IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Geschatte economische overstromingsrisico’s (miljoen euro per jaar, constante prijzen 2004) voor de dijkringgebieden langs de Westerschelde 1950, 1975, 2005

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Flood control, ANE, Netherlands, Westerschelde, Netherlands, Walcheren, Netherlands, Zeeuws-Vlaanderen

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Netherlands, Walcheren [Marine Regions]
Netherlands, Zeeuws-Vlaanderen [Marine Regions]

Parameter
Estimated economic floodrisks

Contributor
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
van der Klis, H. et al. (2005). Historische analyse van de gevolgen van overstromingen in Nederland: aen globale schatting van de situatie rond 1950, 1975 en 2005. WL|Delft Hydraulics: Delft. [diff. pag.] pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-12
Information last updated: 2013-03-20
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy