IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Classificatie van hoge vloeden en stormvloeden op basis van overschrijdingsfrequenties en bijhorende waterstanden te Vlissingen

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Storm surges, ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Vlissingen [Marine Regions]

Contributor
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
Rijkswaterstaat (2009). Getijtafels voor Nederland 2010. Sdu Uitgevers: Den Haag. ISBN 978-90-12-13111-7. 159 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-12
Information last updated: 2010-08-12
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy