IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Overzicht van de geplande oppervlakte te realiseren gebieden voor waterberging in het kader van het eerste Sigmaplan (1977) en volgens de fasering van het Meest Wenselijk Alternatief van het geactualiseerde Sigmaplan

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries)
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Actualised Sigmaplan, Sigmaplan, Surfaces

Parameter
Area

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Waterwegen en zeekanaal NV (W&Z), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Veiligheid tegen overstromen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 201. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 11 pp., more
Used in this dataset:
(1977). Beveiliging van het zeescheldebekken tegen stormvloeden op de Noordzee. Ministerie van Openbare Werken. Bestuur der Waterwegen: Brussel. 23 + appendices pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-09-29
Information last updated: 2010-09-29
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy