IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van de directe toegevoegde waarde (TW, euro, lopende prijzen) t.o.v. de goederenoverslag (GO, ton) in de Scheldehavens

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Harbours, Socioeconomic aspects, ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost, ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour, Belgium, Gent, Gent Harbour, Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Haven Vlissingen-Oost [Marine Regions]
ANE, Netherlands, Westerschelde, Terneuzen Harbour
Belgium, Gent, Gent Harbour [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde, Antwerp Harbour [Marine Regions]

Temporal coverage
2002 - 2007

Parameter
Euro per ton of goods transhipment

Contributors
Nationale Bank van België (NBB), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse Havencommissie (VHC), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Socio-economisch belang van de havens. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 202. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
Mathys, C. (2009). Economisch Belang van de Belgische Havens: Vlaamse Zeehavens, Luiks Havencomplex en haven van Brussel. Verslag 2007. Nationale Bank van België Working Paper Documents, 172. Nationale Bank van België: Brussel. 108 pp., more
(2009). Economische betekenis van Nederlandse zeehavens 2007. Tabellenboek havenmonitor 2007. RebelGroup Advisory/Buck Consultants International: België. ii, 49 + bijlagen pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-12
Information last updated: 2013-07-19
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy