IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Oppervlakte plaat, ondiep water en geul in macrocel 5

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Surfaces, ANE, Netherlands, Westerschelde, Platen van Valkenisse

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde, Platen van Valkenisse [Marine Regions]

Temporal coverage
1959 - 2004
Not relevant

Parameter
Habitat surface area

Contributors
Alkyon Hydraulic Consultancy & Research, more
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 17 pp., more
Used in this dataset:
(2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Achtergronddocument Morfologische ontwikkeling Westerschelde; Fenomenologisch onderzoek naar de ontwikkelingen op meso-schaal. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 102 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2010-08-20
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy