IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Print this page

UGent aan ZEE

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Period: 2008-03-07 - 2008-03-08
  Location: UGent, diverse locaties, Gent, Belgium
 Participants | Publications | URL 

Institutes (10)  Top | Publications | URL 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Laboratorium voor Protistologie en Aquatische Ecologie (PAE), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie; Laboratorium voor Aquacultuur en Artemia Reference Center (ARC), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie; Laboratorium voor Milieutoxicologie en aquatische ecologie; Onderzoeksgroep voor Milieutoxicologie (ECOTOX), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Europees, publiek- en internationaal recht; Maritiem Instituut, more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Weg- en Waterbouw (AWW), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Fycologie, more, organiser
 • Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more, organiser
 • Ghent University; Directie Bestuurszaken; Afdeling Communicatie, more, organiser

Publications (21)  Top | Participants | URL 
 • (2008). Aan de slag in de fysische wereld: meten is weten [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Aquacultuur van macro- en microwieren [POSTER]. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Biodiversiteit van het benthos [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Biodiversiteit van wieren, microalgen en protozoa [POSTER]. Universiteit Gent; Vakgroep Biologie, Onderzoeksgroep Protistologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Chemische vervuiling in de Westerschelde [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). De mysteries van mariene landschappen [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). De verborgen methaanbronnen in de diepzee [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). De wereld van koudwaterkoralen ontsluierd [POSTER]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Diepzee: onbekend, niet onbemind... [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Ecologisch belang van mariene macrowieren [POSTER]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Een zee van energie: golfenergie [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Een zee van energie: windenergie. Bescherming tegen erosie van fundering van offshore windmolens [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Het numerieke golflaboratorium: golven zonder water [POSTER]. Universiteit Gent. Faculteit van de Toegepaste Wetenschappen. Vakgroep Civiele Techniek: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Het pekelkreeftje, Artemia: een unieke voedselbron voor vis & garnalenlarven [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Principes van de commerciële garnalenteelt [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Principes van de commerciële visteelt [POSTER]. Artemia Reference Center. Ghent/University of Ghent. Faculty of Agricultural and Applied Biological Sciences. Laboratory of Aquaculture: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Risico’s van chemische stoffen in mariene systemen: databanken en technieken [POSTER]. Universiteit Gent. Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Stranden… niet enkel voor toeristen [Poster]. Universiteit Gent. Vakgroep Biologie, sectie Mariene Biologie: Gent. 1 poster pp., more
 • (2008). Verhalen van het sedimentaire logboek [Poster]. Renard Centre of Marine Geology, Ghent University: Gent. 1 poster pp., more
 • Cliquet, A.; Bogaert, D.; De Waen, D.; Maes, F. (2008). De afbakening van Natura 2000-sites in de BNZ: een stap vooruit of een lege doos? Institutionele en wettelijke context [POSTER]. Universiteit Gent. Maritiem Instituut: Gent. 1 poster pp., more
 • Goffin, A.; Seys, J.; Mees, J.; Vincx, M. (Ed.) (2008). UGent aan Zee. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. ISBN 978-90-812900-1-2. 96 pp., more

URL  Top | Participants | Publications 

Description:
  Mariene onderzoeksgroepen aan Universiteit Gent zetten hun deuren open, met op 7 maart een academische zitting

Notes:
  7/3 - Academische zitting (Het Pand): 16h00
  8/3 - Opendeurdag in de verschillende laboratoria tussen 10h00-17h00 (sterre S8, Rozier-Platteaustraat, Zwijnaarde, ...) + doop ROV Genesis (14h00)

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participants | Publications | URL