VLIZINE
jrg. 7, nr. 8-9  - ADDENDUM - (augustus-september 2006)
Hét e-zine met praktische informatie over onderzoek en beleid door en voor Vlaamse mariene wetenschappers. 
Deze gratis on line uitgave van het Vlaams Instituut voor de Zee vzw verschijnt maandelijks en wordt verspreid onder alle geïnteresseerden.
V.U.: Jan Mees 
Redactie: Jan Seys 
Reacties naar jan.seys@vliz.be


Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) wil via dit e-zine maandelijks informeren over de eigen activiteiten en die van onderzoeks- en beleidsgroepen in Vlaanderen actief in de mariene en kustgebonden wetenschappen. Alle nuttige informatie van uw kant (zoals vacatures, nieuwe projecten, vraag voor samenwerking, interessante symposia, etc.) wordt graag ingewacht om in het eerstvolgende VLIZINE te worden opgenomen. Dit bericht bereikt u via de VLIZINE rondzendlijst. Om u uit te schrijven, stuur een e-mail naar info@vliz.be met in de subjectline: ‘unsubscribe VLIZINE’. Inschrijven op dezelfde manier met vermelding: ‘subscribe VLIZINE’. Archieven van dit e-zine zijn raadpleegbaar via deze link.

EEN OPINIESTUK VAN HET VLIZ ALS REACTIE OP RECENTE BERICHTEN IN DE VLAAMSE PERS
In De Standaard van 7 september 2006 konden we lezen dat het Federaal Departement voor Wetenschapsbeleid overweegt een ‘Belgisch Instituut voor de Zee’ op te richten. Als voorzitter en directeur van het al bestaande Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), formuleren Paul Breyne, gouverneur van West-Vlaanderen, en Jan Mees hierbij enkele bedenkingen. De informatie waarover we beschikken suggereert immers dat de structuur en de doelstellingen van het nieuwe instituut deels geïnspireerd zijn op deze van het VLIZ, en dat enige overlap van activiteiten niet ondenkbaar is. Het nieuwe federale initiatief kan ons inziens enkel een meerwaarde betekenen als aan een aantal randvoorwaarden voldaan is. Ten eerste dient vermeden te worden dat een nieuwe instelling gecreëerd wordt die in concurrentie gaat met reeds bestaande instellingen. Ten tweede mag de financiering van het nieuwe instituut niet ten koste gaan van de middelen die nu beschikbaar zijn voor competitief Noordzee-onderzoek.
l
ees verder via deze link:
http://www.vliz.be/NL/HOME&id=133


DISCLAIMER
VLIZINE heeft als doel informatie te verstrekken. Eventuele standpunten zijn die van de auteurs en stemmen niet noodzakelijk overeen met die van het VLIZ. Het VLIZ is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen ten gevolge van foutieve of verkeerd geïnterpreteerde informatie in dit e-zine, noch voor de inhoud van websites waarnaar verwezen wordt.
Uw adres opgenomen in onze e-zine rondzendlijst wordt niet aan derden doorgegeven zonder uw toestemming en wordt niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

COPYRIGHT
Copyright © 2006 Vlaams Instituut voor de Zee. Delen uit dit e-zine mogen in andere publicaties worden overgenomen, maar uitsluitend met bronvermelding. Deze publicatie mag wel in haar geheel ter kennismaking worden doorgestuurd naar derden.

LID WORDEN VAN HET VLIZ KAN
Meer info vindt u op onze website.

WEBSITE
http://www.vliz.be


VLIZ
Vlaams Instituut voor de Zee vzw
Flanders Marine Institute
Wandelaarkaai 7 - B-8400 Oostende, Belgium
Tel.
+32/(0)59 34 21 30
Fax +32/(0)59 34 21 31
http://www.vliz.be