IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Presence of different communities along the vertical and horizontal gradient of the Westerschelde and the Beneden Zeeschelde [Voorkomen van verschillende levensgemeenschappen langs de verticale en horizontale gradiënt van de Westerschelde en Beneden Zeeschelde]

Description
In de Westerschelde en de beneden Zeeschelde kunnen verschillende levensgemeenschappen getypeerd worden die zich onderscheiden door een grote variatie in soortensamenstelling, dichtheid en biomassa. De verschillen komen in zekere mate overeen met variaties in de abiotische omgevingsfactoren. Echter slechts een klein deel van de variatie binnen de macrozoobenthos levensgemeenschappen wordt verklaard door de onderzochte omgevingsfactoren. In deze studie werden 4 belangrijke levensgemeenschappen onderscheiden.

Scope
Themes:
Biology > Benthos
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Benthos, ANE, Netherlands, Westerschelde, Belgium, Lower Sea Scheldt

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Belgium, Lower Sea Scheldt [Marine Regions]

Temporal coverage
1965 - 1990

Parameter
Benthos density

Publication
Describing this dataset
Gotjé, W.; de la Haye, M. (2004). Macrozoöbenthos in de Westerschelde: een historisch overzicht (1965-2002). AquaSense Rapport, 2422. AquaSense: Amsterdam. 19 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2008-10-06
Information last updated: 2008-10-06
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy