IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

The catch of 0-group whiting (Merlangius merlangus < 22 cm) during autumn DFS in the Western Scheldt in de subsequent years 1980-1989 [De vangst aan 0-groep wijting (Merlangius merlangus < 22 cm) tijdens de najaars DFS in de Westerschelde in de opeenvolgende jaren 1980-1989]

Description
De vangst aan O-groep wijting (Merlangius merlangus < 22 cm) tijdens de najaars DFS in de Westerschelde in de opeenvolgende jaren 1980-1989. Een ‘+’ staat voor niet aangetroffen in de vangst. De toenemende stipgrootten geven de vangstaantallen per trek weer in de klassen: 1-3; 4-5; 6-11; 12-16 en >=17. more

De O-cohort lengtegrens tijdens de najaarsbemonstering is voor deze soort bepaald op 22 cm in de Westerschelde (Welleman et al., 2000). De soort wordt beschouwd als behorend tot het gilde demersale mariene juveniele migranten (MJ) (Hovenkamp en Van der Veer, 1993; Elliott en Dewailly, 1995) en de O-groep wordt relatief het minst in de Westerschelde aangetroffen. Wijting heeft een heel sterke jaarklasse geproduceers in 1983 voor de zuidoostelijke Noordzee. De cohort-scheiding is een methode waarbij aan de hand van de grootteverdeling van de gevangen vis een scheiding in leeftijdsgroepen wordt aangebracht. De O-groep wordt in de najaarsbemonstering gevangen en dezelfde groep wordt in het volgende voorjaar de 1-groep genoemd omdat, bij afspraak, alle vissen op 1 januari jarig zijn. DFS = Demersal Fish Survey

Scope
Themes:
Biology, Biology > Fish, Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Fisheries, Fisheries > Fish stocks/catches/taggings
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, Demersal, Fish catch statistics, ANE, Netherlands, Westerschelde, Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758)

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1980 - 1989

Taxonomic coverage
Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) [WoRMS]

Parameter
Catch per pull

Contributor
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publication
Describing this dataset:
Welleman, H.C.; Dekker, W. (2001). Variatie in visvangsten in de Westerschelde en overige kustwateren tijdens de Demersal Fish Surveys. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C007/01. RIVO Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek: Ijmuiden. 37 + tabellen + bijlage pp., more
Used in this dataset:
Hovenkamp, F.; van der Veer, H.W. (1993). De visfauna van de Nederlandse estuaria: een vergelijkend onderzoek. NIOZ-rapport, 1993(13). Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee: Den Burg. 121 pp., more
Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages. Neth. J. Aquat. Ecol. 29(3-4): 397-417. hdl.handle.net/10.1007/BF02084239, more
Elliot, M.; Dewailly, F. (1995). The structure and components of European estuarine fish assemblages, in: Moreira, M.H. et al. (Ed.) (1995). Northern and Southern Estuaries and Coastal Areas: proceedings of the ECSA-24 Symposium September 5-9 1994, University of Aveiro, Portugal. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 29(3-4): pp. 397-417, more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-02-16
Information last updated: 2010-08-16
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy