IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Gemiddeld broedsucces (en standaardafwijking) van kustbroedvogels in links: Westerschelde en rechts: Zeeschelde

Scope
Themes:
Biology, Biology > Birds, Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Breeding success, ANE, Netherlands, Westerschelde, Belgium, Zeeschelde, Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758, Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758, Larus melanocephalus Temminck, 1820, Larus ridibundus Linnaeus, 1766, Platalea leucorodia Linnaeus, 1758, Rastrognathiidae, Sterna albifrons Pallas, 1764, Sterna hirundo Linnaeus, 1758, Sterna sandvicensis Latham, 1787

Geographical coverage
ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]
Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Taxonomic coverage
Charadrius alexandrinus Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Larus melanocephalus Temminck, 1820 [WoRMS]
Larus ridibundus Linnaeus, 1766 [WoRMS]
Platalea leucorodia Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Rastrognathiidae [WoRMS]
Sterna albifrons Pallas, 1764 [WoRMS]
Sterna hirundo Linnaeus, 1758 [WoRMS]
Sterna sandvicensis Latham, 1787 [WoRMS]

Parameter
Breeding succes index

Contributors
Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat (RWS), more
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Status van soorten en habitats. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 208. VLIZ: Oostende. 14 pp., more
Used in this dataset:
Meininger, P.L. et al. (2006). Broedsucces van kustbroedvogels in het Deltagebied in 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.006. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 159 pp., more
Spanoghe, G. et al. (2010). Monitoring van het Linkerscheldeoevergebied in uitvoering van de resolutie van het Vlaams Parlement van 20 februari 2002: resultaten van het zevende jaar : bijlage 9.8 bij het zevende jaarverslag van de Beheercommissie Natuur Linkerscheldeoever. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2010(8). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 171 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-08-20
Information last updated: 2010-08-20
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy