IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling in de jaarlijkse uitstoot van CO2 door de scheepvaart van, naar en in GHA en Havenbedrijf Gent 1990-2008

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Co2 emissions, Harbours, Harbours/Antwerp, Harbours/Ghent, Belgium, Gent, Gent Harbour, Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour

Geographical coverage
Belgium, Gent, Gent Harbour [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Temporal coverage
1990 - 2008

Parameters
Carbon dioxide (CO2), Goods Transhipment

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse Havencommissie (VHC), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Milieueffecten van de havens & scheepvaart. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 203. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-11
Information last updated: 2013-07-19
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy