Catalogue | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

Catalogue

This search interface gives access to the reference database of VLIZ, an extensive collection of (inter)national marine scientific literature references.

You can limit your search to the Belgian marine literature only or to the VLIZ Library catalogue only by checking the 'VLIZ Library' box.

New search
[ report an error in this record ]basket (0): add | show Print this page

Zeeschelde ‐ Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming
Verelst, K.; Vanderkimpen, P.; Visser, K.P.; Mostaert, F. (2018). Zeeschelde ‐ Tijarm Zwijnaarde: hydraulische impact oeverherstelling en dimensionering oeverbescherming. Versie 5.0. WL Rapporten, 17_079_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 11 pp.
Part of: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, more

Available in  Authors 
Document type: Project report

Author keywords
  Dimensionering; Opstuwing; Oeverbekleding

Project Top | Authors 
 • Oeververdediging Sigmaplan tijarm Zwijnaarde, more

Contact details

Proposer: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV; Afdeling Zeeschelde, more


Authors  Top 
 • Verelst, K., more
 • Vanderkimpen, P., more
 • Visser, K.P., more
 • Mostaert, F., more

Abstract
  Aan de rechteroever van de Tijarm van de Schelde te Zwijnaarde is een acute verzakking van de oever waargenomen ter hoogte van de bebouwing. De huidige verdediging met (te kleine) breuksteen is grotendeels weggespoeld waardoor het geotextiel zichtbaar is. Op deze locatie is momenteel geen binnenvaart aanwezig, maar doen zich wel af en toe piekdebieten voor in de richting van de Ringvaart/Zeeschelde.

  Afdeling Zeeschelde van De Vlaamse Waterweg nv heeft reeds een ontwerp gemaakt voor een herstelling van de betreffende oever. Deze herstelling bestaat uit een zandaanvulling met daarop een breuksteenbekleding. Echter de herstelde oever neemt een belangrijk deel van de dwarsdoorsnede van de tijarm in.

  Dit rapport onderzoekt de hydraulische impact met betrekking tot opstuwing en stroomsnelheid in de tijarm van de voorgestelde herstelling en gaat na welke oeverbescherming uit breuksteen nodig is om nieuwe beschadigingen te voorkomen. De opstuwing ten gevolge van de voorgestelde oeverherstelling bedraagt minder dan 1 cm. De maximale stroomsnelheid doorheen de herstelde secties bedraagt 2.3 m/s. Uit de dimensionering van de oeverbescherming volgt dat de in het ontwerp voorgestelde breuksteensortering 10 – 60 kg voldoet.


All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Authors