, is dit een absolute must. Op 10 oktober 2005 organiseert de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie een studiedag met als titel: ‘Balans van het duurzaam beheer van de zand- en grindexploitatie op het Belgisch Continentaal Plat en toekomstperspectieven’. Het evenement vindt plaats in het Oostendse Thermae Palace en vangt aan om 9.15 uur. De voordrachten worden gehouden in het Nederlands en het Frans, met simultaanvertaling. Deelname kost 150 EUR en aanwezigheid dient (met ingevulde antwoordkaart) bevestigd te worden voor 1 september bij Helga Vandenreyken (Fax: 02/206 57 46; E-mail: helga.vandenreyken@mineco.fgov.be).

 


1.3.  ZEVENDE EDITIE ‘NOORDZEEDAGEN’ OP TEXEL

 

Ook dit jaar weer organiseert een consortium van Nederlandse onderzoeksinstellingen en administraties de ‘Noordzeedagen’. Op deze tweedaagse meeting beoogt men om onderzoekers, beleidsmakers en gebruikers van de Noordzee dichter bij elkaar te brengen rond een serie prikkelende voordrachten en discussies. Wie er ooit is bij geweest, zal het beamen. Het is een leerrijk forum dat overigens heel wat contactmogelijkheden biedt met de ‘zee-experts’ uit het noorden. Het thema voor 2005 is: ‘De Noordzee: grote veranderingen in systeem en regelgeving’. De Noordzeedagen 2005 vinden plaats op het eiland Texel op 13 en 14 oktober. Dit jaar berust de organisatie bij het NIOZ en Alterra Texel. Wilt u meer informatie, surf dan naar: http://www.noordzeedagen.nl

 


1.4. U BENT WAT U UITSTRAALT: EEN CURSUS SPECTROSCOPIE

Spectroscopie is een techniek die het mogelijk maakt de samenstelling van een object te achterhalen aan de hand van het licht dat door dit voorwerp wordt teruggekaatst. Immers, elk chemisch element heeft een unieke ‘signatuur’ bepaald door het uitstralen of absorberen van straling bij bepaalde golflengtes. Door het uitgestuurde licht in detail te gaan analyseren krijgt men als het ware een omschrijving ‘op afstand’ van het voorwerp. Zo kan men bijvoorbeeld lucht- of satellietbeelden aanwenden om te achterhalen met welke ondergrond, vegetatie of watersamenstelling men te doen heeft. Onnodig te zeggen dat dit werkveld in de lift zit en een schat aan informatie kan aanleveren binnen tal van toepassingen, waaronder heel wat zeegebonden domeinen. Daarom organiseren het Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO), het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA), de KU Leuven en de BMM een cursus met als titel: ‘Hyper Teach: training in Imaging Spectroscopy’. De opleiding gaat door van 26 tot en met 30 september 2005, aan het VITO, KMMA en de KU Leuven. De HyperTeach opleiding kadert in het gelijknamige project en wordt gesponsord door Federaal Wetenschapsbeleid. 

Het volledige programma, praktische informatie en inschrijvingsformulier vindt u op: http://www.vito.be/vitoevenement/Evenementenlijst.asp?Language=N. Let wel, inschrijven dient uiterlijk op 30 juni 2005 te gebeuren!
 

1.5. KUSTWANDELINGEN MET AANDACHT VOOR GESCHIEDENIS, NATUUR EN RUIMTELIJKE PLANNING

Voor wie er tijdens de zomer ’s avonds even op uit wil, lijkt deze sessie van negen avondwandelingen met aandacht voor geschiedenis, natuur en ruimtelijke ordening wel wat. Organisatoren zijn het Masereelfonds en de organisatie ‘Omgevingsfilosofie’. Naar de beschrijvingen van de wandelingen te oordelen, mag u zich aan een prikkelende tocht verwachten. Negen badplaatsen worden aangedaan: Blankenberge (4 juli), Oostende (11 juli), Heist (18 juli), Breskens (25 juli), De Haan (1 augustus), Nieuwpoort (8 augustus), Duinkerken (15 augustus), Koksijde (22 augustus) en De Panne (29 augustus). De aandacht gaat met name naar de kust als vrijetijdszone en havengebied, een samengaan dat niet altijd harmonieus verloopt. Deze wandelingen op maandag beginnen steevast om 19.00 uur en duren tot ca. 22.00 uur. Er dient vooraf ingeschreven te worden, telefonisch (02/502 38 80) of via mail (brussel@masereelfonds.be). Deelname kost 5 EUR per wandeling per persoon (als lid) of 7 EUR (voor niet-leden). Aanvullende info kan verkregen worden bij Bernard Desmet, Masereelfonds, Kazernestraat 33, 1000 Brussel of via http://www.masereelfonds.be/frameset.htm

 

Als u tussen 1 juli en 31 augustus 2005 in Oostende verzeild zou zijn geraakt, vergeet dan niet een bezoekje te brengen aan de tentoonstelling ‘Oostendse kustvisserij’. Deze gratis tentoonstelling borduurt verder op het boek ‘Oostendse kustvissersvaartuigen na wereldoorlog 1940-1945’ van de hand van André Barbaix en Eddy Eneman en vindt plaats op de bovenverdieping van het Noordzeeaquarium en de Jeugdherberg ‘De Ploate’.

 

En als u er nog niet genoeg van krijgt, kunt u ook nog gratis aansluiten bij een begeleide strandwandeling door het Marien Ecologisch Centrum op resp. 5, 7, 20, 22 juli of  3, 5, 18, 19 of 31 augustus (telkens van 19.30 tot 21.30 uur), of op 22 en 24 augustus (10.00-12.00 uur). Tijdig aanwezig zijn aan het Marien Ecologisch Centrum in de Langestraat 99, Oostende (Tel. 059/43 07 02; marien.ecologisch.centrum@pandora.be) volstaat.

 


1.6.  ZEEVOEDSEL EN ANDERE MARIENE PRODUCTEN IN DE KIJKER

Na de zomer staan zeevoedsel en andere mariene producten in de kijker n.a.v. twee internationale conferenties. Van 12 tot 16 september is er de ‘4de European Conference on Marine Natural Products’ in het Museum National d’Histoire Naturelle te Parijs, met speciale aandacht voor (bio)synthese van natuurlijke zeeproducten, nieuwe metabolieten uit zeeorganismen, biodiversiteit en ‘chemical ecology’, ‘biomimetic synthesis’, methodologie en gebruik van natuurlijke zeeproducten in het geneesmiddelenonderzoek. Meer info op: http://www.evicevents.com/ecmnp/.

 

En van 19 tot en met 22 september organiseren het Departement Zeevisserij (DvZ-CLO) en het Nederlandse Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) de 35ste WEFTA conferentie. WEFTA of de ‘West European Fish Technologists Association’ is in 1970 opgericht als platform voor Europese instituten begaan met het onderzoek en de technologische innovatie bij het verwerken van visproducten. Alle info betreffende het programma, de registratie, de proceedings en andere praktische facetten kan worden gevonden op http://www.wefta.nl

 

 

1.7.    VORMING ZEEANIMATOREN DOORGRONDT MYSTERIES VAN DE NOORDZEE

 

Onder het motto ‘De zee op de korrel’ organiseren het Centrum voor Natuur- en Milieueducatie (CVN) West-Vlaanderen en de dienst Natuur- en Milieueducatie van de provincie West-Vlaanderen van 20 september tot 11 oktober een cursus voor zeeanimatoren. Tijdens deze cursus, gericht tot gidsen die hun natuurkennis van de kust willen delen met kinderen, worden heel wat mysteries over de getijdenwerking, het leven in de Noordzee en allerlei strandvondsten doorgrond. De cursus vindt plaats in het Natuurcentrum het Zwin, en is gespreid over vier dinsdagnamiddagen (20 en 27 september, 4 en 11 oktober 2005) telkens van 13.30 tot 16.30 uur. Het cursusgeld bedraagt slechts 10 EUR. Inschrijven kan na eerst telefonisch of via e-mail contact te hebben opgenomen met Ann D’heedene van het CVN (Tel.: 050/82 57 26; cvn.westvlaanderen@skynet.be).

 

 

1.8.    KREEFTACHTIGEN LEREN HERKENNEN: EEN TAXONOMISCHE WORKSHOP IN ZUID-ENGELAND
 

U kunt het zo gek niet bedenken of er bestaat ergens wel een workshop of cursus over. Het is niet anders binnen de mariene biologie, waar gerichte opleidingen om de veelheid aan organismen te leren herkennen met de regelmaat van de klok worden geprogrammeerd. Zo is er van 12 tot en met 16 september 2005 een taxonomische workshop in het Britse Canterbury, die erop is gericht om allerlei kreeftachtigen (Crustacea) te leren identificeren. Zowel estuariene als mariene krabben, pissebedden, kreeften, garnalen, aasgarnalen, vlokreeftjes en tal van kleinere minder bekende groepjes komen hierbij aan bod. De opleiding is bedoeld voor consultants of onderzoekers actief in het estuariene of mariene milieu en wordt verzorgd door experts van het Natural History Museum en het Southampton Oceanography Centre. Deelnemers ontvangen op het einde van de rit een bekwaamheidscertificaat. De kostprijs bedraagt 720 pond sterling (omgerekend ca. 1086 EUR), inclusief vier overnachtingen en alle maaltijden. Wie interesse betoont voor deze cursus moet snel zijn, want het aantal deelnemers is beperkt tot 16. Contacteer: dr. Jackie Trigwell, Ecology Research Group, Canterbury Christ Church University College, The Mount, Stodmarsh Road, Canterbury, Kent, CT3 4AQ, UK (Tel.: +44/(0)1227 78 26 70). 

 

 

2.1. DE NOORDZEE, ONZE ELFDE PROVINCIE

Nog te vaak blijkt de Noordzee uitsluitend te worden geassocieerd met strand, visserij en scheepvaart, terwijl er voor de aandachtige kijker veel meer te beleven valt. Daarom organiseert de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, samen met de natuurverenigingen Natuurpunt en Natagora, een grote communicatiecampagne om het Belgisch stuk van de Noordzee in de aandacht te brengen. Onder het motto ‘Onze elfde provincie’ werden reeds een website (http://www.de-noordzee.be) en een folder ontwikkeld, en staan nog diverse initiatieven op stapel om dit  3600 km2 grote gebied (‘zo groot als een gemiddelde Belgische provincie’) in de kijker te plaatsen. De site handelt alvast niet alleen over fauna, toerisme, scheepvaart of zeevisserij, maar brengt ook andere activiteiten aan onze kust in kaart, zoals zandwinning en energieproductie. U kunt er ook meer vernemen over het Masterplan voor de Noordzee, waarmee de minister bevoegd voor Noordzeezaken, Johan Vande Lanotte, de diverse activiteiten op zee met elkaar hoopt te rijmen. 

 

 

2.2. PUBLICATIE OVER BESCHERMENDE FUNCTIE VAN MANGROVES TEGEN TSUNAMI’S EN ANDER ZEEGEWELD

Na de verwoestende tsunami van 26 december 2004 kwam er een wereldwijde golf van solidariteit en hulpoperaties op gang, die ook vandaag nog aanhoudt. Iets meer in de schaduw van dit gebeuren gingen ook wetenschappers aan de slag om de impact van de vloedgolf te bestuderen (zie o.a. http://www.iucn.org/tsunami/resources/iucn-reports.htm; http://www.reefbase.org/References/ref_literature.asp?/keyword=tsunami&searchactive=yes&Submit=search) of een inschatting te maken van de schade in functie van de kustgeomorfologie of de vegetatie. In een nieuw artikel in Current Biology (Dahdouh-Guebas et al. 2005.
How effective were mangroves as a defence against the recent tsunami? Current Biology 15 (12):R443-446) bespreken Farid Dahdouh-Guebas en zijn team hoe menselijke invloeden in het Sri Lankese kustgebied de tsunami a.h.w. hebben ‘geholpen’ om zoveel slachtoffers te maken. Uit een studie op 24 plaatsen blijkt bijvoorbeeld dat waar goed uitgegroeide mangrovebossen voorkwamen, de schade beduidend minder was dan elders. De bomen vingen er niet alleen de golven op, ze zwakten ook de kracht van het water af. Geëxploiteerde mangrovewouden scoorden merkelijk slechter dan natuurlijke bossen, omdat ze meer ‘besmet’ zijn met atypische soorten. Het artikel is te downloaden via: http://www.vub.ac.be/APNA/staff/FDG/fdg.html (‘Go straight to… Publications’).  

 


2.3.  ZEE-WEBSITE VOOR KINDEREN

Kustmail, het maandelijkse e-zine over kustbeheer uitgegeven door de Kustvereniging i.s.m. Stichting Duinbehoud en Vereniging Kust en Zee, maakte er ons op attent. De nieuwe website http://www.kustenzeeverkenners.nl ging tijdens de Week van de Zee online en bevat een massa informatie over de zee en de duinen, en dit in kinderformaat. U vindt er ook mooie foto’s, filmpjes en spelletjes, zodat het geheel uiterst kindvriendelijk oogt. Neem vlug even een kijkje!

 


2.4. NIEUWE FIETSKAARTEN OVER ZEEUWSE DELTA

Aquaterra werkte in samenwerking met Pierre Tavernier, ornitholoog, natuurgids en fietser, twee gloednieuwe fietskaarten uit. Op deze unieke fietskaarten worden alle landschappen, biotopen en natuurontwikkelingsprojecten aangeduid in de Zeeuwse Delta. Zowel Nederlanders als Vlamingen kunnen genieten van deze kaarten. Deze fietskaarten zijn te koop in diverse boekhandels en toeristische diensten. Eerder verschenen in deze reeks kaarten die heel Vlaanderen omvatten (http://www.fietskaart.be; http://www.aquaterra.be).


2.5.  AANDACHT VOOR SCHELPEN 

 

Voor wie zich wil verdiepen in schelpen en andere weekdieren van de Belgische kust, is er sinds kort een zeer uitgebreide bibliografie samengesteld. Niet minder dan 638 referenties werden verzameld door de bibliotheek van het VLIZ en – in samenwerking met de kustafdeling van de Belgische Vereniging voor Conchyliologie – gepubliceerd in het tijdschrift Neptunea. De volledige referentie luidt:

Haspeslagh, J.; Cerpentier, S. (2005). A comprehensive bibliography on the recent marine Mollusca of Belgium (1777-2004). Neptunea, 4(1-2). B.V.C. Section Coast: De Haan, Belgium. viii, 50 pp.  Niet onbelangrijk om weten is dat alle referenties uit deze publicatie ook daadwerkelijk beschikbaar zijn in de VLIZ-bibliotheek. Wie dus een overzichtsstudie wil maken van de Belgische mariene mollusken, kan voor alle informatie bij Jan Haspeslagh (jan.haspeslagh@vliz.be; +32/(0)59 34 21 37) terecht.

 

Vers van de pers is ook de nieuwe ‘Veldgids Schelpen’, van de hand van R.H. de Bruyne en uitgegeven door de K.N.N.V. (Utrecht). Deze 224 pagina’s tellende veldgids behandelt 252 soorten die voorkomen langs de kusten van Nederland, België, het Waddengebied en het Duitse (rots-)eiland Helgoland. De tabellen en tekst zijn voorzien van tekeningen en kleurenfoto's. Zowel voor de geïnteresseerde leek als voor de meer ervaren schelpenverzamelaar is dit een belangrijke gids bij het op naam brengen van strandvondsten. De prijs bedraagt  24,95 EUR en bestellen kan via: http://www.divenow.nl/knvv_veldgids_schelpen.htm.

 

 

3.1.    VLIZ EN ‘IOC PROJECT OFFICE FOR IODE’ WERVEN ZES MENSEN AAN VOOR JOBS ONBEPAALDE DUUR

 

Het UNESCO IOC Project Office for IODE, dat in april 2005 van start ging als buur van het VLIZ te Oostende, wenst zo snel mogelijk drie mensen aan te werven ter ondersteuning van de opleidingsactiviteiten die in het projectkantoor zullen georganiseerd worden. Het gaat meer bepaald om een Training Coordinator, een IT-Specialist/Web Developer en een Administrative Assistant. Meer achtergrondinformatie, taakomschrijvingen en profielen vindt u in volgend document.

 

Ook het Vlaams Instituut voor de Zee zelf zoekt drie nieuwe medewerkers om haar kerntaken te helpen vervullen. Hier gaat het om een medewerker voor de cel communicatie, een wetenschappelijk medewerker voor het datacentrum en een IT-medewerker voor het datacentrum. Voor taakomschrijvingen en profielen, zie volgend document. Bovendien zal het VLIZ een werfreserve aanleggen voor contractuele medewerkers voor het uitvoeren van verschillende projecten die starten in de periode 1 september 2005 – 1 februari 2006.

 

Deadline voor het indienen van kandidaturen is 31 juli 2005, indiensttreding zo snel mogelijk vanaf 1 september 2005. Informeel kunnen bijkomende inlichtingen worden opgevraagd bij Jan Mees (jan.mees@vliz.be; gsm: 0476-86 96 23).

 

 

3.2. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ZOEKT VERSTERKING VOOR BEZOEKERSCENTRA

De provincie West-Vlaanderen laat weten over te gaan tot de organisatie van een vergelijkend examen voor de aanwerving van twee voltijdse deskundigen en twee medewerkers ten behoeve van de Dienst MiNaWa (Milieu-, Natuur- en Waterbeleid). Deze versterking behelst de aanwerving van twee verantwoordelijken en twee onthaalmedewerkers voor de resp. bezoekerscentra De Palingbeek (Ieper) en Bulskampveld (Beernem). De functiebeschrijvingen, het examenprogramma en het inschrijvingsformulier zijn te vinden op: http://www.west-vlaanderen.be/vacatures.


 
3.3. DRIE VACATURES VOOR VISDESKUNDIGEN OF ECOHYDROLOGEN

De Universiteit Wageningen (Aquaculture & Fisheries groep) en de Universiteit Utrecht (Departement Fysische Geografie) zijn op zoek naar één post-doc (voor 3 jaar) en twee doctoraatsstudenten (voor 4 jaar) om onderzoek te verrichten naar de invloed van overstromingsdynamiek op visrecrutering in de Volga, één van de grootste en meest intacte ‘floodplain systems’. Hiervoor hengelt men naar zeer gemotiveerde onderzoekers met interesse in hydrologie, remote sensing en floodplains (PhD1) of ecologie en visbiologie (PhD2 en post-doc). De jobs gaan van start op 1 januari 2006 (PhDs), resp. 2007 (postdoc). Solliciteren dient te gebeuren voor 7 juli 2005. Meer info op: http://www.zod.wau.nl/fcf/index.php onder ‘vacancy’.

 

 

3.4. PROJECTLEIDER SCHELPDIERCULTUUR VOOR RIVO YERSEKE

Het RIVO is het belangrijkste Nederlandse onderzoeksinstituut op het gebied van vis, schaal- en schelpdieren. De hoofdvestiging bevindt zich te IJmuiden. In Yerseke vindt u het Centrum voor Schelpdieronderzoek, een praktijkgerichte onderzoekslocatie voor zeecultures. Voor deze locatie zoekt RIVO een onderzoeker om als projectleider te fungeren van o.a. de inventarisaties in de Waddenzee. Clusterleider Zeecultuur en Visteelt, Henk van der Mheen, kan u verder inlichten over deze vacature (Tel.: +31/(0)255 56 47 53; henk.vandermheen@wur.nl), maar u vindt ook bijkomende info op: http://www.rivo.dlo.nl/.

 

 

4.1. AANVRAAG 30 NIEUWE WINDMOLENS VOOR THORNTONBANK ONTVANKELIJK VERKLAARD

Het consortium C-Power heeft reeds een tijdje zijn concessie op zak om op de Thortonbank, op zo’n 30 km uit de Belgische kust, een windpark van 60 turbines te bouwen (zie http://www.c-power.be).

De federale controlecommissie CREG heeft nu ook de aanvraag van een ander consortium, Eldepasco, om een windpark van 30 molens (150 mW) neer te poten vlak naast het C-Power initiatief, ontvankelijk verklaard. Dat betekent nog niet dat de concessie al op zak is, want de wethouder voorziet nog in een mededingingsperiode van dertig dagen om eventuele andere kandidaten toe te laten op dezelfde plaats een voorstel in te dienen. Naast Colruyt maken ook de hernieuwbare energieproducenten Aspiravi en Electrawinds (beide gespecialiseerd in duurzame energieprojecten) en het bouwbedrijf Depret deel uit van het consortium Eldepasco. Het projectvoorstel zal, bij oplevering, een investering van een half miljard euro vergen en 150.000 gezinnen van stroom voorzien.

 


4.2.  MOOIE PRIJS VOOR ORIGINEEL ONDERZOEK ‘MARIENE MILIEU EN GEZONDHEID’

Met de deadline voor het indienen van de studies in zicht (31 augustus 2005) willen wij toch nog even de Prijs Dr. Edouard Delcroix 2005 in herinnering brengen. Voor deze tweejaarlijkse prijs, die het VLIZ samen met de vzw HYDRO organiseert en waaraan een prijskaartje van 12.500 EUR vasthangt, kunnen wetenschappers die interesse hebben nog steeds hun studie indienen. Het onderwerp ‘Mariene Milieu en gezondheid’ mag zeer ruim genomen worden. Voor meer inlichtingen en het inschrijvingsformulier kan u terecht op de VLIZ website (http://www.vliz.be/Delcroix/delcroix.htm), maar u kunt ook telefonisch contact opnemen (Tel.: +32/(0)59 34 21 30).


4.3. RARE VONDSTEN OP VLAAMSE EN NEDERLANDSE KUSTEN

Het gebeurt wel vaker dat merkwaardige dieren levend of dood worden aangetroffen in Belgische of Nederlandse kustwateren. Zo werden recent nog 11 jonge Maanvissen gesignaleerd als aanspoelsels op onze stranden, en was er de vangst van de Amerikaanse vissoort Atlantic croaker (
Micropogonias undulatus) die terstond van de RIVO-medewerkers de Nederlandse naam ‘knorrepos’ kreeg toebedeeld. In een nieuwe bijdrage voor de Grote Rede maakten Francis Kerckhof en Jan Seys een korte synthese van welke nieuwe vondsten mogelijk verband houden met de klimaatsopwarming. Het artikel verschijnt rond half juli en is vanaf dan te downloaden via: http://www.vliz.be/docs/GroteRede/GrotRedeArch.htm.4.4. DOCTORAATSVERDEDIGINGEN e.a.

We zouden het erg op prijs stellen als alle onderzoekers die de datum van hun verdediging reeds kennen, of na de verdediging het resultaat hiervan willen kenbaar maken, dit zouden laten weten aan
jan.seys@vliz.be voor opname in het VLIZINE.

 

·        Gregory Maes verdedigde op 31 mei 2005 aan de KU Leuven met succes zijn proefschrift, getiteld: ‘Evolutionaire gevolgen van een katadrome levensstrategie op de genetische structuur bij de Europese aal (Anguilla anguilla L.)’. Promotor was prof. Filip Volckaert. Proficiat Gregory.

 


5. VRAAGBAAK DE  ‘ZEELOODS’

Via deze rubriek kan iedereen oproepen lanceren voor samenwerking, gezamenlijk gebruik van materiaal, vraag naar levende en andere monsters, enz. De informatie dient gestuurd te worden naar Jan Seys (jan.seys@vliz.be). We nemen het bericht op in de vraagbaak van één van de volgende VLIZINES.DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2005 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
http://www.vliz.be


VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Wandelaarkaai 7 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel.
+32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be

mark your calendar:
Dunes & Estuaries 2005 (Koksijde, Belgium, 19-23 September 2005)  http://www.vliz.be/de2005