IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Printer-friendly version

Zeebodemkartering/Modellering en Duurzame Ontwikkeling Finale Workshop MAREBASSE - Stakeholder Workshop MESH

[ report an error in this record ]

More: Participants | Project | URL 
  Eventtype: Conference/Workshop
  Date: 2006-09-28
  Location: Het Pand, Gent, Belgium
  Contact:

Institutes (2)  Top | Project | URL 
 • Universiteit Gent (UGent), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Geologie; Renard Centre of Marine Geology (RCMG), more, organiser

Project  Top | Participants | URL 
 • MESH: Development of a framework for Mapping European Seabed Habitats, more

URL  Top | Participants | Project 

Description:
  De workshop biedt een overzicht van resultaten bekomen tijdens recent onderzoek met als centrale doelstelling een optimalisatie van zeebodem-kartering en modellering. De onderzochte thema’s zijn gerelateerd aan mariene aggregaatextractie; bagger- en stortoperaties; milieu(effect)studies; 2/3D sediment(transport)modellering; geo-akoestische technieken en zeebodemclassificatie.
  Nieuw kaartmateriaal is beschikbaar, zowel voor een aantal nieuw onderzochte sites en voor het volledige Belgische deel van de Noordzee.
  De resultaten worden gevalideerd en verfijnd in Europese context doorheen het InterregIIIb project MESH (‘Mapping European Seabed Habitats’). MESH beoogt de opzet van de eerste habitatkaart op schaal van NW Europa. Habitat wordt hierbij gedefinieerd als het fysische zeebodemmilieu in relatie tot de biologische rijkdom en diversiteit. In MESH wordt tevens gewerkt aan de standardisatie en beheer van data volgens Europese normen alsook aan richtlijnen en protocols voor zeebodemkartering.
  Het nut en de toepasbaarheid van kaartmateriaal in de praktijk en op beleidsniveau staan centraal tijdens deze workshop. In dit opzicht is het de bedoeling verschillende visies en noden van een diverse groep van eindgebruikers te verzamelen. De workshop dient tevens als forum voor de uitwisseling van informatie en ervaring.

Notes:
  Workshop voor wetenschappers, ingenieurs, specialisten, planners en beleidsverantwoordelijken actief in de milieu- of delfstoffensector op een uitvoerend of managementniveau.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participants | Project | URL