IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Print this page

De Noordzeedagen 2002

[ report an error in this record ]

  Eventtype: Conference/Workshop
  Period: 2002-10-10 - 2002-10-11
  Location: Hotel Atlantic, Kijkduin, Netherlands
 Participant 

Institute  Top 
 • WL | Delft Hydraulics, more, organiser

Description:
  Jaarlijks komen instituten, die ecologisch onderzoek met betrekking tot de Noordzee uitvoeren, bijeen tijdens de Noordzeedagen. De Noordzeedagen, voortgekomen uit het voormalige interdepartementale BEON-programma, zijn primair bedoeld als ontmoetingsplaats voor leveranciers en gebruikers van wetenschappelijke en toepassingsgerichte kennis van de Noordzee. Elke jaar kiezen we een actueel thema, dat zowel vanuit het onderzoek als vanuit het beleid wordt belicht.

  Noordzee 2002 - 2025, op volle zee?

  De Noordzee is een intensief gebruikt gebied en zal in de toekomst steeds meer en bewuster geëxploiteerd worden. Verschillende grote infrastructurele werken en projecten staan gepland, zoals kustuitbreiding, havenuitbreiding, grondstoffenwinning op zee, windmolenparken en zelfs een vliegveld in zee. Tegelijkertijd is de Noordzee onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Steeds meer verschillende partijen, maken gebruik van de zee en kust. Deze ontwikkeling staat soms op gespannen voet met de ecologie en natuurwaarden van de Noordzee. Anderzijds hoeft de ontwikkeling niet per se nadelige gevolgen te hebben voor het ecosysteem. Er zijn vormen van meervoudig ruimtegebruik te bedenken met hoge ecologische potenties voor de natuur. Dit zou als een mogelijke oplossing voor het ruimteconflict kunnen fungeren.

  Tijdens de Noordzeedagen 2002, "Noordzee 2002 - 2025, op volle zee", gaan sprekers in op aspecten als het meervoudig ruimtegebruik van de Noordzee en de conflicterende en/of complementaire ambities voor het ecosysteem. Deze aspecten worden toegelicht vanuit de wetenschap, het beheer en het beleid. U krijgt de mogelijkheid, zoals ook in voorgaande jaren, uitgebreid te discussiëren.

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participant