IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Trend of the average water levels in 1 of the 6 main measuring stations along the Dutch coast in the past century [Het verloop van de gemiddelde zeestanden bij 1 van de 6 hoofdpeilmeetstations langs de Nederlandse kust in de afgelopen eeuw]

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Physical, Physical > Water level (& bottom pressure, IES)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Tide tables, Water level measurement, Water levels, ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen, ANE, Scheldt Estuary

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]

Temporal coverage
1860 - 2004

Parameter
Water level

Contributor
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Sport; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM), more

Publication
Used in this dataset
(2004). Risico’s in bedijkte termen: een thematische evaluatie van het Nederlandse veiligheidsbeleid tegen overstromen. RIVM rapport, 500799002. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): Bilthoven. ISBN 90-6960-110-9. 242 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-02-10
Information last updated: 2010-02-10
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy