IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ontwikkeling van de belasting van Pt (x 1000 kg totaal fosfor) naar het Scheldestroomgebied in Vlaanderen, opgedeeld naar sector

Scope
Themes:
Coastal studies (e.g. shores, estuaries), Environmental quality/pollution, Environmental quality/pollution > Pollution levels & monitoring
Keywords:
Marine, Fresh water, Brackish water, Terrestrial, Environmental research

Temporal coverage
2000 - 2007

Parameter
Phosphorus (P)

Contributors
Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), more
Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more

Publication
Describing this dataset:
(2010). Belasting door milieuverontreinigende stoffen. Indicatoren voor het Schelde-estuarium. Opgemaakt in opdracht van Afdeling Maritieme Toegang, projectgroep EcoWaMorSe, Vlaams Nederlandse Scheldecommissie. VLIZ Information Sheets, 209. Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ): Oostende. . 14 pp., more

Data type: Static graphs
Metadatarecord created: 2010-09-29
Information last updated: 2010-09-29
All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy