IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Print this page

Internationaal Congres "Atlantikwall"

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Period: 2006-11-16 - 2006-11-19
  Location: Domein Raversijde, Oostende, Belgium
  Contact:
 Participant 

Institute  Top 
 • Provincie West-Vlaanderen, more, organiser

Description:
  De Atlantikwall, een toekomst voor ons verleden?

  De Atlantikwall is een uniek Europees gegeven. Nooit voorheen in de geschiedenis van West-
  Europa kwam een dergelijk complex verdedigingsstelsel van een dergelijke omvang tot stand. De
  Atlantikwall kan dus niet binnen de verschillende landsgrenzen telkens op een andere manier
  benaderd worden. Over de ganse kuststrook van Europa, vanaf Noorwegen tot aan de Spaanse
  en Italiaanse grens heerst er een tactische en bouwfysische eenheid. Het congres wil laten inzien
  dat de Atlantikwall, als getuige van een somber verleden, een rol te vervullen heeft in de
  geschiedenisbeleving van West-Europa. Op enkele uitzonderingen na hebben de meeste
  betrokken landen nog geen stelling ingenomen tegenover dit verleden. Reeds veel is verloren
  gegaan of wordt momenteel bedreigd. Het is de hoogste tijd dat dit historisch en architecturaal
  patrimonium de plaats krijgt dat het verdient. Met behulp van Europese steun wil het congres
  hieraan bijdragen.
  Het congres wordt ingericht door de provincie West-Vlaanderen en bestaat uit twee delen: een
  colloquium met een aantal binnen- en buitenlandse sprekers en een aantal bezoeken aan sites in
  binnen- en buitenland.
  Voor de lezingen zijn twee dagen voorzien (donderdag 16 en vrijdag 17 november). Een aantal
  experten zal het onderwerp behandelen uit verschillende oogpunten. Sommige sprekers zullen
  ingaan op historische facetten. Andere sprekers zullen verduidelijken hoe in de respectievelijke
  landen met de Atlantikwall wordt omgegaan (zowel in het verleden als in de toekomst). Tenslotte
  zullen een aantal Atlantikwall-museumverantwoordelijken hun realisatie belichten en hun
  ervaringen meedelen. In dit kader zal ook een uitgebreid bezoek aan het Atlantikwallmuseum
  Raversijde worden gebracht.
  Op zaterdag 18 november en zondag 19 november wordt telkens een uitstap voorzien waarin
  bijzondere realisaties getoond worden. Op het programma staan Noord-Frankrijk (o.a. La
  Coupole) en Engeland (Hellfire corner in Dover).

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participant