IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

The catch of 0-group dab (Limanda limanda < 10 cm) during autumn DFS in the Western Scheldt in de subsequent years 1990-1999 [De vangst aan 0-groep schar (Limanda limanda < 10 cm) tijdens de najaars DFS in de Westerschelde in de opeenvolgende jaren 1990-1999]

Description
De vangst aan O-groep schar (Limanda limanda < 10 cm) tijdens de najaars DFS in de Westerschelde in de opeenvolgende jaren 1990-1999. Een ‘+’ staat voor niet aangetroffen in de vangst. De toenemende stipgrootten geven de vangstaantallen per trek weer in de klassen: 1-13; 14-42; 43-128; 129-247 en >=248. more

De O-cohort lengtegrens tijdens de najaarsbemonstering is voor deze soort bepaald op 10 cm in de Westerschelde (Wellemans et al., 2000). Hoewel de soort wordt beschouwd als behorend tot het gilde benthische mariene juveniele migranten (MJ) (Hovenkamp en Van der Veer, 1993; Elliott en Dewailly, 1995) wordt de O-groep beperkt in de Westerschelde aangetroffen. De schar heeft een extreem jaar in 1988. O-groep schar verblijft maar kort in de kinderkamergebieden en bevindt zich ook op open zee (Bolle et al., 1994). De cohort-scheiding is een methode waarbij aan de hand van de grootteverdeling van de gevangen vis een scheiding in leeftijdsgroepen wordt aangebracht. De O-groep wordt in de najaarsbemonstering gevangen en dezelfde groep wordt in het volgende voorjaar de 1-groep genoemd omdat, bij afspraak, alle vissen op 1 januari jarig zijn. DFS = Demersal Fish Survey

Scope
Themes:
Biology, Biology > Fish, Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Fisheries, Fisheries > Fish stocks/catches/taggings
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Demersal, Fish catch statistics, ANE, Netherlands, Westerschelde, Limanda limanda (Linnaeus, 1758)

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1990 - 1999

Taxonomic coverage
Limanda limanda (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Catch per pull

Contributor
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publication
Describing this dataset
Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). Variatie in visvangsten in de Westerschelde en overige kustwateren tijdens de Demersal Fish Surveys. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C007/01. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: Ijmuiden. 37 + tabellen + bijlage pp., more
Used in this dataset
Hovenkamp, F.; van der Veer, H.W. (1993). De visfauna van de Nederlandse estuaria: een vergelijkend onderzoek. NIOZ-rapport, 1993(13). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 121 pp., more
Bolle, L.J. et al. (1994). Nursery grounds of dab (Limanda limanda L.) in the southern North Sea. Neth. J. Sea Res. 32(3-4): 299-307, more
Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(3-4): 397-417. https://hdl.handle.net/10.1007/BF02084239, more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-02-15
Information last updated: 2010-08-16
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy