IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van de directe werkgelegenheid (WG) t.o.v. de goederenoverslag (GO) in de Scheldehavens

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Employment, Harbours, Socioeconomic aspects, ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost, ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour, Belgium, Gent, Gent Harbour, Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour
Belgium, Gent, Gent Harbour [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Temporal coverage
1995 - 2007

Parameters
Number of active persons per 1000 tons of goods transhipment, Number of full time equivalents per 1000 tons of goods transhipment

Contributors
Nationale Bank van België (NBB), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse Havencommissie (VHC), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
Mathys, C. (2009). Economisch Belang van de Belgische Havens: Vlaamse Zeehavens, Luiks Havencomplex en haven van Brussel. Verslag 2007. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 172. Nationale Bank van België: Brussel. 108 pp., more
(2009). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2007. Tabellenboek havenmonitor 2007. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: België. ii, 49 + bijlagen pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-12
Information last updated: 2013-07-19
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy