IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Algemene modale verdeling van het goederentransport in de achterlandverbindingen van en naar de haven van Gent (2004)

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Harbours, Harbours/Ghent, Belgium, Gent, Gent Harbour

Geographical coverage
Belgium, Gent, Gent Harbour [Marine Regions]

Contributor
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
Meersman, H. et al. (2008). Indicatorenboek duurzaam goederenvervoer Vlaanderen 2007. Universiteit Antwerpen. Departement Transport en Ruimtelijke Economie, Steunpunt Goederenstromen: Antwerpen. 102 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-11
Information last updated: 2010-08-11
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy