IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Print this page

Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Date: 2011-05-24
  Location: Staf Versluys centrum, Bredene, Belgium
 Participant | Publications | URL 

Institute  Top | Publications | URL 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, organiser

Publications (7)  Top | Participant | URL 
 • Baptist, M. (2011). Eilanden en biotische veranderingen in zee [PRESENTATIE]. Wageningen UR. IMARES: Wageningen. 27 slides pp., more
 • de Vries, I. (2011). Verzilting in de Nederlandse ZW-delta [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 17 slides pp., more
 • Janssen, G.M. (2011). Natuurwaarden van een zand op-en overslagterrein aan de kust? [PRESENTATIE]. Rijkswaterstaat/Vrije Universiteit Amsterdam: Amsterdam. 34 slides pp., more
 • Lebbe, L. (2011). Invloed van menselijke ingrepen en klimaatverandering op de evolutie van zoet-zoutwaterverdeling in het Vlaamse kustgebied [PRESENTATIE]. Universiteit Gent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Cel Grondwatermodellering: Gent. 27 slides pp., more
 • Mulder, J.P.M. (2011). Zeespiegelstijging? Zand erover! Een andere kijk op klimaatadaptatie [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 50 slides pp., more
 • Slabbinck, B.; Bauwens, F.; Dewolf, A.; Seys, J. (Ed.) (2011). Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)/Natuurpunt: Oostende. ISBN 978-90-817451-2-3. 31 pp., more
 • Van Lancker, V.R.M. (2011). Sediment en morfodynamiek Belgische kustzone [PRESENTATIE]. Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM): Brussel. 21 slides pp., more

URL  Top | Participant | Publications 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participant | Publications | URL