IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Percentage van de soorten van de Vogelrichtlijn (bijlage I en de niet in bijlage I opgenomen trekvogelsoorten) per klasse van de beschermingsstatus, per Vogelrichtlijngebied van het Schelde-estuarium (VL: 2001, NL: 2007)

Scope
Themes:
Biology, Biology > Birds, fisheries
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, ANE, Scheldt Estuary, Europe, Schelde R.

Geographical coverage
ANE, Scheldt Estuary [Marine Regions]
Europe, Schelde R. [Marine Regions]

Parameter
Species composition

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publication
Describing this dataset
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2010-08-20
All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy