IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
Printer-friendly version

12de Maritiem Symposium - E-Maritime : doeltreffend of niet ?

[ report an error in this record ]

More: Participants | URL 
  Eventtype: Conference/Workshop
  Date: 2008-05-21
  Location: Het Pand, Gent, Belgium
  Contact:

Institutes (7)  Top | URL 
 • Universiteit Gent (UGent), more, organiser
 • Universiteit Gent; Faculteit Rechtsgeleerdheid; Vakgroep Internationaal Publiekrecht; Maritiem Instituut, more, organiser
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more, partner
 • Port of Ghent, more, partner
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more, partner
 • Zeeland Seaports, more, partner
 • Maatschappij van de Brugse Zeehaven (MBZ), more, partner

URL  Top | Participants 

Description:
  De Internationale Maritieme Organisatie promoot de ontwikkeling van E-Navigatie. Deze focust op dienstverlening van en naar de zeeschepen en dit met het oog op het bevorderen van een veiliger scheepvaartverkeer.
  Vanuit het standpunt van de Europese Commissie echter is E-Navigatie slechts een onderdeel van dit
  ruimer gegeven, namelijk E-maritime. Dit is een geheel van diensten en systemen met als doel de rol
  als leidende zeevaartnatie te behouden en/of te versterken. Het omvat ook de zogenaamde "één loketvisie".
  Meerdere gebruikers trachten zoveel mogelijk de gegevens betreffende schip, lading, bemanning en
  passagiers enz. te delen zonder ze opnieuw te moeten invoeren of melden. Dit concept veronderstelt een
  verregaande samenwerking tussen de verschillende overheden en de desbetreffende maritieme actoren.
  Deze verregaande samenwerking op het vlak van een gemeenschappelijke database kan vragen oproepen
  van vertrouwelijkheid van gegevens (privacy wetgeving), de afhankelijk heid van het werken met
  computersystemen, enz. Daarnaast vergt dit concept ook serieuze investeringen op het terrein, wat kan
  leiden tot verdere schaalvergroting bij tal van factoren.
  Deze studiedag tracht de visie rondom E-Maritime vanuit verschillende facetten te belichten en hoopt op
  het einde van de dag enkele conclusies te kunnen trekken.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Participants | URL