IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Print this page

Dag van de Wetenschap 2017 - Marien Onderzoek: Veranderende Zee

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Date: 2017-11-26
  Location: Marien Station Oostende (Slibwaykaai) & onderzoeksschip RV Simon Stevin (Post Foxtrot), Oostende, Belgium
 Participants | URLs 

Institutes (8)  Top | URLs 
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, organiser
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; VLOOT dab, more, organiser
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Operationele Directie Natuurlijk Milieu; Aquatische en Terrestrische Ecologie (ATECO), more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more, partner
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Landbouw en Visserij; Instituut voor landbouw-, visserij en voedingsonderzoek (ILVO), more, partner
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (GhEnToxLab), more, partner
 • Vrije Universiteit Brussel; Faculteit Wetenschappen & Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Chemie; Analytical, Environmental and Geochemistry (AMGC), more, partner
 • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more, partner

URLs (3)  Top | Participants 

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participants | URLs