IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Course of annual average biomass of benthos on mud flats, plates, and shallow water areas in the western, central and eastern area of the Western Scheldt [Verloop van jaargemiddelde biomassa bodemdieren op slikken, platen en in ondiepwater gebieden in het westelijk, midden en oostelijk deelgebied van de Westerschelde]

Scope
Themes:
Biology, Biology > Benthos, Biology > Productivity - biomass, Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Brackish water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Annual, Average, Benthos, Biomass, Mud flats, Plates, Shallow water, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Parameter
Biomass

Contributors
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more
Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies (IMARES), moredata creator

Publication
Describing this dataset
Wijsman, J. (2003). MOVE bodemdieren: effecten van verruiming op de biomassa bodemdieren in de Westerschelde 1990-2001. Werkdocument RIKZ, AB/2003.806X. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 35 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-01-27
Information last updated: 2010-07-19
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy