Exercises | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

Ecologie en biodiversiteit

 • Algen-tamagotchi (342x downloaded) download

  In deze opdracht kweken de leerlingen zelf algen door ze te voorzien van de juiste voedingsstoffen. Het is de bedoeling dat de leerlingen aan het einde van deze opdracht zo veel mogelijk algen hebben gekweekt. NIEUWE VERSIE 2018

 • Bioluminescentie (1377x downloaded) download

  Hoe kunnen sommige organismen licht geven in de diepzee? Practicum rond het enzymsysteem van het Japanse zeevuurvliegje. TIJDELIJK NIET MEER VERKRIJGBAAR

 • Classificatie van fauna en flora aan onze kust (550x downloaded) download

  Welke soorten zijn aan elkaar verwant? Classificatieopdracht bij de courante soorten die aan onze kust voorkomen. Door Michiel Smits, 2010

 • De invloed van omgevingsfactoren op de watervlo (414x downloaded) download

  Hoe gevoelig is zoöplankton voor verontreiniging? Observaties van watervlooien onder wisselende omgevingsfactoren.

 • Dissecties op zeedieren (1097x downloaded) download

  Hoe een dissectie uitvoeren op een mossel, een haring en een hondshaai? Handleiding voor de dissecties in woord en beeld. Door Bert Kesteloot en Nadine Speleman, KHBO

 • Echolocatie bij de mens (374x downloaded) download

  Hoe kan de mens zonder te zien obstakels in een ruimte mijden? Leer net zoals dolfijnen de techniek van echolocatie.

 • Fotocollage leven in de Noordzee (383x downloaded) download

  Met deze opdracht wordt de kennis van het zeeleven getest. Foto's door Hans Hillewaert, ILVO Visserij

 • Geluid onderwater (665x downloaded) download

  Hoe gedragen geluidsgolven zich onder water? Experimenten met verschillende variabelen.

 • Mariene voedselwebben (428x downloaded) download

  Een voedselweb in zee is zeer complex. Voor leelringen dient de oefening als een uitdaging om de complexiteit van het mariene voedselweb te ontdekken en te leren omschrijven.

 • Microbieel leven rond hydrothermale bronnen in de diepzee: chemosynthese (267x downloaded) download

  Is leven zonder zonlicht mogelijk? Met dit biochemisch experiment zoeken we het uit! Observatie van micro-organismen in een Winogradsky kolom.

 • Natuurlijke selectie (336x downloaded) download

  De synthese van de ontdekkingen van Darwins selectietheorie bracht een fundamentele verandering teweeg in het biologisch denken. De neodarwinistische evolutietheorie wordt inmiddels algemeen geaccepteerd als mechanisme voor soortvorming. Een aantal belangrijke kenmerken uit deze evolutietheorie kunnen we heel mooi illustreren met een simulatiespel.

 • Primaire productie (336x downloaded) download

  Hoe de primaire productie van een vijver bepalen? Dit biochemisch experiment doet zuurstofmetingen met de licht- en donkerflesmethode.

 • Schelpensleutels opstellen (1681x downloaded) download

  Hoe kunnen leerlingen zelf een determinatiesleutel leren opstellen? Observatie van de meest voorkomende mollusken en gastropoden op het onze stranden. Door Samuel VandeWalle, UGent 2011

 • Zeg niet zomaar zand tegen het strand (375x downloaded) download

  Hoe een zoutwaterbiotoop onderzoeken? Ecologisch onderzoek van het strand ter voorbereiding van veldwerk Kust- en zeeverkenners van Horizon educatief ism Mieke Eggermont

 • Zoekkaart Leven op het strand (366x downloaded) download

  Wat leeft er op het strand? Op deze zoekkaart staan de meest voorkomende organismen op het strand.

 • Zoekkaart Zacht substraat (407x downloaded) download

  Zoekkaart bij de poster van de meest voorkomende soorten van zandige bodems en stranden van de Belgische kust.

 •