IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Verandering van de kantelindex per macrocel van de Westerschelde

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, ANE, netherlands, zeeland, westerschelde, ANE, Netherlands, Westerschelde

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Temporal coverage
1951 - 2002
Not relevant

Parameter
Tilt index of the navigation channel

Contributors
Deltares, more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Behoud van morfologie en dynamiek. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 207. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 17 pp., more
Used in this dataset:
Arcadis; Technum (2007). Hoofdrapport Milieueffectrapport: verruiming vaargeul Beneden Zeeschelde en Westerschelde. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 311 + 1 map, cd-rom (reports) pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2010-08-20
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy