IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Annual average of every site in the three areas (Western, Middle, and Eastern) [Jaargemiddelde van alle locaties in de drie deelgebieden West, Midden en Oost]

Scope
Themes:
Biology, Biology > Pigments (e.g. chlorophyll), Biology > Productivity - biomass, Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Brackish water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Annual, Average, Chlorophylls, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1991 - 2005

Parameter
Dry weight biomass

Contributor
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publication
Describing this dataset
Wetsteijn, B. et al. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-rapport 9, deel II: Biologische en chemische hypothesen 2006 : Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapportage 2006. MOVE Hypothesendocument Deel II : Biologische en chemische hypothesen. Werkdocument RIKZ. [S.n.]: Middelburg, more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-02-02
Information last updated: 2010-02-02
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy